Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Tón a svalové napětí

PUBLIKOVÁNO: 02.05.2015, AKTUALIZACE: 02.03.2018

Tón je každý zvuk se stálou frekvencí. V hudbě je tón základním stavebním kamenem. Tón je zvuk, který vzniká pravidelným chvěním tělesa a má určitou výšku, délku, sílu a barvu (tj. „hudební zvuk“, který lze zahrát nebo zazpívat). V praxi se však vžilo též stejné pojmenování intervalu velké sekundy, tzv. celý tón (např. c–d). Grafická značka pro tón je nota, zapisovaná do notové osnovy.

Základními vlastnostmi tónu jsou: výška – je dána frekvencí, délka – jak dlouho tón zní, síla – ta je dána amplitudou, barva – závisí na spektrálním složení zvuku, tvaru kmitů či poměru amplitud alikvotních tónů, závisí na hudebním nástroji, který tón vydává. Frekvence tónů - každý tón by mohl být popsán svou frekvencí (vyjádřenou např. v hertzích). Frekvence se proto uvádí jen pro základní tón, kterým je tzv. komorní a, které má frekvenci 440 Hz. V hudbě se následně jednotlivé tóny označují písmeny. Základní tóny - existuje sedm základních tónů: C, D, E, F, G, A, H. 

Tělem prochází tóny a rytmy, které se mění během dne. Po obědě naše tělo hraje jinou symfonii než při cvičení. Tóny našich těl se mění s ohledem na věk, zdraví a genetiku. Každá emoce má svůj tón a každý zvuk má svou vnitřní energii. Pokud jsme uvolnění, jsme ve stavu tónin "ÁÁÁ". Tónující hlas většinou není, na rozdíl od hlasu zpívajícího, vycvičen k tomu, aby maskoval určité rozlišující vlastnosti.

Tón a svalové napětí. Tón je barva zvuku. Svalové napětí nazývají lékaři tonus. Lidé, kteří trpí snížením svalového napětí (tonusu), trpí nedostatkem tónů, což člověka oslabuje, a proto jeho svaly se stávají měkčími, až se z člověka stane hadrová panenka. Výzkum ukazuje, že způsob, jakým se naše svaly upínají a uvolňují, i to, jak spíme, mluvíme, přemýšlíme a strachujeme se, máme napsáno v sobě, a to v našich buňkách. Při onemocnění nebo nehodě je díky poruše vibrace sled DNA změněn. V takovém případě je třeba použít vybraný prvotní zvuk jako formu a šablonu, která přejede přes narušené buňky a vrátí je zpátky do řady, a to tak, že opraví sled zvuku v jádru každé buňky. Pak se můžeme opět cítit celiství.

Život proudí v rytmech napětí a uvolnění. Naše krev proudí a dýcháme pomocí plic. Beze změn pohybu a myšlení se stáváme tak pasivní, že ztrácíme smysl pro to být naživu. Svaly nemohou zůstat zdravými pouze tím, že budou v pasivním, uvolněném stavu. Tyto automatické impulzy pro život jsou nezbytné pro stimulaci mysli a nálad. Léčení je místo, kde udáváme do rovnováhy vnitřní práci a vnější zkušenosti života. Během každodenního ruchu života vám vydávání měkkého a klidného zvuku může pomoci udržet si svůj vnitřní klid.

Tónování okysličuje tělo, prohlubuje dýchání, uvolňuje svaly, stimuluje proud energie, masíruje celé tělo. Tónování můžeme používat každý stejně jako elektřinu. V našem těle jsou přirozené kanály, a pokud je rozpoznáme a naučíme se jimi plout, budou nás udržovat v dobrém zdraví. Pokud nás něco bolí, pokaždé zjistíme, že existuje zvuk, který chce naše tělo vydávat. Můžete tónovat a přejíždět tímto zvukem celé tělo, klouzat tělem nahoru a dolů, abyste nalezli zvuk, který uvolní určitou část těla, popř. uvolní bolest. Například pokud vás bolí kotník, vydávejte do této části tón ÓÓÓ. Intuitivní tónování je cesta k rozvinutí vnitřní slovní zásobě pro energii, uvolnění a uvedení do středu.

Broukáním tichého MMM a později hlasitého ÁÁÁ můžeme uvolnit z těla zoufalství a vztek. Lidé, kteří nezvládají návaly strachu a deprese si mohou uvědomit, že umíme podle vůle změnit chemické pochody v mozku a zbavit se potlačované frustrace, aniž bychom je museli rozebrat rozumem. Pokaždé, když si člověk zacvičí a zabručí, utkvělé obavy ustoupí před pocitem optimismu, které vydrží delší dobu. Jeden člověk se po 4 letech zbavil strachu a deprese poté, co 2x – 3x týdně po dobu 20 minut bručení a tónování. Člověk si může uvědomit, že se může dostat ze začarovaného kruhu a zlepšit si sebevědomí bez toho, aby byl závislý, jak si vede jeho firma nebo jak ženu vnímá její partner.

Rytmus už máte. Největším ze všech bubeníků je srdce. Když uhodíme do bubnu, aktivujeme vzorce, v nichž pracuje svalstvo, dýchání, srdce a mozkové vlny, a ty vytvářejí smyčku s pozoruhodnou zpětnou vazbou. Deset minut bubnování denně člověka zbavuje napětí, vynuluje vnitřní hodiny jeho mysli i těla a slouží jako stimulans, jednak jako sedativum.

Janis Pageová studovala čínskou tradiční medicínu a zjistila tak souvislost mezi játry, ledvinami a hněvem a strachem. Začala tedy ovlivňovat kvalitu práce těchto orgánů tak, že vleže přezpívávala samohlásky a zkoušela dlouze hučet a mručet. Zvláště si oblíbila dlouhé zpívání hlásky „MMM“. Poté vždy zůstala několik minut ležet a pozorovala, kde v těle pociťovala nějaké změny. Po několika dnech zjistila, že se takto může celkem snadno a rychle pocitu strachu a hněvu zbavit. Právě takto se zbavila svých potíží jedna učitelka. Ve škole měla problémy a měla jít na operaci s hrtanem. Pak ale otěhotněla a nechtěla operaci riskovat, a tak začala na doporučení jedné hudebnice pravidelně zpívat „MMM“. Nechtěla vědět nic o tom, kam či jak má zvuk umisťovat, prostě zpívala a pak jen pozorovala, kde v těle to zanechalo nějaký pocit. Po porodu se na kontrole v nemocnici zjistilo, že původní problém zcela zmizel.

Jakou symfonii teď hrajete? Jaký zvuk vychází ze žaludku? Jaký tón vydává srdce, svaly? Jaké tóny a rytmy teď procházejí vaším tělem? Jak se svaly upínají na tkáně, jsou napjaté nebo uvolněné?

Tón a skupina. Každý národ má svůj jazyk, který má své tóny, rytmy a modulaci hlasu. Sociální skupina nám dává povolení mluvit určitým tónem. Scházení se s touto skupinou potřebujeme do té doby, než plně pocítíme osobní sílu a nebudeme zlomení názory druhých lidí, kteří mají jiný tón než skupina. Nejlepší je říkat, co si myslím, a cítit, co říkám. Nikdy se nesmiřujte s hlasem, který byl vytvořen druhými lidmi, který vás ve skutečnosti nereprezentuje. Nikdy už nepotlačujte nebo neomezujte sílu svého hlasu, abyste zapadli mezi ostatní.

Jaký tón má Česká Republika? Naše skupina? Naše společnost? Vaše rodina? Vy?

Terapeut se snaží pohybovat v pacientově tempu, má však za cíl nakonec ho strhnout, aby se přizpůsobil vyváženějšímu rytmu. Lehká hudební kulisa nám pomáhá uhodit na stejnou strunu, harmonizovat se nebo sladit se s okolím.

Zvuková sprcha:
HÓÓ. Tělo – Země. Solární plexus – živel země.
HÚÚ. Emoční tělo – Voda. Srdeční centrum – živel voda.
HAÚ. Mentální tělo – Vzduch. Krční centrum – živel vzduchu.
HÍÍÍ. Spirituální tělo – Oheň. Centrum hlavy – živel ohně.
ZZZ. Pociťujte vibraci v celé páteři.

Zdroj - Mozartův efekt - Don Campbell, Alchymie hlasu - Steward Pearce

 


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.