Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Vědomý vzestup

PUBLIKOVÁNO: 31.07.2017, AKTUALIZACE: 14.02.2018

Když se všichni držíme za ruce, vytváříme po celém světě společenství lidí, které pomáhá měnit kolektivní vibrace. Není to žádná sekta nebo od reality odpojená skupina.

Žijeme své životy obklopeni lidmi ze všech sociálních skupin - to je naše cesta. Ale občas potřebujeme podporu, ať už na dálku, nebo se setkat osobně.

Nepotřebuji měnit svůj život, jsem teď spokojená. Vím, že jde o víc, než měnit svůj osobní život. Nevím o co jde, ale každý den vnímám, kudy teče proud a tudy jdu.

Současný život bych přirovnala k surfování na vlně oceánu. Udělali jsme spoustu práce pro to, abychom zachytili různé vlny. Surfujeme s lehkostí, protože jsme ohební a pevní na surfu. Nedělá nám problém měnit věci v životě. Zvykli jsme si měnit směr, jsme flexibilní.

To, co žijeme, je výsledek předchozí práce na sobě a v kolektivu. Jen tak nás něco nesmete, protože včas zachytíme sebemenší odpor, který se objeví.

Byli jsme nuceni díky složitým událostem v životě jít do velké hloubky. Naučilo nás to nespoléhat se na vnější události a nedržet se vnější stability, ale lehce přijmout a lehce pustit to, co k nám přijde. Nikdo neříkal, že to příjemné a úžasné tu bude déle/navždy. Ale může :)

To neznamená, že nemůže přijít vlna, která nás smete. Není to o naději. Je to o žití reality. O ochotě jít s proudem.

Vnímat, kde jsou dveře otevřené - na konci roku se mi „zničehonic“ jedny dveře zavřely, doslova zabouchly před nosem. A do jednoho dne se otevřely druhé dveře dokořán. Tento proud je tu vždy, jen jsem se předtím dlouho zabývala tím zabouchnutím dveří. Nebojíme se komplikací a potřeba zvýšené kontroly nad událostmi v životě mizí.

Rok 2018 vnímám o posílení svého spojení a o rozvoji ducha. Lidé, kteří si jsou podobní duchem, se budou potkávat, aby mohli společně tvořit. Lidé potřebují mít místa, kde se rozvíjí duch a kde nachází lidi na podobné úrovni ducha.

Je rokem rozvoje vnitřních schopností; krystalizace záměrů; učení přes načítání informací z energetického pole druhého člověka a Země; komunikace ducha s duchem; vyřizování impulzů na úrovni ducha, bez slovního projevu; tvoření třetím okem.

Inkarnovali jsme se na Zem s  vyšším posláním - pracovat s vesmírem, pracovat se Zemí, ukotvit světlo. Jsme poslové světla. Jsme rozprostřeni po celé zemi, ve všech zemích světa, na všech místech světa.

Jsme mezi sebou v kontaktu, šíříme světlo a vytváříme síť světla, která pomáhá Zemi se dostat na další stupeň vývoje. Jsme rodilí mistři světla, kteří se teď nacházejí v lidském těle. Žijeme běžný lidský život, ale zároveň jsme spojení s vesmírem a se Zemí svým jedinečným způsobem.

Přišli jsme na planetu, abychom pomohly posunu kolektivní vibrace lidstva, rozvinuli sebe a podíleli se na posunu planety do vyšších dimenzí. Aby lidé nevnímali Zemi jen přes fyzickou dimenzi.

Uvědomte si svou skutečnou podstatu a rozšiřujte své vědomí. Jste spirituální mistři. Aktivujte světelné kódy a probuďte se do vyššího vědomí. Sjednoťte svou energii s univerzální energií tvorby. Spojujte se s průvodci vzestupu a setkejte se s průvodci na úrovni duše. Vzpomeňte si na svůj původní záměr.

Zažehnete své světelné tělo a aktivujte své krystalické tělo, aby vaše tělo neslo více světla. Potkejte se s dalšími členy Ambasadorů světla – kterými jste. Jste schopni vědomě přecházet z jedné dimenze do druhé. Jste schopní zvednout vibrace do roviny, ve které můžeme vědomě vystupovat.

Sviťte svým světlem. Probuďte se ze snu. Vaše duše zná směr. Pracovníci světla sem přišli stát v první linii. Jsme tu. Je čas prohloubit lásku ve vašem srdci, v kolektivním srdci a v srdci Matky Země.

Vidím spoustu rozsvícených srdcí světelných pracovníků v České Republice a na Slovensku. Pracujeme se světlem jednotlivě a ve skupině. Podporujeme své vibrace, osvětlujeme si navzájem osobní záležitosti, ukotvujeme světlo.

Přijímáme to světlé i to temné, zatím nevědomé. Jdeme svou cestou a skrz své zážitky více chápeme principy stínu. Rozvíjíme se na paprsku lásky. Naším setkáváním vědomě budujeme síť, která nás energeticky stabilizuje.

Práce se světlem se vyplácí. Člověk se pročišťuje, otevírá si vědomí, rozvíjí své schopnosti. Světlo se mezi nás dostává čím dál jednodušší formou. Po propojení všech přítomných lidí se proud světla rozjede tak, že je ho nadbytek a my ho posíláme Matce Zemi. Je to podobný stav, kdy dítě v sobě cítí tolik lásky, že část jí pošle svým rodičům.

Emoce jsou velmi důležité. Skrze otevření hlubší části srdce může být vystřelen laserový paprsek dolů do Země, kde dojde „k rozpadu části skály“ - k rozbití pevných, myslí vytvořených struktur, které zamezují přístup k sobě.

Tento laserový paprsek je čistota, v níž je obrovská síla, jako v příběhu Princ a večernice, kdy sluneční paprsek na meči člověka dokáže přemoci nedobytného Mrakomora. V tom je síla skupiny, že pomocí světla a světelných bytostí se vytvoří prostředí, aby jeden z nás projevil tuto sílu a zasáhl paprskem Mrakomora v každém z nás.

Světlo hvězd nabíjí a dává sílu. Každý je jiný a každý je paprskem jiných galaktických energií. Sešli jsme se na jednom místě, abychom se aktivovali, rozzářili a přijali hvězdné kódy. Abychom spolupracovali a každý poslal energii tam, kde vnímá, že je potřeba.

Abychom vnitřně zářili, potřebujeme být spojení se zdrojem v sobě, skrze svou nevinnost. Nevinnost v sobě nese vibraci návratu ke zdroji v sobě. Naivita je nic nevědět a udělat to. Nevinnost je vědět vše a přesto to udělat.

Světelné bytosti pracují z vyšších instancí. „Narovnávají“ energetické pole Země a nechávají tu vstupovat jemnější a vyšší energie, které nejsou zatížené ničím starým. Rodí se něco nového :)

S láskou
Ivana Valová, Steve Rother - espavo.org


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.