Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a mysl
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Spirituální psychologie

1. Přijetí – sebedůvěra, sebepřijetí a umění laskavého přijetí – lidé pracující na této lekci se vidí jako oběti a jsou zaseknuti v tomto dramatu.

[ celý článek ]

Spirituální psychologie je nauka, která nabízí pohled na život z úrovně duše. Umožňuje pohled na negativní situace v našem životě a v jejich využití pozitivním způsobem.

[ celý článek ]

7 etap života
ČLÁNEK
Lidský životní proces je rozdělen do sedmi stádií. Každá fáze má velký význam v rozvoji duše a všech 7 stádií umožňuje rozvinout určité aspekty dvanácti základních životních lekcí. 1. Plánování před narozením.

[ celý článek ]

Přistihli jste se, jak někomu něco říkáte, a nevíte, odkud vaše věty přicházejí, jen si pak uvědomíte, že to byla ta nejlepší věc, kterou jste mohli říct? Máte v sobě vnitřní sdělení, ale ne vždy víte, jak je transformovat do slov?

[ celý článek ]

Lidská zkušenost je popoháněna hledáním. Chceme zlepšit svou finanční situaci, prožít naplněný partnerský vztah, zlepšit zdravotní stav nebo chceme zažít osvícení.

[ celý článek ]

Podstata dohod
ČLÁNEK
Při svých zkušenostech ze života na Zemi vidíme většinu věcí a situací v životě ze značně limitované perspektivy. Proto nemůžeme zjistit, že to, co jsme vnímali jako katastrofu...

[ celý článek ]

Poté, co usneme, vstupujeme na duševní úrovni do jiné dimenze. S touto dimenzionální realitou jsme sžiti a říkáme jí noc. Velká část této alternativní skutečnosti je využívána ke spánku a obnovování sil našich těl.

[ celý článek ]

Pokud chcete poznat, jaká je vaše základní životní lekce, tedy na čem máte pracovat, nechte, aby člověk, který vás opravdu zná, vyplnil tento dotazník. Poté sečtěte body za pět vět u každé otázky. Ten nejvyšší počet označuje vaši základní životní lekci.

[ celý článek ]

Spousta lidí v pomáhajících profesích mají problém určit, co spadá do jejich kompetence, co mohou ovlivnit, a co ovlivnit nemohou, co je odpovědnost druhého člověka a co musí nechat na něm.

[ celý článek ]

Těchto 12 základních principů pomáhá učitelům, léčitelům a poradcům, jak efektivněji pracovat. Zatímco vytváříte prostor pro druhé, aby se lépe poznali, vyléčili a efektivněji pracovali...

[ celý článek ]

Co člověk zaseje, to sklidí, jak se věci ve skutečnosti mají. Tento zákon může být porušován, a často ho porušují lidé, kteří nemají žádné hranice. Tak jako můžeme zachycením padající sklenice zasáhnout do zákona gravitace, mohou lidé zasahovat do zákona příčiny a účinku tím, že vstoupí do dění a vysvobodí nezodpovědné lidi. Když je člověk uchráněn před důsledky nezodpovědného chování, umožňuje mu to dál jednat nezodpovědně.

[ celý článek ]

Od hranic se odvíjí naše identita. Hranice určují, co jsem a co nejsem. Naše práce je součástí naší identity tím, že souvisí s naším konkrétním obdarováním a používáním těchto darů v dané společnosti. Někteří lidé nejsou schopni nalézt svou pravou pracovní identitu. Přecházejí z jedné práce do druhé, ale nikde nenalézají, s čím by se opravdu mohli ztotožnit.

[ celý článek ]

Přátelství je jiný než milostný vztah, který je založen spíše na vzájemné náklonnosti než na společné funkci. Je to vztah lidí, kteří chtějí být spolu jen kvůli sobě samým. Výsledkem vztahu „příliš laskavých“ lidí je, že ani jeden z nich nedělá, co doopravdy chce. Oba se bojí říci druhému pravdu, že ji neříká ani jeden z nich. Symptomy – oba dva jsou nespokojení, mají pocit, že dovolili něco, co dovolit neměli.

[ celý článek ]

Někteří dospělí žijí daleko od rodičů, ale když přijdou na návštěvu domů, dělají nebo mají neodbytný pocit, že by měli dělat to, co po nich rodiče chtějí. Navenek mohou dělat svá vlastní rozhodnutí – odstěhovat se, platit své účty, ale uvnitř nemají emocionální svolení být samostatným člověkem, svobodně rozhodovat o svém životě a necítit vinu, když udělají něco jiného, než co rodiče chtějí.

[ celý článek ]

Člověk s poškozenými hranicemi do milostného vztahu v dospělosti vnáší nezralé, nedostatečně vyvinuté aspekty své povahy. V oblasti slabého závazku a vysokého rizika hledá bezpečí, pouto a pevnost, jež potřebují jeho zranění. Svému partnerovi se příliš rychle svěří, protože to velice naléhavě potřebuje. A když „to nevyjde“, zničí ho to. Je to, jako kdybychom tříleté dítě poslali do předních bojových linií.

[ celý článek ]

Dítě by mělo být schopné citově přilnout k druhým bez ztráty vědomí sebe sama a svobody mít jiný názor, schopné říkat druhým přiměřené "ne" beze strachu, že ztratí lásku a schopné přijímat přiměřené "ne" od druhých a nestáhnout se citově. Každý rodič chce svým dětem pomáhat růst, chce, aby dítě dorostlo zralé osobnosti, která se o sebe umí postarat.

[ celý článek ]

„O tomhle vztahu jsem vám ještě neřekla. Mám s tou ženou obrovský problém s hranicemi. Přejídá se. Nedá se na ni spolehnout – pořád mě nechává ve štychu. A utrácí mi moje peníze a nevrací mi je. Jsem to já.“ V této části se podíváme na svou odpovědnost za ovládání svého těla, zaměříme se na vlastní hraniční konflikty.

[ celý článek ]

Stanovení a udržování hranic vyžaduje velkou touhu, to je jejich hnací síla. Obvykle víme, co je v životě správné, ale někdy k tomu nemáme motivaci, pokud k tomu nemáme nějaký dobrý důvod. Jde o uzdravení. Někdy nám do cesty přicházejí překážky ze strany druhých nebo uvnitř nás samých. Tady je pár příkladů: Hněv. Lidé, kteří se na druhé zlobí kvůli stanovením hranic, mají problém ve svém charakteru.

[ celý článek ]

Syn Denisy se sám rozhodl jít do školy, i když se mu nechce. Manžel jí zavolal, aby jí sdělil, že se mu mění program. "Nezdá se mi to?" pomyslela si. Nezdálo se jí to. Denisa poprvé v životě zakusila odměnu za stanovení a udržování jasných hranic. Předcházela tomu spousta úskalí a rizik. Ale stálo to za to. Ale jak se dostala od bodu A (absence hranic) do bodu B (zralé hranice)?

[ celý článek ][ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.