Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Vztah mezi mužem a ženou a hvězdy

PUBLIKOVÁNO: 13.03.2018, AKTUALIZACE: 13.03.2018

1. Přetvoření opakujících se vzorců v sexuálních a důvěrných vztazích. Cílem je rozpustit dávné negativní myšlenkové vzorce a přesvědčení, která vám brání v dosažení hlubokého a naplňujícího důvěrného vztahu se sebou samým a s druhými, a poukázat na vaše současné vztahy, co vám brání důvěřovat druhým a odevzdat se jim. Váš vztah tyto nepříjemné zkušenosti vyvolává, aby vynesl na povrch nepříjemné pocity, které mohou být rozpuštěny.

Poté, co tyto vzorce ze své minulosti znovu prožijete, budete vedeni k tomu, abyste si představili, že jednáte novým způsobem, který více podporuje důvěrnost, lásku a pravdu. Když ve své představě měníte minulou situaci tak, že více odpovídá novějšímu a lepšímu způsobu bytí a jednání, je to přetvoření této situace, což pomáhá rozpuštění těchto vzorců do budoucna.

2. Ukončení nefunkčních her mezi muži a ženami. Oddělenost mezi muži a ženami, jejich vzájemné soupeření, nedůvěra, ovládání a nerovnováha mezi nimi, je základním zdrojem bolesti. Je třeba obnovit posvátnost a rovnováhu mezi muži a ženami. Není přitom podstatné, zda jste se rozhodli navazovat partnerské vztahy, důležitá je vnitřní a vnější rovnováha mezi mužskými a ženskými energiemi ve všech oblastech vašeho života.

Jaké přesvědčení vás vede k obrannému a odporujícímu jednání namísto klidné, srozumitelné a citlivé reakce? Jeden druh chování k opačnému pohlaví je, že při svádění za účelem strávení spolu jedné noci jeden k druhému vysílají háčky sexuální energie a soutěží o to, kdo dokáže toho druhého více přivábit, kdo si dokáže více pozvednout své ego a kdo dokáže toho druhého přimět k tomu, aby ztratil kontrolu.

Další variantou jsou muž nebo žena, kteří nikdy neudělají dost pro potěšení svého partnera. Jejich motivací je dávat druhému tolik, aby si jich onen dotyčný konečně všimnul a řekl jim, že jsou dostatečně dobří, a možná dokonce utrousil jejich směrem i kousek pozornosti. Partnerem takového člověka obvykle bývá sebestředný člověk a je celý nadšený z někoho, kdo se před ním plazí a škemrá o jeho pozornost. Tento sebestředný partner přitom krade energii svému partnerovi, který potřebuje jeho pozornost, zatímco ten se jej i nadále velmi usilovně snaží potěšit a doufá, že k němu čas od času spadne nějaký ten drobeček lásky. Jsou to hry, v nichž nikdo nevyhrává. Je to druh hry poražený/poražený namísto vítěz/vítěz.

V popisu těchto her se neobjevují slova jako láska, nevinnost, hravost, důvěra, upřímnost, péče, úcta, přímost a vzájemné zalíbení, ale jsou založené na zlosti, ovládání, oddělenosti, nízké sebeúctě, sobectví, nedůvěře, pomstychtivosti a zoufalství. Při této hře každý z jejich účastníků investuje nejvíce energie do toho, aby ten druhý nepoznal, jak zoufale potřebuje potvrzení, ukonejšit svůj pocit osamělosti či uvolnit nahromaděné napětí a emocionální bolest. Masky jejich ega jsou tak silné, že se oba naučili s nimi ztotožňovat. Je to jako vymyslet si špatný sen, začít jej snít a přitom zcela zapomenout, že jste si ho sami vymysleli. Pomocí uvolnění těchto vzorců posílíme vědomí sebe sama.

Naše základní podstata nemá potřebu nic dokazovat druhým ani sami sobě. Máme svobodu být spontánní, nevinní, upřímní, přirození a láskyplní k druhým i sami k sobě. Nemusíme vymýšlet způsoby, jak si od druhých získat polaskání svého ega a nad nimi vybojovat falešnou moc. Máme v sobě pocit zdravé síly a máme na to být ve svém životě zodpovědní, vnímaví a reagovat citlivě, a cítit se natolik bezpečně, že dokážeme dát druhým najevo lásku a starostlivost, a být hraví bez toho, že bychom přitom jednali na účet druhých. A jestliže máte nenarušenou lásku k sobě jako k muži a ženě, pak nepotřebujete vítězit nad druhými a svádět je, abyste si na nich dokázali, jaký jste muž nebo žena.

Postoje žen. Vlivem patriarchátu spadla tíha za udržování fungujícího a spokojeného vztahu na bedra žen. Žena musí být krásná, sexy, svěží a přitažlivá, perfektní kuchařka, pečovat o domácnost a o děti, a pokud tomu tak není, je to dostatečná výmluva pro jejího muže, aby se poohlédl po mladší, hezčí a emočně uspokojující partnerce. On může přijít domů mrzutý a unavený, od ženy se však očekává, že si toho nebude všímat. Pokud si toho všimne, je považována za protivnou a sekýrující semetriku. Když však muž zpozoruje, že jeho žena v některé oblasti nevyhovuje očekávání a postěžuje si na to, začne se cítit zahanbeně. Pokud žena nevstoupí do hry na zahanbenou, může začít muže nenávidět a začne hrát hru pomstychtivosti, při níž se oba partneři aktivně snaží toho druhého zranit, zatlačit do úzkých a odpírat mu lásku a pozitivní pozornost.

Ženy, které se rozhodnou nehrát ani jednu z těchto rolí, skončí buď jako „staré panny“, anebo svůdnice, které mají krátkodobé vztahy. Hlavním krédem a jediným způsobem, jak přežít bez pocitu nezraněnosti, je: „Miluj a opusť“. Dalším typem her je ovládající mrcha, která si vybírá slabé, neprůbojné anebo citlivé a emočně dostupné muže, které začne ovládat. Nejprve muži posílí ego a soucítí s ním ohledně jeho minulých zklamání a zrad ze strany žen, a svěřuje se mu se svými tajemstvími, ale jakmile si je jistá, že je muž zaháčkovaný, jej začíná ovládat přemrštěnými požadavky a vyhrožuje mu, že ho opustí, či v něm vyvolává pocit viny a říká mu, že jej nemiluje. Uráží jej a snaží se v něm vyvolat pocit, že pro ni není dost dobrý. Jestliže to už překročí jeho meze a pohrozí jí odchodem, začne žena předstírat falešnou lítost nad svým jednáním, anebo jej psychicky zdrtí ostrou kritikou a výčitkami.

Existují i ženy, kterým se daří z uvedených rolí vymanit. Propouštějí minulou bolest a dávné pocity, učí se rozlišovat a učí se, jak ve vztahu prožívat blízkost a zároveň se cítit bezpečně. Většina žen ale buď stále nedůvěřuje mužům a obviňuje je za všechny problémy v jejich vztahu, anebo zcela obviňuje sebe sama a zůstává naivně slepá, hluchá a němá vůči chybám svých mužů. Je třeba učinit rozhodnutí se uzdravovat a naučit se vybrat si pro sebe správný typ muže.

Nacházíme se v procesu předefinování sebe samých jakožto žen. Prozkoumejte, co ve vás způsobilo negativní magnetismus ve vašem životě. Hledáte si stále muže, kteří vám připomínají vašeho otce, aby se vám dostalo další šance, že tentokrát to dopadne jinak, že se budete moci cítit v pořádku jako žena? Je třeba propustit svého otce, bývalé milence a odpustit jim a sobě a vytvořit si nová tvrzení a nové postoje a poté nás začne přitahovat nový typ mužů a my budeme mít dobrý pocit ze sebe samé, že odpouštíme, chápeme je a užíváme soudnosti. Odměnou bude úcta k sobě samé, pocit hodnoty, větší láska sama k sobě, zvyšující schopnost využívat soudnost při vybírání partnerů a lepší vztahy. Příklad nového tvrzení: „Jsem připravena si přitahovat do svého života muže, kteří ženy milují a pečují o ně, a kteří konkrétně milují mě a pečují o mě. Jsem připravena převzít zodpovědnost za vzdání se kontroly a za to, že budu mnohem lépe rozlišovat a vybírat si muže, s nimiž se rozhodnu navázat vztah.“

Postoje mužů. Ve většině kultur se neočekává, že by mohli uznat, že muži mají nějaké pocity, natož aby je pak otevřeně projevovali ve vztazích ke svým blízkým, a očekává se od nich, aby byli dobrými živiteli svých rodin. Jeden typ mužů je tzv. svůdník, který flirtuje s ostatními ženami, anebo s nimi má milostné pletky. Jeho jediný pocit hodnoty jakožto muže často vychází z toho, že jej žena svádí anebo reaguje na jeho mužná anebo svůdná gesta. A pokud to nedělá, druzí si z něj mohou utahovat, že je pod pantoflem.

Jiným mužským archetypem je muž, který je neprůbojný a neúspěšný. Tento muž byl v dětství zastrašovaný nejméně jedním ovládajícím rodičem. Když vyrůstal, nikdy podle něj neudělal nic dost dobře. Více ho bavilo číst si nebo psát básně než hrát fotbal a jeho otec jej za to nenáviděl. K dívkám, které se mu líbily, cítil lásku a nechal se unášet romantickými city a ostatní chlapci si z něj kvůli tomu dělali legraci. Anebo prospíval jen s odřenýma ušima a velmi se za to styděl. Pocit studu a nízké sebeúcty jsou jeho hlavním tématem. Pod povrchem nejspíše vře hněvem, přesto však jen zřídkakdy dá tento hněv najevo. V koutu duše nenávidí všechny, kteří v něm vyvolali pocit, že je neschopný, je obětí.

Zadržuje v sobě tvořivost a neprojevuje ji ve svém životě. Zcela uvízl v sebelítosti a využívá ji k ovládání druhých a také v nezodpovědnosti ve vztazích. Navenek odmítl archetyp drsného muže, avšak vnitřně v sobě živí agresi a negativní fantazie. Je pasivně – agresivní, odtažitý a odmítající. Může být ponižován buď přímo svými přáteli a milenkami, anebo se může cítit být ponížen kvůli tomu, že ví, že jim nikdy nedokáže dát dost a být pro ně dostatečně dobrým společníkem. Tento muž je společenským ztroskotancem. Může vynikat ve svém zaměstnání, avšak v osobní rovině se mu dostává pouze nepatrného respektu a uznání. Zoufale touží po vztahu a v hloubi duše nenávidí ženy za to, že mají moc ho odmítnout.

Mnoho mužů se upřímně snaží z uvedených archetypů vymanit. Je třeba, aby tito muži ve svém nitru objevili osamělost a smutek citlivého a vnímavého malého chlapce, jenž vyrostl do světa, který je necitlivý a požitkářský. Tento malý chlapec je vaším výchozím bodem. On nebyl ve vztahu k ženám vypočítavý, hrubý a povýšený. Věty typu: „Velcí kluci nepláčou,“ nebo: „Tvůj otec by se za tebe styděl, kdyby viděl, jak se chováš,“ vám sdělují, že nemáte věnovat pozornost svým pocitům, máte být hrubí a získat si tak souhlas svého otce, jinak budete zahanbeni. Chce to pořádnou dávku odvahy a velkou vnitřní integritu, aby muž dokázal vystoupit z role obrazu muže, kterého chce vidět společnost.

Muži jsou rovněž naučeni, že musí vždy podávat dobré výkony, v životě i posteli, aby byli považováni za hodnotné. Váš pocit vlastní hodnoty jakožto muže se již dlouho odvíjí od toho, kolik vyděláváte peněz, jaké si zvolíte zaměstnání, od tělesné krásy vaší ženy, chování a úspěchů vašich dětí, sexuální zdatnosti a typu auta a domu, který vlastníte. Jak může být muž opravdový a upřímný s tímto druhem kritérií pro určení jeho sebehodnoty a sebeúcty, jež se nad ním neustále vznášejí a poměřují jeho cenu? Nový muž musí být velmi odvážný anebo velmi vzpurný, aby se dokázal vydat na novou cestu bytí.

Prozkoumejte, co ve vás způsobilo negativní magnetismus ve vašem životě. Chovali jste v sobě zahořklost, zlobu a obviňování a přenášeli jste si je z jednoho vztahu do druhého? Hledáte si stále ženy, kteří vám připomínají vaši matku, aby se vám dostalo další šance, že tentokrát to dopadne jinak, že se budete moci cítit v pořádku jako muž? Je třeba propustit svou matku, bývalé milenky a odpustit jim a sobě a vytvořit si nová tvrzení a nové postoje a poté vás začne přitahovat nový typ žen a vy budete mít dobrý pocit ze sebe samého, že jste odpouštějící a chápající bytostí a že víte, jak používat zdravou soudnost a schopnost rozlišování.

Postoje mužů a žen. Pokud je váš partner ve vašich očích nedůvěryhodný a nesympatický, pak ze vztahu s ním odejděte. Je totiž nemožné rozvíjet zdravý a spokojený vztah s člověkem, který k nám není poctivý a charakterní nebo je rezistentní ke změně. Jestliže je váš partner poctivý a celistvý a pokud vám oběma na sobě hluboce záleží, pak jste zodpovědní za rozpuštění vlastní rezistence ke změně a problémů týkajících se kontroly bez toho, že byste si je promítali do svého partnera.

Je načase uvolnit společenské a planetární přesvědčení typu: „Vzájemný boj mezi muži a ženami je prostá a nezměnitelná životní skutečnost“. „Je nemožné, aby se muži a ženy někdy navzájem pochopili“. „Jakmile jednou skončí líbánky, pak už to jde jenom z kopce“. „Ve vztazích je potřeba intriky a výzvy, aby mohly zůstat živé“. Změnou těchto přesvědčení v sobě způsobíme důležitou změnu i ve světě. JÁ JSEM. Jsem tím, kým jsem. „Jsem připravena, ochotna a schopna převzít zodpovědnost za obnovení důvěry, pochopení, úcty, důstojnosti a lásky ve všech mých vztazích s muži. Jsem schopna používat své schopnosti zdravého rozumu ve všech vztazích s muži. Jsem plna odhodlání a odvahy žít láskyplný a důvěrný vztah s mužem. Amen.“

3. Odpouštění a rozpouštění hněvu a obviňování. Pokud stále pociťujete silný hněv, obviňování a cítíte se hluboce zraněni svými bývalými partnery, rozpusťte tyto pocity. „Odpouštím ti. Vím, že v sobě máš úplně stejnou boží podstatu ze světla jako já. A vážím si toho já, kterým opravdu jsi.“

4. Mužská a ženská energie. Muži i ženy mají energetické dráhy, kterými je jejich mužská nebo ženská energie přenášena žlázami a orgány v těle. Tato energie pomáhá regulovat endokrinní systém a udržovat nižší a vyšší energie v rovnováze. Je to energie, kterou předáváme druhým, když je podporujete a vyživujete, je to energie, kterou vás vnímají. Když jste s někým v sexuálním kontaktu, tak tento druhý člověk nevnímá pouze vaši vášeň a lásku, ale rovněž i vaši mužskou a ženskou energii. Pohlavní energii můžeme užít i jako zdroj k podpoře sebe samých a své sebeúcty, vnitřního naplnění, uzdravit endokrinní systém a tvorby. Jakmile začneme vnímat energii, kterou obvykle dáváme druhým, začneme poznávat kvalitu a hodnotu tohoto daru.

Když má muž nebo žena ze sebe dobrý pocit, jeho energie přirozeně proudí rychleji, protože vyzařuje určitý druh sebedůvěry, klidu a lehkosti, který je velmi jemný a přitažlivý. Po procítění své mužské nebo ženské energie si možná uvědomíte, jak moc si zasloužíte být s lidmi, kteří si vás opravdově váží. Je důležité si vážit svého vlastního ženství či mužství a oceňovat je. Možná velmi mnoho energie dáváte druhým, ale nevyužíváte svou vlastní energii k tomu, abyste ji dávali sobě. Anebo vám může chybět sebedůvěra a zadržujete svou energii před druhými, protože nemáte pocit, že byste jim mohli dát něco hodnotného. Rozproudění mužské a ženské energie slouží k vyčištění energetických drah a zásob tvořivé energie.

Ivana Valová
Plejádská světelná terapie II - Amorah Quan Yin


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.