Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Veřejný projev a prezentace

PUBLIKOVÁNO: 23.06.2016, AKTUALIZACE: 14.05.2018

Jak pracovat s hlasem, abychom v sobě našli vnitřní oheň a stali se inspirativním řečníkem? Jak si zpracovat strach z mluvení na veřejnosti, abychom se mohli plně otevřít publiku?

Inspirativní řečník je člověk, který dokáže být ve svém středu, ať už se kolem něj děje cokoliv. Pouze pokud jsme v danou chvíli plně přítomni, což znamená, že zažíváme kontakt se všemi částmi, fyzickým, emočním, mentálním a spirituálním tělem, jen tehdy můžeme být účinnými a výkonnými řečníky a jasně pociťovat energii lidí, se kterými jsme v místnosti.

Pokud s ostatními nesdílíme své hluboké pocity a přehnaně se kontrolujeme, lidé se v naší přítomnosti cítí nepříjemně, protože s ostatními nesdílíme vše a napětí, které v sobě máme, pociťují i druzí, a ti také podvědomě uzavírají hrdlo a tak dochází k restrikci proudění zvuku v místnosti a energetickém těle přítomných lidí.

Co se může pokazit: *Ztuhnete, když vidíte, kolik lidí se na vás dívá s očekáváním, a cítíte, jak vzduch v místnosti těžkne. *Máte problémy s dýcháním a napětí v krku. * Vaše ruce se potí a kolena se třesou. *Cítíte v sobě tolik adrenalinu, že nejste přítomným a nedokážete se soustředit a pak nemůžete plně vnímat publikum.

*Mluvíte příliš rychle a nejste schopni plně zformulovat myšlenku. *Nevnímáte teplotu místnosti a nevětráte. *Mluvíte příliš hlasitě, i když máte mikrofon. *Říkáte příliš mnoho citoslovcí „em, er“ – myslíte si, že musíte něco říkat, místo toho, abyste chvíli mlčeli. *Nesoustředíte se a nejste k publiku autentičtí. *Blokujete se a nejste k publiku plně otevřený.  

Strach z mluvení na veřejnosti. Průzkumy ukazují, že nutnost promluvit na veřejnosti vzbuzuje v lidech stejnou hrůzu jako stěhování a návštěva zubaře. Většina lidí by dala přednost ležet v rakvi místo toho, aby měli proslov na pohřbu. Kolik toho o sobě říkáme druhým: Řeč těla z 55%. Tón hlasu ze 38% a obsah ze 7%. 93% lidí trpí nedostatkem sebevědomí.  Příčiny: konflikt v osobním vztahu; nízké sebevědomí; krize ze strachu z mluvení na veřejnosti; finanční problémy; rozvod; emoční nezralost; nedostatek ocenění v práci.

Proč se cítíme bezmocní a ustrašení, když máme promluvit před publikem, i když víme, co chceme říct, ale dělá nám potíže to říct? Je to tím, že máme strach, že nás ostatní budou soudit, nebo že nás nepříznivě ohodnotí. Tyto problémy často vznikly v dětství, kdy jsme se museli konfrontovat s autoritou – učitelem nebo rodičem, který plně nepřijímal naše chování a byl příliš kritickým, krutým a soudícím. Pokud byl váš rodič nebo učitel velmi přísný a autoritářský, můžete mít problém vyjádřit se, mluvit nebo zpívat. Tento vnitřní konflikt se v současnosti může projevovat v krční čakře. Například pokud otec příliš kontroloval dění v rodině, mohl se bát ženské síly, což si jeho dcera mohla špatně vyložit, a pak se v dospělosti žena podvědomě bojí své síly, což ovlivní její osobnost a důvěru v sebe. Až poté, co se postaví tváří v tvář autoritě, v tomto případě otci, se může plně otevřít publiku.

Myslete na situaci, kdy jste naposledy mluvili na veřejnosti. Cítili jste ve svém těle napětí, nebo jste byli v pohodě? Pokud jste byli v napětí, kde v těle bylo toto napětí uloženo? Byli jste si vědomí sebe sama? Co cítíte, že se během řeči pokazilo? Co cítíte, že se během řeči podařilo? Příště řekněte blízkému člověku, aby vás během řeči pozoroval a dal vám zpětnou vazbu.

Živá slova. Pokud je ve slovu zahrnuta láska, respekt a úcta, má slovo sílu. Ve slově je obsažen obraz, forma, hustota a pocit z věci. Samohlásky vyzařují pocity a souhlásky intelekt. Pro jasnost vaší řeči je volba slov velmi důležitá. Užívejte klíčová slova, která vyjadřují, co chcete publiku říci. Ale nespěchejte, vytváří to chaos.  Je třeba si vybrat správné slova pro danou situaci a správně je vyslovit. Abychom plně sdělili význam řeči, ve slovech je potřeba vyjadřovat péči. Pokud budeme mluvit od srdce, přes svůj tón duše, upraví se náš hlas a my si postupně najdeme své místo ve skupině a společnosti.

Slova dávají vašemu projevu život, proto si vyberte ta správná slova. Nejprve si přečtěte vlastní text, který jste napsali. Při důležitém prohlášení si zvolte klíčové slova, které si přejete říct. Jdou z hlavy nebo od srdce? Zní tónem vaší duše? Jaký je význam za slovy? Dejte život do svého projevu. Vyberte si text, který potřebuje být spíše řečený, než přečtený. Představte si, jak text říkáte někomu blízkému. Nalaďte se na tón duše a vytvořte vzájemný vztah s publikem. Je vás slyšet? Upřesněte si důvod pro mluvení. Mluvte z vaší esence, jakoby ve vašem  proslovu se vykrystaloval vesmírný důvod.

Při přednesu může vzniknout několik problémů: *Osobní přednes je nepřesný – člověk není v myšlení precizní, protože se necítí podporován a nedůvěřuje slovům. *Proslov, který je příliš empatický – člověk nedůvěřuje komunikaci, užívá přespříliš empatie, což označuje nízké sebevědomí. *Nejasné dokončování slov – člověk není plně otevřený dané myšlence a tuto myšlenku nedokončuje – má strach ze zodpovědnosti, stát tváří v tvář autoritě. *Strnulá čelist a nepohyblivé rty označují neochotu komunikovat – osoba byla jako dítě kontrolována přes dominantního otce/matku. *Useknutá řeč označuje strach z pocitů. *Pomalá řeč – člověk má o sobě velké mínění/malé sebevědomí. *Kašel označuje úzkost. *Příliš zvučný hlas signalizuje emoční proces, místo aby člověk vyjádřil své myšlenky a pocity – člověk tak chce něco vykřičet do světa a má skrytý vztek – osoba se necítí ve svých emocích v bezpečí. *Monotónní tón ukazuje na depresi a emoční útlak.

Prezentace. Všechna úspěšná komunikace je založena na odpovědi, kterou dostáváme od publika. Pokud úspěšně komunikujeme, dostáváme požadovanou odpověď. Pokud komunikujeme neúspěšně, nedostáváme požadovanou reakci. Je to o schopnosti odpovídat. Pokud je někdo nezodpovědný, má špatnou schopnost odpovídat. Pokud jsme neklidní, nesoustředíme se na lidi, ke kterým hovoříme, a tak se necítíme dobře a nejsme ve svém středu. Nejlepší způsob, jak překonat strach z prezentace, je naučit se být plně přítomen. Prezentace je schopnost být plně přítomen, být ve svém středu. Je to schopnost vytvářet akce (mužská síla) přes klid (ženská síla). Úspěšná a uspokojující komunikace je komunikace na všech úrovních.

Prezentací dáváme dárek. Prezentace znamená být přítomný. Prezentace znamená něco předeslat (pre-sent). Je skvělé dávat dárky. Dejte publiku, co chtějí, co chcete dát. Pokud je v místnosti nepříjemně, je to tím, že mluvčí není plně přítomen. Když jsme přítomní, jsme v danou chvíli sebe-vědomí, a tedy jasně pociťujeme energii lidí, se kterými jsme v místnosti.

Je třeba si vytvořit vztah mezi vámi a publikem. Při prezentaci je třeba si uvědomit velké množství energie, které jde od lidí, kteří vás poslouchají. Energie publika je vždy pozitivní. Publikum tu chce být, jinak by nepřišlo. Chtějí být osvíceni, informováni, pobaveni. Chtějí, abyste uspěli. Publikum narušuje mluvčího, pouze pokud mluvčí narušuje je. Je dobré si říci, že publikum tvoří vaši přátelé. Je vhodné navštívit místnost, kde budete přednášet, den dopředu. Při prezentaci je vhodný oční kontakt, a aby energie proudila volně. Nastavte svůj tón hlasu, buďte ve svém tónu duše a nekřičte, nikdy to nefunguje. Naladěná páteř a dobrá fyzická kondice vždy přináší sebevědomí.

Otázky před prezentací: Jaké to bude, až budu stát před X počtem lidí? Co mohu udělat, abych měl maximální vliv na X počet lidí? Kde bude publikum? Ve které části místnosti je vaše silové místo? Kudy bude nejlepší se pohybovat? Co vaše tělo říká?

Nejlepší prezentace probíhá v hladině alfa, kdy jsou obě mozkové hemisféry propojené a kdy má člověk přístup k neomezenému potenciálu. Být ve stavu, kdy „race runs you rather than you running the race“. Je to stav, kdy vlastníte sebe a fungujete ze stavu klidu, než ze stavu napětí a tenze.

Hlas v ohni. Jak se cítíte u krbu nebo táborového ohně? I televize může být zdrojem ohně, schránkou světla. Tento zdroj si můžeme vytvořit uvnitř, a pak jsme enlightened, inspirováni a osvíceni svou vlastní silou a pozitivní energií, která nás vyživuje, což publikum přirozeně zahřívá, osvětluje a přitahuje. Poté interakce mezi námi a publikem může začít. Jsme rádi s lidmi, kteří nás rozšiřují, kteří nám umožňují se cítit oslnivě a zářivě. Pokud se cítíme svobodně, vždy se rozpínáme a jsme mobilizováni.

Inspirativní řečníci jsou naplněni dechem/silou světla, jsou zapálení, což informuje publikum. Jsme v ohni, jsme osobou, jsme vášní, jsme přítomností, která informuje prostor a publikum. Jsme vnitřním ohněm a inspirací. Inspirativní řečník je mistrem hlasu a prezentace, je sebevědomý a sebejistý, sám se podporuje. Užívá hlas k vyjádření lidské integrity, je klidný, rozhoduje, velí, je vědomý a spojuje své vnitřní království s vnějším světem.

Uzemněte se, pomocí chodidel se spojujete s Matkou Zemí, pociťujete gravitaci. Kolena jsou uvolněné, pánev nachází své místo, vnímejte kostrč a podbřišek. V páteři proudí laserové světlo, pokrčte a uvolněte ramena. Vaše tělo nachází přirozené postavení. Nadechněte se a pročistěte svou páteř. Najděte tón duše a tónujte ÁÁÁ. Tóny prochází vaší fyzickou geometrií. Zkontrolujte postavení hlavy a krku, jestli je přirozené. Je vaše krční čakra otevřená? Pokud ne, uvolněte své dásně pomocí tónu GÍÍ. Na chvíli zavřete oči. Je vaše mysl klidná? Představte si, že vás vaše kůže a váš dech ochraňuje, že chrání vaše vnitřní království od vnějšího rozruchu. Vnímejte, že se koupete ve své vlastní pravdě. Vnímejte váš hmat, sluch, čich, chuť a zrak. Jste plně v přítomnosti? Máte otevřené srdce? Vnímáte své charisma? 

Zdroj - Alchemy of voice - Steward Pearce


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.