Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Tachyonová energie

PUBLIKOVÁNO: 16.09.2016, AKTUALIZACE: 31.01.2018

Každý předmět i každá bytost vibrují jinou frekvencí, která odpovídá stádiu jejich vývoje. Vibrační frekvence částeček tvořících energii určuje realitu, hustotu hmoty, mysl a extrémně vysokou vibraci duše. Čím vyšší je vibrační frekvence, tím vyšší je hladina vědomí, informace, respektu a tím rozvinutější je cesta evoluce. Tento zákon rozděluje různé druhy energie v závislosti na jejich vibracích, na elektrickou, chemickou, magnetickou, gravitační a tachyonovou. 

Tachyonová energie má nejvyšší vibraci a frekvenci. Je to energie vědomí, informace a myšlení, která vibruje vysokou frekvencí lásky. Je podobná energii, kterou vytváří člověk ve svém mozku, když jeho myšlenky vibrují v rytmu lásky. Touto energií může člověk zvýšit vitální energii nemocných, dosáhnout jejich zázračného uzdravení, vrátit ze světa mrtvých, zvýšit kmitočet vody a proměnit ji na víno.

Tachyonovou energii a stacionární vlnové sloupy studoval i Nikola Tesla. Použil ji jako základ pro alternativní energie: elektrické motory, rádio a televizi, rentgen, radar a dalších 1600 vynálezů, které ovlivnily 20. Století. Teslova cívka se využívala k elektrickému nastartování motorů. Vytvářela vír, který proměnil proud o síle 12 voltů procházející měděným drátem cívky v proud o síle tisíců voltů, byl-li indukován na další cívce.

V roce 1943 byl podle Teslových výzkumů a s použitím jeho cívek proveden Filadelfský experiment, při kterém byla vytvořena ohromná elektromagnetická pole, která organizovala energii do párů a vytvářela tachyonovou energii. Pomocí ní se pokoušeli rozložit předmět na částice a složit ho zpět na jiném místě. V rámci projektu Invisibility (neviditelnost), rozložili americké plavidlo Eldridge a znovu ho složili v 320 km vzdáleném Norfolku ve Virginii. Ale členové posádky lodi buďto přímo zahynuli anebo byli poraněni, fyzicky i mentálně.

Tesla varoval před skutečností, že když se částice znovu skládají, dochází ke změnám ve hmotě, ale válečnými nedočkavci nebyl vyslyšen. Ve svých výzkumech došel k závěru, že se tachyonová energie pohybuje 27x rychleji než světlo. Einsteinova teorie o tom, že maximální rychlostí je rychlost světla, která dosahuje 300 000 km/s, se vztahuje jen k jedné hladině reality, k fyzikální úrovni hmoty složené z atomů, elektronů a protonů. Ale vesmír má tři hladiny – fyzikální, mentální a duchovní.

Tachyony, základ duálního vesmíru, jsou páry mikročástic kmitajících neustále vysokou vibrací a frekvencí, která neutralizuje jejich opačné náboje. Tachyony jsou základem supravodivých prvků. Díky své neutralitě nevyvolávají žádný odpor vůči náboji procházejícím jejich molekulami. Kombinace těchto kmitajících částic nemá žádnou gravitační sílu. Má totiž nulovou hmotnost. Je to čistá energie. Kvantoví fyzici tvrdí, že tyto částice nemají žádnou hmotu, že existují pouze teoreticky a měří se pouze pomocí pravděpodobnosti a jejich existence závisí na pozorovateli, na jeho mentální úrovni.

Zdroj: Ivana Valová, 2012 a dál - Aladin

 


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.