Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Spojení se Síriem

PUBLIKOVÁNO: 25.05.2015, AKTUALIZACE: 14.03.2018

Sírius je nejjasnější hvězda na noční obloze a nachází se v souhvězdí Velkého Psa a je pozorovatelná z každého obydleného místa na Zemi. Spojení se Síriem nám přináší učení o posvátné geometrii, její působení na žlázy, čakry a orgány a o vzájemné závislosti mezi 1D – 6D. Díky existenci nižších dimenzí mohou bytosti ve vyšších dimenzích prožívat větší krásu a radost. Bez 1D – 5D by Vše Co Je nemělo žádný kontext pro posloupnou zkušenost a poznávání. Bez nás by nebyly úplné, ani bez bytostí 4D a 5D, které převádějí energii mezi nimi a námi.

Stejně jako jsme my potřební k tomu, abychom posilovali, probouzeli, rozvíjeli a ochraňovali 1D a 2D, jsou potřební i Plejáďané a Síriané, aby posilovali, probouzeli, rozvíjeli a ochraňovali nás. Za hranicemi 6D, celou cestou až zpátky k jednotě, je každá dimenze vzájemně závislá na všech ostatních. Přes to přese všechno jsme součástí tohoto stejného původního vědomí, které poprvé prohlásilo: „JÁ JSEM“. Jsme neoddělitelní. Jsme zde proto, abychom se stali božskými spojujícími články, díky nimž se simultánně propojí všechny dimenze, abychom se znovu stali tím Já, které v sobě spojuje 144 000 v jednom.

Sírianští archandělé jsou mostem mezi vyššími a nižšími dimenzemi, skrze nějž dochází ke zmiňovanému propojení v této Sluneční soustavě. Jsou posvátnými překladateli, kteří provádějí tóny, barvy, myšlenky a lásku z vyšších dimenzí do posvátných geometrických forem, prostřednictvím nichž je stvořena celá existence v nižších 5D. Rovněž uchovávají vzorce a starají se o posvátnou geometrii, která udržuje nižší dimenze na místě. Bytosti na úrovních 1D – 5D mají formu pouze díky geometrické konstrukci vytvořené na úrovni 6D. Lidé a astrální bytosti mohou pokřivit a zdeformovat svou vlastní geometrii skrze ztotožnění se s iluzemi, traumatem, chemickou mutací a černou magií. Síriané však vždy uchovávají ten nejvyšší a nejpravdivější potenciál, který je připraven na uskutečnění, když se lidé rozvinou.

V nižších dimenzích naše nezpracované zkušenosti mohly přetnout spojení s vyššími dimenzemi. V těchto dimenzích je hlavní událostí rozvoj vědomí prostřednictvím zkušeností a rozhodování se na základě svobodné vůle. Pomocí správného jednání, čištění vlastních negativních myšlenek a slabostí, napojováním se na vyšší Já do světla, můžeme překonat omezené aspekty nižších dimenzí a stát se božským vědomím ve svém tělesném chrámu, těle. Na základě rozvoje vědomí prostřednictvím zkušeností a rozhodování na základě svobodné vůle překonáváme iluze a stáváme se božským vědomím ve svém tělesném chrámu, těle, prostřednictvím kterého se všechny říše sladí a napojí se na JÁ JSEM, prostřednictvím kterého se všechny říše sladí a napojí k pravdě a lásce.

Čím více se blížíme tomuto cíli, tím lépe nám mohou Plejáďané a Síriané pomáhat. Síriané vnáší do těla Kristovo vědomí, pracují s posvátnou geometrií a pomáhají nám stát se tím, kým se chceme stát. Sírius je domovem Kristova vědomí, vědomí Melchizedeka a delfínů pro tuto část Mléčné dráhy. Síriané jsou členy Galaktické federace světla a dohlíží na vývoj v této Sluneční soustavě. Sírijští archandělé pracují na úrovni 6D. Plejádští vyslanci světla na úrovni 5D, slouží jako průvodci a učitelé lidí a pomáhají nám připravit se na opětovné sjednocení s našimi Kristovými Já. Plejáďané udržují prostor od 5D dolů.

Velký chrám s velkým množstvím sloupů a otevřenou střechou – je to vesmírný portál, přes který jde paprsek intenzivního bílého světla, který je zaměřen na Zemi. Tento paprsek světla v sobě obsahuje mnoho krásných energií -  naději, lásku, soucit, odvahu, úctu, radost, povzbuzení, mír. Bytosti v chrámu zpívají nádherné písně o lásce, s některými pracují jako učitelé během jejich spánku a jako průvodci, když se nacházejí v bdělém vědomí. Tím, jak se prohlubovalo mé vlastní léčení, začala jsem pociťovat větší nadšení a oddanost své práci učitele a vykonávání své léčitelské práce.

Chtěla jsem dávat takovým způsobem, díky kterému by lidé, kteří se mnou na Zemi byli, byli schopni přijímat. Na Zemi je spousta lidí, kteří jsou zablokovaní a nemohou tak přijímat lásku a podporu z vyšších dimenzí, která se jim nabízí. Většina z nich není schopna se učit to, co se potřebují naučit od průvodců a spirituálních pomocníků. Jsou zde zapotřebí lidští spirituální učitelé a léčitelé, aby tu mohli sloužit těm, kteří potřebují přímou podporu, a já jsme schopna jim tohle poskytnout. Bytosti ze Síria s námi pracují během spánku a jako průvodci, když se nacházíme v bdělém vědomí. Rovněž tyto bytosti nasměrovávají energie pomocí paprsku světla k Zemi samotné.

1. Setkání se Sírijskými archanděly. Evoluční kužel světla v každém okamžiku slaďuje s naším nejvyšším spirituálním evolučním potenciálem, přitahuje do našeho života situace a lidi, kteří nám poskytnou příležitost učinit rozhodnutí, jež budou výsledkem toho, nakolik jsme se pročistili a vyvinuli. Může přinést výzvy, abychom se dostali do kontaktu s oblastmi, v nichž stále lpíme na omezeních a iluzích, a to pomocí jemné a láskyplné síly, která nás přitahuje směrem k nejbližším nejvyšším možným vibračním frekvencím, k nimž se již přibližujete, a to pomocí pobytu ve Světelné komoře posvátné geometrie.

2. Spojení mezi svým vědomím, vyšším Já, svými průvodci a Sírijskou archandělskou ligou světla. Delfíni v sobě nesou vědomí a extatický stav, k němuž směřujeme. Naučme se vnímat a prociťovat svou vlastní krásu. Jsme vždycky milováni. Prožívejme svou vlastní lásku, krásu a zářivost. Všímejme si duševní a duchovní krásy v každém člověku, kterého vidíte, bez ohledu na to, jak se v daném okamžiku chová. Když se plně sladíme s pravdou, jsme zodpovědní za to, že v druhých nepodporujeme iluze a ubližující jednání. Někteří lidé s námi hluboce sdílí a vidí naši krásu, jež tvoří naši podstatu a i oni vám dovolí přímo uvidět i svoji krásu.

Jestliže nám člověk ubližuje, lže nám a nepodporuje náš duchovní růst a tvořivost, pak je těmto situacím třeba čelit přímo, a to přes komunikaci a jednání. Řekněte těmto lidem, že to, co dělají, vás zraňuje. Pokud nejsou ochotní být k vám čestní, pak si musíte přestat nechat ubližovat. Pokud se některý člověk z vašeho života nerozhodl převzít zodpovědnost a změnit se, pak opusťte tyto nezdravé a poškozující způsoby ve vašem vztahu s ním. Současně jej i nadále milujte a udržujte pro něj ve svém srdci a vědomí prostor, aby se stal svým pravým a krásným já.

„Když na vás pohlédnu, vidím vaši krásu, vaši pravou vrozenou krásu. Bez ohledu na podobu, v které jste se rozhodli žít v tomto životě, anebo emoční stav, který právě prožíváte, či míru vaší sebeúcty, vždy spatřuji vaši skutečnou krásu. A tato krása ve mně vyvolává lásku k vám. A přesto je vaše schopnost přijímat a pociťovat lásku přímo úměrná vaší schopnosti vnímat svou vlastní krásu. Naučte se, prosím, vnímat a prociťovat svou vlastní krásu, abychom si mohli být blíž. Zář vaší krásy mě vyživuje a já vyživuji vás svou nezměrnou láskou a úctou.“

„Přeji si neustále pociťovat vaši lásku ke mně a přeji si ji začít cítit nyní. Pomozte mi, prosím, pročistit všechny mé bloky, které mi brání v přijímání a dávání lásky. Pomozte mi hluboce procítit a poznat svou vlastní hodnotu a krásu. Vím, že jsem nádhernou bytostí světla a vše ostatní je jen iluze a výsledek mých zkušeností. Pomozte mi, prosím, překonat všechny oblasti, v nichž se ztotožňuji s iluzemi a zkušenostmi. Pomozte mi rozpustit i ty nejnepatrnější a nejrafinovanější ego identity a svým vědomím se sjednotit s mým pravým vyšším Já. Jsem tím, čím jsem.“ 

3. Být milován. Kromě lásky, která k nám proudí od bytostí světla z vyšších dimenzí, jsme rovněž milováni každou lidskou bytostí na Zemi. Přišel čas si na to vzpomenout, jak odfiltrovat to, co si od druhých nepřejete přijímat, a přijímat pouze to, co je v souladu s pravdou. „Jsem ochoten přijímat pouze božskou lásku a světlo.“ Dejme lidem kolem nás pouze lásku, kterou k nám pociťují z podstaty svých bytostí, pravého Já a pouze tuto lásku od nich přijímejme.

Můžeme si přivolat lásku, která nám byla dávána v minulosti a kterou jsme si nedovolili přijmout. Možná jste měli vztah s někým, kdo vás hluboce miloval, a přesto jste se nikdy necítili naplněni a hluboce milováni. Vnitřně ve vás převažoval skrytý smutek a osamělost bez ohledu na to, jak pozorně a láskyplně se k vám váš partner choval. Bylo to tak proto, že jste nevěděli, jak plně přijímat. Příčinou uvedeného mohl být pocit nízkého sebehodnocení a pocit, že si nezasloužíte lásku, dále nedostatek důvěry, sebetrestání, systémy přesvědčení pramenících z minulých životů anebo strach z intimity a strach přijímat lásku, která by vás otevřela i dalším pocitům, jež jste nechtěli cítit. Tuto lásku můžete přijmout nyní, a to do takové míry, do jaké jste ochotni si ji připustit. „Jsem připraven a ochoten přijímat veškerou Božskou lásku, kterou ke mně tento člověk chová a kterou jsem až doposud nepřijal. Jsem ochoten přijímat pouze lásku tohoto člověka a nic jiného.“

Další oblastí, kdy nebývá přijímána láska, je bolestivý anebo zneužívající vztah. Možná jste měli rodiče, kteří vás neustále kritizovali. Začali jste být natolik vystrašení a tak jste se snažili chránit sebe, že jste se uzavřeli a zachránili tak do sebe vstupovat nejen bolestivým energiím, které jste si nepřáli přijímat, ale rovněž i lásce. Když vám lidé ubližují nebo vás zraňují, zcela přirozeně ve vás vzniká odpor je mít ve své blízkosti a emočně si je vpouštět do sebe. Nicméně se teď v dospělém věku můžete rozhodnout nechat do sebe vstupovat pouze božské energie, které si přejete. Pomyslete na člověka, který vás miloval a jehož lásku jste možná plně nepřijali. Vyjádřete přání přijímat pouze jejich lásku, která jde z podstaty jejich bytostí (pravého Já) a přitom nechte odejít všechny iluze. „Jsem připraven a ochoten přijímat veškerou Božskou lásku, kterou ke mně tento člověk chová a kterou jsem do sebe dosud nedovolil vstoupit. Jsem ochoten přijímat pouze lásku tohoto člověka a nic jiného.“

Dále se otevřete přijímání lásky, kterou cítíte sami k sobě a kterou jste si dosud nedovolili zažít. Možná vás překvapí, kolik lásky k sobě ve skutečnosti chováte. Je to cvičení pro uzdravování nízké sebeúcty a problémů se vztahem a láskou k sobě. „Jsem připraven a ochoten přijímat veškerou Božskou lásku, kterou jsem cítil sám k sobě a kterou jsem si dosud nedovolil pocítit a přijmout. Jsem připraven a zasloužím si plně a hluboce milovat sám sebe.“

Dále se otevřete přijímání lásky od JÁ JSEM, přijímání lásky ze zdroje, vědomí jednoty, sjednoceného vědomí. „Jsem připraven a ochoten přijmout všechnu lásku, kterou ke mně chová Bůh/Bohyně/Vše Co Je a kterou jsem si nedovolil pocítit.“

Zdroj: Plejádská světelná terapie II - Amorah Quan Yin


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.