Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Spirituální matematika

PUBLIKOVÁNO: 06.03.2018, AKTUALIZACE: 08.03.2018

Spirituální matematika je přístupná imaginativnímu myšlení. Je to imaginace nekonečna a je o nekonečných číslech.

Člověk má dva rozměry – konečno a nekonečno. Konečno pracuje s hmotným světem a nekonečno se týká duchovního života. Spirituální matematika pěstuje matematiku, která člověka neomezuje v konečnu - pomocí čísel nás spojuje s nekonečnem.

Jsme mezi sebou spojeni světelnými vlákny. Když je člověk na přednášce, šíření informací neprobíhá pouze mezi těmi, kteří jsou přítomní, ale také mezi všemi, které potkal v minulosti a nějakým způsobem se ovlivnili - i těmi, kteří už zemřeli, nebo těmi, které ještě potká v budoucnu. Tímto způsobem se šíří informace - důležité je, aby přednáška byla ohlášená, aby byla v řádu.

Každý den začínáme jako čistý nepopsaný list, na který si člověk vybere, co zaznamená. Začít každý den jako bychom měli před sebou prázdný list, umožňuje nepředpojaté myšlení člověka.

Máme 7 základních matematických operací – násobení, dělení, plus, minus, mocnina, odmocnina, logaritmus. Je to je jako sedm bran vedoucích do 7 různých světů vlastní bytosti člověka.

Spirituální matematiku můžeme rozdělit na počtářství (je viditelné a stálé), geometrii (je neviditelná a stálá), hvězdářství (je viditelné a v pohybu) a hudbu (je neviditelná a v pohybu).

1. Počtářství je viditelné a stálé. Je pro předmětný svět, který přichází až v řeckém období, kde začíná tzv. období rozumu.

Dnešní analytická matematika přináší jistotu pravdivosti, že výsledek bude mít každý stejný. Tím člověk získá cit pro pravdu a pak může jít výš.

Dělení 0 je takové dělení, při němž je dělitel 0. Učili nás, že 0 nelze dělit. Spirituální matematika říká, že dělení 0 je nejdůležitější matematická operace.

0 má dvě podoby – nic a všechno. Je to to samé, jenom nahlíženo ze dvou stran. Musíte si něco vybrat, abyste něco měli. Na počátku není nic a až možnost, kterou si vyberete, něco vyděluje z celku.

Každá 1 je zrcadlením světa. 1 může mít další kvality, další dělení. Dělení je zrcadlení se. Množství ve kvalitě – čitatel a ukazatel. Každé číslo je vždycky 1 – například číslo 12 je 1 v kvalitě 12.

Každé číslo může být každým číslem. Co jedno číslo vyděluje, to další číslo nově uspořádá. Z čísla 5 může být číslo 2, ale mezi tím muselo proběhnout něco, co to způsobilo. Je to jako oheň - transformuje, přepodstatňuje. Je to alchymie. 

0 je tvořivý princip. 0 je veškerenstvo. Abychom šli dále, potřebujeme možnost. Určitá část je ve stavu 0 – a pak se stane konkrétní. Vše začíná a končí 0. 0 obsahuje všechny vztahy. Každý přerod musí projít 0 – každý nový den, každá nová planeta.

Jsme v nerovnováze, protože jsme zaměřeni na svět plusu. Svět plusu je hmotný svět. Spirituální matematika nás vede k tomu, abychom si stejně všímali světu minus.

Dám vám příklad ze spirituální matematiky :) Žijeme v soustředění se na svět plusu, na hmotný svět. Plus hrnek znamená, že vidíte před sebou hrnek. Co ale znamená, když se řekne mínus hrnek? Jak byste popsali stav minus hrnek?

Příklad matematické operace. Aby mohla vzniknout bábovka (ve světě plus), v zásobách kuchyně musí vzniknout minus mouky, vajec, mléka, kakaa atd. Bábovka je na stole, je upečená. Je uskutečněná, je v tom celku, možnost se projevila – zrcadlí se v 0.

Když na stole bábovka ještě není, je tu ten samý princip, jako na počátku světa. Bohové ze sebe dali možnost světu, aby se jedna část zhmotnila. Začal princip tvoření, původního tepla, tvůrčího ohně – 0. 0 je teď tvůrčí. Vyšší stupeň božství je nezištné ke svému tvoření – obětuje se.

Člověk přeuspořádává, ale i nezištně tvoří. Tuto schopnost jsem dostali od Bohů. Vy teď obětujete svou část, abyste četli tento text – obětujete svůj čas. Čas je dar člověku od Bohů. S tímto člověk vstupuje jako darem od bohů. Hmota byla člověku darována.

Bábovku jsem upekla na základě nápadu upéct bábovky. Poté začnu tkát myšlenky v prostoru a rozmyslím se, kdy ji udělám a zkontroluji, jestli mám všechny suroviny. Nakonec přeuspořádám hmotu a upeču ji. Byla jsem ve světě plusu i minusu.

0 je to, co je moje, a to, co je celku. Zrakem vyděluji zbytek - svět plusu od světa minusu. Ten, kdo vytváří, je ten celek, především ten minus. Hmotu si Bohové museli podržet, aby s ní mohli pracovat.

Hmotný svět umí pracovat jen s hodnotou plus. Nekonečno ale leží ve světě minus. Pomocí minus se tvoří svět. Svět plus (hmotný svět) vychází ze světa minus (nekonečno).

Sami sebe musíme prožívat vně i uvnitř, ve světě plus a minus. My jsme zrcadlem. Člověk je ta hranice mezi těmito světy. My se prožíváme na této hranici – Kristus je na obou stranách.

2. Geometrie je neviditelná a stálá. Vznikla, protože bylo nutné rozměřit půdu. Geometrie byla doménou kněžích v Egyptě. Ve starém Egyptě docházelo každý rok k nilských záplavám, proto kněží museli každý rok znovu rozměřit pole, aby se o jednu část mohl člověk postarat. Každý rok se tak dostali obyvatelé Egypta do bodu 0 - mohli začít znovu a všichni měli stejné podmínky.

Myslím, že by nám to v současnosti pomohlo, kdybychom na začátku roku dali všichni obyvatelé České Republiky své peníze a majetek na jednu hromadu a pak se to rozdělilo všem stejným dílem. Co vy na to?

3. Hvězdářství je viditelné a v pohybu. Je to písmo Bohů. Hvězdářství vzniklo, když člověk přestal mít schopnost slyšet bohy, ale stále byl schopen je číst a vidět. Hvězdářství je číst nebe. Je to čtení bílého na černém. Jedna z nejvyšších forem matematiky je hvězdopravectví - výklad vědění, pocházející z hvězd. Hvězdy vypráví...

4. Hudba je nejvyšší forma matematiky. Je neviditelná a v pohybu. Hudba povznáší ducha. Je spojena s uměním a s terapií. V chrámech byla nedělitelnou složkou učení.

Zaposlouchejte se do dnešního dne. Jak zní? Poslouchejte svými ledvinami. Co vnímáte?

S láskou a úctou
Ivana Valová

Minus hrnek je vše ostatní, kromě hrnku.

www.atlantskaskola.cz
Přednášející: Martin Semerád - Antroposofická společnost


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.