Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Změna je život

PUBLIKOVÁNO: 06.08.2009, AKTUALIZACE: 05.08.2016

Ve vědomí 3D jsme vědomě připoutáni ke starým nevyřešeným záležitostem, jsme rezistentní a naše podvědomá reakce nám zabraňuje, abychom byli v proudu toho, co se zrovna děje, čímž vytváříme bouřlivé a neklidné reakce. Ve vědomí 3D jsou lidé zaměření do sebe, nepodporují druhé a jsou lakomí, bojí se a o všem pochybují, mají převážně negativní myšlení a vidí v situacích a v druhých lidech jen to nejhorší.

Tito lidé mají v sobě zakořeněné pevné přesvědčení, soubory pravidel a omezení, které jsou velmi podmíněné a nenabízí jim žádnou možnost volby, nutí je reagovat podvědomě a trénovat své systémy a svou sílu na lidech, které potkají, a v situacích, do kterých se dostanou. Abychom si zvýšili vědomí, potřebujeme se vymanit ze starých vzorců přemýšlení a otevřít se vyššímu vědomí, kde získáme jiné zkušenosti. Každý z nás má schopnost rozvíjet své vědomí a pohybovat se směrem k vyšším vhledům, abychom žili více vědomě a láskyplně.

Příklad: Vytvořili jste si svůj pracovní plán a spolupracujete s osobou, která udělá něco nečestného, což zabrání, aby se váš plán zrealizoval, což také podporuje vztek, který k němu cítíte. Pokud zvýšíte své vědomí, budete pokračovat v realizaci svého plánu a přát svému spolupracovníkovi jen to nejlepší. To znamená, že všechny nedořešené záležitosti vás na cestě realizace svého plánu brzdí. Pokud ale necháte věci plynout, umožní vám to znovu vstoupit do proudu a pokračovat ve svém plánu. Pokud jste zaujatí a nevraživí, jak dlouho ještě chcete zabraňovat vstupu lásky a radosti do svého života? Den? Měsíc? Rok? :)

Přechod z vědomí 3D do vědomí 5D nastává, když už odmítáte být uzavřeným a přestáváte druhé vinit za vaši životní situaci, ale stále ještě nejste schopni podle toho jednat a nejste ochotni za svou současnou situaci převzít zodpovědnost. Je to v pořádku, protože už víme - víme, co se s námi děje, ale ještě nejsme schopni s tím nic udělat. Nejde o to hned se snažit situaci vylepšit, ale v této fázi stačí, když si ji uvědomíte.

Začínáme otevírat srdeční čakru, cítíme silnější pouto k ostatním, nasloucháme jim, uznáme jejich potřeby a více si je pustíme k tělu. Tento stav vědomí nám poskytuje širší nabídku klidu, možností a schopností a my můžeme pozorovat veškeré události s nadhledem, abychom dokázali zvážit, kam dál směřovat. Co platilo před chvílí, nemusí už být pravda, a to, co bylo před chvíli falešné, nemusí být teď nesprávné.

Ve vědomí 5D jsme v proudu, jsme trpěliví a v klidu, protože víme, že vždy přijdeme v tom nejlepším okamžiku. Pokud nás něco brzdí, jsme si vědomi, že se ještě musíme něčemu naučit. Důvěřujeme, že se všechno vyvíjí tak, jak má, a že vše slouží nejvyššímu dobru. Vše do sebe zapadá, nemusíme o nic usilovat, pouze konáme. Uvědomujeme spojení s celkem, spojení mužského a ženského principu v sobě, vnímáme důležitost propojení hmoty a spirituality a žití běžného života ne stereotypně, ale tak, že vnímáme jeho životní impulzy. Žijeme v souladu s duší, přehlížíme veškerá omezení a jsme připravení měnit své vzorce myšlení a sami si vybíráme, jak se budeme cítit - víme, že okolnosti ve svém životě měnit nemůžeme, ale máme vliv na to, jak na ně budeme nahlížet. Jsme spojení se s naší vrozenou laskavostí a moudrostí.

Ve vědomí 3D rozlišujeme situace na dobré a špatné, věci na hezké a ošklivé a co je z morálního hlediska správné a co nesprávné - poznali jsme protiklady, zaujali stanovisko a přiklonili jsme se na jednu stranu - Ve vědomí 5D uznáváme úhel pohledu člověka s jiným názorem. Ve vědomí 3D vědomí člověk s jinými hodnotami je označen za "divného", ve vědomí 5D je tento člověk "odlišný".  Ve vědomí 3D se snažíme druhé lidi měnit, ve vědomí 5D respektujeme volbu každého člověka, aby žil způsobem, který mu vyhovuje. 

Ve vědomí 3D neustále posuzujeme sebe a okolí, ve vědomí 5D se věnujeme tomu, co je pro nás důležité. Ve vědomí 3D následujeme člověka, který je úspěšný a charismatický, ve vědomí 5D si uvědomujeme svůj vnitřní kompas, své vedení, sílu, svou zodpovědnost a ceníme si své cesty i cest ostatních. Ve vědomí 3D se upínáme k jednomu člověku a bezmezně mu důvěřujeme, ve vědomí 5D nasloucháme lidem a integrujeme to, co s námi rezonuje. Ve vědomí 3D je komunikace s vyšším Já nevědomá a necháváme se vést podvědomím, což často vede k tomu, že se cítíme jako oběť vnějších událostí (věci nedopadnou tak, jak jsme si je naplánovali), ve vědomí 5D jdeme s proudem, jsme připraveni kdykoli změnit směr a přijímat to, co se zrovna děje.

Transformace vědomí. Naše duše si přeje uvědomit si vztah s každým aspektem ve vnějším světě. Přeje si poznat sebe ve vztahu ke všemu, co nás obklopuje. Je možné, že jste se v dětství naučili vnímat vztah ke všemu, co bylo kolem vás, na základě toho, co si o vás mysleli ostatní lidé. Například z vás vyrostl člověk, který nechtěl nosit červené tričko, ale všichni kolem vás ho nosili. Možná jste se naučili upustit od vlastního úsudku, a tak popřít soulad se svou vnitřní pravdou, abyste zapadli, abyste byli přijati lidmi kolem vás, kteří podle vás vyjadřují, co je správné a co špatné, co by každý měl a neměl dělat, a "navlékli jste si" červené tričko.

Tím jste sebe začali definovat a měřit tím jediným – podle toho, jak vás vidí ostatní. Byli jste k tomu vedeni rodiči a nepsaným zákonem společnosti. Tento postoj ale omezuje porozumění vztahu k sobě. V dětství jste se naučili, že je důležitější, co si druzí myslí o vás, než to, co si myslíte o sobě, jak se mají věci dělat, co je přijatelné a co není. I v dospělosti se můžete dostávat do situací, kdy hledáte přijetí u druhých ještě předtím, než jednáte. Naučili jsme se testovat druhé a hned jim nesdělit, co chcete. Naučili jste se číst řeč těla druhého, jestli je bezpečné vyjádřit své emoce a myšlenky. Bez toho, abyste si toho povšimli, se ptáte druhých: „Jsem v pořádku? Přijímáš mě? Jsem přijatelný v očích společnosti?“

Transformace je uvědomění si starých vzpomínkových vzorců a systémů přesvědčení nepsaného zákonu společnosti, které nepodporují zdraví a duševní pohodu člověka, a postupné uvolnění všeho, co není v souladu s interními vzorci duševní pohody a vztahu k vlastní pravdě člověka. Je to uvědomění, kým už nejste. Poté máte příležitost vstoupit do jistoty, osobní síly, vedení a rovnováhy, kdy máte volbu a příležitost žít ve společnosti a tvořit bez posuzování a názorů, co je správné, dobré a co byste měli dělat.

Je třeba se naladit na to, co je uvnitř, bez závislosti na pravdě ostatních, objevit svůj kompas a nastavit ho na vaši vlastní pravdu. Transformace přináší uvědomění, kým jste a dává vám příležitost znovu „naplnit svůj pohár“. Umožní vám myslet od srdce a jednat z moudrosti duše, skutečně se poznat a sladit se s láskou, kterou cítíte ve svém srdci.


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.