Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Tón duše

PUBLIKOVÁNO: 25.04.2018, AKTUALIZACE: 25.04.2018

Tón duše je naše vlastní vibrace, vlastní tón, vlastní nota. Tento primární zvuk je uložen v naší buněčné paměti, v jádru našeho fyzického těla. Pomáhá nám porozumět sobě a být uvolněný.

Je to jako kdybychom se vrátili domů, do své celistvosti, do stavu, kde víme, kým jsme. Pokud zníme tónem své duše, jsme zdraví a víme, jak užívat svou osobní sílu.

Klíčem k tónu duše je náš hlas, který nám pomáhá pocítit naši osobnost a má na nás léčivý vliv. Až objevíme svůj tón duše, budeme také více naladění na hlas druhých lidí, budeme jim více rozumět a budeme umět si přečíst původní stopu druhého člověka. Člověku, který v sobě nemá hudbu, nemohu důvěřovat.

Léčení tónem duše nás vyvede ze stavu disharmonie a my se postupně stáváme zdravým člověkem, který ví, jak užívat svou osobní sílu. Při léčení tónem duše dochází k harmonizaci každé buňky, tkáně a kosti s naším vlastním vibračním tónem, který je interdimenzionální bránou k vyléčení na všech úrovních.

Je třeba, abychom v každé chvíli zažívali kontakt se všemi částmi - fyzickým, emočním, mentálním a spirituálním tělem. Abychom byli přítomní a sebe-vědomí - až poté můžeme plně pociťovat přítomnost druhých lidí a spolupracovat s nimi.

Ke vnímání všech aspektů nám pomáhá vnímání a působení světla v podobě zvuku, barvy, krystalů a pohybu. Toto působení nám pomáhá najít rezonanční frekvenci, která je nad hrubou stavbou (orgánem), a poté dochází k regeneraci daného orgánu. Jednoduše řečeno - DNA je náš hardware a jednotné pole světla je náš software.

DNA je naše biologická struktura a posvátný zvuk je naše spirituální struktura. Světlo in-formuje (dává podnět ke zrození) a zvuk trans-formuje (dává povědomí o existenci). Kombinace našeho softwaru - energetického pole a hardwaru - DNA, přináší změnu, tedy vyléčení a cestu ke zdravějšímu životnímu stylu člověka.

V každé živé bytosti vládne harmonie a vzájemná korespondence, včetně pohybu planet, přílivů a odlivů, různých proudů, zvířat, rostlin, krystalů a vůbec všeho. Celý vesmír reaguje na určité melodie a kombinace tónů, které jsou vyladěny na stejnou stupnici. Když jsou tóny správné, nastává dokonalá rovnováha a uzdravení. Léčí světlo slunce, duše a světlo myšlenky. Světlo vytváří vizi - ukazuje, co přijímáme. Zvuk tuto vizi udává do pohybu. Když zvuk rozvibruje formu nebo hmotu, změní se vztah viditelných a neviditelných energií mysli a těla. Zvuk nám tak umožňuje vidět hmotu.

Rituály jsou nedílnou součástí života, obzvláště v období rytmických cyklů rovnodennosti nebo slunovratu. Inteligence a soucit srdce a hnutí vibrace tónu duše přináší lidem velkou harmonickou sílu. Zvuk a jeho nespočetné množství rezonancí, jako třpytící se světlo krystalu, spojuje ty, kteří věří, že je možné žít v souladu s božstvím.

Vědomé žití je život naplněný světlem vědomí duše. Jako rozvinuté bytosti na fyzické, emoční, mentální i spirituální úrovni, se stáváme lidskými anděly. Přes naši lidskou existenci se stáváme interprety světa hmoty a naším úkolem je být spojený se zdrojem.

Ivana Valová
Inspirace - The Alchemy of Voice - Steward Pearce
www.atlantskaskola.cz


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.