Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a mysl
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Telepatie

PUBLIKOVÁNO: 30.12.2008, AKTUALIZACE: 03.03.2017

Telepatie je světelným jazykem duše. Zprávy, které jsou poslány "jazykem světla", jsou vtisknuty do vědomí příjemce. Jazyk světla jsou obrazy, které aktivují vzorce vnímání ve vyšším vědomí s vyššími vlnovými délkami mozku. Nicméně co trvá nějakou dobu, je překlad této zprávy z nervového/světelného jazyka (obrazu) do našeho sekvenčního 3D jazyka. Spousta lidí už rozumí světelnému jazyku a komunikují jím bez překladu.

Dále rozlišujeme telepatické vnímání, kdy pes reaguje jen na vaši myšlenku, o které jste ani nevěděl, že jste vyslal - například jste myslel na schůzku, kterou jste měl sjednanou ten den - váš pes ji zachytil, lehl si před domovní dveře a znemožnil vám tak odchod bez toho, abyste ho vzal s sebou. Zpět na své místo se odebral teprve tehdy, když jste začal myslet na něco jiného. Zvířata reagují na nevyslovená přání, zákazy nebo vycítí případy nouze. Tyto schopnosti si začíná uvědomovat více lidí.

Nejvyšší princip systému vnitřní komunikace spočívá v tom, že nevědomí přijímá mimosmyslovou cestou data a prostřednictvím jakéhosi brnění na různých místech v těle nás na tato data upozorňuje. Pokud jsou data mimosmyslově vnímána, přijme sympatický nervový systém tyto signály a přenese je na vyšší roviny vědomého vnímání. Brnění nebo pulzování v určitých svalech nám pomůže například ukázat, že na nás někdo myslí. Jestliže se na krátký okamžik ponoříme do našeho nitra, abychom se na tuto energii naladili, pak rychle zjistíme, kdo nás "lechtá" (a za chvíli vám zavolá).

Telepatie je přenos informací, dojmů, představ, myšlenek nevyužívající technické pomůcky ani běžné smysly na dálku, od jedné osoby ke druhé. Telepat je schopen přijímat elektromagnetické signály, které vznikají v lidském mozku. Telepatie spočívá v tom, že soustředíte celou pozornost na jedinou myšlenku. Myslíte na osobu, se kterou chcete navázat spojení. Představíte si ji se zavřenýma očima, vidíte ji ve svém nitru a představujete si, že vy jste jí a ona je vámi, vaše tělo je jejím tělem, jste totožní s tímto člověkem. Když toho dosáhnete, pak se soustředíte na myšlenku, kterou chcete sdělit tak, že vy jste dotyčná osoba a ona ve vás má tuto myšlenku.

Nejprve je dobré cvičit za přítomnosti osoby, se kterou chcete navázat telepatické spojení, a během tohoto cvičení se druhá osoba snaží zachytit vaší myšlenku. Později můžete zopakovat toto cvičení v předem dohodnutou dobu z dálky, kdy obě osoby vědí, že se na ni druhá osoba soustřeďuje. Nakonec můžete něco sdělit spojením z dálky, aniž druhý o tom předem ví. Tyto fáze tvoří pozitivní polovinu telepatického cvičení. V nich chcete něco sdělit. Negativní polovina spočívá v tom, že musíte tuto zprávu převzít a rozumět jí. Má také tři fáze. Nejprve se učiníte schopní přijímat, prázdní, za přítomnosti osoby, od nichž chcete něco převzít. Pak to samé uděláte v předem dohodnutou dobu s dotyčnou osobou, přičemž víte, kdo a kdy se na vás bude soustřeďovat. Nakonec budete přebírat všechny telepatické zprávy, aniž budete předem vědět, kdo a kdy se na vás bude soustřeďovat.

Můžete být natolik vycvičení, že budete okamžitě reagovat na každou zprávu z dálky, v každou dobu od každé osoby. Ať budete dělat cokoliv, pocítíte, když se někdo na vás bude soustředit a uslyšíte její hlas z nitra. V nejvyšším stupni telepatického spojení neuslyšíte pouze hlas, ale uvidíte i obraz toho, s kým jste spojeni. Jeho postavu, tvář a obzvlášť jeho oči se ve vás objeví jako snový obraz. Nejlépe se daří navázat telepatické spojení v noci. Vědomí není tak silně obsazeno vlastními myšlenkami, člověk je méně izolovaný, je pasivní a vaše telepatické vysílání lépe dosáhne nervových center. Tyto centra většiny lidí jsou dosud latentní, velmi slabě vyvinuta, že je zapotřebí velice silného působení, abychom tyto vlny vnímali. Když spíte, můžete docílit toho, že se druhé osobě o vás bude zdát a převezme vaše poselství ve snu. Praxe vám odhalí všechny zákony telepatie, například jak můžete poznat, zda je někdo zaměstnaný, nebo jak se sám izolovat, když se už na něco soustředíte. Pouze začátečníci se navzájem ruší.

Některé poznámky pocházejí z knihy Zasvěcení od Elizabeth Haich, Indigové děti - Carolina Hehenkamp


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.