Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Vzájemná úcta

PUBLIKOVÁNO: 31.08.2014, AKTUALIZACE: 18.09.2017

Nevím, jak vy, ale já bych do svých vztahů ráda vnesla více úcty. Toužím po ní. Toužím po tom, aby šatnářka, která vidí, že nevím kam strčit lístek, který mi zajišťuje vstup na plavecký bazén, na mě nezačala řvát, ale pomohla mi vlídnější způsobem.

I já jsem někdy netrpělivá a překračuji lidem jejich hranice. Věta, která mi pomáhá, abych se učila sebeovládání, zní: „To, že zuříte, vás neopravňuje působit jiným citovou bolest o nic víc, než vás něčí přitažlivost opravňuje ke znásilnění.“

Co je to úcta. V ovzduší úcty člověk cítí, že může svobodně být tím, kým je. Může být upřímný, aniž by přišel o pocit bezpečí a spojení s tím druhým. Nemá strach, že na něj ten druhý zaútočí, poníží ho, nebo se k němu zachová ošklivě. Uctiví lidé svou úctu k druhým neztrácejí, nýbrž zvětšují. S prohlubujícím vztahem navazují spojení s dalšími stránkami toho druhého a i těch si váží.

Lidé, kteří si vás postupem času přestanou vážit, nikdy neměli pravou úctu k potřebám a pocitům druhých. Mohou být dobře vychováni a znát etiketu a společenská pravidla, ale jejich srdce má dál sklon prosazovat svou. Projevy neúcty řešte hned od počátku vztahu. Vyvarujte se sklonu přehlížet neuctivé jednání v naději, že se to časem zlepší.

Příklad neuctivého jednání. Dokud kolem muže nebyly jiné ženy, bylo všechno v pořádku. Když však došlo ke sporům nebo se objevily jiné ženy, ztrácel muž se svou partnerkou spojení. Poté, co se to několikrát stalo, mu řekla: „Nebudu se vystavovat tvé nezralosti a tomu, jak mě ponižuješ, i když si myslíš, že se nic takového neděje.“ Nakonec se s ním rozešla, protože si nemohla vzít někoho, kdo byl skvělý, když spolu souhlasili, ale v opačném případě ignoroval její pocity.

Neuctivé jednání může být i to, když někdo lpí na svých zvycích tak, že nevidí, co u svého partnera jeho chování vyvolává. Neúctě se výborně daří tam, kde si člověk cení vlastních tužeb víc než přání svého partnera. Nemusí se aktivně snažit ublížit mu. Stačí, když prosazováním svého pošlapává jeho pocity, svobodu a potřeby. Pokud na vaše pocity, časové možnosti, názory a hodnoty není brán ohled, bude třeba podniknout určité kroky a nenechat se odbýt. Příčinou neúcty může být sobectví, snaha ovládat druhé, nedostatečné porozumění a podobně.

Neúcta se projevuje. Nadvládou - jeden z dvojice nechce slyšet partnerovo „ne“. Odstupem - jeden z dvojice se uzavře do sebe, jakmile ten druhý projeví svou svobodu nebo odlišné stanovisko, může se izolovat, chovat se nevrle nebo přestat komunikovat, každopádně tím partnera pasivně trestá za jeho odlišný postoj. Manipulací - jeden z dvojice projevuje neúctu rafinovanými triky s cílem změnit stanovisko toho druhého. Jasným porušováním svobody toho druhého - daný člověk pokračuje ve svém zraňujícím jednání, přestože byl požádán, aby s tím přestal.

Bagatelizace - jeden z dvojice tvrdí, že partnerovy negativní pocity jsou jednoduše přehnané. Svalování viny na druhého - když muž řekne své přítelkyni, že ho trápí, když si z něho na veřejnosti dělá legraci, ona reaguje slovy: „Kdyby ses mi víc věnoval, nemusela bych se k ničemu takovému uchylovat.“. Výmluvy - jeden z dvojice popírá svou zodpovědnost za problém, například chodí pozdě, ale myslí si, že za to může provoz, ne on sám.

Co neúctu neodstraní. Okamžité ukončení vztahu - chození by mělo být oblastí, kde budete problémy ve vztahu řešit, místo abyste vztah ukončili, jakmile na nějaké narazíte. Snaha vyhovět – snaha uspokojit neuctivého partnera je dosti marná. Když mu v něčem vyhovíte, můžete tím sice zmírnit bitvu, ale válku nevyhrajete. Láska nevyžaduje, abychom druhému pokaždé vyhověli. Zatímco milovat druhého člověka znamená usilovat o to nejlepší z něj, snaha pokaždé mu vyhovět ho zachraňuje před důsledky jeho nezralosti. Například chodíte s hodně výbušným člověkem, když se rozzlobí, chová se k vám ošklivě a kriticky a vůbec nerespektuje vaši potřebu jistoty a bezpečí. Odveta – za neúctu oplatit neúctou. Stížnosti bez důsledků – když si žena jenom stěžuje, jak dlouho ještě může zůstávat v této slepé uličce?

Co neúctu odstraní. S řešením neotálejte – pouhý čas je neodstraní. Poznejte svého partnera v kontextu dalších vztahů – někdy si možná kladete otázku, zda vaše reakce nejsou přehnané a nejste jen přecitlivělí. Zjistěte, co si o jeho zvycích říkají ti, kdo ho znají. Říkejte „ne“ – jednoduchým testem neúcty je nesouhlasit s nějakou volbou a pak sledovat, co se stane. Uctivý člověk vás vyslechne, bude s vámi vyjednávat a posléze dospěje k vzájemnému kompromisu. Člověk, který si vás neváží, bude hledat nějaký způsob, jak vaše „ne“ změnit v „ano“.

Neúctou se zabývejte jako problémem – zmiňte se svému partnerovi o svém pocitu, že vás ovládá, že vás přehlíží nebo že vám v této oblasti nenaslouchá. Vás to zraňuje a mezi vámi to vytváří odstup. Někteří lidé projevují neúctu z pouhé neznalosti. Ovládají druhé, protože jim nikdo nestanovil meze, ale přesto mají dobré srdce. Pokud takovému člověku řeknete o svých pocitech, bude se chtít změnit, protože mu jde o vztah, a ne o to, aby vás ovládal. Někteří lidé se však neuctivě chovají proto, že jim víc než na vztahu záleží na nich samotných. Když jim sdělíte své pocity, budou se vymlouvat, budou svou vinu popírat nebo ji svalovat na vás, měnit se však v žádném případě nebudou.

Objasňujte. Zasvěťte do problému další lidi – neúcta může probudit některé nezralé součásti naší povahy, které touží vycházet zraňujícím lidem vstříc, aby získaly jejich lásku. Pokud si neseme zranění z dětství, kdy jsme se snažili napravit postoj svých odměřených nebo kritických rodičů, hrozí nám, že nás neúcta lapí do pasti. Proto někteří lidé snášejí ve vztazích i ty nejhorší projevy neúcty. Pokud kolem sebe budete mít lidi se zdravou osobností, může vám to pomoci svobodně se tímto problémem zabývat.

Přijměte svůj díl zodpovědnosti – váš podíl je, že neříkáte nic, co by mohlo vyvolat nesouhlas, partnerovy projevy neúcty zlehčujete nebo je přijímáte jako roztomilou součástí jeho osobnosti, kolísáte mezi nečinností a záchvaty vzteku, všechnu vinu připisujete sobě a nevidíte, v čem chybuje váš partner. Ten, kdo v sobě má úctu, vám ji začne projevovat víc. Ten, kdo v sobě žádnou nemá, vás opustí. Oba tyto výsledky jsou dobré.

Je krásné pěstovat milostný vztah z pozice dospělého, a nikoli z hlediska osamělého dítěte. Ve zdravém vztahu se konflikty dobře řeší, v nezdravém konflikty vztah ohrožují. Dospělý vztah má pevný základ jistoty ve vzájemné lásce a osvědčené upřímnosti.

Ivana Valová

Inspirace: Hranice v chození - Henry Cloud, John Townsend


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.