Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a mysl
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Vývoj vědomí

PUBLIKOVÁNO: 11.08.2016, AKTUALIZACE: 03.03.2017

Zmapování vývoje vědomí od okamžiku jeho vzniku (od okamžiku stvoření) pomocí zobrazení devíti, za sebou jdoucích, vývojových stádií neboli úrovní vědomí.:

Buněčná úroveň: od okamžiku velkého třesku až do vzniku jednobuněčných organismů – vědomí akce a reakce.

Savčí úroveň: období vzniku vyšších a složitějších životních forem – vědomí odezvy na podněty.

Rodinná úroveň: období vzájemných vztahů a získání nezávislosti, vývoj prvních předchůdců člověka – vědomí individuální odezvy na individuální podněty.

Kmenová úroveň: lidé začali využívat oheň, skrýše, primitivní nástroje, vznikají první sociální skupiny – vědomí uvědomování si, vědomí podobnosti a odlišnosti.

Kulturní úroveň: období vynálezů, tvořivosti, umění a magie, rozvoje zemědělství a domestikace zvířat, vznikají větší společenské celky – vědomí rozumu.

Národní úroveň: období rozmachu písma a písemných záznamů, zpracování kovů, rozvoj řemesel, obchodu, měst a církve – vědomí zákona a práva.

Planetární úroveň: období industrializace, povinné školní docházky, vyššího vzdělávání a zábavy, vznikají obrovské distribuční sítě, komunikace se globalizuje, objevují se digitální technologie, internet – vědomí moci.

Galaktická úroveň: doba fotonové fyziky, nanosekund a multitaskingových systémů, živelných pohrom, ekologických problémů a globálních změn klimatu, využití světla a alternativních zdrojů energie – vědomí etiky.

Univerzální úroveň: dojde k uznání vědomí a záměru jako řídících sil, období zvýšeného důrazu na duchovní otázky, uvědomění si propojenosti všech životních forem, společného řízení globálního společenství, zmizí hranice a omezení – vědomí spolutvoření.

 


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.