Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Spirituální psychologie

PUBLIKOVÁNO: 02.12.2008, AKTUALIZACE: 01.12.2017

Spirituální psychologie je nauka, která nabízí pohled na život z úrovně duše. Umožňuje pohled na negativní situace v našem životě a v jejich využití pozitivním způsobem. Prozkoumání jednotlivých emocionálních stavů, onemocnění, energetických skoků či propadů totiž představuje příležitost ke zvládnutí životních lekcí.

Klíčem ke zvládnutí životních lekcí leží v objevení jejich vyššího smyslu. Spirituální psychologie nám nabízí možnost, abychom se nejprve vypořádali s tím, co se děje na spirituální rovině, než budeme moci ovlivňovat změny ve fyzickém světě. Abychom tyto informace mohli používat, musíme začít vnímat hlas intuice. 

Zamysleli jste se nad tím, proč někteří lidé vyrostou a mají všechny velké schopnosti, ale nedokáží zvládnout ty nejjednodušší věci v každodenním životě? Víte o někom, kdo je vysoce inteligentní, ale pořád opakuje jednu a tu samou chybu? Znáte lidi, kteří se zdají, že se narodili pod šťastnou hvězdou? A proč jsou lidé, kteří takové štěstí nemají, i když se velmi snaží obrátit věci ke svému prospěchu?

Pokud se podíváme na lidskou zkušenost jako vývojový proces duše, můžeme porozumět další síle, která ovlivňuje naše životy a vnímat sebe jako lidské bytosti, které usilují o spirituální probuzení. Můžeme vnímat své vzorce neboli šablony chování, které v průběhu života opakujeme, které obsahují informace o nás a našem životě.

Pokud nám tyto šablony zprostředkovávají nevhodné zkušenosti, říkáme jim naše slabiny. Pod těmito vzorci se skrývá mnohem vyšší záměr. Pokud tento záměr identifikujeme, můžeme destruktivní vzorec chování proměnit na pozitivní vzorec, dále poznat dar této lekce a převzít jej ve svůj vlastní prospěch. Máme možnost nebránit se lekci, nebojovat proti ní, to znamená, že místo toho, aby se člověk stavěl proti svému energetickému nastavení, se s ním raději naučí pracovat.

Pokud člověk získá širší pohled na věc, tyto poznatky mu pomohou identifikovat šablonu chování a člověk se pak může rozhodnout, jestli věci ve svém životě změní a tak určí, jakým směrem se bude nadále rozvíjet jeho život.

Všechny životní lekce jsou zaměřeny na zvládnutí situací uvnitř sebe sama. Lekce přijetí není o přijetí lidí kolem, ale o přijetí sebe sama. Dosažení mistrovství znamená, že pokud zpracujeme konkrétní atribut, přestane pro náš život přinášet problém. Rozdíl po zvládnutí lekce bude v tom, že je člověk dobře rozpozná a bude vědět, co potřebuje, aby v určité situaci změnil směr energie.

Nikdo není dobrý nebo špatný člověk. Jedná se pouze o způsob, jakým způsobem na sebe jejich životy vzájemně působí. Dívka může "mít na čele napsáno": "Mám slabé hranice. Pojď mi je narušit." Po zvládnutí lekce bude vysílat tu samou zprávu, ale nebude ji už možné zmanipulovat a nebude to pro ni představovat problém. Krokem ke zvládnutí lekce je vůbec si uvědomit, že máme potíže se zvládnutím dané lekce.

V současné době se rodí děti, které mají vyšší potenciál než děti předchozích generací. Jsou to ony, které v nás aktivují dělat věci, o kterých se zmiňuji v části spirituální psychologie. Indigové a křišťálové děti směrují lidstvo směrem, jejíž záblesky začínáme vnímat.

Spirituální psychologie v kontextu. IQ – inteligence. Sídlo IQ je v mysli, vazby jsou individuální a jejím výstupem jsou myšlenky. EQ – emoční inteligence. Jakmile otevřeme srdce, získáme přístup ke své intuici a máme vyrovnanější postoj k emocím. Sídlem EQ je porozumění srdcem, vazby jsou otevírání se ostatním a jejím výstupem jsou emoce a intuice. SQ – spirituální inteligence. Pokud se více spojíme s vyšším Já, získáme přístup k univerzální moudrosti, otevřeme se hledání hlubšího smyslu a porozumění životu. Sídlem je duch, vazby jsou spojení s vyšším Já a vyšším smyslem života, výstupem je moudrost. 

WQ – celostní, holistická inteligence. Po propojením s vyšším Já objevíme vrozený cit, vědění a získáme telepatické schopnosti. Sídlem je duše a celostní vnímání, vazby jsou hluboké propojení s ostatními a tvořivým potenciálem, výstupem jsou vědění a vrozená telepatie. QQ – kvantová inteligence. Po expanzi za své osobní Já přichází vědomí jednoty, vysoce rychlé myšlení, hyperkreativita a pulzující a vzrušující rozmanitost. Sídlem je tvoření ( zažívání rozšířeného vědomí), vazba je spojení s Bohem, výstupem jsou maximální rychlost, obrovský záběr a superkreativita.

Ivana Valová, Spiritual psychology (12 duchovních pravidel) - Steve Rother


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.