Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Synchronicita

PUBLIKOVÁNO: 26.01.2018, AKTUALIZACE: 27.01.2018

Synchronicita je schopnost zajistit si štěstí a objevit neviditelnou podporu, jež člověka přenese na vyšší úroveň daleko za hranice očekávaných výsledků. Je to prvek skrytého univerzálního pole vědomí a schopnost propojit jakoukoli potřebu s odpovědností duše.

Každý lídr potřebuje podporu a žádná podpora není mocnější než ta, již poskytuje duše. Nabízí nám neutuchající proud malých a velkých darů z říše tajemna.

Silou, jež za tím stojí, je synchronicita, neviditelná inteligence, která nás umísťuje na správné místo ve správný čas. Pokud žijeme na úrovni duše, zázraky jsou zde normou. Neviditelné síly nám přicházejí na pomoc. Činí z naší vize jistou věc.

Úspěšní vizionáři očekávají zázraky, neboť věří v neustálou podporu duše. Je to snadný a přirozený způsob žití. Umožníte svému vnitřnímu já rozvoj a poté odhalujete stejnou cestu těm, jež vedete a jimž sloužíte. Synchronicita není nikdy náhodná.

Potvrzuje, že naše motivy jsou pravé. Dokazuje, že naše důvěra vložená v duši je správná. S rozšiřováním svého uvědomění budeme dostávat nezaměnitelné zprávy od duše. Vše, co je třeba udělat, je otevřít se a vnímat.

Malý zázrak může být, nastane-li šťastná náhoda nebo jsme-li shodou okolností ve správnou chvíli na správném místě. Velký zázrak znamená, že nemožné se mění v jistotu, vyšší vedení zasáhne a změní směr vašeho života. Duše umí dělat zázraky pro každého, limity jsou pouze v nás.

Neznamená to ale pokoušet se získat na svou stranu Boha. Bůh je na straně každého, neboť jako Boha si představujeme nekonečnou moc, jež organizuje stvoření. Je-li duše spojením mezi vámi a onou mocí, může připravit jakoukoliv událost v čase a prostoru. Pojem, který označuje takto aranžované události, je synchronicita.

Shoda okolností spojuje dvě nepravděpodobné věci – například se potkají dva lidé, kteří mají stejné příjmení nebo spolu chodili do školy. Oproti tomu synchronicita události změní tak, aby měly větší význam. Dva lidé se potkají a jeden z nich má řešení problému, s nímž si ten druhý nevěděl rady – najednou je v celém procesu dána malému semínku ideje obrovská příležitost k růstu. Osobní sen náhle dostane šanci stát se realitou.

Synchronicita charakterizuje prazáklad fungování vesmíru. Ve skutečných synchronních momentech vás vesmír obejme a vy spatříte, kým skutečně jste. Je to svět, kde jsou události neustále namíchávány tak, aby vám přinášely nejlepší možný výsledek. Zázraky ve vašem životě ukazují, že spojení mezi vámi a vaší duší je silné. Jsou to náhlé skoky ve vývoji. Jděte tam, kam jste vedeni a podporujte jednotu.

Cesta k synchronicitě. 1. Považujte synchronicitu za normální. Byli jsme stvořeni tak, abychom prosperovali a vyvíjeli se v prostředí, jež nás obklopuje a propojuje. Zamyslete se nad nějakou synchronní událostí ve svém životě. Na setkání s cizím člověkem, z něhož se vyklubal někdo, kdo sehrál ve vašem životě významnou roli. Vůdčí inteligence skrytě zformovala událost, aby sloužila nějakému cíli. Každý je zcela a rovnoměrně podporován z úrovně duše.

Vizionáři cítí propojení s vyšším cílem. Prožívají, jak se sen stává realitou. Modlili se a dostali odpověď. Cítí, že jejich život má hlubší smysl. Cítí se vedeni zevnitř. Spoléhají se na význam synchronicity. Kráčejí po cestě, jež pro ně byla předurčena.

2. Hledejte skryté zprávy. Vysílá-li vám duše zprávy, je potřeba je přijmout. Je to stejné jako v případě, kdy s někým vedete konverzaci. Budete-li ignorovat, co vám druhá osoba říká, dialog dospěje ke konci. Pokud jste v kontaktu se svou duší, necítíte se ignorováni a nemilováni. Nejste izolovaní a osamělí. Vaše činy nejsou řízeny návyky a náhodnými impulzy. Vaše existence přestala být záhadou. Nejste obětí.

Hledat skryté zprávy znamená na chvíli se zastavit a všimnout si negativních věcí, které se vytratily – strach, nejistota, ohrožení, hněv, zášť, boj, vnější překážky, vnitřní hlasy, jež váš kritizují a odsuzují, nezdravé vztahy, vina a stud. Pokud vedete dialog se svou duší, věci z tohoto seznamu neustále slábnou a život probíhá snadněji a klidněji.

3. Jděte tam, kam jste vedeni. Jakmile zahájíte rozhovor se svou duší, začne vás vést. Provádí vás na vaší cestě. Ale jak poznáte, že svého průvodce posloucháte, když je tichý? Nejjasnějším znamením je, že při přemýšlení už nedominuje ego. S rozšiřováním vědomí se ego stále více a přesouvá do role pozorovatele. Čím dál méně bude klást požadavky, na něž musíte brát ohled.

Duševní vedení nepřichází ve formě instrukcí jako: „Nebuď tak sobecký“ nebo „Mysli více na ostatní.“ Duše pracuje tiše – činí staré návyky méně uspokojivými. Je to pocit, jako když jdete po pevné půdě, která se náhle začne propadat. Například vás někdo naštve, ale vy namísto toho, abyste na něj zanevřeli a cítili spravedlivý hněv, zjistíte, že se pocit vzteku prostě vypařil. Je to schopnost mít větší kontrolu nad svými reakcemi. Nechat některé věci být.

Etapy osobní změny: Zatvrzelost – jsem zvyklý se chovat takhle. Je to součást toho, jaký jsem. Situace vyžaduje, abych reagoval tímto způsobem. V čem je problém? Já žádný nemám. Poté se dostaví první pochyby, sebezpochybňování, hledání změny, nalezení změny, a nakonec reintegrace – jsem nový člověk. Jsou zde stopy mého dřívějšího jednání, ale mají na mě sotva nějaký vliv. Nepřemýšlím nad tím, kým jsem býval. Mám jasno v tom, kým jsem, a jsem spokojený s člověkem, kterého v sobě vidím. Pohlížejte na sebe jako na porodní asistentku u těžkého porodu. Vyjádřete své uznání, když se vyskytnou i ty nejmenší známky nového jednání.

4. Žijte přítomností. Stav přítomnosti je osvobození ode všech břemen. Vnitřní světlo naplní vše, co vidí. Všední se mění v neobyčejné, matné v zářivé. Také ale znepokojující ztrátu rovnováhy. Přítomný okamžik vám může připadat jako volný pád. Neexistuje žádný provaz spojující minulost, přítomnost a budoucnost, jehož byste se mohli chytit. Nic už není jisté. Respektujte tu část ve vás, která se chce držet známého. Povzbuzujte tu část, která je otevřená novým věcem.

Buďte vyrovnaní. Zjistíte-li, že jste ztratili těžiště, zastavte se a vraťte se zpět. Zůstaňte otevření svému okolí, svobodně přijímejte proud informací a dojmů. Přistihnete-li se, že říkáte nebo děláte něco jenom ze zvyku, zastavte se. Nereagování je v pořádku. Nechte si volné místo na něco nového. Všímejte si, co je na přítomném momentu zásadního. Na chvíli se opravdu podívejte na lidi, s nimiž jste. Začne-li vaši náladu zabarvovat odsuzování, hněv nebo úzkost, nevzdorujte.

Sdělte svým negativním pocitům, že se jim budete věnovat později. Očekávejte to nejlepší. Sledujte pozitivní signály. Ty mohou přicházet od ostatních lidí nebo mohou být ve vzduchu. Neotvírejte dveře do minulosti. Nostalgie a znovuprožívání starých časů může být příjemné, ale ve stejné chvíli poskytuje přístup i špatným stránkám minulosti. Vybaví-li se vám staré vzpomínky, pohlédněte na ně a nechte je být tím, čím jsou, ale neprovádějte s nimi nic aktivního.

Čím rozšířenější bude vaše vědomí, tím přirozeněji a snadněji budete žít přítomným okamžikem. Výsledkem je, že se cítíte fyzicky lehčí, bezstarostní, vítaní, v bezpečí, povznesení a obdaření.

5. Pochopte harmonii konfliktů. Duše se neúčastní konfliktů. Cítíte-li potřebu vytáhnout do boje za svou představu o správném a špatném, můžete ji zajisté uposlechnout a dosáhnout nějakých prospěšných věcí. Ve světě je mnoho špatného, co můžete konfrontovat. Pak ale nebudete jednat oduševněle. Spirituální cestou, jak se vypořádat s věčnou válkou mezi dobrem a zlem, světlem a temnotou, stvořením a destrukcí, je dostat se za hranice těchto bojů.

Jakmile se tam dostanete, uvidíte že nepřátelé se stávají spojenci. Není žádné dobro, za něž byste mohli bojovat, dokud se někdo jiný nedá na stranu zla či bezpráví. Jít za hranice dobra a zla znamená jednoduše vidět větší celek, jež zahrnuje všechny protiklady. Celistvost obsahuje konflikty, avšak ty slouží většímu dobru, neboť udržují stvoření a destrukci v rovnováze.

Jednou z příčin, proč si necháváme ujít příležitosti, které nám duše nabízí, je, že označujeme určité zkušenosti jako neakceptovatelné a předem je zapuzujeme. Vytvořte si seznam: Co je pro vás nepřijatelné? Jste svázáni s věcmi, které jsou na seznamu. Vazba je nevědomá, přesto však mocná. Co kdyby vás rodiče týrali, a vy jste se zapřísáhli, že nikdy nikomu nezpůsobíte takovou bolest, jakou jste museli projít? Ano, stali byste se vědomě lepšími lidmi, avšak nevědomě byste definovali sebe samé prostřednictvím svého tyrana a omezili byste svou svobodu prožít všechno.

Porozhlédněte se po uzavřených škatulkách, jež by měly být otevřené. Pro mnoho lidí, kteří byli jako děti týráni, je velmi těžké někomu v dospělosti věřit. Pro další je obtížné projevit soucit se „špatnými“ lidmi. Další přijímají přísné kodexy chování, které aplikují na sebe a na ostatní. Když duše vyšle zprávu ohledně soucitu, otevřenosti a nesouzení, taková osoba ji zahodí, neboť neodpovídá jejím zakořeněným názorům. Projeví se odpor namísto vnímání.

To se dá pochopit, ale z hlediska synchronicity je takové rozčleňování mysli velmi omezující. Nyní přijímáte pouze to, co je akceptovatelné. A pokud už dopředu víte, co je dobré a co je špatné, duši ve skutečnosti vůbec nepotřebujete. Nemáte v úmyslu přerůst zakonzervovaný názorový systém. Duše se však cele týká růstu.

Chcete-li vnímat harmonii konfliktů: * Přemýšlejte v dlouhodobém měřítku. V čem vám prospěly nejhorší události z vaší minulosti? Neúspěchy současnosti vám mohou na životní cestě pomoci. * Uvědomte si, že každý je definován svou úrovní uvědomění. Změna, která z vašeho pohledu vypadá jednoduše, se může z perspektivy jiného člověka jevit jako velký závazek. * Přijměte fakt, že každý dělá to nejlepší, co mu jeho úroveň uvědomění umožňuje. Bez ohledu na to, jak špatně se někteří lidé chovají, mají tito lidé také duši, a tudíž i oni na určité úrovni touží po pozitivní změně.

* Prozkoumejte, jak Matka příroda udržuje rovnováhu mezi stvořením a destrukcí. Březost, porod, růst, zralost a úpadek existují na všech úrovních vesmíru. Vyřešte to tak, že je přijmete jako celek, místo toho, abyste se zavázali jen k jedné stránce tohoto kruhu. Tímto způsobem duše vnímá realitu. * Co se týče úrovně chování – je-li třeba bojovat za dobro, bojujte. Vyvarujte se však polarizování. Snažte se v protivníkovi vidět něco dobrého. Prokažte úctu a udělejte všechno pro to, abyste před začátkem boje vyjednali mír. Nenavazujte vztahy s lidmi, kteří jsou schopni vidět dobro jen na své straně. Každý, kdo očerňuje druhou stranu, vytváří nepřátele. Můžete vyhrát, ale nepřátelé vám zůstanou i po konci konfliktu.

6. Podporujte jednotu. Z pohledu duše bude vaše vize stoprocentně naplněna pouze tehdy, dosáhnete-li osvícení. Osvícení znamená smíření protikladů. Jednota nahrazuje rozdíly; celistvost se stává živoucí realitou. V tomto bodě bude vaší součástí vše lidské. Chovejte se, jako byste už byli v cíli. Buďte tou silou, která sjednocuje protiklady.

Toto jsou názory někoho, kdo je vnitřně rozštěpen: Mám na jednom rameni ďábla a na druhém anděla. Cítím se rozpolceně. Nemohu zaujmout stanovisko. V některé dny miluju osobu, s níž jsem. Jindy zde žádná láska není. Potácím se mezi pocity sebeúcty a bezcennosti. Jsem skutečný, či falešný? Bojím se, že mě jednoho dne někdo prohlédne a odhalí. Jsem dospělý, avšak stále se cítím bezmocný jako malé dítě. Jestliže mě druzí milují, proč se cítím tak osaměle?

Je nemožné skutečně akceptovat druhé, pokud máte vážné pochyby o sobě samém. Společnost nás neučí, jak duchovně růst, a proto většina lidí uvázne v nekonečných hrách protikladů.

7. Propojte se s vědomím Já jsem svět. Je to uznání faktu, že jste vláknem v tapisérii života. Vše, z čeho je svět vytvořen, jste i vy. Každá nálepka, s níž se identifikujeme, vylučuje něco jiného: moje rasa, pohlaví, národnost, vzdělání, sociální role.

Jsou dva tyty lídrů – ti, kteří brání kruh, a ti, kteří se dívají za jeho hranice. První postoj je jednodušší přijmout – lidé jsou bez obranného valu obvykle nejistí, a proto se cítí tím lépe, čím pevnější jejich kruh je. Druhá role náleží vizionářům. Promlouvá k hlubším tužbám. Uvnitř všichni víme, že lidské bytosti jsou jedním. Tatáž radost i utrpení naplňuje život každého. Toto poznání se snažíme vytěsnit, ale nemůžeme je nikdy úplně potlačit, neboť podstata bytí pramení z duše. Bez ohledu na to, jak těsně přimkneme ke své rodině, kmenu, rase či národnosti, výsledkem nebude větší bezpečí, nýbrž izolace a iluze.

Skutečná svoboda leží mimo tento kruh. Osvobození vám přinesou právě lidé, u nichž byste nikdy nečekali, že se s nimi sblížíte, přesvědčení, jež jsou diametrálně odlišná od těch vašich, nápady, které jste nikdy nezvažovali. Mluvíme o naplňování potřeb jak vašich, tak těch skupinových. Avšak potřeby jsou pouhým odrazovým můstkem k jedinému cíli – osvobození vnitřního ducha. Já jsem svět potvrzuje, že vaší skutečnou přirozeností je duše. Je to výkřik, že chcete prožít všechno. Vaší přirozeností je nespoutanost.

Na konci cesty budete kompletní. Všechny vnitřní rozpory, které vedly k pochybnostem a konfliktům, budou vyléčeny. Neznámé je jako magnet, jež vás přitahuje k osvobození. Pokud se snažíte rozšířit si obzory, dosahujete na nové místo ve svém nitru. Každé nové místo vám pošeptá, že duše je blízko, až s ní jednoho dne splynete a vaše bytí se spojí v jedno s věčným bytím.

Spirituální vedení spočívá v získání podpory neviditelných sil. Očekávejte, že vám pomohou zázraky. Věřte, že vaše duše organizuje události tak, aby přivodila ty nejlepší výsledky. Synchronicita není mystická. Je to důkaz skryté inteligence, jež prostupuje celým vesmírem. Tato inteligence koordinuje veškeré stvoření, a otevřete-li se jí, může koordinovat i stvoření vaší vize. Každá potřeba, jež naplníte, ať už u sebe, či u vaší skupiny, je odrazovým můstkem k osvobození. Jakmile se osvobodíte, stanete se celistvými.

Strhněte ze sebe cedulku se jménem a přispějte anonymně na nějaký dobrý účel. Strhněte ze sebe nálepku v podobě rasy a angažujte se dobrovolně v činnosti na podporu menšin. Namísto štítkování podle pohlaví se přidejte ke skupině, který pomáhá týraným ženám, nebo poskytuje přístřeší mužům bez domova. Namísto škatulkování podle zaměstnání zkuste strávit nějaký čas na pracovní pozici, jež je podle vašich měřítek mnohem méně prestižní. Namísto škatulkování podle peněz se vydejte do nejchudší části města a angažujte se zde v dobrovolných pracích.

Mnohé z těchto návrhů lze kvalifikovat jako dobré skutky, avšak primárně jsou určeny k tomu, aby vás přenesly nad rámec zúženého vnímání sebe sama. Synchronicita se stane normou, jakmile odstraníte překážky, jež ji blokují. Svůj úspěch měřte podle toho, jak se zbavujete nálepek, což snímá také štítky z ostatních.

Lídr je duší skupiny. Tohoto cíle lze dosáhnout v jakékoli skupině, jakmile spatříte duši uvnitř každého člověka. Budete vlnou v oceánu života.

Nejprve je třeba najít správný pohled a poté i správnou cestu. Nejvíce v zóně se cítíme v případě, kdy je synchronicita propojena s naším vnitřním cílem. V této chvíli schopnost tvořit zesílí stejně jako naše schopnost inspirovat druhé. Lídr objevil svou životní vášeň a neustále zjišťuje, kým je. Účelem spirituálního vedení je splynutí těchto dvou aspektů. Uvědomění dolaďuje vaši cestu, dokud nedosáhnete svého konečného cíle. Jste prostým zábleskem světla skrze skuliny v systému.

Základem všeho je bytí. Je to ryzí vědomí, inkubátor kreativity, generátor evoluce. Vedení je rozhodnutí být. Pravda je jediná jiskra, která spálí celý les. Je-li lídr ochoten stát se tou jiskrou, ostatní spatří pravdu, jež se v něm nachází. Jít svou vlastní cestou je dostačující.

Cítíte propojení s vyšším cílem? Prožíváte, jak se sen stává realitou? Cítíte, že váš život má hluboký smysl? Cítíte se vedeni zevnitř? Spoléháte se na význam synchronicity? Kráčíte po cestě, jež pro vás byla předurčena?

Ivana Valová
Zdroj - Spirituální leadership, Deepak Chopra


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.