Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Telepatie a telepatické učení

PUBLIKOVÁNO: 17.09.2016, AKTUALIZACE: 14.05.2018

Telepatie je přenos informací, dojmů, představ, myšlenek nevyužívající technické pomůcky ani běžné smysly na dálku, a to od jedné osoby ke druhé. Je to způsob přenosu informací z mysli do mysli. Telepat je schopen přijímat elektromagnetické signály, které vznikají v lidském mozku.

V Atlantidě matky pomocí telepatie kontaktovaly děti, pokud byly mimo domov, aby získaly informaci, kde jsou. Ženy pomocí telepatie kontaktovaly své muže, pokud jim chtěly něco sdělit. Velekněží a Velekněžky telepaticky komunikovali s vyššími bytostmi. Telepatie je světelným jazykem.

Nejprve je dobré cvičit telepatii za přítomnosti osoby, se kterou chcete navázat telepatické spojení. Během tohoto cvičení se druhá osoba snaží zachytit vaší myšlenku. Později můžete zopakovat toto cvičení v předem dohodnutou dobu z dálky, kdy obě osoby vědí, že se na ni druhá osoba soustřeďuje.

Nakonec můžete něco sdělit spojením z dálky, aniž druhý o tom předem ví. Tyto fáze tvoří pozitivní polovinu telepatického cvičení. V nich chcete něco sdělit.

Negativní polovina spočívá v tom, že musíte tuto zprávu převzít a rozumět jí. Má také tři fáze. Nejprve se učiníte schopní přijímat, prázdní, za přítomnosti osoby, od nichž chcete něco převzít. Pak to samé uděláte v předem dohodnutou dobu s dotyčnou osobou, přičemž víte, kdo a kdy se na vás bude soustřeďovat. Nakonec budete přebírat všechny telepatické zprávy, aniž budete předem vědět, kdo a kdy se na vás bude soustřeďovat.

Můžete být natolik vycvičení, že budete okamžitě reagovat na každou zprávu z dálky, v každou dobu od každé osoby. Ať budete dělat cokoliv, pocítíte, když se někdo na vás bude soustředit a uslyšíte její hlas z nitra. V nejvyšším stupni telepatického spojení neuslyšíte pouze hlas, ale uvidíte i obraz toho, s kým jste spojeni. Jeho postavu, tvář a obzvlášť jeho oči se ve vás objeví jako snový obraz.

Nejlépe se daří navázat telepatické spojení v noci. Vědomí není tak silně obsazeno vlastními myšlenkami, člověk je méně izolovaný, je pasivní a vaše telepatické vysílání lépe dosáhne nervových center. Tyto centra většiny lidí jsou dosud latentní, velmi slabě vyvinuta, že je zapotřebí velice silného působení, abychom tyto vlny vnímali. Když spíte, můžete docílit toho, že se druhé osobě o vás bude zdát a převezme vaše poselství ve snu. Praxe vám odhalí všechny zákony telepatie, například jak můžete poznat, zda je někdo zaměstnaný, nebo jak se sám izolovat, když se už na něco soustředíte. Pouze začátečníci se navzájem ruší.

Kněží v Atlantidě předávali učení telepaticky, čímž obešli kritický cenzor vědomé mysli a umožnili vesmírným informacím přejít do hlubší mysli. V dnešní době bychom tento způsob považovali za podezřelý, protože by tento proces mohl někoho ovlivnit proti jeho vůli. V době Zlatého Věku Atlantidy bylo všechno učení prováděno v souladu s nejvyšším dobrem.

V době Zlatého Věku Atlantidy, kdy Velekněží a Velekněžky přijímali informace od Intergalaktické rady, bylo to jako se naladit na rádiový signál. Vedení, které dostávali, bylo hlasité a jasné. Poté, co Atlantida začala upadat do chaosu, začaly být s tímto spojením problémy. Poté potřebovali zavést častou obousměrnou komunikaci s Intergalaktickou radou a užívali telepatii. Jak se frekvence planety začala snižovat, tento způsob komunikace se zdál čím dál únavnější a obtížnější. Před pádem Atlantidy se muselo dvanáct vladařů Atlantidy setkat, což znásobilo jejich energii, aby od Intergalaktické rady dostávali přesné telepatické vedení.

Zdroj: Ivana Valová, Zasvěcení - Elizabeth Haich

 


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.