Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Velká pyramida v Gize

PUBLIKOVÁNO: 03.09.2010, AKTUALIZACE: 31.01.2018

Tím, že stavitelé do Velké pyramidy zabudovali tytéž základní míry, jaké nacházíme u naší planety, zvýšili účinnost pyramidy tak, že se pyramida stala prvkem harmonizující s planetou, a tedy je schopna vibrovat v harmonických frekvencích se základní frekvencí Země.

Velká pyramida reaguje na vibrace z hlubin Země, je vodivá a vede skrze svoji hmotu široké spektrum vibračních frekvencí. Pyramidy plnily úlohu generátoru energie a byly zařízením, které povznáší vibrace celé egyptské společnosti.

Pyramidy byly mezi sebou v kontaktu a pracovaly dohromady jako celek. Tato energie byla transformována a povznášela vibrace celé společnosti, byla jejím zdrojem energie. Nasměrování energie ve Velké pyramidě také sloužilo k Velkému zasvěcení a konečnému nanebevzestoupení. 

Základ slova pyramida tvoří slova pyro – oheň a amid – prostředek, tedy pyramida je zařízení s ohněm uprostřed. Konstruktéři pyramidy byli lidé, kteří ovládali podstatné a základní stavební prvky vesmíru, a věděli, jak ji postavit, aby se tato stavba udržela. Znali dokonale průběh proudění sil na Zemi a pyramidy logicky projektovali a stavěli na základě těchto znalostí.

Skutečnému středu pyramidy se říká královská komnata, a to proto, že se v ní koncentruje největší množství energie, která jakoby v podobě plamene svíčky stoupá k vrcholu pyramidy. Pyramidální energie harmonizuje a doplňuje úbytek energie. Stavitelé pyramid užívali technologii harmonické rezonance a užívali sílu zvuku, aby překonali sílu gravitace a nadzvedli těžké kameny. Vycházející zvuk sladili s rezonanční frekvencí kamenu a pomocí zvukové rezonance zvedli daný kámen.

Nevnímali velký kus kamene jako těžký předmět, ale spíše jako zhuštěnou formu energie. Pyramidy byly postaveny s pomocí mimozemské civilizace a stavitelé užívali při její stavbě energii z hvězd a hvězdných seskupení. 

Velká pyramida je největší, nejpřesněji postavená a nejpřesněji seřízená stavba, která na Zemi existuje. Je otiskem extrémně velkého přístroje, který nemusí mít vnitřní komponenty, a která byla postavena velmi přesně s minimální tolerancí. Velká pyramida byla velkým akustickým zařízením, a že svou velikostí a dimenzemi tato krystalická stavba vytvořila harmonickou rezonanci se Zemí a přeměnila vibrační energie Země na mikrovlnné záření.

Komnaty a chodby pyramidy byly postaveny a nasměrovány s velkou přesností, aby maximalizovaly její akustické kvality. Pyramidy v Gíze jsou vyrobeny z vápence, který částečně vede elektřinu, a na povrchu jsou pokryty jiným typem vápence, který má skoro nulový obsah magnézia a funguje jako izolant. Stavitel a laserový technik Christopher Dunn v knize Elektrárna v Gize uvádí, že na proražení žuly bylo použito ultrazvukového vlnění, a ne laser. Křemen vpuštěný do žuly vibruje souhlasně s vysokofrekvenčními ultrazvukovými vlnami a nebrání aktu řezání.

Pyramidy v Gize byly postaveny jako izolovaný drát. Granit v chodbách pyramidy je lehce radioaktivní, čímž napomáhá ionizaci vzduchu v chodbách (doslova elektrizuje vzduch). Pyramidy mají schopnost generovat, rozšiřovat, soustřeďovat a přenášet energii a vytváří pole, které povznáší celé lidstvo. Tato energie se postupně aktivuje. Starodávné civilizace potřebovaly tuto vysokofrekvenční energii pro svůj život, např. sloužila ke schopnosti maximálně využívat smysly, nabíjela energií žlázy, orgány, rozšiřovala mysl a byla celkově nezbytná pro zdravý styl života, k čemuž svým vývojem postupně směřujeme.

Umístění tří hlavních pyramid v Gíze je na Zemi seřazeno v přesném poměru tří hlavních hvězd v pásu Orionu. Spousta dalších hvězdných seřazení je zrcadlovým odrazem přesných umístění posvátných staveb, chrámů a památek. Pokud užíváme slova posvátná geometrie, říkáme, že stavitelé užívají v plánu stavby a při samé stavbě ten samý poměr a proporce, jaké se nacházejí v přírodě.

Proč bychom neměli žít v rezonanci se zbytkem vesmíru a být v souladu s fraktálními (matematicky popsanými grafickými útvary) vzorci tvorby, aby to, co je v nás a mimo nás, odpovídalo, hodilo se, ladilo, rezonovalo a tvořilo naši společnou božskou přirozenost? Tvar pracuje jako anténa přijímající jemnohmotný tok energie. Kombinace krásy, tvaru a funkčnosti vytváří půvabnou rezonanci.

Velká pyramida a Chefréova pyramida jsou uspořádány do přímky a jsou takřka stejně velké. Menkaureova pyramida je menší a odchýlená od nich tak, že odráží prostorový vztah tří hvězd Oriónova pásu. Na stavbě je vidět, že stavitelé pyramid byli obeznámeni s množstvím precesí rovnodenností a věděli o jejich důležitosti, např. to, že 1x  za 24 hodin tři hvězdy v konstelaci Orion přešly přesně přímo přes osu šachty.

S touto pomocí mohl král vzestoupit do své božské oblasti a zase se navrátit kdykoli si to přál: "Král je hvězda… Král je hvězda, která osvětluje nebe… Král je zářící hvězda, která cestuje do dálek… Král se zjevil jako hvězda… Pohleďte, král se zvedá jako hvězda, která je na spodní straně oblohy… Má duše bude jako živá hvězda… Jsem duše...jsem zlatá hvězda… Ó králi, ty jsi ta Velká hvězda, společník Oriónův, který společně s Orionem putuje oblohou, který se plaví společně s Osiridem…“

Velká pyramida je portálem, který spojuje především Sírius a Orion s božským původním otiskem Země. Tento portál umožňuje lidem pocítit energii jednoty. Energie pyramidy reaguje na vaše záměry, společné tónování a na různé meditační techniky. Tato energie může být užita k materializaci, léčení, obnovení energie, komunikaci, interdimenzionálnímu cestování a nabíjení se energií. Je to hvězdný portál, víceúrovňový vortex a silný energetický generátor. Při vstupu do královské komnaty musí často lidé čelit největší obavě. Pokud tak udělají, čeká je velká odměna. 

Nikola Tesla byl přesvědčen, že lze využít elektrický potenciál Země a přenášet skrze ni a atmosféru elektrickou energii bez použití drátů. Vhodná přijímací zařízení by umožnila využití elektřiny i v nejodlehlejších částech planety. V roce 1905 napsal:

"Naše planeta je, i přes svoji úchvatnou nesmírnost, pro elektrický proud pouze malou kovovou koulí. Celé lidstvo oněmí úžasem, až bude vybudována první stanice, která na jakékoliv místo na zeměkouli přenese telegrafní zprávu, jejíž privátnost a přesnost bude stoprocentní, až bude kamkoliv věrně a okamžitě přenesen a reprodukován lidský hlas i se vší intonací a modulací hlasu, až dojde k přenosu světla, tepla či hybné energie na jakékoliv místo, ať už bude na pevnině, na moři či vysoko ve vzduchu."

Dávní bozi postavili ohromné pyramidy na neuralgických bodech nacházejících se přesně nad elektromagnetickou sítí země. Masa pyramid, která obsahovala miliony částeček křemene, vibrovala se zemí a vyráběla energii prostřednictvím molekulárního tření. V chodbách, galériích a komnatách se tato energie přeměňovala na zvuk, jehož vibrace lidi obohacovala fyzicky, psychicky i duševně.

Rozuměli rezonantní technologii, která přeměňovala vibrace planety v energii. V pyramidách přijímali mocnou energii, která jim otevírala přístup k vyšším dimenzím, jež mu pomáhaly zvyšovat stupeň jeho poznání. Úbytek kosmických sil vrhl celé lidstvo a civilizaci do nevědomosti a úpadku. Pyramidy byly postaveny, aby byly zachráněny tehdejší vědomosti lidstva, veškeré vědy a všechny ostatní výtvory lidského ducha před potopou světa. Kdo chce dospět ke skutečnému poznání, musí studovat pyramidy.

U Velké pyramidy je důležité její umístění, velikost, vnější a vnitřní rozměry, směr a rozmístění vnitřních chodeb, místností a šachet. Je to skutečná knihovna. Ne všechno je jen ve hmotné úrovni. Je možné otevřít tuto dávnou knihovnu a napojit se na ni a číst v ní. Byly to obrovské hodiny, vysílač do vesmíru, schránka času, označení prvního poledníku, energetický zářič, iniciační zařízení. Je důkazem, že kdysi jiná civilizace znala hmotnost Země, vzdálenost mezi Zemí a Sluncem, hvězdný rok, vesmírné cykly, pokročilou matematiku, geografii, kartografii, užívala kodifikovaný systém měřících jednotek.

Postavili ji na elektromagnetickém víru, který mohl být využíván zvláště ve dny rovnodenností, kdy energie světla a temnoty jsou vyváženy. V dny rovnodenností a slunovratu se otevírají dimenzionální dveře času a prostoru, uvolňuje se energie Země. Představují vyvážení energií světla a temnoty. Rovnodennosti byly silové dny Země. Energetický vír využívali při shromáždění potřebných znalostí, kdy kněžím, kteří byli na vyšším stupni úrovně vědomí, byla svěřena externí síla, aby mohly vstoupit do vyšší dimenze a tuto energii (informace) mohli přenést na ostatní účastníky rituálu. Čerpali kondenzovanou energii planety a dosahovali vysokých vibračních frekvencí.

Zdroj: Ivana Valová, Elektrárna v Gíze - Christopher Dunn, 2012 a dál - Aladin


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.