Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Vysledování skutečnosti, nespoutané Já

PUBLIKOVÁNO: 11.05.2017, AKTUALIZACE: 04.03.2018

Nespoutané Já pomáhá žít vlastní duševno a neutíkat před ním. Je to nelichotit, nevytahovat se, neutíkat, neskrývat se, nedělat ze sebe, že jsi něco méně, abys mohla manipulovat více. Svým vlastním způsobem aktivně žít s divokou povahou. Povstat.

Nepotřebovat vedení od spirituálních učitelů nebo spirituálních průvodců. Nedávat takovou důležitost a pozornost svým partnerům, práci, penězům, politikům. Nespoutané já nás učí čelit velké síle. Tato síla nás neničí - ničíme se sami tím, jak ji zadržujeme a neumíme s ní zacházet. Je to tajemná a mocná síla přírody.

Nespoutané Já není nepořádné. Udržuje pořádek, to, že den následuje po noci, roční období střídá roční období. Je obojím, básní i rozumem. To, co ve vás může evokovat nespoutanost, tedy impulzivnost z nevědomých pohnutek, které zraňuje všechny přítomné, je výsledek odstřihnutí se od nespoutaného Já při dospívání. Stádia spojení s nespoutaným Já:

1. Nechat příliš hodnou matku odejít – přijmout, že ta neustále sledující, chránící a starající se psychická matka není dostatečným ústředním průvodcem pro budoucí instinktivní život člověka. Převzít úkol postavit se na vlastní nohy, rozvíjet své vlastní vědomí o nebezpečí, intrikách a taktice. Sama rychle chápat a jednat. Nechat zemřít, co zemřít má. Jak příliš hodná matka umírá, rodí se nová žena.

Zůstaneme-li příliš dlouho s chránícími matkami v našich vlastních duších, zjistíme, že se vyhýbáme veškerým výzvám a nabídkám, a tím blokujeme další vývoj. Žena si v životě pro sebe musí určit něco, čeho chce dosáhnout a pro co je ochotna riskovat. Starostlivou matku vyměňujeme za jiný druh matky, tu, která žije ještě hlouběji v divočině duše, tu, která je jak průvodkyní, tak učitelkou.

Je to matka milující, ale také divoká a náročná. Když se budeme s příliš hodnou matkou slučovat příliš dlouho, naše životy a dary sebevyjádření upadnou do stínu, místo silných žen se z nás stanou ženy nemohoucí. Proto, aby se intuice oživila, musí zemřít hodný a starostlivý ochránce. Proto se odrhneme od prsu a začneme se učit lovit. Divoká matka čeká, aby nás učila.

2. Odhalit primitivní stín – přijít na to, že když je člověk dobrý, vstřícný a hodný, neznamená to, že mu v životě bude do zpěvu. Vyzkoušet si přímo vlastní stinný charakter, zejména nepřístupné, žárlivé a vykořisťující aspekty sebe sama. Nekompromisně si je přiznat. Vytvořit si co nejlepší vztah s nejhoršími stránkami sebe sama. Nechat růst napětí mezi tím, jakým je člověk naučen být, a tím, kým vlastně je ve skutečnosti. Důrazně pracovat na tom, aby staré Já zemřelo a bylo zrozeno nové, intuitivní Já.

Naše stinné elementy jsou egem považovány za nežádoucí a neužitečné, a proto jsou vykázány do temnoty. Tento stinný materiál, ten, který pracně zabíjí nebo zadržuje veškerý nový život, může být přeměněn k užitku člověka. Povolnost přináší šokující uvědomění, jež musí všechny ženy zaregistrovat. Znamená to, že být sama sebou má za výsledek vyhoštění mnoha jinými lidmi, a naopak podrobení se přání jiných znamená být vyhoštěn sám sobě.

Je to tíživé napětí, ale jeho zrod musí nastat. Žena se dostala do rodiny nebo spolku, která ji nemůže chápat či ocenit. Pokud si žena ještě není plně vědoma své síly, nechá si zlo vstoupit do životní dráhy. Aby mohla získat svůj život zpět, musí dojít k něčemu životodárnému.

Přestože žena cítí, že když bude sama sebou, odcizí se ostatním, právě toto psychické napětí je zapotřebí k duševnímu rozvoji a k tomu, aby došlo ke změně. Je bezvýznamné dokazovat svoji hodnotu žárlivým ubožákům. Poddat se bez stížnosti přináší větší a větší tlak mezi příliš hodnou a příliš náročnou povahou. Kvůli nim oheň uhasíná.

Žena v tomto bodě potřebuje potkat divokou čarodějnici, protože potřebuje řádně vystrašit. Potřebuje ochranné světlo, které rozliší, co je pro ni dobré, a co ne. Nemůže se vyvinout, když bude postávat kolem a nechá si všechno líbit. Ženy, které nechtějí dát najevo své hlubší city, ubíjejí samy sebe. Oheň uhasíná. Je to bolestná forma přerušení toho, co oživujeme.

3. Navigace ve tmě – souhlas se vzestupem na místo hlubokého zasvěcení a začátek prožívání nového a nebezpečného pocitu ocitnout se v moci intuice. Naučit se rozvinout citlivost směrem k tajemnému nevědomí a spoléhat se výlučně na vlastní vnitřní smysly. Poznat cestu zpět domů k divoké matce. Učit se intuici posilovat. Nechat ještě více zemřít tu křehkou, nic nevědoucí pannu.

Není většího požehnání, které může matka dát dceři, než spolehlivý cit pro věrohodnost a přesnost vlastní intuice. Intuice, stejně jako vlk, má drápy, jež roztrhají a přidrží, má oči, které vidí skrz ochranné štíty člověka, má uši, které slyší dál než běžný lidský sluch. S těmito úžasnými duševními nástroji přebírá žena bystré a předvídavé zvířecí vědomí, které její ženskost prohlubuje a tříbí její schopnost sebevědomě se pohybovat ve vnějším světě.

Měla bych se vydat tou či onou cestou? Měla bych zůstat, nebo jít? Měla bych odolat, nebo se podvolit? Měla bych utéci, nebo běžet kupředu? Je tato osoba, událost, riziko skutečné, nebo falešné?

Intuice a instinkt poskytují možnosti. Když jsi spojen s instinktivním Já, máš nejméně čtyři možnosti výběru – dva protiklady, střední cestu a možnost dalšího promyšlení. Nejsi-li ve spojení s intuicí, můžeš si myslet, že máš pouze jedno na výběr – a ten se zdá být nežádoucí. A možná si myslíš, že bys měla proto trpět. A poddat se. A přinutit se to udělat.

Ne, existuje lepší cesta. Naslouchej vnitřnímu hlasu, vnitřnímu vědění, vnitřnímu bytí. Následuj je. Vědí, co dál. Být nositelem dobré intuice a síly znamená práci. Nejprve je třeba sledovat a pochopit negativní vlivy a nevyváženost uvnitř a venku. Nakonec to najdeme a budeme rádi, že jsme poslechli naše hlubší touhy.

4. Tváří v tvář divoké čarodějnici – být schopná pohledět do tváře strašlivé divoké bohyně bez mrknutí, to znamená čelit postavě agresivní matky. Seznámit se s tajemným, podivným, jiným v divočině. Přinést něco z jiných hodnot do našich životů, čili sama se stát trochu podivnou. Naučit se čelit velké síle v ostatních i v sobě samých. Nechat v sobě křehké a příliš hodné dítě zemřít ještě více.

Baba Jaga je strašlivá, protože představuje destruktivní sílu i sílu života zároveň. Pohlédnout do její tváře znamená vidět oči krve, naprosté novorozeně a andělská křídla, to vše najednou. Pokud si žena dokáže udržet respekt, neublíží ji. Respekt tváří v tvář obrovské moci je důležitá lekce. Žena musí být schopna čelit moci, protože nakonec nějaká část této moci připadne jí.

Mnoho žen se léčí ze svých komplexů být za každé okolnosti hodná, kdy bez ohledu na to, co cítily, bez ohledu na to, kdo jim ublížil, reagovaly velice mile. I když se možná přes den příjemně usmívaly, v noci skřípaly zuby jako zvěř – Jaga v jejich duši bojovala o vyjádření. Vyhrožuje, ale je vždy spravedlivá.

To, že se této síly bojí muži, není tak důležité, jako to, že tolik žen se bojí ženské síly. Být silné neznamená vypínat svaly. Znamená to setkat se s vlastním duševnem, aniž bychom před ním utíkaly, svým vlastním způsobem aktivně žít s divokou povahou. Znamená to být schopny se učit, být schopny se postavit za to, co známe. Znamená to povstat a žít.

5. Služba neracionálnímu – zůstat u čarodějnice, zvyknout si na obrovské divoké síly ženské duše a síly vnitřního čištění, omytí, třídění, vyživování, budování energie a myšlenek.

Baba Jaga je příkladem pro naše Já, jak být pravdivé. Vyučuje jak smrt, tak oživení. Učíme se třídit, vyspravovat a obnovovat instinktivní duši očišťováním, praním vláken bytí. Starat se o pořádek v životě. Žena se učí, jak se nekrčit strachem před velkým, mocným, cyklickým, nepředvídatelným, neočekávaným, rozsáhlým a rozlehlým, což je velikost přírody, před divným, cizím a neobvyklým.

Nespoutané Já přináší oheň. Nechat se zapálit, hořet vášní, hořet slovy, myšlenkami, touhou po tom, co miluje. Vnitřní oheň vyžaduje pozornost, nemůžeme jej nechat vyhasnout. Baba Jaga musí být krmena. Bez ohně zůstanou velké nápady, originální myšlenky a touhy neuvařeny a nikdo není naplněn.

Cokoliv ale děláme a má to oheň, potěší ji a vyživí nás všechny. Divoká matka vyžaduje hodně výživy, aby mohla svou práci vykonávat. Nemůže žít o dietě. Má chuť na určité věci. Jestliže má někdo mít vztah s odvěkým ženstvím, musí hodně vyvařovat. Máš v sobě zapálený oheň?

Rozlišujme mezi věcmi, které si přivoláme, a věcmi, které volají z našich duší. A nenechme nikoho potlačovat naši živou energii, naše názory, myšlenky, nápady, hodnoty, ideály.

Představte si švédský stůl jako panorama vašeho života. Máte na něm vše, co tam jen můžete najít - kaviár, chlebíčky, dort, víno, vodu, steak, hranolky, hroznové víno, exotické ovoce. Jsou tu rozličné chutě. Co vlastně chceš ty? Po čem toužíš? Co si nyní přeješ? Na co máš chuť? Po čem prahneš? Leží to teď na švédském stole?

Drž se toho, co chceš. Vybírej touhou své duše. Nebudeš litovat.

6. Oddělit jedno od druhého – naučit se jemně rozlišovat, oddělovat jedno od druhého nejostřejší bystrostí, učit se dělat rozdíly v posuzování. Pozorovat sílu nevědomí a to, jak vlastně pracuje, i když si to ego neuvědomuje. Poučit se více o životě a smrti. Žena se učí rozdílu mezi posobnostmi – mezi pravou a falešnou láskou, kvetoucím životem a životem zkaženým, o rozlišení jednoho léku od druhého.

7. Dožadovat se tajemství – dotazovat se a snažit se naučit více o povaze a koloběhu života-smrti-života. Naučit se schopnosti chápat všechny elementy lidské povahy. Nechat zemřít a nechat žít je velice důležité. Je to základní a přirozený rytmus, který mají ženy pochopit, a žít. Pochopení tohoto rytmu zmenšuje strach, protože očekáváme věci příští a prázdnoty se zaplňují. Vědět příliš ale znamená brzy zestárnout.

8. Postavit se na své vlastní nohy – převzít obrovskou moc poznat a ovlivnit ostatní. Dívat se na svoje životní situace v novém světle. Vrchní svět patří příliš hodné matce. I když dobrota se může shodnout s divokým, nemůže se divokost na delší dobu sloučit s dobrotou. Přivlastní-li si ženy tento aspekt Baby Jagy, nebudou již bez dotazů přijímat každou fušařinu, každou zvrácenost, každou hloupost a vůbec všechno, co jim přijde do cesty.

Žena se učí mhouřit oči a upřeně zírat, a tím dosahuje stále většího nadhledu. Dává-li instinktivní duše povel POZOR, potom musí být žena opatrná. Žena se naučí řešit těžkosti vnějšího života spíše rázným než zmateným způsobem. Uvědomila si svoji vlastní stínovou stránku a překážející systémy a zkázu, kterou jí tyto systémy přichystaly.

Zdolala temnotu naslouchajíc svému vnitřnímu hlasu a byla schopná pohlédnout do tváře čarodějnici, která je stránkou její vlastní povahy a zároveň mocnou divokou povahou. Je jí umožněno porozumět děsivé a vědomé moci, kterou má ona i druzí. Posloužila bohyni duše, nakrmila vztah, očistila osobnost a udržela jasnou hlavu.

9. Tvorba nového stínu – používat vlastní ostrou prozíravost k rozeznání a reakci na negativní stín své vlastní duše nebo negativní aspekt osob a událostí vnějšího světa. Přetvoření negativních stínů v duši čarovným ohněm.

Světlo lebky. Každá žena, která obnoví svou intuici a sílu Baby Jagy, dosáhne bodu, kdy má nutkání vše odhodit, protože k čemu to je, znát všechny tyhle věci. Toto světlo lebky není odpouštějící. V něm znamená staré starým, krásné krásným, hloupé hloupým, opojné opojným, nevěrné nevěrným. Světlo lebky vidí to, co vidí; je to věčné světlo, stále svítící dopředu před ženu, jako duch, který kráčí kousek před ní a dává jí zprávy o tom, co se vpředu nachází. Je to její věčný průzkumník. Světlo svítí na naše poklady i charakterové chyby.

Být nositelem dobré intuice a síly znamená práci, sledovat negativní vlivy a nevyváženost jak vně, tak uvnitř. Nebudu ti lhát. Snadnější je světlo odhodit a jít opět spát. Je někdy těžké držet žnoucí lebku před sebou. S ní totiž jasně vidíme veškeré strany sebe i ostatních, jak zmrzačené, tak božské, a všechny stavy mezi tím. Nicméně, s tímto světlem vstupují do povědomí zázraky hluboké krásy na světě a v lidech.

S tímto pronikavým světlem může člověk vidět za špatným jednáním dobré srdce, může zahlédnout hodného ducha, drceného nenávistí, namísto údivu mnohé pochopit. Může určit vědomí a nevědomí v sobě i ostatních. Světlo říká: „Neodhazuj mne. Ponech si mne. Uvidíš.“ Žena může mít dobré srdce, lebka nikoliv; jejím úkolem je být nestranná. Žena si může přát lebku odhodit, protože přemýšlí o tom, jakou bolest působí být si vědoma určitých věcí o sobě, ostatních, o charakteru světa.

Když vědomě nedopřejeme duševní věci šťávu, scvrkává se a je stavena energie. Člověk si nemůže udržet vědomí, které si vysloužil setkáním s babou Jagou a nesením žhnoucího světla, pokud bydlí s krutými lidmi navenek nebo uvnitř. Jste-li obklopeni lidmi, kteří se znechuceně dívají do stropu, když jste v místnosti, když hovoříte, jednáte a reagujete, potom jste s lidmi, kteří dusí vášně – vaše a možná i své vlastní.

To nejsou lidé, kteří mají o vás, vaši práci a váš život zájem. Bude-li mít divoška nápad, přítel nebo milenec nikdy neřekne: „No, já nevím, zdá se mi to opravdu hloupé, nabubřelé, neuskutečnitelné, drahé.“ Namísto toho řekne: „Nevím, zda to chápu. Řekni mi, jak to vidíš ty. Řekni mi, jak to bude fungovat.“

Mít přítele, který tě považuje za živou, rozvíjející se bytost, který se na tebe dívá jako na skutečně žijící, dýchající bytost, tu, která je lidská, ale vyrobená z velmi jemných, vláčných a kouzelných věcí, který podporuje tu bytost v tobě. Bude přítel tvé duše provždy.

Odevzdejme se svým vnitřním cyklům, a ne jiným osobám ani negativním komplexům uvnitř. Částí našich vnitřních cyklů jsou i stálé zániky i zrody. Naším úkolem je se s nimi synchronizovat. Jako komory srdce, které se naplňují a vyprazdňují, tak se i my učíme žít v souladu se svými vnitřními rytmy. Tvé instinkty vyzdvihnou z tebe to nejlepší, to originální z tebe.

Používej svou chytrost k tomu, abys potěšila a zároveň si zajistila dobrou pozici. Buď kritická k překážkám a chybnému jednání. Vyzdvihni to nejlepší, to originální z tebe. Nech věci zemřít. Při spojení s nespoutaným Já nedostaneme záchvat a nebudeme vysokým hláskem ječet, když se bude dít katastrofa. Ne. Co má zemřít, zemře.

Nespoutané Já nic nepřekvapí. Protože všechno vidělo. Nechat zemřít není v rozporu s povahou ženy. Je to pouze v rozporu s tím, čemu jsme byly učeny. Při světle žhnoucí lebky víme.

Ivana Valová
www.atlantskaskola.cz
Zdroj: Ženy, které běhaly s vlky - Clarissa Pinkola Estes


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.