Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Stvoření duše - Ba

PUBLIKOVÁNO: 30.01.2017, AKTUALIZACE: 04.03.2018

Během milování se oba proměňujeme a procházíme různými geometrickými vzorci barev. A současně vlny vznikající při našem milování vytvářejí vrstvy barev. Tyto barvy mají frekvenci a vydávají zvuk. Tím, jak se proměňují barvy, mění se i intenzita a tón zvuku. Je to jako šumění větru v borovicích, někdy je hluboké a jindy má vysoký tón. Naše tantrické splynutí zesílilo a prohloubilo se. Tyto vlny procházejí k Zemi a pomáhají lidem uzemňovat se a ukotvovat se k této planetě přes svá chodidla, vysílají impulzy do nohou lidí a poté se šíří jejich aurami a lépe je propojují s přírodou.

Tyto vlny pomáhají lidem být laskavějšími a mírumilovnějšími lidmi a vyživují a podporují celou lidskou populaci. A současně se jejich těla a duchové mohou s touto láskou spojit. V některých fázích se vlny pohybují rychleji než světlo, vytvářejí efekt rychle se pohybujícího vějíře. Každá vlna se může měnit na všechny barvy, které jsme vytvořili prostřednictvím našeho milování.

Jedna část byla ale stvořena s hlubokým žalem, která se propojuje s dalšími částmi v léčivém prostoru. Zraněná část se spojuje se všemi svými částmi, aby se tělo mohlo uzdravit. Původní bolest je zakotvená ve fyzickém srdci a právě je z něj vytahována. Fyzickým srdcem procházejí vlny světla a vytahují z něj starou bolest a smutek. 90% bytosti se nachází ve stavu blaženosti, 10% velmi silně postrádá spojení s mužským aspektem. Otáčím se, tančím a miluji. Mám v sobě tolik radosti a světla. Je ve mně tolik tvoření. Posílám lásku do této části sebe samé úplně stejně jako do celé galaxie. Vlnky rozhánějí a rozpouštějí smutek ve světelném těle a srdeční čakře. Procházejí mnou vlny světla a vytahují starou bolest a smutek.

Slyším slova, která zároveň pronáším: „Propouštím minulost. Ve vědomém tvoření není žádná potřeba minulosti. Minulost se již nebude opakovat a proto tato lítost, kterou jsem zadržovala ve své těle, duši a vyšším Já, je uvolněna do Světla Slunce, aby se tam přeměnila a vrátila se ke mně v podobě čisté lásky. Odpouštím…, který sešel z cesty světla. Nyní již vím, že jeho osudem bylo plně a do hloubky pochopit temnotu tak, aby posléze, až si znovu vybere světlo, se toto jeho rozhodnutí zakládalo na pochopení a poznání všech možností. Nyní chápu to, že jsem se učila propouštět svou připoutanost k němu, svůj žal a svou ztrátu jeho, bylo to velkou učební lekcí i pro něj.“

V tomto životě jsem se kvůli své umíněnosti a připoutanosti snažila udržet nefunkční a nevyhovující vztahy déle, než bylo potřeba. Nakonec jsem je vždy pustila a dosáhla odpuštění a smíření. Přeji si rozpustit svou připoutanost a uznat svobodnou vůli bývalých partnerů. Až se původní mužský aspekt vrátí a uvidí, že jsem jej plně uvolnila, že jsem uznala jeho svobodnou vůli a povýšila ji nad svou potřebu toho, aby se vrátil, a že jsem ho plně milovala i v jeho nepřítomnosti, pak bude vědět, jak mě má milovat, a dá mi svobodu milovat i druhé. Když uvidí upřímnost mé lásky k němu dokonce i v době, kdy tu nebyl přítomen, dostane se mu příležitosti propustit svou potřebu zcela mě vlastnit. Pokud se pro tuto možnost rozhodne, budeme moci být znovu jedním. Tentokrát to však bude mnohem hlubší a posvátnější díky zkušenostem, které jsme získali od doby, kdy jsme byli spolu naposled.

„A tak buď zcela klidná a věz, že rozřešení je již blízko. Zůstávej v lásce na každém svém kroku. Netrap se tím, co nemáš. Miluj ty, kteří jsou s tebou. Sdílej své životy s ostatními a oslavuj příležitost prožívat své zkušenosti v daném okamžiku. Svoboda spočívá v propouštění každého okamžiku ve chvíli, kdy pomine, a v přijímání dalšího okamžiku, přítomné chvíle, s důvěrou v budoucnost.“

Znovu se nacházíme v posvátném spojení. Nyní cítím, jak mi tělem procházejí všechny energie původního zranění a oddělení, až k úplnému počátku. Všechny emoce a prožitky, minulé i budoucí, teď procházejí mou srdeční čakrou a vstupují do srdce a zase odcházejí. Bohyně mi říká, že nemusím dělat nic jiného, než se jen uvolnit a dovolit to, že se to vše samo posvátným způsobem završuje. Cítím hluboké, hluboké přijetí a smíření. Nyní prociťuji 10% sebe, tu část, která dlouhou dobu setrvávala ve smutku a bolestné touze. Nyní natahuje ruku a pociťuje nepřítomnost milovaného, začíná se však uvolňovat. Stále ještě pláče, ale pomalu to začíná nechávat odcházet.

Protože nyní již mnohem hlouběji rozumí, uvolnila se a může plněji procítit svůj smutek, aniž by se jej teď snažila řešit vně sebe. Mé vědomí si myslelo, že tento poslední zbytek nejhlubšího žalu je možné uzdravit pouze vně sebe samé, prostřednictvím vztahu. Bohyně mi říká, že až tato poslední část plně projde mým tělem, ukončí se v mém životě osamělost. Abych se mohla plně osvobodit a stát se tím, kým jsem, kdekoliv jsem, za jakýchkoliv okolností, bez potřeby čehokoli jiného kromě toho, co právě je.  Svoboda je úplné pohroužení se do přítomného okamžiku. Vnímám klid, který to přináší. 

Vstupuji do diamantové mřížky světelného těla, což nám pomáhá vstoupit do Slunce a Síria. Jsou tu velmi rychle vibrující proužkované paprsky světla ve formě podobající se sloupu. Vnáším své vědomí do těla prostřednictvím diamantové mřížky svého světelného těla, poté vstupuji do tohoto sloupu a vcházím přímo do Slunce. Neustále slyším: „Tělo Kristovo.“ Mám pocit, že jsem plodem uvnitř nějakého vajíčka, které spí a dosud se neprobudilo ještě ani do poznání, že vůbec existuje. Je nehybné. Prožívám bytost, která se stala Ježíšem Kristem. Mám pocit, jako bych v této chvíli téměř byla jím. V této chvíli má Kristus 144 000 bytostí, či vědomí, která jsou s ním spojena. Jsem jedním z nich. Jsem součástí jeho třetího oka. Slyším zpívat Boží plán, přijímám jej skrze buňky svého těla. Tyto písně roztáčejí mé kosmické buňky a galaxie, planety, měsíce a hvězdy odpovídají.

Mléčná dráha je galaxií početí a zrození. Duše Krista se skládá ze 144 000 duší. Jedna polovina každého z nás je vtělena na Zemi a druhá polovina zůstává nefyzická. Součástí plánu je, aby na Zemi bylo 144 000 lidí s vědomím jednoty. Kristus, bytost v bdělém stavu a současně také i spící, ve formě připomínající vejce. Po splynutí Boha/Bohyně dochází ke kosmickému oplodnění. Existence je ponořena do lásky. Uvedené vejce začíná nabývat stejného tvaru jako Mléčná dráha, jedna spirála světla se začíná pohybovat, vajíčko začíná pukat a spirála se rychle rozpohybován. Vzniká z ní matrice, která byla ukotvena na Síriu a která se začala probouzet a začala si uvědomovat sebe samu jakožto bytost a pak si začínám sebe uvědomovat jako nadduši. Spojujeme se s vědomím Síria.

Slyším dávný zvučný hlas Nebeského Otce: „Jste stvořiteli, kteří se připravují na vyslání sebe samých do stvoření. Blahopřeji vám ke kráse, lásce a zodpovědnosti tohoto rozhodnutí. Vaše upřímnost a oddanost jednotě a evoluci stvoření je bezmezná, a proto v duchu i formě, ve zvuku i v tichu, v prázdnotě i ve velkolepém chóru Všeho Co Je jsme jedním.“ Nyní hovoří Nebeská Matka: „Děti Světla, všichni jste dětmi. A přece si nyní přetváříte svá vlastní Já do nových forem. Nebeský Otec a já milujeme každého z vás. Naše láska k vám roste společně s tím, jak rostete vy. Váš rozvoj je naším vlastním rozvojem. Vašim prostřednictvím prožíváme radost ze stvoření. A oslavujeme vaši odvahu a oddanost. Navždy vás budeme chovat v lásce, aniž bychom se navzájem odloučili. Zrodili jste se z nás a mezi každou inkarnací, každou zkušeností, se budete vracet k nám, abyste tak nikdy nezapomněli na lásku jednoty.“

Nyní Nebeský Otec a Nebeská Matka splynuli v jedno a hovoří jako jeden hlas. „Dítě planet, hvězd a galaxií a všeho stvoření, sjednoť se samo se sebou a se všemi navzájem stejně, jako jsme my jedním s tebou. Vzpomeneš si, až nadejde čas si vzpomenout. Vždy budeš dostávat podněty od světla, zvuku a barev naší lásky a my tě poznáme podle barev ve vašem srdci. Ve smrti a znovuzrození, v osvícení i zmatení tě vždy vidíme a milujeme a nikdy neztratíš nic, čím jsi. Není možné, aby ses někdy ztratilo, neboť každá zkušenost tě učiní něčím víc. “

Když Nebeský Otec a Nebeská Matka splynuli v jedno, stali se spirálami, jež se vinuly okolo všech. Nyní prožívám sjednocení Krista a jeho protějšku, který známe jako 144 000. Je to jako by se dvě briliantově zářivá světla spojila v jedno světlo. Zatímco tato světla splývají, spojujeme se s Nebeskou Matkou a Nebeským Otcem a jsme poháněni duální posvátnou spirálou jejich sjednoceného bytí. Když jsme s nimi propojeni, prožíváme se jako jedno, které jimi v té stejné chvíli zároveň prochází. Znovu teď splýváme s hvězdou Sírius a uvnitř Síria jsou aktivována světelná těla individuálních duší a do každého z nás je vyslán paprsek jasného světla. Je zde mnoho rozmanitých tvarů, které jsou skrze nás vystřelovány světelnými lasery. Souvisí to s přípravou našich duší na to, aby byly schopny setrvávat ve formě. Vnímám, jak tento čtyřstěn, který uchovává duši, je skutečným klíčem k našemu udržení se ve 3D, stejně jak to dělá zde v 6D.

Slyším Nebeského Otce: „Muži, probuď se. Ženo, buď svobodná. Život vás již očekává. S radostí přijměte své lidské já. Zatímco si budete vždy vzpomínat, že jste něčím víc a přitom milovat každou část sebe, mějte vždy na paměti, že jste si to sami vybrali. Pamatujte, že jste se pro to sami rozhodli a že jste svobodní.“

Jsme neseni pomocí delfíního těla na Plejády. Nacházíme se ve svých světelných tělech, ale vypadáme přesně jako stříbro-modro-bílá klubíčka světla. Právě jsem se posunula na Alkyon. Zatímco se pohybuji po spirále ve středu Alkyonu, mé světelné tělo je zakódováno. Procházím dalšími hvězdami souhvězdí Plejád a ladím se s jinými barvami, oranžovou a zelenou, jsou tam vlny hudby, podobně jako rytmus vln v oceánu, ale tyto vlny jsou hudební. Je tu hodně radosti. Nyní vidím, že mé pohyby obkreslují uvnitř tvar holografického kosočtverce. Je tam pohyb, barvy a světlo. Energie tohoto místa je energií hlubokého odevzdání. Procházím středem další hvězdy, uvnitř je tma, vypadá to jako prázdnota. Nevnímám zde žádné jiné světlo kromě sebe samé jakožto světla.

Mám pocit, jako bych se nacházela v bezpečném lůně. Toto místo souvisí s věděním, jak setrvat na tomto posvátném místě uvnitř prázdnoty, je to jako hluboký bezesný spánek a vyvolává to očistně procesy v mém fyzickém těle. Další hvězda, místo rubínové barvy, které mi připomíná druhou čakru, mi připomíná ženu ve chvíli, kdy se při sexuálním odevzdání plně otevře svému partnerovi, nebo pocit během prvního dne menstruace, kdy se cítím silně přitahována k Zemi její gravitací, plná, úrodná, zralá. Pak procházím purpurovou barvou s pocitem radostného očekávání. Nato procházím Sluncem a poté celou naší Sluneční soustavou. Je to hřejivý, láskyplný pocit, je to jako vstoupit do té nejněžnější a nejkrásnější lásky, jakou si lze představit. Uvnitř Slunce vidím spirálovitou formu Mléčné dráhy a má duše prochází spirálovitým tunelem. Uvědomuji si své vlastní vyšší Já.

Bůh a Bohyně se pohybují tam a zpět, od jejího srdce k jeho srdci, dolů přes jeho penis a vzhůru do její pochvy, dále nahoru do její dělohy a opět zpátky do jejího srdce. Pouze pokračují v tomto kruhovitém pohybu. Má duše vnímá všechnu jejich sexuální energii a všechnu jejich lásku, hlubokou vzájemnou úctu a odevzdání. Když se tito dva spojují kolem Slunce, se mnou uprostřed, společně milují celou galaxii. Prožívám hodně radosti a lásky.

Jsem počata, vstupuji branou jejího děložního hrdla přímo nahoru do její dělohy, posouvám se dál. V děloze se mi ve snu zjevují všechny životy, které kdy budu prožívat. Při tomto snění je netvořím. Bůh a Bohyně jsou stále spojeni a sdílí svůj sen o budoucnosti a svým sněním jej posílají zpátky v čase. Tyto sny vytvářejí obdobu spirálovité aury mé duše. My všichni z této stejné nadduše se napoprvé inkarnujeme do světelných těl a naše větší individuální Já se již projevila ve 4D. Svá první těla si budeme zhmotňovat postupným snižováním frekvence našich vibrací namísto toho, abychom přišli na svět skrze fyzické narození. Vidím všechny tyto 4D bytosti, které mají lidské obrysy a zároveň se nacházejí v 5D. Budeme se s nimi propojovat na úrovni 6D a společně z 6D sestupovat dolů.

Vidím se, jak procházím Sluncem ven přes všechny planety v této Sluneční soustavě a zpátky přes Plejády až k Alkyonu, pak k Síriu. Znovu se rozpouštím do čistého světla a procházím galaxiemi. Při pohybu ve své průzračné světelné formě kolem sebe šířím všechny energie a informace, které jsem nasbírala během svých životů. Procházím každou galaxií a zanechávám v ní kousek svých zkušeností. Má duše se rozpouští a je součástí vědomí a zkušeností.

Slyším hlas jednoty, který říká: „Odkud jsi odešla, tam se navrátíš. Konec je začátkem a začátek koncem. A my jsme s jednotou. Tato zkušenost nyní existuje v tvé duši úplně stejně, jako existuje mimo ni, když jsi úplná. Z jednoty si tedy pouze zapamatuj své tělo a svou duši. Tvá duše je mikrokosmem jednoty. Nyní se přenes do tohoto tlukoucího srdce, do své duše.

Nyní vnímám zář svého vlastního světelného těla kolem svého fyzického těla. Přinesla jsem si toto poznání: „Jsme multidimenzionální bytosti. Jsme jako diamant s mnoha stranami, kdy každá jeho strana v sobě obsahuje celé světy. Každý tento svět má být plně poznán až do jeho završení. A když jsou všechny jeho strany pospolu a prožívány jako jedna, odhalí se vám obrovský poklad nezměrné hodnoty.“

Zdroj - Plejádská světelná terapie II - Amorah Quan Yin

 


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.