Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]

Kalendář akcí

Přednášky


Kurzy a semináře

DATUM DEN ČAS KOD KURZ

20.01

2018
So 09:00 - 16:00 A21 LÁSKA A VZTAHY 

TYP: VÍKENDOVÝ SEMINÁŘ, MÍSTO: ATLANTSKÁ ŠKOLA, BARTOŠKOVA 4, PRAHA 4

INTEGRACE MATEŘSKÉHO ZRANĚNÍ (vztah k matce, k sobě jako ženě, k ostatním ženám, aktivní a pasivní stránka ženství). Na kurzu se budeme věnovat osobní úrovni mateřského zranění (vztah k naší matce, pocit bezpečí, tendence brát na sebe emoce druhých, vyžadování poslušnosti výměnou za lásku), kulturní úrovni (nevědomé přenášení systémů patriarchátu z matky na dceru, udržet si moc za každou cenu, to, že něco cítíš, je slabost, a proto emoce potlač), a spirituální úrovni (ženské zasvěcení, posvátné ženství, zodpovědnost k planetě, nová ženská linie). Cvičení na vyjádření emocí k matce. Meditace - spojení s vnitřní matkou a bohyní Isis. Naše tělo, spojení s ženskou linií, uvolnění se do své ženské síly. Nastavení zdravých hranic, hluboký soucit se sebou a ostatními, cítit se dobře ve své kůži, plné vlastnictví své energie. Pokud je vaše dcera, matka, babička, sestra otevřená, přijďte spolu :)

21.01

2018
Ne 09:00 - 16:00 A21 LÁSKA A VZTAHY 

TYP: VÍKENDOVÝ SEMINÁŘ, MÍSTO: ATLANTSKÁ ŠKOLA, BARTOŠKOVA 4, PRAHA 4

INTEGRACE OTCOVSKÉHO ZRANĚNÍ (vztah k otci, bratrovi, partnerovi, mužům obecně). Na kurzu se podíváme na svůj vztah otec - dcera, vy a partner, bratr, kamarád. Podíváme se na úhybné manévry, kterými maskujeme svá zranění - ať už hrajeme hodnou nebo špatnou holku; zůstáváme klidné, abychom se vyhnuly konfliktu; mírníme své emoce v přítomnosti mužů; spokojíme se s náznaky úcty namísto plného respektu k sobě; vzdáváme se své síly tím, že jsme příliš pečující; dáváme čas a energii mužům, kteří odmítají vykonávat svou vnitřní práci. Uděláme cvičení na uvolnění emocí a meditaci na téma stability, podpory a ochrany mužské rodové linie, důvěry ve vnější svět. Abychom naplnily své potřeby a mohly být autentické a pravdivé, chovat se přirozeně v přítomnosti mužů, vnímat svou sexuální energii. Uděláme vše pro to, abychom našly ztracený vnitřní zdroj a uplatnily ho ve svém životě. Cílem setkání je plné otevření se potenciálu kvality posvátného ženství, spolupráce muže a ženy ve vztahu a jejich oddanost něčemu, co přesahuje individuální rozměr naší existence. Těším se :)

10.02

2018
So 09:30 - 16:30 A32 HYPERSENZITIVNÍ LIDÉ A TŘETÍ OKO 

TYP: VÍKENDOVÝ SEMINÁŘ, MÍSTO: CENTRUM MANAIA, RIEGROVA 6, BRNO

Hypersenzitivní lidé mají tendenci intenzivně vnímat a reagovat. Mají tendenci směřovat své myšlení k ideálnímu stavu věcí – k harmonii a spravedlnosti. Dávají do souvislostí - pro jiné - nepodstatné věci. Jejich emoce jsou zesílené a intenzivní - musí tomu tak být, protože jinak by jim nedali takovou pozornost. Jsou 24/7 empatičtí, v permanentním propojení se vším kolem. Nejsou schopni se distancovat od energií druhých lidí, jejich úkolem je poukazovat na to nevyjádřené. To, co druzí jsou schopní ukrýt v nitru, oni nemohou. Mohou být jednoduše přesyceni informacemi a energií. Mohou se cítit nepochopení. Mít příliš vysoké nároky. Vydávat víc, než je třeba. Mít tendenci se vyhýbat konfliktům. Jsou velmi inteligentní a nadaní jedním směrem, mají vyvinuté třetí oko a mají schopnost být médiem. Témata: Rozdíl mezi vyšší citlivostí a přecitlivělostí. Hranice, naučit se pohybovat ve své energii. Vyšší citlivost a její úkol ve společnosti. Třetí oko a informace, které dostáváme díky vyšší citlivosti. Spojení citlivé části a části, která ji má schopnost ochránit. Procvičení jasnozřivých schopností. Pohnout událostmi směrem dopředu. Co se stane, když se na jednom místě setká tolik jedinců s vyšší citlivostí? :)

23.02

2018
12:00 - 16:00 A42 AKTIVACE SVĚTELNÝCH KÓDŮ (1/3)

TYP: OSTATNÍ, MÍSTO: ATLANTSKÁ ŠKOLA, BARTOŠKOVA 4, PRAHA 4

Aktivace světelných kódů – vzpomeňte si, setkejte se se svou spirituální rodinou, aktivace a rozzáření svého světla, postavení se do své síly. Během tří dnů projdeme 16 okruhy života a v každém z nich aktivujeme světelné kódy. Jsou to: Vztah k duši a vyššímu já. Vztah k sobě. Vztah k lásce. Vztah k životnímu partnerovi. Vztah k otci a matce. Vztah k sourozencům. Vztah k přátelům. Vztah k vášni. Vztah k práci. Vztah ke zvířatům. Vztah k přírodě a Zemi. Vztah k hudbě a zábavě. Vztah k penězům. Vztah k egu a pojetí sebe. Vztah k tělu. Vztah k energii. Budeme mít příležitost si vzpomenout na své přirozené schopnosti a dary, se kterými jste se narodili, což vede k posílení sebe-vědomí, vnitřního vedení, inspirace, intuice, tvořivého myšlení, napojení, komunikace s duší a rozvoj dalších, dosud nerozvinutých schopností. Půjdeme zpátky do doby, kdy naše duše plánovala současnou inkarnaci na Zemi - setkání s důležitými lidmi na Zemi - a také do doby, kdy jsme si nastavili světelné kódy, které neseme ve svém těle a kterými působíme na okolí. Tyto kódy se liší u každého člověka, a to podle oblasti, na kterou je zaměřen. Bude to místo setkání světelné rodiny, pracovníků světla z České Republiky a Slovenska, i těmi, kteří žijí v zahraničí, abychom se propojili a naplnili světlem a bezpodmínečnou láskou. Pokud slyšíte na toto volání, jste zváni. Naše setkání a vzájemná podpora je pro ty, kteří jsou připraveni. Tyto světelné kódy můžete pak aktivovat u svých klientů nebo u svých blízkých.

24.02

2018
So 09:00 - 16:00 A42 AKTIVACE SVĚTELNÝCH KÓDŮ (2/3)

TYP: OSTATNÍ, MÍSTO: ATLANTSKÁ ŠKOLA, BARTOŠKOVA 4, PRAHA 4

Aktivace světelných kódů – vzpomeňte si, setkejte se se svou spirituální rodinou, aktivace a rozzáření svého světla, postavení se do své síly. Během tří dnů projdeme 16 okruhy života a v každém z nich aktivujeme světelné kódy. Jsou to: Vztah k duši a vyššímu já. Vztah k sobě. Vztah k lásce. Vztah k životnímu partnerovi. Vztah k otci a matce. Vztah k sourozencům. Vztah k přátelům. Vztah k vášni. Vztah k práci. Vztah ke zvířatům. Vztah k přírodě a Zemi. Vztah k hudbě a zábavě. Vztah k penězům. Vztah k egu a pojetí sebe. Vztah k tělu. Vztah k energii. Budeme mít příležitost si vzpomenout na své přirozené schopnosti a dary, se kterými jste se narodili, což vede k posílení sebe-vědomí, vnitřního vedení, inspirace, intuice, tvořivého myšlení, napojení, komunikace s duší a rozvoj dalších, dosud nerozvinutých schopností. Půjdeme zpátky do doby, kdy naše duše plánovala současnou inkarnaci na Zemi - setkání s důležitými lidmi na Zemi - a také do doby, kdy jsme si nastavili světelné kódy, které neseme ve svém těle a kterými působíme na okolí. Tyto kódy se liší u každého člověka, a to podle oblasti, na kterou je zaměřen. Bude to místo setkání světelné rodiny, pracovníků světla z České Republiky a Slovenska, i těmi, kteří žijí v zahraničí, abychom se propojili a naplnili světlem a bezpodmínečnou láskou. Pokud slyšíte na toto volání, jste zváni. Naše setkání a vzájemná podpora je pro ty, kteří jsou připraveni. Tyto světelné kódy můžete pak aktivovat u svých klientů nebo u svých blízkých.

25.02

2018
Ne 09:00 - 16:00 A42 AKTIVACE SVĚTELNÝCH KÓDŮ (3/3)

TYP: OSTATNÍ, MÍSTO: ATLANTSKÁ ŠKOLA, BARTOŠKOVA 4, PRAHA 4

Aktivace světelných kódů – vzpomeňte si, setkejte se se svou spirituální rodinou, aktivace a rozzáření svého světla, postavení se do své síly. Během tří dnů projdeme 16 okruhy života a v každém z nich aktivujeme světelné kódy. Jsou to: Vztah k duši a vyššímu já. Vztah k sobě. Vztah k lásce. Vztah k životnímu partnerovi. Vztah k otci a matce. Vztah k sourozencům. Vztah k přátelům. Vztah k vášni. Vztah k práci. Vztah ke zvířatům. Vztah k přírodě a Zemi. Vztah k hudbě a zábavě. Vztah k penězům. Vztah k egu a pojetí sebe. Vztah k tělu. Vztah k energii. Budeme mít příležitost si vzpomenout na své přirozené schopnosti a dary, se kterými jste se narodili, což vede k posílení sebe-vědomí, vnitřního vedení, inspirace, intuice, tvořivého myšlení, napojení, komunikace s duší a rozvoj dalších, dosud nerozvinutých schopností. Půjdeme zpátky do doby, kdy naše duše plánovala současnou inkarnaci na Zemi - setkání s důležitými lidmi na Zemi - a také do doby, kdy jsme si nastavili světelné kódy, které neseme ve svém těle a kterými působíme na okolí. Tyto kódy se liší u každého člověka, a to podle oblasti, na kterou je zaměřen. Bude to místo setkání světelné rodiny, pracovníků světla z České Republiky a Slovenska, i těmi, kteří žijí v zahraničí, abychom se propojili a naplnili světlem a bezpodmínečnou láskou. Pokud slyšíte na toto volání, jste zváni. Naše setkání a vzájemná podpora je pro ty, kteří jsou připraveni. Tyto světelné kódy můžete pak aktivovat u svých klientů nebo u svých blízkých.

11.03

2018
Ne 09:00 - 17:00 A22 FYZICKÉ TĚLO A EURYTMIE 

TYP: VÍKENDOVÝ SEMINÁŘ, MÍSTO: ATLANTSKÁ ŠKOLA, BARTOŠKOVA 4, PRAHA 4

FYZICKÉ TĚLO A EURYTMIE II. Na kurzu budeme opět procházet tělní soustavy, orgány a žlázy a prosvětlovat je svým vědomím, duchovním sluncem. Projdeme kosterní, močovou, lymfatickou, pohlavní, trávicí, oběhovou, dýchací, svalovou, nervovou, endokrinní a kožní soustavu. Budeme pracovat s tělem, abychom pomocí rytmu a uvědomování si vztahu sebe a celku rozpohybovali duševní strnulost a zharmonizovali své tělo s rytmy celku, Země. Opět budeme pracovat s pentagramem: Hlava - myšlení. Levá noha – vůle. Pravá noha – vyjádření emocí. Pravá ruka – pravda, dobro, krása v každé situaci. Levá ruka – otevřená mysl. V srdečním centru se nachází střed, objektivita. Podle možností přidáme další prvky: Práce na hranicích - uvědomit si svou energii a své hranice. Učení přes načítání informací. Komunikace ducha s duchem - vyřizovat impulzy na úrovni ducha. Bude to pokračování setkání v lednu a jsou zváni ti, kteří ho absolvovali, aby dokončili svou práci, i ti, kteří se chtějí přidat. Těším se :)

21.03

2018
St 09:00 - 16:00 A12 HVĚZDNÉ NAPOJENÍ A KRYSTALY 

TYP: OSTATNÍ, MÍSTO: CENTRUM MANAIA, RIEGROVA 6, BRNO

HVĚZDNÉ NAPOJENÍ. Jsme svým vědomím spojeni s Plejádami, Síriem, Orionem, Lyrou, Venuší, Andromedou, Arkturiány, galaktickou radou, intergalaktickou radou. Každá skupina bytostí ze souhvězdí nebo planety má vlastní energetickou strukturu a záměr, kterým působí na rozvoj vědomí. Tyto milující a moudré bytosti předávají léčivou energii, pracují s posvátnou geometrií, pročišťují naši energii, uzemňují nás, zvyšují vnímání galaktických záležitostí a nabízejí rozvoj různých schopností a darů pro lidstvo. Na kurzu se budeme věnovat žlázám s vnitřní sekrecí, vědomému spojení s hvězdami a krystaly, s planetami, galaktickým vědomím a středem Země, integraci Ka a Ba, posvátné geometrii orgánů, žláz a částí těla, mužské a ženské energie v těle a integraci hvězdného Já. Naše setkání bude oslavou jarní rovnodennosti. Spojíme se se světlem hvězd a rozzáříme svou vnitřní hvězdu :)

30.04

2018
Po 09:00 - 17:00 A11 INSTINKT, NESPOUTANÉ JÁ 

TYP: OSTATNÍ, MÍSTO: ATLANTSKÁ ŠKOLA, BARTOŠKOVA 4, PRAHA 4

Instinkt, nespoutané já. Vysledování skutečnosti.

01.05

2018
Út 09:00 - 17:00 A21 LÁSKA A VZTAHY 

TYP: OSTATNÍ, MÍSTO: ATLANTSKÁ ŠKOLA, BARTOŠKOVA 4, PRAHA 4

LÁSKA, VZTAHY, LÉČIVÝ DOTEK. Tento jarní kurz je určen pro muže a ženy, kteří se chtějí v první máj, lásky čas, nechat zahrnout láskou. Ať už jste single nebo ve vztahu :) Budeme se věnovat vztahu mezi mužem a ženou, jejich spolupráci. Témata: užití léčivého doteku k léčení těla. Zažitek bezpodmínečné lásky v těle. Nechat odplavat pocit nedostatku lásky, neporozumění a otevřít se lásce tady a teď, novému pojetí lásky. Vnímat, co naše tělo vyjadřuje. Práce s emocemi. Myšlení, cítění, ochota. Dávání, braní, milovat a být milován. Držet druhého a být držen, blízkost. Budeme pracovat s doteky, které posilují. Těším se :)

26.05

2018
So 09:30 - 18:00 A41 ATLANTIDA A LEMURIE, PRACOVNÍK SVĚTLA A SPOJENÍ S DUŠÍ 

TYP: VÍKENDOVÝ SEMINÁŘ, MÍSTO: BRATISLAVA

Pozvání od: Atlantidy a Lemurie. Pro: tvou duši. Kam půjdeme: k sobě, domů. Co budeme potřebovat: otevřené srdce i odvahu, důvěru i ostražitost. Proč: Vzpomenout si, získat podporu a péči, spojit se se svou skupinou duší. Společné léčení, vyrovnání energií, nový rytmus. Témata: Lemurie - Spojení se zemí, s krystaly země, sluncem, hvězdami. Meditace – křišťálová jeskyně, integrace smutku z oddělení od své druhé poloviny při inkarnaci do mužského/ ženského těla, posvátný vztah, posvátná nevinnost. Spojení s předky, bytostmi hvězd, čisté vědomí bezpodmínečné lásky, společné tvoření. Atlantida - Atlantské vědomí, tón duše, třetí oko, krystaly, delfíni. Meditace – Chrám jednoty a Chrám zvuku a barev, váš život v Atlantidě, přijetí svých schopností a schopnosti manifestace. Pád Atlantidy, současnost a budoucnost. Je tu východ slunce a klidné moře, teplé, oranžové světlo proudí na uklidněný svět. Těším se :) Cena: 80 € - sobota a neděle: 140 €

27.05

2018
Ne 09:30 - 17:00 A41 ATLANTIDA A LEMURIE, PRACOVNÍK SVĚTLA A SPOJENÍ S DUŠÍ 

TYP: VÍKENDOVÝ SEMINÁŘ, MÍSTO: BRATISLAVA

Pracovník světla je člověk, který ví, že má na Zemi poslání. Vnímá své vnitřní světlo a své vedení. Je přirozeným učitelem, léčitelem, terapeutem, poradcem. Nechává druhé, aby si uvědomili vnitřní krásu a svou podstatu. Učí se vyvažovat svou citlivost a sílu, aby mohl se svým darem co nejlépe pracovat. Na našem setkání se budeme věnovat vědomému spojení s duší, pohledu na život z úrovně duše, spirituální inteligenci a spirituální komunikaci. Druhy práce se světlem, indigoví a křišťáloví jedinci, energetické struktury duše, komunikace s duší zemřelých, propojení mezi námi, podílení se na kolektivních změnách. Vaše světlo, nejdůležitější věc, kterou jste na Zem přišli udělat. Kurz bude hodně praktický. Těším se :) Cena: 70 € - sobota a neděle: 140 €

21.06

2018
Čt 09:00 - 16:00 A12 HVĚZDNÉ NAPOJENÍ A KRYSTALY 

TYP: OSTATNÍ, MÍSTO: CENTRUM MANAIA, RIEGROVA 6, BRNO

KRYSTALY

23.09

2018
Ne 09:00 - 16:00 A31 KRČNÍ CENTRUM A TŘETÍ OKO 

TYP: VÍKENDOVÝ SEMINÁŘ, MÍSTO: ATLANTSKÁ ŠKOLA, BARTOŠKOVA 4, PRAHA 4

Krční centrum a třetí oko, komunikace, sebevyjádření. Kurz je spojen s oslavou podzimní rovnodennosti a sezónním pročištěním.


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.