Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Tělesná, zemská a vesmírná kundalini

PUBLIKOVÁNO: 23.11.2017, AKTUALIZACE: 14.03.2018

Tělesná kundalini pomáhá při stoupání sexuální energie vašimi čakrami a dokonce i na úrovni buněk při pokročilejší fázi její aktivace. Tantrické kanály přenášejí sexuální energii z oblasti pohlavních orgánů do ostatních částí těla, jež jsou klíčem k uzemnění, hlubšímu duševnímu spojení s partnerem a vzájemné podpoře a vzrušení.

Energie kundalini proudí podél páteře po dráze připomínající proplétající se hady. Elektrická energie, jež vzniká při otáčivém pohybu vašich buněk, je uložena v zásobárně energie kundalini v základní čakře. Tato kundalini se uvolňuje do kanálů, prochází jimi a přitom na své cestě pročišťuje a aktivuje vaše čakry.

Energie kundalini stimuluje FEMS tělo a začíná proudit v období puberty. Pubertální vzpoura je nejčastějším výsledkem toho, že energie kundalini spouští uvolňování potlačovaných pocitů ve vztahu k rodičům a jiným autoritám.

Existují různá období života, v nichž si má energie kundalini uvolnit cestu páteřním kanálem a proudit. Během těchto rozmanitých období její aktivace prožíváte změny ve své psychice a tělesném a duševním zdraví, stejně jako obecné posílení na kterékoliv úrovni, na níž kundalini volně proudí. To je ideální situace. Pokud jste se ale v minulosti obávali pocítit své emoce a dát je najevo, stáhli jste se a zastavili tak proudění své kundalini.

V jiných přechodových obdobích vašeho života, v nichž měla být vaše kundalini aktivována, jste možná pokračovali v její potlačování. Pokud necháváme energii kundalini volně proudit, tato energie se stává jemnou, posilující, příjemnou a spirituální. Cílem následujících postupů pro čištění kanálů kundalini a její aktivaci je učinit probuzení kundalini tak snadné a bezpečné, jak je to jen možné. Energie kundalini se dělí na tělesnou, zemskou a vesmírnou. 

Tantrické kanály nohou. Tantrické energetické kanály nohou jsou zdrojem uzemnění vaší sexuální energie, slouží k přenášení sexuální energie do nohou a nakonec do buněk nohou. Tantrická energie je energie extáze, která umožňuje vašemu duchu hlouběji a plněji vstoupit do vašeho těla. Přirozeným stavem bytí vašeho vyššího Já je láska, světlo a extatická radost.

Tantrické kanály prsou. Muži a ženy mají tantrické kanály, jejichž počáteční bod se nachází v oblasti pohlavních orgánů a odsud vedou středem trupu nahoru a poté se rozdvojují k oběma bradavkám. Oba tyto kanály stimulují prsa a umožňují hlubší vzájemnou podporu a výživu mezi partnery během sexuální zkušenosti.

Tantrický kanál duše a pohlavních orgánů. Když se milujete, ať už s nějakým partnerem anebo formou sebeuspokojení, vždy to má vliv na vaši duši. Je tomu tak díky tantrickému kanálu duše a pohlavních orgánů. Duše je s námi přímo propojená přes kanál pohlavních orgánů. Žena je milováním ovlivněna více, protože je „přijímací nádobou.“ Když žena sdílí své sexuální energie s partnerem, tyto její energie proudí z bodu G přes její dělohu a poté nahoru do její duše.

Ze své podstaty je nastavena cítit lásku a vášeň svého partnera proudící do ní po celé této dráze vzhůru do její duše. Když je milování s partnerem láskyplnou zkušeností a plné úcty, pak skrze ni procházejí energie lásky a vášně jejího partnera do její duše a prosvětlují ji a aktivují. Díky tomu ke svému partnerovi cítí hlubší důvěru, otevřenost a lásku. Svou duševní energií se natahuje k jeho duši a jeho duše na ni reaguje tím, že se více otevírá důvěře a lásce k ní a projevuje jí větší úctu. Hluboce se spolu propojují a mohou zažívat pocit, že se nacházejí v jednom těle a neexistuje mezi nimi žádná oddělenost.

Mužská sexuální energie má být ze své podstaty aktivována láskou k ženě, úctou k ní a tím, že se mu žena líbí. Díky tomu se spustí a uvede do pohybu proud jeho duševní energie, která stejným kanálem sestupuje dolů do jeho penisu a poté vychází ven do jejích pohlavních orgánů. Jejich energetické toky vytvářejí kruhovitý oběh, z jeho duše do jeho penisu, z jeho penisu do její pochvy, z jejího bodu G uvnitř pochvy přes její dělohu nahoru do její duše, kde se tyto energie rozšiřují a vysílají lásku do jeho duše, poté znovu proudí dolů jeho tantrickým kanálem duše a pohlavních orgánů přes jeho penis a opět zpátky k ní. Pomocí tohoto cvičení se vyčistí kanál duše a pohlavních orgánů.

Tantrický kanál nekonečnosti. Tantrický kanál nekonečnosti propojuje vaši druhou, čtvrtou a šestou čakru a umožňuje jejich vzájemný vztah a výměnu energie mezi nimi, a to na fyzické, emoční, mentální a spirituální úrovni. Když mají partneři tyto kanály čisté a průchodné, může díky tomu mezi nimi docházet k mnohem hlubšímu a vyrovnanějšímu proudění energie nejen tělesně, ale i emočně, mentálně a duchovně.

Dokonce i tehdy, když se zrovna nemilujete, máte-li tyto kanály otevřené a zprůchodněné, vytváří to větší rovnováhu mezi vašimi vlastními fyzickými, emočními, mentálními a spirituálními aspekty. 2. čakra ovlivňuje pohlavní identitu, sexuální energii, schopnost dávat a přijímat podporu a výživu a to, jak a co cítíte. 4. čakra je sídlem duše, lásky a vnějšího proudění emoční podstaty lásky. 6. čakra má vliv na to, jak vnímáte sami sebe a jak vnímáte druhé, řídí vaše spirituální a mentální postoje. Pokud tyto čakry spolupracují a jsou ve vzájemné harmonii, stáváte se mnohem vyrovnanějším člověkem a díky tomu cítíte větší vzájemné propojení ve vztazích s druhými. Užívá se stříbrné a zlaté světlo a symbol nekonečnosti.

Zemská a vesmírná kundalini. Vesmírná kundalini je pročištěnější než tělesná kundalini. Kanálem, kterým tato kosmická energie proudí vaším tělem a aurou, je světelná trubice. Ve své podstatě je to elektrická energie vašeho vyššího Já, která nám přináší vyšší frekvence, urychluje proces probuzení, prohlubuje spojení s vyšším Já a zesiluje úplné smyslové vnímání. Zvyšuje a zesiluje tvorbu mozkomíšního moku a jeho proudění CNS a pomáhá vám aktivovat větší část mozku. Vesmírná kundalini spouští hlubší úroveň aktivace Ka. Vesmírná kundalini vstupuje do čakry Hvězdná brána a proudí do temene a pak dolů míchou uvnitř páteře do oblasti hráze.

Kolem vašeho prvního obratle neboli atlasu, který se nachází těsně pod hrbolkem týlní kosti, se nachází membrána, kterou je třeba aktivovat. Když se poté celá vaše světelná trubice plně zaktivuje, pošlete příval vesmírné kundalini přes dolní část světelné trubice dolů do středu Země, do krystalu zemské hvězdy. Tímto impulzem se krystal zemské hvězdy aktivuje a vyšle zpět kundalini Země do vašich chodidel a základní čakry. V této fázi budete nadechovat přes spodní část svých chodidel a první čakry a mohli tak do svého těla přijímat zemskou kundalini, která vám pomůže vyrovnat energie mezi fyzickým a spirituálním tělem a uzemní vás.

Ivana Valová,
Plejádská světelná terapie II - Amorah Quan Yin - zde najdete cvičení k otevření těchto kanálů


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.