Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Zvuková terapie

PUBLIKOVÁNO: 11.05.2010, AKTUALIZACE: 26.04.2018

Zvuk je formou energie, která se projevuje jako slyšitelný zvuk (16 Hz do 20 kHz). Zvuky pod slyšitelnou hranicí neslyšíme, ale můžeme je vnímat povrchem těla - označujeme je jako infrazvuk a zvuky nad slyšitelnou hranicí (do 50 kHz) jako ultrazvuk. Zvuk vzniká vibracemi, a to od hluku motoru a automobilu až po hvízdání průvanu skrze okno. Sloni slyší zvuky pod slyšitelnou hranicí a na druhou stranu delfíni a netopýři vnímají zvuk nad slyšitelnou frekvenci, a to až do frekvencí okolo 150 kHz.

Víme, že zpěv vyšších tónin může způsobit lavinu nebo tříštit křišťálové sklo. Nebo víme, že rostliny rostou nejlépe časně ráno - je to tím, že v tuto dobu nejvíc zpívají ptáci? Když jde vše hladce, jsme sladění či v souladu s ostatními a s okolním světem. Když něco vázne, jsme mimo nebo v nesouladu. Doufáme, že si ve vztahu budeme notovat, hrát na jednu strunu nebo komunikovat na stejné vlnové délce.

Obdivujeme úředníka, který umí vyladit smlouvu, a nadšeně fandíme týmu, jenž je schopen soupeři zahrát pěkně od podlahy. Toužíme mít posluchače. Od právníka chceme, aby nezmeškal ani jednu dobu. Lehká hudební kulisa nám umožní uhodit na stejnou strunu, harmonizovat se nebo sladit s okolím. Hraná hudba s námi buď ladí, nebo neladí. Jaký má zvuk vliv na nás?

Zvuková terapie se zabývá vlivem hudby na tělo a společnost, poslechem hudby a uměním naslouchání, které mají potenciál uzdravit tělo, posílit mysl a rozvinout tvořivého ducha. Hudba uvolňuje svalové napětí, nervozitu a otupělost a obnovuje vnímání vlastní osoby. Můžeme se naučit přepínat své zvukové kanály se stejnou lehkostí, s jakou přepínáme programy v televizi, abychom dosáhli kýženého výsledku. Využívají se především nahrávky od Mozarta a gregoriánské chorály nebo také u dětí hlas maminky. Hudba a tóny, jež sami vydáváme, nám pomáhá lépe vnímat vlastní tóny a cykly a zlepšit nějaký aspekt života. Tím prvním nejdůležitějším je nastoupení, což znamená, že s hudbou držíme krok, jsme v rytmu.

Léčení hudbou spočívá v tom, že naučíme tělo, mysl a srdce objevovat a hrát vlastní hudbu, nikoli partituru, kterou nám diktují společenské normy a naučit se sjednotit náš vědomý život se životem podvědomým. Dostat tělo do rovnováhy vyžaduje, aby člověk pozoroval orchestr jako celek a dokázal ho přesně odhadnout: současnou kondici a minulé prožitky, vnitřní sílu, potenciál zlepšování. Při léčení hudbou člověk začíná být více přítomný a stává se celistvou bytostí, žijící v harmonii a rovnováze. Cílem léčby hudbou je to, že objevíme vlastní jedinečnou píseň či hlas a splyneme s ní v jedno tak, jako se stáváme nedílnou součástí ostatních písní, rytmů a nástrojů v symfonii života.

Dávní léčitelé se snažili překlenout vzdálenost mezi normálním a vyšším vědomím. Při léčení byly důležité 3 prvky – šaman (doktor), pacient a neviditelný (duch), který vykonával práci mezi světy. Léčitelé používali hudbu k tomu, aby pomohli člověku sjednotit mysl s tělem a soustředit se na původ a příčinu jeho vlastního zdravotního stavu. Tento proud zvuků pomáhal nastartovat pacientovu vůli a urychloval jeho zotavení po stránce tělesné a psychické. Ze všech hudebních nástrojů, jež se používají k léčení, dosahuje nejsilnějšího vlivu buben.

Léčení hudbou chce čas, trpělivost a lásku, a tím, že nasloucháme a jednáme soucitně. Hudba léčí, ale není na předpis. Místo choroby je třeba řešit nervozitu, bolest a osamělost, které se k chorobě váží. Hudba se užívá ke stanovení diagnózy (povzbuzuje nemocné ke sdílnosti), ke zlepšování motorických funkcí, k rozvoji komunikace s terapeutem nebo příbuznými a k podpoře konvenční léčby. Léčení je součásti holistického přístupu, který kombinuje zvukovou terapii (poslech, zpěv, tónování, monotónní zpěv) s úpravou jídelníčku, cvičením a meditací. Hudba pomáhá si znovu vypěstovat důvěru ve vlastní schopnost otevřít hlas bez obav, že nás okolí potrestá nebo umlčí.

Nejmocnějším léčebným médiem je náš vlastní ozdravný systém: náš sluch, hlas a volba hudby či zvuků, které můžeme sami vydávat. Alternativní disciplíny léčby mysli a těla a tvořivé arteterapie pacientům umožňují, aby zvládali stres, vysoký krevní tlak, zažívací potíže, a přitom užívali podstatně menší množství léků. Není to jen o uzdravování, ale užívání hudby snadno a levně k tomu, aby se zlepšila kvalita našeho běžného života. Máme právo na zvukové narození, na to, abychom opustili místo váhání a strachu a vstoupili do světa volby a osobní síly. V hudbě se skrývá mapa, která umožňuje sjednotit soustavy různých druhů inteligence a použít je v pestré škále oborů z oblasti zdraví, vzdělání a obchodu.

Muzikoterapie je tedy léčebná metoda používající jako terapeutického prostředku hudbu. Hudba ovlivňuje srdeční rytmus, krevní tlak, dýchání, svalový tonus, motoriku a termoregulaci. Snižuje hladinu cukrů v krvi, pozitivně ovlivňuje stav srdečních tepen i periferního prokrvení, vylučování žaludečních šťáv a pohlavních hormonů a žaludeční a střevní peristaltiku. Používá se ke zmírnění bolestí, úzkosti, strachu - při chirurgických nebo stomatologických zákrocích, u poinfarktových stavů, při léčbě dlouhotrvajících chorob - tuberkulózy.

Podporuje přesné vidění a zlepšuje psychomotoriku. V psychoterapii se hudba užívá k léčbě adaptability, komunikace a neurózy. Hudba povzbuzuje sebevědomí a schopnost vyjadřování a obnovuje životní entusiasmus. Hudba je sama o sobě komunikací, proto umožňuje oslovení a porozumění i tam, kde jsou narušeny běžné mezilidské kontakty. Pomáhá jak poslech hudby, tak aktivní provozování hudby, například jako emoční ventil, nebo jako prostředek restrukturace vztahu jedince a kolektivu.

U autistických dětí se užívá akustická dieta, což je omezení zvukových podnětů na triangly či zvony. Reprodukovaná hudba s následnou reflexí se užívá při léčbě alkoholismu a toxikomanie. Aktivní muzikoterapie je účinná při rozvoji psychicky i somaticky zaostalých dětí. Hudba k terapii se většinou nevybírá podle estetických kritérií. Obvykle se neklade důraz na obsahovou stránku díla, ale na schopnost bezprostředně působit. Povzbuzuje se emocionálně laděný výklad, výpověď o prožitku. Proto se vybírají všeobecně přijatelné skladby klasicko-romantické produkce – Beethoven, Chopin, Čajkovskij, které vyvolávají intenzivní citové prožitky a reakce. Používá se také poslech Bacha, lidové písně a etnická hudba. Pro některé účely se hodí agresivní rytmická hudba.

Hudba dokáže pomoci obnovit hybnost, mentální čilost nebo svalovou koordinaci, dokáže dodat energii a léčivou sílu tam, kde leží hlubinné psychické a mentální potíže, které podmiňují fyzické nemoci. Hudba může uvolnit skryté pocity, potlačené myšlenky, traumatické zážitky z dětství, které mohou být příčinami konkrétních fyzických a chronických potíží, a rozpustit škodlivé mentální a energetické vzorce, které nemoci předznamenávají. Hudba napomáhá duchovnímu poznání a léčbě na duševní úrovni a může zprostředkovat vizionářskou zkušenost. Hudba může „usnadnit" umírání, vyladit a vyčistit osobu na prahu smrti.

Lidské tělo má v sobě zabudovaný léčivý mechanismus, jen je ho třeba někdy pomoci spustit. Hudba není všelék a zázračná pilulka na jedno použití, a nepůsobí vždy a všude na každého. To ale neznamená, že nelze pro každého nalézt ten nástroj a tu hudbu, která by právě jemu pomohla. Hudba může být navíc dokonalou prevencí, a v případě nemoci i velmi silným katalyzátorem příznivých změn. Zcela jistě se v blízké budoucnosti dočkáme nových přístupů a metod, nových přístrojů a poznatků, nových hudebních nástrojů.

Ivana Valová
Mozartův efekt - Don Campbell, Steward Pearce


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.