Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Světelná historie

PUBLIKOVÁNO: 11.03.2016, AKTUALIZACE: 14.08.2018

Úrovně bytí. Aby lidstvo mohlo přejít do vyšších spirituálních sfér a žít mimo planetu Zemi, musí projít určitým fyzickým vývojem. Duše potřebuje k plnému rozvinutí svého potenciálu postupný vývoj ve více úrovních. Teprve pak bude schopna se vrátit ke zdroji. Každý stupeň vývoje má za úkol prosadit určité globální změny, jež mají umožnit růst a vzestupný vývoj planety. Po celý čas na Zemi procházíme vzestupnou a sestupnou fází evoluce. Všechny vibrace musí nakonec, poté co se zhmotnily, projít evolučním vývojem. Všechno, co se objeví, nakonec zanikne.

První úroveň bytí: éterická (před 18 milióny lety) – vstup ducha do hmoty. Nejprve jsme byli stvořeni jako duchovní, oboupohlavní, éterické bytosti, jež byly plně ve spojení a jednotě se stvořitelem. Časem se některé bytosti rozhodly sestoupit do hustšího světa hmoty, čímž vznikla.

Druhá úroveň bytí: hyperborejci (před 8 milióny lety) – rané fyzické formy, diferenciace pohlaví, rozšířili se především v arktických oblastech. Zpočátku se tyto éterické bytosti učily pouze přes pozorování. Později se však rozhodly prozkoumat hmotný svět zblízka. Tyto bytosti se vtělily do forem s nižšími vibracemi a mohly do svých těl opakovaně vstupovat a zase je opouštět. Začaly na Zemi vytvářet komunity, jež osídlily hlavně pevninu Mu v Tichém Oceánu. Přes milion let se tato skupina natolik zaměřovala na pozemské stvoření, že postupně ztratila schopnost svobodně vstupovat do hmoty a vystupovat z ní.

Třetí úroveň bytí: Lemuřané (před 1 miliónem let) – plný rozkvět všech sociálních skupin a rasová diferenciace, první jedinci tmavé pleti, rozšíření na jih, hlavně do oblasti Indického a Tichého oceánu. Tyto bytosti dokázaly žít až několik tisíc let. První skutečná civilizace. Plně vědomá společnost lidských andělů. Obrovské, prosvětlené světelné těla. Měli vnější a vnitřní zemi, pod osídlením bylo mnoho tunelů. Na toto období nám pomáhají si vzpomenout krystaly v Zemi. Vnitřní země stále existuje. Jsou tu křišťálové města. Tyto bytosti žily ve vibracích, které dnes zažíváme, když tančíme a zpíváme. Mohli bychom je popsat jako primitivní, dětinští, divocí.

Čtvrtá úroveň bytí: Atlanťané (200 000 př. n. l.) – území, které dnes leží pod Atlantickým oceánem, v blízkosti Azor). Atlantida byla charakteristická vyspělou kulturou, mírumilovnou společností, kde se vzájemně respektovali, vznikem prvního jazyka, ale také odklonem od spirituálních pravd, záplavami, zemětřesením a migrací malých skupin s písemnými záznamy na nová území, např. do Řecka, Persie, Egypta.

Pátá úroveň bytí: Árijci (10 000 př. n. l.) megalitické kultury s převahou pravé mozkové hemisféry, od 3 000 př. n. l. po současnost moderní kultury s převahou levé mozkové hemisféry, vědomí rozdělené do dvou hemisfér, východní a západní myšlení. Docházelo ke znovuosídlení Země a dlouhým poutím do Egypta, Číny a Indie. Vznikla říše Mayů, Inků, starověké civilizace v Egyptě, Číně, Indii, kmeny Lakotů, Hopiů, Maorů, Dogónů v Africe, v oblasti Austrálie, Velikonočních ostrovů, Karibských ostrovů, střední Ameriky, Havaje, Filipín, Malajsie, Bornea atd.

20 000 let př. n. l. zesiluje pád Atlantidy, odpojení kodónů DNA, zneužívání energie krystalů a pyramidy, práce v úkrytu.
15 000 př. n. l. přesun do Egypta, postavení sfingy, pád Atlantidy.
10 500 př. n. l. zničení Atlantidy, obrovské tsunami. Vzestup sumerské, egyptské, řecké civilizace. 7 000 př. n. l. Lidé začínají zapomínat, odkud pochází a kým jsou.
5 000 př. n. l. Starověké civilizace pokračují v růstu. Rozkvět Avalonu, věk kněžek, druidů.
3113 př. n. l. začíná Májský kalendář.
3 000 př. n. l. Stonehenge – velký léčivý chrám v Anglii, silné energetické centrum je místem uctívání slunce, měření času, kalendář, kola roku, transformativní síla. Kameny jsou sladěni se zachycením prvních paprsků světla letního slunovratu. Každoročně se tu setkávají léčitelé v den letního slunovratu. Avebury – největší kamenný kruh na planetě, léčivé centrum a slavnostní centrum starověkých Britů a Avaloňanů. Každý kámen zaznamenává historii a zní vibrační melodií. Stonehenge, Newgrange a Avebury, Tor, Silbury ukotvují galaktickou energii do krajiny jako energetická akupunktura, pomocí geomantie. Prochází tudy a shromažďují se tu energetické dráhy.
355 př. n. l. Platón popisuje v Timeaus a Critaeus detailně zprávy o Atlantidě. Tyto informace pochází od egyptského kněze Solona. Zprávy se šíří velmi rychle, doteď spousta lidí čerpá z platónových zdrojů.
55 př. n. l. Avalon je napaden, zotročení původních obyvatel britských ostrovů.
1. století - ještě v prvním století v Alexandrii existovala rozsáhlá knihovna a neuvěřitelně čilá síť společenství, která se rozpínala od Evropy po Čínu. Tato informační síť měla přístup k velkému množství rukopisů, které vyprávěly stejné příběhy, jež pak byly vylíčeny v řadě evangelií i křesťanských příbězích i v Novém Zákoně, jen s jinými místy, jmény a etnickým původem jednotlivých postav.
300 byl zničen kamenný kruh v Glastonbury.
1000 postaven Chichen Itza, chrámový komplex Angkor v Kambodži, křesťanské kostely jsou postaveny na místech bývalých starodávných chrámových komplexů a míst, kde se sbíhají energetické linie.
1120 založení řádu templářů
1150 zmínky o Merlinovi a Morgan le Fey
1190 mniši v Glastonbury odkrývají hrob krále Artuše a královny Guinevry.
1882 Ignatius Donnelly publikuje Atlantidu.
1888 Madam Blavatská detailně popisuje, jak Atlanťané zneužili sílu a technologii, což vedlo k vesmírně nařízenému pádu.
1923 Edgar Cayce popisuje Atlantidu a odkazy na současnou reinkarnaci Atlanťanů.
1931 James Churchward publikuje Ztracený kontinent Mu
1935 Nacisté hledají ztracenou Atlantidu v Tibetě, hledají Šambalu. Říkají, že Atlantida byla mýtická domovina árijské rasy.
1960 mírové hnutí, hipies, rodí se více indigo lidí, rozvíjí se meditace a alternativní styl života, tarot, Woodstock se koná v roce 1969.
1971 založen Greenpeace, rodí se indigo, v lidech narůstá síla, zamezuje se nukleární testování.
1987, 16. – 17. 8. Harmonická konvergence na posvátných místech, jako je Stonehenge, kde se setkávají tisíce lidí, aby přivítali novou éru míru, lásky a harmonie, konec bolesti a pekla podle Májského kalendáře. Je to okno světla, které se nám všem otevírá, abychom se změnili, což spouští masivní posun ve vědomí.
21. 12. 2012 konec Májského kalendáře, vstoupili jsme do bodu 0, Země vstoupila do plného vědomí 5D.

Pátý svět. Nyní dochází k propojení pravé a levé mozkové hemisféry a celistvému vidění světa. 5. úroveň bytí souvisí s obdobím po roce 2012, Věkem Vodnáře, kdy získáváme plné vědomí a schopnost komunikovat s tvořivými silami, uvědomujeme si své spojení s nimi a možnosti jejich využití v materiálním světě. Jen ti, kdo přijmou jednotu všeho, tedy i propojenosti na jemnohmotné úrovni, si budou moci uvědomit, co se s nimi děje. Bezpečným řešením je návrat k přirozenému životu a řádu, jinými slovy k vyššímu stavu vědomí.

Nacházíme se na vzestupné, a tedy i více spirituální straně evolučního bloku, což ovlivňuje naše rozhodování. Ačkoliv se vždy začaly vyvíjet nové rasy, ty předchozí nezmizely a nevyhynuly okamžitě, ale ještě nějakou dobu s nimi žily na Zemi současně. 5. úroveň bytí je modrou rasou, modrou ve smyslu rezonančních frekvencí, jež vysílá a využívá k rozvinutí potenciálu skrytého v jejím vědomí. S příchodem 5. světa, a tím i celé páté úrovně bytí, do vyšší dimenze, dochází i k transformaci 5. čakry a všeho, co s tím souvisí. Blížíme se k intuitivní vědě a k 5. dimenzi. 3D je spjatá s časem a prostorem; 4D je spjatá s astrálními, éterickými sférami; v 5D se osvobodíme od časoprostorové dynamiky a postupně se naučíme zhmotňovat své přání a záměry přímo. V 5D nezůstává nic skryto, vše je projeveno.

V určitých dobách bylo prioritou vytvoření fyzického těla, v jiných emočního, v současnosti se zaměřujeme na vytváření mentální těla, což je úkol celého lidstva. Každé specifické vlnění lze přiřadit k jednotlivým čakrám. Každá ze sedmi základních ras má za úkol plné rozvinutí síly příslušné čakry podle vlastností, činností a problémů, jimž musí čelit. Proto až všech sedm základních ras projde potřebným evolučním vývojem, všech sedm čaker bude harmonicky fungovat jako jedna - v každém jedinci i v celé společnosti. Všichni ti, kteří nedokážou stále se zrychlujícími změnami udržet krok a nechtějí růst, spílají těm, kteří rostou, a rozzlobeně od nich vyžadují pozornost a lásku, protože jinak to ani neumí.

Právě teď procházíme poslední fází vývoje páté čakry, centra síly vůle. Jedinci s rozvinutou modrou složkou jsou obdařeni výjimečným uvědoměním a intuicí, jsou intelektuálně na výši a řešení složitých problémů nebo sjednocení protikladů pro ně bývá hračkou. Mívají však citlivé trávení a jsou náchylní k alergiím. Zvládají obtížné situace s minimálním stresem. Vlastnosti příslušníků 5. úrovně bytí se shodují s vlastnostmi lidí, kteří prošli transformací. To, co bylo nedávno považováno za paranormální, je dnes běžné.

Děti se rodí s indigovou nebo purpurovou aurou, s výjimečnými mentálními a jasnovidnými schopnostmi, se změnami DNA šroubovice s přídavnými kodóny. Jsou na svůj věk velmi moudré a uvědomělé, dokážou zůstat klidné a milující navzdory dramatickým okolnostem, jsou velmi inteligentní, výjimečného až mimozemského vzhledu – se zvětšenými čelními laloky.

Šestá úroveň bytí: Aurořané – centrum v Evropě a Severní Americe, měli by propojit všechny planetární vzorce a aspekty do jednotného globálního vědomí.

Sedmá úroveň bytí: ? –  oblast v Severní Americe – bytosti éterické povahy s jiným způsobem rozmnožování, jejich duše se nebudou muset učit v pozemských inkarnacích.

Evoluční éry. V procesu vývoje vědomí je nutná účast světla i temnoty. Na základě toho se jednotlivé éry opakují a točí kolem jednoho ústředního bodu – vzestupnou energii střídá sestupná, a po sestupné opět následuje vzestupná. Vzniká tak energetická spirála umožňující transcendenci všech aspektů vyvíjejícího se vědomí – znovusjednocení se zdrojem.

Sestupné.
Zlatá -11 500 př. n. l. – 6 700 př. n. l.  Mentálně i duchovně pokročilí, využívali 100% mozkové kapacity.
Stříbrná - 6 700 př. n. l – 3 100 př. n. l. Velmi inteligentní, využívali 75% mozkové kapacity.
Bronzová - 3 100 př. n. l - 700 př. n. l. Tvořiví, více materialističtí, využívali 50% mozkové kapacity.
Železná - 700 př. n. l – 500. Lidstvo kleslo na nejnižší mentální i duchovní úroveň, využívali 25% mozkové kapacity.

Vzestupné.
Železná – 500 – 1 700. Lidstvo stále na nízké úrovni, ale mírný pokrok, využívali 25% mozkové kapacity.
Bronzová – 1 700 – 4 100. Znalost různých druhů energií, vyspělé technologie, meziplanetární cestování, využívají 50% mozkové kapacity.
Stříbrná – 4 100 – 7 700. Lidstvo bude umět užívat telepatické a jiné mentální schopnosti, bude využívat 75% mozkové kapacity.
Zlatá – 7 700 – 12 500. Mentální a duchovní schopnosti budou na takové úrovni, že se veškeré technologie stanou zbytečnými, nudou užívat 100% mozkové kapacity.

Nejvýznamnější mesiáši se objevují během železných období, aby přinesli duchovní světlo a láskyplnou podporu, v dobách temnoty a velkých útrap nejpotřebnější. Během zlaté éry jsou lidé nejblíže stvořiteli a vyššímu vědění.

Mojžíš byl strážcem hermetické moudrosti. Měl v sobě ohromný vnitřní zápal. Prošel 21letým mysterijním vzděláváním v chrámech v Egyptě, zakončeným zasvěcením ve Velké pyramidě. Stal se hierofantem a znal Thovtovy knihy.

Ježíš je symbolem zrození spásného světla poznání z jediné malé vykřesané jiskřičky, jež se šíří na všechny strany do temnot a přináší tak život. Jeho utrpení bylo jen zdánlivé. Kristus je na obrazech zobrazován se svatozáří. Původně se na něj odkazovalo jako na Slunečního Boha. Zrození životodárného světla poznání a života samého pomocí třesku či křtu – blesk v rukou božích, sekera nebo meč, jsou symbolickými paprsky, rozbíhajícími se z místa křtu do všech stran v podobě hvězdy či kříže. Učí nás životu ve světle a lidskosti, jak se chovat při výstupu nebeskými sférami. Nadzemské bytosti mohou usilovat o jeho zastavení, ale pokud se rozpomene na svůj božský původ, zlí duchové jej budou muset propustit. Tím se mu otevře cesta až k nejvyššímu bohu. Křest bylo dříve rozhodnutí jedince projít přerodem pro vyšší smysl bytí.

Nehledejte zákon v písmech. Ve všem živém je zákon. Najdete ho v trávě, v stromě, v řece, v hoře, v ptácích, v mořských rybách. Ale hlavně hledejte ho ve vás samých. Bůh nevepsal zákony do stránek knihy, ale do vašich srdcí a do vašeho ducha. Jsou ve vašem mase, vašich vnitřnostech, ve vašich očích a uších a v každé malé části těla. Jsou přítomné ve vzduchu, ve vodě, v zemi, v rostlinách, v slunečních paprscích, v hlubinách i výšinách. Mluví všechny k vám, abyste mohli porozumět řeči živého boha. Díla, která já činím, také vy budete činit ba dokonce ještě větší díla, než činím já.

Pravda nepřišla na svět srozumitelná, ale v podobě znamení a podobenství. Jiným způsobem pravdu nepřijmeme. I ženich (mysterijní adept) musí k pravdě proniknout přes podobenství (symboly). Vyjděte z neviditelného a naplňte tak viditelné, pak se vám zjeví proud myšlenky, jakým způsobem se nalezne víra v neviditelné ve viditelném.

Světelný člověk je duchem. Božská jiskra je chápána jako semeno světla. Cílem je návrat božské jiskry ke svému počátku a božskému zdroji – výstup duše ke světlu.

Duchovně vyspělé bytosti přinášely vždy lidem světlo poznání. V pravé chvíli se objeví vždy tam, kde je nutné zvrátit blížící se katastrofické události, a poté zmizí. Jejich učení je postaveno na nové energii, silném a prostupujícím vědomím lidí připravených naslouchat. Jsou to duchovní základy, semínka, která mají začít novou civilizaci, na planetě s vibrací 5D. V průběhu celých dějin naší planety chodili po zemi vysocí zasvěcenci, aby lidi pro tu dobu učili o životních a vesmírných zákonech, aby byl zajištěn pokrok obyvatelstva Země z hlediska etiky a morálky.

Žijeme ve zlomovém okamžiku pozemské historie. Svět prožívá metamorfózu a Matka Země mění a otevírá cestičku do vyšších světů. My, její děti, nyní kráčíme mezi dvěma světy, mezi naším obyčejným každodenním životem a světem, který předčí i sny našich nejstarších předků. S láskou naší Matky a s pomocí našeho Otce nalezneme cestu k vyléčení svých srdcí, abychom transformovali tento svět zpět do jednoty vědomí.

 Ivana Valová
www.atlantskaskola.cz

Zdroj: Ivana Valová, kniha Nejen indigové děti (P. Atwater) a 2012 a dál (Zbyněk Aladin)


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.