Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Užití a měnění energie

PUBLIKOVÁNO: 27.02.2011, AKTUALIZACE: 31.01.2018

Vše je energie s rozdílnou hustotou. Některá energie je tak hustá, že se z ní stane předmět. Jiná je lehká jako vzduch a je pro nás neviditelná. Existuje mnoho způsobů, jak můžeme měnit hustotu a tvar energie, a to do té doby, než je hmatatelná.

Každá myšlenka, kterou vyšleme, a každá emoce, kterou pocítíme, začne měnit naši energii a spoluvytvářet náš život. Čím více ovládáme svůj život,  tím méně se necháme ovládat našimi podvědomými, a často destruktivními záměry.

Atlanťané užívali energii zvukových vln, síly mysli, soustředění, sluneční energii, energii krystalů, sílu magnetických silových linií, energii z přírody, rostlin, vody, energii z hvězdných seskupení, energii symbolů a ze zdroje. Věděli, jak uvolnit životní energii při provádění rituálů.

Energii můžeme vědomě měnit a užívat těmito způsoby:

Modlitba je věta, kterou vyslovíte, když o něco žádáte. Pokud jasně a ze svého středu o něco požádáte a poté se odpoutáte se od výsledku, vaší modlitbě bude vyhověno, a to za předpokladu, že je modlitba míněna pro nejvyšší dobro. Při materializaci si v mysli představujete vaše přání jako by už bylo splněno, jako byste už žádanou věc měli.

Snímání – Atlanťané tuto možnost užívali k projevení předmětů z neviditelného světa do fyzické reality. Tímto způsobem si Atlanťané přitáhli předměty z neprojeveného světa. Technika snímání zahrnuje vykreslení objektu ve své mysli nebo cítění objektu pomocí smyslů, což bylo základním kamenem pro pozdější manifestaci. Zahrnuje představení si každého detailu tak jasně, že žádaný výsledek můžete vidět, cítit, slyšet i chutnat. Dále si živě představíte pocit, jaké to bude, až budete mít dotyčnou věc. Pokud chtěli Atlanťané vytvořit prostředek k létání, jeden člověk si pomocí snímání představil, jak by měl tento stroj vypadat. Musel si představit každý jeho detail s největší přesností, a tak přenesl neprojevenou (nehmotnou) energii do projevené (hmotné) energie.

Srážení (precipitace) je proces přetváření (formování) nehmotné energie na hmotnou energii. Srážení je libovolné přetváření hmoty. Kněží a mágové byli schopní ovládat a zacházet s energií, a to pomocí zvuku, krystalů a síly mysli. Je to o cviku a jasném záměru. I dnes jsou někteří lidé schopní ohnout lžíci, nebo přeměnit čistou energii na prsten. Pokud se rozhodnete začít přetvářet energii, představte si, jak se jedna vaše ruka stává studenou a druhá ruka teplou; nebo si dejte do šálku čistou vodu (čaj) a představte si, jak tuto tekutinu uvádíte do bodu varu.

Nikola Tesla pracoval tak, že pokud chtěl vynalézt nový přístroj, si ho nejprve představil. Ve svém vizuálním stavu poopravil funkce daného přístroje. Poté ho ve své mysli uvedl do chodu, aby uviděl, jestli dobře funguje, a ještě ho do nejmenšího detailu poopravil. Poté tento přístroj narýsoval a sestavil ho (pokud na to měl peníze). Jeho přístroje vždy fungovaly, protože byly už předtím navrženy a odzkoušeny v jeho mysli. Říká se, že podobně pracoval i Einstein. Spousta vynálezů Tesly zůstalo v utajení nebo zmizely. Jeho koncepty antigravitace, cestování v čase, létajících talířů, stroje na myšlenky, ozónové generátory a elektrických ponorek byly příliš pro konzervativní vědce počátku 20. století.

Telekineze je vyvolání pohybu předmětu silou myšlenky, je to schopnost pomocí vůle ovlivňovat objekty na fyzické úrovni, a také je deformovat. Lidem se často zdají sny, že pomocí myšlenky pohybují předměty. V Atlantidě byla tato schopnost běžná. Pomocí myšlenky můžeme ovládat nebo vytvářet oheň, mít vliv na růst vlasů, barvu očí, ovládat počasí, vnímání toku času, máme schopnost vidět na jiná místa, a pokud zabloudíme, najít tu správnou cestu.

Teleportace je metoda přemísťování objektů pomocí jejich rozložení na mikroskopické částice, přenesení na místo určení a opětného zhmotnění složením těchto částic. Teleportace je bezztrátový přenos hmoty prostorem, jehož výsledkem je rekonstrukce objektu na jiném místě. Je to schopnost přesunout se v čase a prostoru a materializovat se někde jinde. Vlastní teleportace spočívá v tom, že se určitá informace nejprve rozloží a o nepatrný zlomek vteřiny později se znovu složí do původní podoby na jiném místě. Během teleportace se buněčná struktura těla rozloží a změní se na proud energie a znovu se materializuje na jiném místě. Člověk musí rozšířit mysl do té míry, že se odpoutá od síly gravitace a je si vědom dalších přírodních zákonů.

Atlanťané pomocí své mysli a znalosti účinku zvukových vln ovládali teleportaci. Rozvibrovali energii molekul ve svém těle a vytvořili energii jako rotující energetické pole. Prostřednictvím těchto vibrací a síly mysli dokázali, že se jejich tělo rozvibrovalo, překonalo gravitaci, přeneslo se na jiné místo, a opět se vrátilo do pevného skupenství. Tito jedinci s myslí schopnou kontrolovat své fyzické tělo cestovali v čase a prostoru.

Snad nejstarší příběh o teleportu byl vydán roku 1877. David Page Mitchellův příběh „The Man Without A Body“ vypráví o vědci, který dokázal rozložit kočku na atomy, ty pak přenést po telegrafním drátě a zase je složit. Když ovšem vědec následně aplikoval postup na sebe sama, po přenosu hlavy se vybila baterie. Australané v roce 2002 dokázali teleportovat laserový paprsek na vzdálenost jednoho metru. Později tímto způsobem dokázali přenést i vlastnosti zvukového záznamu. 

Levitace je vznášení hmotného objektu nevysvětlitelné známými přírodními zákony, za překonání gravitace, např. působením silného magnetického pole vlivem supravodivosti. Skutečná levitace, kterou praktikovali Atlanťané, znamenalo ovládání svého energetického pole, aby se celé tělo mohlo vznést. V dnešní době existují lidé, kteří mohou levitovat zvýšením vibrace kundalini energie, což jim umožňuje zvednout se z podlahy na krátkou dobu.

Lucidní snění je stav vědomí, který nastává v okamžiku, kdy si člověk uvědomuje, že sní. Je to schopnost vědomě ovlivnit výsledek snu. To znamená, že situace, předmět, člověk nebo svět může být vytvořen a transformován. Atlanťané této schopnosti velmi často užívali. Je to vědomé využívání energie duše ve snu k žádanému výsledku ve svém životě. Lucidní snění můžeme využít pro léčení.

Mapy pokladu mohou užívat jedinci, členové rodin nebo celá společnost. Např. členové rodiny se rozhodnou, že si koupí větší dům. Představí si ho do sebemenšího detailu, nakreslí si ho a tento obrázek si vystaví v obývacím pokoji. Tento proces může být velmi zábavný. Členové si představí, kdo je bude navštěvovat, jaké domácí zvířata tam budou, co v domě budou oslavovat a jak se tam budou cítit.

Poté si členové rodiny řeknou, že chtějí tento dům, nebo ještě něco lepšího, a aby se toto zhmotnění událo pro nejvyšší dobro. Poté na dům přestanou myslet a nechají vše na univerzální energii. Tím, že bude obrázek vystavený na viditelném místě, si na něj někdy vzpomenou a mohou pociťovat radost, když jej společně tvořili. Těmito principy se jim otevře cesta ke zhmotnění domu.

Zdroj: Ivana Valová, Discover Atlantis od Diany Cooper, wikipedie


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.