Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a mysl
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Váš životní cíl

PUBLIKOVÁNO: 16.01.2009, AKTUALIZACE: 12.11.2017

Každý člověk má životní cíl. Je to úkol, s nímž jsme souhlasili před svým narozením. Má dvě části: osobní a celosvětový. Váš osobní cíl se týká určité vlastnosti, kterou máte v tomto životě rozvíjet – může to být trpělivost nebo soucit, má pevně stanovenou podobu a určuje cestu, kterou máte jít. Neodhalíte-li svůj osobní cíl a nepracujete na něm, budete se cítit vláčeni životem nebo zaseknutí. Znáte-li jej, budete pociťovat růst, smysl, pohyb a vývoj. Tyto pozitivní pocity vás zaplní a vy nebudete mít depresi, úzkost, závislosti, agresi nebo strach.

Váš celosvětový cíl se týká odhalení, rozvíjení a využívání svého vrozeného nadání a zájmů, abyste pomohli ostatním a planetě. Někteří lidé mají cíl, jenž ovlivňuje pouze několik lidí, zatímco jiní se zavázali duchovně pomoci tisícům lidí. Každý je však jako hráč v orchestru stejně důležitý. Hluboko uvnitř sebe víte, že jste zde, abyste něco udělali. Jestliže cítíte, že tak nečiníte, vaše Já vás začne pošťuchovat v podobě znepokojení, časové tísně, vnitřní prázdnoty. Jestliže cítíte, že nedokážete pomoci světu, může u vás dojít ke snížení sebeúcty. 

Náš vyšší smysl, jinými slovy naše životní cesta, je to, co nám přináší radost a naplnění. Pokud máte chuť do života a jste plni nápadů, jste na své cestě. Pokud děláte to, co vás naplňuje, a nepřijmete nic menšího, naplňujete svůj plán. Životní úkol je každému člověku zjeven v ten správný čas a na tom správném místě, a to v závislosti na jeho stavu vědomí, na okolnostech jeho života a na jeho rozhodnutích.

Děti jsou blíže energii své duše. Představy, které jsme měli v dětství, jsou často vodítkem k našemu poslání. Dítě, které chce být zdravotní sestrou, může vyjadřovat touhu sloužit nebo léčit. Ten, kdo chce být horolezcem, může vyjadřovat touhu být badatelem nebo může ukazovat touhu být průkopníkem nebo spirituálním učitelem. Malý chlapec, který chce řídit lokomotivu, může ukazovat touhu být něčemu ve vedení.

Náš životní cíl je odvozen od toho, co už od narození přirozeně děláme, nebo co bychom dělali, kdybychom nechali své energii volný průchod. Kromě těchto vloh je také třeba se učit ovládnout své energetické pole, abychom dokázali zpracovat energie, které v nás při konání naší mise druzí vyvolávají. Není nic krásnějšího, než když ani jeden ze zúčastněných nezůstane v té chvíli v rezistenci, a tak dojde k synergii a uvolnění.

Náš indigový aspekt nám dává sílu a motivaci, abychom se životním cílem živili. Můžeme ho vykonávat jako prodavačka v supermarketu nebo jako vedoucí na stavbě. Naše povolání je jen prostředkem k šíření energie a vhledů. Je na nás, abychom si pro to zabezpečili vhodné podmínky. Máme za sebou celou armádu spirituálních bytostí, které nám s tím pomáhají. Přeji nám všem, abychom byli ve správnou dobu na správném místě, kde přirozeně a spontánně dáme průchod tomu, co už je dávno vytvořeno na vyšší úrovni.

I když budou všichni lidé naladěni na jednotu, tak jeden musí péct koláče a druhý se starat o záležitosti země. Pokud naše vědomí vychází z jednoty, pak je jedno, kdo co dělá, to jen my tomu dáváme důležitost.

Životní cíl se odráží od toho, co jde z našeho nitra, a skrz toto otevření dáváme lidem příležitost, aby se sami sobě otevřeli. Je ale rozdíl v tom být s lidmi a přitom být ve své síle (poznáme to podle toho, že nás i lidi setkání nabíjí), a uspokojovat potřeby lidí, které jdou z jejich hladového ega (je energií nabitý pouze klient). V těchto případech nám chybí tzv. duševní kůže, která nás ochraňuje od pomáhání na svůj úkor. V tomto případě pomáháme tak, že jsme svůj dar povýšili nad svou sebeúctu a nám chybí vnitřní integrita. Potřeba naplňování svého životního cíle jde z hlubší úrovně, než je uspokojování ega ostatních, je to o otevření se svému světlu a vytvoření si těch nejlepších podmínek pro jeho provádění.

Je třeba vstoupit do své vášně, vyjádřit svůj božský talent a nechat sebe být tím nejlepším vyjádřením vesmíru, jakým mohu být, což samo o sobě otevírá dveře k úspěchu. Je třeba neustále sledovat, jestli jste v proudu. I když je dobré vědět, že jsme sem přišli s posláním být zdravotní sestrou, léčitelem, vedoucím podniku nebo s misí upozorňovat na neutěšenou situaci delfínů, není nezbytné vědět, jaké je naše životní poslání. Můžete začít tak, že každý den v meditaci požádáte o ukázání dalšího kroku a dveře se vám budou otevírat do té doby, než vaši cestu budete vidět jasně.

Vaše nadání a schopnosti. Někteří lidé nevnímají své schopnosti, nebo zapomínají na svou tvorbu, nebo jsou k ní slepí, nebo ji mají problém uvést do praxe. Nepřijímají své nadání anebo nejsou schopni se jím uživit, myslí si, že jejich nadání není dostatečně dobré. Je naplňující, když přijímáme služby nebo výrobky od člověka, který je udělal s láskou.

Cesta k životnímu cíli: Získat skutečný zájem pustit se do našeho plánu, vypravit se z vnitřního světa do světa okolo nás, najít pro plán prostor, najít své místo ve společenství ostatních, zájem se pro nás stane zdrojem energie, bez kterého bychom se nikam nedostali. Srovnávání - uvědomit si, že toto dělám lépe já a toto dělá lépe druhý, toto je moje místo. Nedostatečnost – uvědomit si, na toto nemám, to není pro mě, tady já se snažit nebudu. Někdo zvládá něco lépe než my nebo nesouhlasí s tím, co děláme a jak to děláme, pak máme pocit, že nejsme dostatečně dobří, nebo máme pocit, že jsme lepší než všichni ostatní, a ostatní jsou nedostateční. Rovnocennost - přestaneme stavět svou hodnotu na soutěži s ostatními. Nikdo nemůže dosáhnout našeho plánu lépe než my sami a my nemůže naplnit plán jiného lépe než on sám. Sebejistota - není nikdo, kdo by posuzoval, zda to, co děláme, je dobře nebo špatně, záleží na tom, jak to chceme mít my, jsme svrchovanými pány. Odhodlání - uvědomění si ceny cíle, máme pevnou půdu pod nohami.

Neústupně se držíme toho, co patří k naší cestě a lehce opouštíme vše, co k ní nepatří. Oddělujeme se od cest ostatních. Učíme se lhostejnosti k potížím a díváme se na realitu takovou, jaká ve skutečnosti je. Vnímání skutečnosti je předpokladem pro to, abychom mohli vnímat sebe sama jako součást celku. Ladíme se na věci a lidi kolem sebe, na potřeby celku a vnímáme sebe sama jako součást celku.  Spojení - potřebujeme to, co potřebuje celek, náš cíl se spojí s celkem, děláme-li to nejlepší pro sebe, děláme to nejlepší pro celek. Rozhodujeme se pro tu správnou ze všech možností. Učímese tolerovat určitou míru neuspořádanosti. Máme zdravou míru pochybnosti a důvěru, že se vše bude vyvíjet v náš prospěch. Poznáváme řád a jsme pokorní.

Vaše pracovní uplatnění. Najděte si vhodné pracovní uplatnění. Přihlašte se ke svým vlastním obdarováním, potřebám, touhám a vizím, vyjadřujte své nápady. Znejte své meze. Mějte od sebe realistické očekávání, založené na tom, kým jste. Nenechte se obtížit povinnostmi druhého, neospravedlňujte se a nepřebírejte odpovědnost za špatné plánování kolegy/nadřízeného.

To, co umíte, sdílejte s lidmi. Uvědomte si, ve které oblasti toho víte více, než druzí. Někdo může hledat právě to, co umíte. Vám se vaše schopnosti mohou zdát obyčejné, ale lidem mohou velmi pomoci. Otevřte se a sdílejte sebe s druhými. Internet je dobrý v tom, že můžete se světem sdílet to, co umíte.

Podnikání znamená podniknout cestu, vykročit na cestu života, v jejímž rámci nalézáme a naplňujeme svoje poslání, svůj úkol, záměr. Je to dát dohromady nejlepší schopnosti a talenty, které v sobě máme, a spojit s nimi to, co nás baví, na čem nám záleží, pro co máme vášeň a nadšení. Pak je to smysluplné a moudré podnikání. Objevovat, uvědomovat si a naučit se aktivně využívat tyto body, které jsou počátkem, ukazatelem do neznámé země, kterou jdeme objevovat, v níž se sejdeme. Na této cestě se ztrácíme a znovu nacházíme, a potýkáme se sami se sebou.

Poslání, které žiji. Jsem lightworker, human angel, indigový a křišťálový jedinec, člověk, který umožňuje - setkání s vaší spirituální rodinou - vidění světla v temnotě - žití bezpodmínečné lásky v těle. Pomáhám lidem porozumět, co se v nich energeticky děje. Jsem žena, spojena s hlubokým ženstvím. Stávám se ženou, která je povznesená nad konflikty mezi lidmi, která ví. Která dělá, co je potřeba a je zaměřena na zachování života. Jejíž síla vychází ze země a z hlubokého ženství. Je ženskou oporou jenom tím, že je.

Jsem spojena s Bohyní Isis, jejíž prostřednictvím dochází mezi lidmi k transformaci emocí. Jsem božským nástrojem pro transformaci emocí. A jestli to tak vesmír chce, jsem mu k dispozici. Skrze mě vstupuje to, co je potřeba. V jednu chvíli zprostředkovávám lidem kontakt se spirituálními bytostmi, v jinou chvíli zajišťuji, aby tato energie mohla člověkem projít a pročistit jeho srdce, tělo, orgány.

Napsala Ivana Valová
Některé poznatky: Diana Cooper, Doreen Virtue, Mandala života


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.