Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Uvědomění

PUBLIKOVÁNO: 26.01.2018, AKTUALIZACE: 27.01.2018

Uvědomění je rodištěm možností. Zde začíná vše, co chcete dělat, všechno, čím chcete být. V každém okamžiku před vámi leží mnoho cest. Uvědomění vám napoví, kterou z nich se vydat. Vaše vědomí ovlivňuje všechny okolo vás. Ti, kterým poskytujete své služby, jsou odkázáni na to, jak uchopíte situaci.

Den za dnem nahlížejte do svého nitra, abyste odhalili, kam se mají ubírat další kroky. Vy sami můžete zvyšovat uvědomění své skupiny od nižších potřeb k vyšším. K tomu potřebujete nejprve naplnit každou tuto potřebu u sebe. Uvědomění vnáší světlo do všech aspektů života. Uvědomění má největší transformační moc. Opakem uvědomění je: „ Je tolik slyšet, kdo jsi, že neslyším, co mi povídáš.“

Poznání je to, čím se staneme. Ve skupině to znamená - být si navzájem k službám, vzájemně sdílet moudrost. Kdo jsem? Co přesně chci? Co vyžaduje situace? Co je opravdu důležité? Jak může podnik přispět společnosti? Jakým způsobem může organizace šířit uvědomění?

Sedm atributů vědomí. Pozvednutí skupiny. V pozici lídra se snažíte pozvednout uvědomění skupiny ze současné úrovně na vyšší stupeň.

1. Vyrovnanost a soustředěnost. Vědomí je samo o sobě bezpečné a stabilní, nepotřebuje žádnou podporu zvenčí. Jste-li s touto kvalitou spojení, budete v krizi neochvějní. Lidé okolo vás se cítí nejistě a bojácně, vy jste však vyrovnaní. Jste v této kritické chvíli připraveni dostat z lidí to nejlepší. Tento aspekt uvědomění nám poskytuje silné vnímání sebe.

2. Motivovanost. Vědomí je prodchnuto schopností odkazovat samo na sebe, což znamená, že uvnitř sebe nalezne vše, co potřebuje. Z tohoto vnitřního zdroje uvědomění přirozeně pramení sebevědomí i energie, přičemž zásoby obojího jsou nevyčerpatelné. Jste-li spojeni s touto kvalitou, nepochybujete o reálnosti úspěchu. Tam, kde jiní vidí nebezpečí, vy spatřujete skryté příležitosti. Tato schopnost rozvinout cestu k úspěchu vás připravuje na vedení ve chvíli, kdy jsou hlavním cílem výsledky. Tento aspekt uvědomění podněcuje k úspěchu. Když se skupina dostane na tuto úroveň, každý cítí, že má stejnou šanci uspět.

3. Soudržnost. Vědomí je dokonale uspořádané a samostatně organizované. Přijímá proud informací od pěti smyslů a přetváří je v ucelený obraz světa. Mezi zmatky a konflikty vidíte jasný a jednotný cíl. Tento aspekt vědomí překlene rozdíly. Všichni táhnou za jeden provaz a sdílejí stejné cíle.

4. Intuice, vhled. Vědomí neustále pozoruje. Avšak vědomí není zahaleno oblakem osobní zaujatosti. Vidí realitu namísto iluze. Jste-li uvědomělí, chápete situaci přímo, bez nutnosti příliš přemýšlet. Vhled přichází spontánně. Jste obratní v práci s lidmi, neboť jste pochopili, co potřebují. Obzvláště v době, kdy je cílem, aby se každá osoba cítila vyslyšena a pochopena. Tento aspekt vědomí probouzí empatii. Dosáhne-li skupina na tuto úroveň, každý člen se cítí pochopen.

5. Kreativita. Vědomí je styčným bodem mezi známým a nepoznaným. Mění vágní příležitosti v jasnou realitu. Jste-li uvědomělí, cítíte se v nejistotě pohodlně – ve skutečnosti si v ní dokonce libujete, neboť si uvědomujete, že nepředvídatelnost je nedílnou součástí samotné struktury bytí. Je podstatou veškeré inovace. Milujete zkoumání a objevování způsobů, jak dělat věci jinak. Podněcujete lidi k tomu, aby překonali staré praktiky, a nabízíte jim čiré vzrušení z procesu nahrazování zastaralých perspektiv.

Pravidla jsou natolik volná, aby lidé mohil volně dýchat. Každý je doceněn. Je zde minimální tlak ke konformitě. Věci nejsou přespříliš organizované. Lidé se zde dobře baví. Lidé jsou nadšeni z nových nápadů. Nové nápady jsou pružně řešeny. Platí, že risk je zisk. Lidé mají možnost si svobodně vybírat úkoly. Existuje prostor pro experimenty. Je lidem poskytnut dostatek času. Lidé si váží toho, co skupina zastává. Tento aspekt vědomí rozvíjí nové cesty k budoucnosti. Dosáhne-li skupina této úrovně, osvojí si změnu.

6. Inspirace. Uvědomění má kořeny v lásce, soucitu, víře a mravnosti. Nikdo nevynalezl lásku či soucit. Pochází z moře nekonečného uvědomění. Jste-li uvědomělí, můžete ostatní inspirovat. Můžete jim pomoci spatřit jejich lepší já a pozvednout tím jejich ducha. V době, kdy chtějí osobní proměnu, máte skvělou pozici pro změnu situace. Tento aspekt vědomí vyvolává vnitřní klid. Dosáhne-li skupina této úrovně, všichni členové cítí, že nalezli pravé poslání.

7. Transcendence. Vědomí nemá žádné meze. Existuje v tomto světě, ale nekonečně přesahuje jeho hranice. Vyšší realita se nedá popsat, ale dá se prožít. Poznání není to, co se naučíte. Poznání je to, čím se stanete. Nepotřebujeme nikam cestovat. Veškerá realita se nachází v nás. Jste v integritě, neboť jste spojeni se vším a s každým kolem nás. Žijete proto, abyste ukázali, že lidské bytosti mohou dosáhnout nekonečna, a pouhou svou existencí pomáháme ostatním v dosažení téhož. Tento aspekt vědomí přináší osvobození. Dosáhne-li skupina této úrovně, je jejím společným cílem osvícení.

Uvědomění dokáže měnit. Byla ve vás zaseta semínka velikosti ve stejné chvíli, kdy vám bylo poskytnuto vědomí. Budete-li se držet vnitřní cesty a bude-li vaším kompasem pravda a čistota, vnější svět nebude moci neodpovědět na vaše záměry. Spirituální vedení spočívá v rozšiřování vašeho uvědomění s cílem uspokojit potřeby ostatních.

S rostoucím uvědoměním začnou vaši vizi podporovat neviditelné síly. Vědomí má vlastní vrozené kvality. Jakmile je vypěstujete v sobě, můžete zvyšovat uvědomělost lidí, kterým sloužíte a poskytujete vedení. Vrcholným cílem uvědomění je transformace. Nad každou konkrétní tužbou ční zastřešující potřeba dosáhnout naprostého osvobození. Dosáhnete-li tohoto bodu, splynete se svou vizí v jeden celek.

Uvědomění dosáhnete: Přestaňte zápasit. Nepřestávejte naslouchat vnitřnímu hlasu – prodírejte se vrstvami přejatých domněnek, stresu, úzkosti, skupinového myšlení a názorů. Pomocí meditace dosáhněte podstaty svého uvědomění – někde uvnitř čeká rovina bezeslovného bytí. Je to zdroj uvědomění a lůno tvoření. Dosáhnete na chvíli osvícení, což je setrvání ve stavu ryzího uvědomění, v němž všechny možnosti koexistují v každý okamžik.

Prověřte své hranice - prověřujte hranice, zda se o něco neposunuly. I nepatrná změna se počítá. Rozšiřujte svou zónu pohodlí, aby se rozrůstaly oblasti, v nichž se cítíte silní, sebevědomí a schopní. Buďte vyrovnaní – vaše nitro je těžištěm, z něhož vychází vaše síla. Vyrovnanost znamená, že vaše mysl je tichá a v hlavě se překotně nehoní myšlenky. Cítíte se sebevědomí a v bezpečí. Máte bezstarostnou náladu. Zcela si uvědomuje své bytí. Cítíte klidnou, ale intenzivní životní energii. Jste plně zaměřeni na přítomnost.

Pohlédněte za hranice svých osobních názorů – čím silnější máte přesvědčení, tím užší je vaše zorné pole. Pevně zakořeněné názory jsou známkou svazujících hranic a omezeného vědomí. V některých situacích, jako je válka nebo významný politický převrat, může být takový vůdce nezbytný. Nakonec však právě osoba, která je flexibilní, dokáže vidět problém ze všech úhlů a je vnímavá k nepatrným změnám, uspěje nejvíce. Schopnost vidět za hranice svých osobních názorů je nezbytným předpokladem ke skutečnému překročení těchto hranic. Váš přístup by měl být definován slovy: „Myslím si, že mám pravdu, ale to neznamená, že vidím celý obraz.“

Shromažďujte informace ze všech zdrojů – jste-li soustředění na své nitro, proudí k vám informace ze všech směrů. Fungujete jako ústředna shromažďující všechny možné pohledy. Čím více pohledů vstřebáte, tím širší bude vaše uvědomění. Nasloucháním se stáváte moudřejším. Mějte jasné záměry – máte záměr, podniknete kroky k jeho uskutečnění a výsledek se přirozeně dostaví. Stále je potřeba akce. Záměr sídlí v nejhlubší rovině vědomí. Vyjadřujete-li naprosto jasný úmysl z nejhlubší úrovně uvědomění či vědomí, očekáváte podporu přírodních sil a díky tomu se řídíte signály, jež vám situace vysílá. Možná nebudete muset dělat skoro nic, možná budete muset bojovat proti ohromné nepřízni. Oba extrémy jsou možné. Ale to, co se opravdu děje, je realizace vašeho záměru.

Vaše záměry se naplní, pokud: Vaše touha vychází z hlubokého uvědomění. Vaše touha je v souladu s tím, kým jste. Věříte tomu, že vesmír dokáže přivodit vytoužený výsledek. Netlačíte na pilu a necháváte věci, aby se staly. Rozptýlili jste své vnitřní spory a nejasnosti. Jste bdělí k přijetí zpětné vazby i té nejmizivější intenzity. Jste naladěni k přijímání rad ohledně dalšího postupu.

Važte si vnitřního klidu – pravý klid je živým stavem. Žije s potenciálem a očekáváním velkých věcí. Je to ona chvíle těsně předtím, než matka přivede na svět novou bytost. Prvním krokem k dosažení takového klidu je jeho docenění. Služba není oběť. Je to nenucené vyjádření vašeho uvědomění. Kdo jste? Jste své uvědomění každou buňkou svého bytí.

Ivana Valová
Zdroj - Spirituální leadership, Deepak Chopra


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.