Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Stvoření 12D - 3D

PUBLIKOVÁNO: 18.09.2016, AKTUALIZACE: 08.04.2018

Každá lidská bytost v sobě nese původní božské vědění, které je mocnější, než lidský rozum i naše ideje. Božské vědění tu bylo dříve, než naše logika. Člověk má sloužit duchu, světlu a své andělské podstatě.

Umění je skryto v lidském duchu, tedy v nevědomí. Všechno nevědomé, jakmile bylo aktivováno, se projektovalo do hmoty. Pokud osoba tímto zasvěcením neprošla, u ní tato síla, tedy silná vůle a vědomá představa (zkoncentrovaná myšlenka), neexistuje, takže ji ani nemůže pochopit, ani použít.

Díky svému intelektu je člověk schopen vyrobit vše kromě života a duše. Toto umění jej nestaví do role stvořitele, působí pouze jako hybatel a řídící činitel. Alchymická přeměna je vyvrcholením víry v možnost měnit přírodu lidskou prací.

Každá duše má určitou kontinuitu s vesmírnou duší. Láska je neutrální stejně jako stvořitel (12D).

12D je sídlo zdroje, kosmického vědomí. Jsem, jaký jsem. Z této roviny přichází impulz.

11D je tvůrčí síla kosmického vědomí, která zajišťuje pohyb. Je to síla jing/jang, jejíž symbolem je dvojitá spirála. Jang jsou nebesa, Slunce, mužský princip, otevření, aktivita, světlo, teplo, lehkost, pohyb, pozitivita, vzestup, rozptylování, povrch, energie, funkce. Jin je země, Měsíc, ženský princip, zavření, pasivita, tma, chlad, tíha, nehybnost, negativita, klesání, zahušťování, nitro, hmota, tvar.

10D je světlo a vědomí. Světlo je rozsvěcováno popudem z vyššího kosmu a je základem existence duší bytostí a jejich vzniku. Začíná tu existovat náš duch. Je to místo, kam se po skončení koloběhu životů opět duše vrátí. Božský plán je to pasivní, síla evoluce je to aktivní, pohání božský plán k jeho završení. Je to sídlo Kristova vědomí.  

9D je sídlem andělů, archandělů a mistrů. Čekají zde lidské duše na další inkarnaci nebo na odchod do zdroje. Je to přechod od beztvarého k formě. Dochází tu ke sformování se do podoby vědomí planety. Vědomí je přeuspořádáno do planetárního, hvězdného, galaktického, vesmírného a dimenzionálního vědomí. 

8D je místo skupinových duší, které spolu fungují jako jeden útvar. Zde se shromažďují astrální bytosti v obdobích mezi vtěleními.

7D je prostorem karmy, Akašických záznamů. Jsou to vířivé pruhy, točení umožňuje sbírání informací z daného času.

6D je světlem, které vidí lidé, kteří prožijí klinickou smrt. Je to vstup do nebe, je to Zlatá brána. Je to dimenze přechodu. Odtud pocházejí všechny jazyky, symboly, archetypy.

5D je zdrojem energie pro hvězdy, je prostorem hmoty s vyššími vibracemi. Máme 5D tělo. Fyzicky se přemísťujeme z tuhého, materiálního těla do světelného těla. V 5D se překopíruje na cílové místo, nelétá se astrálem.

4D je svět obývaný astrálními bytostmi, cestujeme touto dimenzí ve spánku. Je tu světlo a temnota. Jedna forma přechází v jinou, strom se mění ve vlka. Znamená to, že změna formy bytosti se děje přetvořením nebo výměnou astrálního těla v úrovni 4D. Setkáváme se tu i s předměty, budovami, kraji, které již neexistují, ale informační pole udrželo jejich obraz, byl-li dostatečně dlouho podržen v realitě. Existuje tu nedůvěra a strach. Z této úrovně pochází magie, cestování časem, karma, vědomí reinkarnace, osud, psychické operace, létání, čtení mysli, duchové, kteří neodešli do 6D, kouzla, astrální cestování. Je to také peklo, očistec.

3D je prostor hmotného života, jak ho známe. Energie je stažena do temných a hustých sraženin hmoty. Můžeme se chovat jako démoni nebo svatí. Trojrozměrný prostor je, vzhledem k nižší frekvenci, tím zpomalenější nervové pulzaci a rychlosti, jíž je informace adaptována v těle, definován tak, že se máme soustředit vždy jen na jednu realitu. Věříme, že naše obrazy reality jsou realitou. Takto jsou naše životy vyleptány do kamene než vykresleny ve světle.

Sedm sfér světa jsou podsvětí, zem, nebe a čtyři světlové strany, vyjadřují univerzum. Energie šestiúhelníku poskytuje vysokou harmonii hmoty a ducha, těla a mysli a zasvěceným umožňuje spojení pozemských bytostí a jejich vědomí s vesmírem. Došlo k odtržení od přírody, bohyně, rady stařešinů a přikloněním se k zákonům jednotlivce, panovníka.

Slovo tvoří. Tvoří i myšlenka, ale slovo je víc, slovo je zvuk, který je v tomto 3D světě hmoty účinnější. Slovo vyjadřovalo prostřednictvím samotné svojí přirozenosti duchovní esenci dané věty. Každá hláska má určitou odpovídající vibrační frekvenci (onu esenci), která způsobuje, že každé myšlence se dostane adekvátní manifestace prostřednictvím jejího vyslovení.

DNA je ovlivnitelná zvukovými vibracemi a řeč jsou zvukové vibrace, které dítě ovlivňuje nejvíce. Vyšší inteligence je ukryta v mikrofyziologii kódu DNA a nejúčelnějším způsobem využití našeho času je pokoušet se kontaktovat Vyšší inteligenci a doufat, že naše neurony a aminokyseliny jsou schopny se s ní spojit ve fúzi.

Zdroj: Ivana Valová, 2012 a dál - Aladin


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.