Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Spirituální vedení

PUBLIKOVÁNO: 27.01.2018, AKTUALIZACE: 27.01.2018

Duše je podstatou pravého já. Je místem, kde nalezneme vhled, tvořivost, představivost a hlubokou moudrost. Duše je projevem skrytého univerzálního pole vědomí.

Pokud se naladíme na frekvenci, v níž duše jemně vysílá své požadavky, naplníme smysl svého života a něco ovlivníme. Neviditelná semena zasazená v tichu vašeho nejhlubšího vědomí se stanou skutečnou a viditelnou realitou.

Lídr je symbolickou duší celé skupiny. Jeho úlohou je uspokojit potřeby ostatních a poté skupinu vést k naplnění ještě vyšších potřeb, neboť každým krokem pozvedá její potenciál. Lídři dokážou reagovat z vyšší duchovní úrovně na své potřeby a na potřeby druhých s vizí, kreativitou a pocitem jednoty s lidmi, jež vedou.

Lídr míří za rozšířením vědomí. Duše je zcela uvědomělá, vnímá veškeré aspekty situace. Její perspektiva je nám k dispozici. Lídr čerpá z neomezené moudrosti duše. Je duší kolektivního vědomí. Nese sny a touhy lidí v týmu, komunity, národa. Jeho vize není jeho osobní vizí, ale nese niternou vizi společnosti.

Čtyři úrovně vnímání. Ty nejlepší vlastnosti pro začátek svého projektu, jsou vášeň, základní hodnoty a oddanost cíli. Z těchto elementů je ukována vize. Lídr je zodpovědný za svou vizi, která musí být natolik jasná, aby mohla ostatní inspirovat a vést. Musí být ochoten vnímat a být přístupný jakémukoliv výsledku, ať už se stane cokoliv.

Spirituální vedení spočívá v naslouchání a pozorování na úrovni: těla – fáze sledování a shromažďování informací, mysli – fáze analýzy a posuzování, srdce – pocitová fáze, duše – fáze dozrávání, která vychází ze samé podstaty bytí, jak z nové vize stvořit realitu.

Pravé poslání, vize. Jaká je vaše vize? Jak jí můžete vdechnout život?

Váš duševní profil. Čím je můj život prospěšný? Jaký je smysl toho, co dělám? Jak se cítím, když prožiji vrcholný okamžik? Kdo jsou z historie, mytologie, literatury moji hrdinové? Jaké vlastnosti by měl mít můj nejlepší přítel? Jaké nejlepší vlastnosti projevuji v mezilidských vztazích?

Osobní vize. Chci žít ve světě, kde…
Motivovala by mě práce pro společnost, která …
Bylo by mi ctí vést tým, který …
Transformovaný svět by byl …

Jakým způsobem se ve vaší současné činnosti odráží vize, již jste nastínili výše? Co potřebujete od týmu či organizace, abyste se přiblížili svým ideálům? Co můžete nabídnout týmu či organizaci, aby se přiblížili svým ideálům?

Poslání. Poslání ležící v pozadí veškerých mých činů je …
Vyjádření by mělo být jednoduché a výstižné. Mělo by to pochopit i dítě. Měli byste být schopni odříkat je i ve spánku.

Vášeň vychází z podstaty pravého já. Zahrnete-li lidi svých časem a upřímným zájmem, budete růst spolu s nimi. Jedná se o splynutí srdcí, mysli a duše.

Lídři a následovníci se navzájem spoluvytvářejí. Ti, kteří jsou vedeni, vyjadřují potřebu, na níž lídr poskytne odpověď. Obě strany vznikají společně. V opačném případě nastává vůdčí vakuum. V takových chvílích se potřeby zintenzivní, až přerostou v zoufalství, což dláždí cestu pro vykořisťování a diktaturu.

Skupiny, stejně jako jednotlivci, rostou nejprve vnitřně, aby mohly vykvést navenek. Potřeby skupiny musejí být naplněny, ať už jsou na jakékoli úrovni. Někdy tým potřebuje ochránce, jindy motivátora, léčitele nebo duchovního vůdce. Potřeby jsou motorem změny. Lídr pracuje na duševní úrovni, aby zajistil vnitřní změny, jež se posléze dostanou na povrch v podobě úspěchu.

Výsledek jakékoliv situace je již dopředu definován vizí, s níž se pouštíme do jejího řešení. O výsledku tudíž rozhodnou vnitřní kvality.

Odpovědi, jež sdílejí vůdci i následovníci, jsou zabudovány v našem nitru a vedou nás k rozvoji a pokroku. Duše si je vědoma toho, jak rozvinout náš vývoj tak, aby bylo v každé situaci docíleno těch nejvyšších a nejlepších výsledků.

Potřeby jsou navrženy tak, aby se vyvíjely. Lídr si tohoto faktu musí být vědom, aby mohl předvídat budoucnost skupiny a potřeby, které přijdou. Potřeby skupiny jsou bezpečí a jistota, úspěch výsledky, spolupráce, péče a sounáležitost, kreativita, morální hodnoty a duchovní naplnění. To všechno tvoří vnitřní a vnější potřeby, jež se časem vyvinuly v každé společnosti.

Lídr musí hrát tu pravou roli pro každou potřebu. Potřeba bezpečí volá po ochránci, úspěch a výsledky po motivátorovi, spolupráce po stmelovači, sounáležitost po pečovateli, kreativita po inovátorovi, morální hodnoty po přetvářeči a duchovní naplnění po mudrci a prorokovi. Toto spárování je organické – duše ví, jak splnit jakoukoliv potřebu s co nejmenším úsilím a bojem. Lídr, který je schopen čerpat z tohoto poznání, získává ohromnou pozitivní moc, daleko mimo možnost někoho, kdo se koncentruje pouze na vnější cíle a odměny.

Lídr, který chápe hierarchii potřeb a reakcí, uspěje. Lídr, který se zaměřuje pouze na peníze, moc a vítězství, bude pokulhávat ve vedení svých následovníků na cestě vývoje.

Díky postupnému zdolávání pyramidy potřeb může každá skupina dosáhnout pocitu osvícení a jednoty. Lídři jsou ve spojení s každou rovinou lidského cítění. Chápou, že jejich následovníci touží po svobodě, lásce a duchovních hodnotách. Nebojí se tudíž mířit k vyšším cílům, jež leží mimo rámec pouhých materiálních odměn. Zároveň však nevládnou z vrcholku hory. Každý lídr je také obyčejným člověkem. Nižší potřeba, jako je nutnost bezpečí, musí být pochopena, upřímně procítěna a zcela naplněna dříve, než se lze přesunout k vyšší.

Spirituálně vést znamená darovat ze sebe. Značí to, že poskytujete důvěru, stabilitu, soucit a naději. Investujete čas do vztahů s lidmi, kteří se na vás obracejí pro odpovědi. Nebojíte se vytvářet citové vazby. Nemusíte se skrývat před žádnou potřebou, která vyvstane. Lídři, kteří se emocionálně chrání, kteří omezují své reakce, nebo ti, kteří lpí na svém egu, skončí neúspěšně.

Duše vytváří pořádek z chaosu. Přináší tvůrčí skoky, nečekané odpovědi a synchronicitu, jež je jako dar ze samotného srdce tajemna. Bez ohledu na to, jak složitě a zmateně se situace jeví, je vedení možné, jste-li srovnáni s nejistotou. Osvícení lídři v nejistotě prosperují, jakmile odhalí skrytý spirituální řád, který se nachází pod povrchem zdánlivého chaosu.

Je třeba se naučit zvládat skutečnost, že situace jsou spletité, jinak skupinu, kterou vedete, ochromí zmatek. Vždy zde bude klubko potřeb a reakcí, jež musí být rozmotáno. Strach a přežití, soutěžení a kreativita, názory a osobnosti – vše vznáší své požadavky. Všechno má svůj hlas, ať už jej slyšíme, nebo ne, ale pod neuspořádaným povrchem se nachází hlas jediný, tichý šepot duše, jež rozumí všemu.

Investuji spíše do lidí než do myšlenek.
Mám otevřené srdce. Jsem tu plně k dispozici.
Konat to správné v okamžiku služby vede ke smysluplným změnám na této planetě.
Můžete udělat cokoliv, ale ne všechno.

Ivana Valová
Zdroj - Spirituální leadership, Deepak Chopra


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.