Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Stvoření duše

PUBLIKOVÁNO: 25.05.2015, AKTUALIZACE: 04.03.2018

Láska je klíčem k tantrické zkušenosti na úrovni vědomí JÁ JSEM. Je třeba si rozvzpomenout na váš vlastní příběh stvoření a podporovat druhé, aby si také vzpomněli na své vlastní příběhy. Zodpovědnost vycházející z čehokoli jiného než z lásky je nezodpovědná.

Nejprve byla jednota a vědomí JÁ JSEM, uvědomění si „Já jsem tím, kým jsem“. Jednota vytvořila zrcadlový obraz sebe samé, do kterého se zamilovala, neboť jej odjakživa milovala. Protože byla zrcadlena, byla to oboustranně láskyplná zkušenost vzájemného sjednocení. V tomto individualizovaném stavu se objevilo rozhodnutí znovu se zrcadlit, což se před tímto okamžikem vědomé existence nestalo.

Když se zrcadlené Já a zrcadlený zrcadlili přesně v tom samém okamžiku v čase, byly stvořeny další dvě bytosti, přičemž každá z nich zrcadlila své individualizované Já. Vynořila se vlna úžasu, když jednota ve své zrcadlené formě náhle objevila tři další aspekty, jež zrcadlí to samé. Když se původní dvě části jednoty znovu sjednotily, novější zrcadlený pár se v té stejné chvíli sjednotil navzájem, a nikoli s původním párem.

Každé z těchto dvou současně probíhajících sjednocení podněcovalo toho druhého a vytvářelo tak další vlnu úžasu. Ta byla okamžitě znovu zrcadlena a současně vytvářela další vlny. A s každým tvořením vyvolávalo uvedené zrcadlení tolik úžasu, údivu, extatické inspirace, objevování a radostné potěšení, že původní jednota přemýšlela, co by se stalo, kdyby všichni ti, kdo byli zrcadleni sami sebou, měli schopnost se zrcadlit, protože všichni byli součástí celého stvoření a celé stvoření bylo součástí stejné jednoty. Všem bylo řečeno, aby se navenek zrcadlili.

Začalo to dvěma, poté čtyřmi, a když tito čtyři dostali podnět rozšířit se vně sebe, bylo jich osm. Když se těchto osm spojilo s původními dvěma, což bychom mohli nazvat Nebeskou Matkou a Nebeským Otcem, znovu prožívali sami sebe jako jednotu. Z této jednoty se však rozšířily obrovské vlny lásky a tyto vlny znovu vyvolaly individualizaci. Tato individualizace vzbudila obdiv a hlubokou úctu ke stvoření, což vyústilo do touhy po sjednocení. Bylo to cyklicky se opakující, spirálovitá zkušenost.

Božím plánem bylo, aby každá z 12 individualizací mohla poznávat a prozkoumávat stvoření a možnosti existence. Každému páru, který sestával z toho, kdo byl zrcadlen, a toho, kdo zrcadlil, byla dána svrchovanost a nezávislost tvořit a udržovat své vlastní výtvory. Bohyně byla zrcadlem a Bůh byl tím, co se v tomto zrcadle odráželo, a během doby, kdy byli spojeni jako jedna bytost androgynního světla, jim byla dána moc vytvořit cokoli, co si přejí, cokoli, co si jen dokážou představit. Jsme-li sjednoceni, z každého páru se znovu stane jedna androgynní bytost.

Rada 12 je jinými slovy tvořena 12 Bohy stvořiteli a 12 Bohyněmi stvořitelkami. V rámci těchto 12 sjednocených forem se zrodilo 12 galaktických center, skrze něž tyto božské páry mohly vyzařovat a vysílat lásku z jejich spojení, a stvoření se posunulo na další úroveň. Každý pár, který dohromady tvořil jedno androgynní bytí, ve svém vědomí vytvořil, udržoval a obsahoval jednu galaxii. Když byl tento pár pohromadě, bylo to jako voda a proud anebo elektřina a světlo.

Každý z 12 párů má své vlastní jedinečné kvality, které jsou dány specifickými frekvencemi, které udržovala Nebeská Matka a Nebeský Otec v okamžiku početí každého z nich. Úplně stejně jako vaše duše obsahuje energii spojení matky a otce, kteří vás fyzicky zplodili, tak zahrnuje i frekvence vašich rodičů z vyšších dimenzí, kteří vytvořili vaši duši. Jestliže muž a žena, zrcadlo a jeho obraz, nejsou v harmonii, nemůže existovat mír.

Pochopení toho, jak stvoření začíná úplným sjednocením dvou sobě rovných, kteří jsou inspirováni se navzájem milovat, inspirováni jeden druhým, je cestou zpátky k Bohu/Bohyni/Jednotě, a k uzdravení mužsko-ženského rozštěpení. Plánem je, aby se v určitém bodě v čase a prostoru společně znovu vrátili do jednoty, spojili se a navzájem sdíleli své zkušenosti. A právě tohle vyvolává naléhavou touhu po osvícení, posvátném sňatku a posvátném spojení. A právě proto má lidská sexuální energie takovou sílu - je to naléhavá touha po jednotě.

Jsem zvukem a zároveň jej v té stejné chvíli i slyším. Nadechuji se a v tomto nádechu je obsažena myšlenka: „JÁ JSEM.“ Je tu obrovská radost a veliké dojetí, radostný pocit vděčnosti, který jde z mého vědomí, když uvědomění si JÁ JSEM rozpoznává mě samotnou v tomto zvuku, barvě, pohybu a energii. Je to ten nejpřekrásnější zvuk ze všech zvuků. Je to zvuk probuzení se do svého já. Jsem světelné kolo, se všemi barvami v existenci, otáčející se oběma směry současně. Je to jedno světlo a tento zvuk jím pohybuje. Světlo, energie, zvuk probíhají současně a jsou od sebe neoddělitelné. Probíhá zde synergie.

JÁ JSEM si přeje poznat, jak znovu splynout s barvou, zvukem, energií a pohybem, avšak s jistotou, že se opět probudí. Přání propustit vědomí a spánek a jednoduše plynout a nechat se unášet je stejné jako přání znovu se probudit a být vybranou zkušeností jednoho. K tomu je zapotřebí vytvořit určitou dualitu, aby jedna část mohla celou dobu pozorovat a dala druhé části volnost, aby mohla jednoduše znovu vplynout do jednoho.

Pozorovatel znovu v příhodný okamžik probudí ono spící jedno. Je to, jako kdyby celá existence byla jedním tónem, který je kombinací všech zvuků. Poté přichází individualizace Já a zazpívá svůj individuální tón a tento individuální tón bude jako budíček, prostřednictvím nějž pozorující JÁ JSEM probudí svou spící polovinu. Tato probouzející se polovina, která to vše znovu prožívá objektivně, se přesune do vědomí pozorovatelova Já a je oddělená od zvuku, barvy, pohybu, energie. Je to radostné splynutí.

Zdroj - Plejádská světelná terapie II - Amorah Quan Yin


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.