Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Typy indigových jedinců

PUBLIKOVÁNO: 09.02.2015, AKTUALIZACE: 31.01.2018

Humanista – pracuje s davy a slouží jim, a to jako lékař, právník, učitel, obchodník, politik zítřka. Je velmi spojen se zvířaty, rostlinami, Zemí, hvězdami. Je hyperaktivní, extrémně společenský, velmi přátelský, nenechá si ujít příležitost pohovořit s každým, všude a vždy.

Neustále se znepokojuje, jestli se všem daří dobře. Chce vždy a všude všechny milovat. Moc ho mrzí, když někdo něčemu (stromu) nebo někomu působí bolest nebo nespravedlnost. Chtěl by pak tuto bytost chránit a většinou přitom dostane na frak.

Ostatní si o něm myslí, že je „měkký“. Má vyhraněný vlastní názor, je knihomol, rád si sám hraje, nejraději s počítačem. Není příliš svázán se svým fyzickým tělem a nepřikládá význam materiálním věcem. Je pro něj důležité, aby člověk držel slovo, dává mu to jistotu.

Je si často vědom své situace a dokáže sám sobě uložit trest. Vše je mu jedno, hlavně, že jsou rodiče čestní. Je to snílek, žije ve své fantazii a často se nám zdá, že nás vůbec neposlouchá. Když má všeho dost, uteče do svého vlastního světa. Rád diskutuje, a to pořád a s každým.

Koncepcionalista – je více zaměstnán projekty než lidmi. Velmi rád rozvíjí myšlenky a koncepce a chtěl by je prozkoumávat do hloubky i uskutečňovat. Pracuje jako designér, architekt, astronaut a pilot zítřka. Nosí v sobě jistý kontrolní vzor – má sklon kontrolovat otce či matku, což mu přináší velké obtíže. Má sklon k závislostem. Nenechá se od nikoho honit a neorientuje své činy na výsledek či úspěch.

Naše společnost zaměřená na úspěch mu vadí. Se svými rodiči by mohl rozvíjet nové cesty poznání nebo nacházet praktické rady pro domácnost. Chtěl by všemu rozumět, rozebírá všechny přístroje, aby porozuměl jejich funkci, miluje počítače. Má tendenci k tajnůstkářství, schovává si věci. Své řešení dokáže i realizovat. Prostřednictvím internetu se toho hodně naučí. Není příliš emotivní. Miluje a potřebuje jasné hranice, jasnou disciplínu, jasné pokyny a jasné city.

Umělec – je citlivý, uvnitř silný a houževnatý. Je učitelem a umělcem zítřka, je rozeným léčitelem (léčí hudbou, uměním nebo tancem) – tímto způsobem poznává život i svou úlohu v něm. Přináší si sebou do života mnoho vzpomínek z dřívějších životů. Má velmi silnou vůli a tu umí cíleně prosazovat. Ví přesně, co chce, a taky toho dosáhne. Ať dělá cokoliv, tato činnost leží ve tvůrčí oblasti. Hraje na všechny možné hudební nástroje a je velmi kreativní – učí se prostřednictvím svých vlastních kreativních cest. Dokáže celé hodiny malovat, miluje zpěv, tanec, balet, divadlo, cirkus.

Nerozumí logice a nátlaku. Životem se pohybuje pružně a lehce, všude si dokáže odpočinout a uvolnit se. Rychle odhadne situaci a podle toho také jedná, ví přesně, koho má rád a koho ne. Jeho chování je velmi důstojné a nikdy se nenechá „koupit“. Velmi intenzivně vnímá svět kolem sebe a chtěl by, abychom mu věřili, když o něm vypráví. Umí být arogantní, narcistický a umíněný. Při hraní se nenechá nikým a ničím rušit. Komunikuje živě s ostatními dětmi a působí na svůj věk velmi zralým dojmem. Je přítulný a mírný. Vyžaduje jasné odpovědi – pokud je nedostává, začne je sám hledat.

Interdimenzionalista – je větší postavy, i když mu byly jen 2 roky, často říkal: „Já vím, já už to dávno znám“. Po rodičích vyžaduje jasné hranice a disciplínu, jinak je dítě přivede na okraj svých sil. Boří zdi, vyvrací představy, stará, zkostnatělá pravidla nepovažuje za zajímavá, protože chce pravidla určovat sám. Přináší na Zem nové filozofie a nové myšlenky. Je rozený vůdce, který chce kráčet novými cestami. Je autentický, vidí dál, než mohou dohlédnout jeho oči.

Má obrovskou vnitřní energii. Pokud s ním společně trávíte čas, vyžaduje vaši stoprocentní pozornost. Miluje divadlo a hru. Může být diktátorský a panovačný. Může mít problémy se společenskými styky, protože se obtížně zařazuje do společnosti. Demaskuje lidi. Svou věc si prosadí a je mu přitom lhostejné, jestli si tak nadělá přátele nebo nepřítele.

Pro rozvinutí indigového aspektu a sebepřijetí je důležité, aby indigový jedinec poznal členy své spirituální rodiny, což je skupina bytostí se stejnou esencí, jež se cítí být společně propojeny a pocházejí společně z jedné větší hromadné duše. Tyto skupiny duše spolu pracují a inkarnují se již od počátku věků. Zdají se být nespolečenští, pokud nejsou s někým jako oni. Tyto děti se na duševní úrovni setkávají ve spánku. Jejím cílem je vytvořit komunikační systém spojující srdce všech lidí na světě a napravit tak škody způsobené válkami.

Děti naladěné na vyšší vibrace se kvůli nízkým vibracím, ve kterých žijí, před svými schopnostmi uzavírají nebo stahují část energie své duše a jsou autističtí. Někteří potřebují prostor k práci se svou energií, potřebují pobyt v přírodě, ve které znovu nachází rovnováhu a energetickou podporu, jinak se stávají hyperaktivními a rušivými. Potřebují být obklopeni vyššími vibracemi, štěstím, příjemnou hudbou a atributy páté dimenze, potřebují výživu skládající se z čistých, lehkých jídel a vody, a také cítit, že jsou skutečně milovány.

Svět, jaký jsme si vytvořili, je brzy začne nudit. Raději by plnili vlastní úkoly. Musí denně vynakládat spoustu energie, aby nedělaly to, co se jim zdá být správné a důležité, protože se nechtějí odlišovat. Vzpomínají si na své poslání, jsou vnímaví k přirozenému stylu života a vnitřnímu vedení. Žijí v probuzeném stavu celý život.

Pokud indigové dítě nemůže žít svůj život podle nejvyšších principů, jak jim samo rozumí, pak může být depresivní a mít sklony k sebepoškozování. Přijímají svůj osud a přiznávají, že si samy vybraly tento způsob existence. Jejich úkolem je osvobodit lidské srdce a mysl od všeho, co lidi svazuje; ocenit a vážit si rozdílů mezi pohlavími; nalézt nové způsoby získávání a přerozdělování energie a zdrojů.

Děti nové doby často nemají žádnou představu o své budoucnosti. Mnoho mladých se vzdává honby za kariérním postupem. Místo toho cestují, dělají zdánlivě bezvýznamné věci nebo se jen tak poflakují, ale spokojení a šťastní s úsměvem na tváři a s vnitřní jistotou, že až budou muset dělat něco jiného někde jinde, poznají to, bude jim to zjeveno. Říkají, že neví, co s nimi bude, a nevadí jim to. Jedna terapeutka se je snažila přesvědčit, že když se budou alespoň trochu snažit, budou mít úžasný život a prospějí ostatním tím, že se zasadí o politické a společenské změny. Dočkala se jen shovívavých úsměvů a zdvořilých odmítnutí.

Indigoví jedinci jsou duševní učitelé. Narodili se, aby se ujaly důležitého kroku jako učitelé nebo lidé, kteří mají schopnost vést. Jejich úkolem je přesouvat naši  pozornost a zprostředkovat lidem nové impulzy a myšlenky. Jsou to osobní trenéři na cestě životem, kteří probouzí v nitru lidí naději a motivaci. Pomáhají lidem, aby se celá společnost dostala do vyššího vědomí, aby se vyznali v těchto nových vibracích. Pomáhají lidem obnovit staré myšlení a dále je šířit.

Podporují v nich vědomé spojení s vyšším Já a pochopení univerzálních zákonů, abychom žiji harmonicky, učí nás otevírat vlastní duši a přijmout více světla. Vědomě i nevědomě používají svou vysokou frekvenci a předávají energii lidem, kteří podle nich potřebují energii. Potřebují lásku, aby se cítili dobře v naší realitě. Rodiče a učitelé jim mohou pomoci, aby se cítili doma v obou světech a pomoci jim propojit se s jejich tělem.

Cení si vnitřního vedení. Potřebují se potkávat se spřízněnými dušemi. Hluboko ve svém nitru přesně vědí, co je práce s energií a se světlem, jsou nejvhodnějšími spirituálními učiteli naší doby. Je třeba, aby byli vědomě zasvěceni do práce s energií, na druhé straně si věci musí zpracovat vlastními technikami. Tito lidé mají probuzené vnitřní oko a je třeba probudit jejich vnitřní moudrost.

Nejdůležitější úkoly indigových jedinců: Milovat všechny bez podmínek, aby na Zemi opět zavládla bezpodmínečná láska. Nabídnout lidstvu a světu svou vysokou frekvencí příležitost, aby i oni pozvedli svou vibraci. Šířit na Zemi toleranci. Žít svou schopností být médiem, aby lidstvo medialitu akceptovalo opět jako normální. Učit, že by se vše mělo dít k nejvyššímu dobru jednotlivce a skupiny.  Zjevit lidstvu skutečnost, že existují duševní rodiny. Zkontaktovat své rodiče s jejich vlastní individualitou.

Pomoci lidstvu, aby našlo odvahu hodit přes palubu překonané názory. Přinést na planetu nové léčebné metody. Přesvědčit lidstvo, aby převzalo odpovědnost za vše, co se v jejich životě stane. Učit, že hmota následuje až za myšlenkou, což znamená, že si svůj svět tvoříme sami, a můžeme ho tedy také denně měnit. Kontaktovat lidi opět s jejich Vyšším Já a tím způsobem s jejich intuicí.

Ivana Valová
Některé poznatky - Indigové děti otevíraji svou duši, Fenomén indigové barvy - Carolina Hehenkamp


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.