Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Sluch, sluchová terapie

PUBLIKOVÁNO: 05.05.2011, AKTUALIZACE: 10.05.2018

Poslouchat znamená vibrovat společně s jinou lidskou bytostí. Je třeba se naučit naslouchat sobě, svým emocím a energiím uvnitř sebe, naladit na svou tóninu, což vede ke zvýšení povědomí o své vnitřní síle a svým vibracím a my se cítíme živější a jsme schopní se naladit na vše kolem. Poslouchání je aktivní, kdežto slyšení je pasivní.

Často slyšíme, ale neposloucháme. Kolikrát jste už řekli nebo slyšeli větu: Copak ty mě neposloucháš? Je třeba znovu vyladit náš sluch a dosáhnout vnitřní rovnováhy. Prostřednictvím autonomní nervové soustavy spojují sluchové nervy vnitřní ucho s ostatními svaly v těle. Síla, pružnost a tonus svalů jsou v důsledku toho ovlivňovány zvukem a vibrací.

Podle výzkumu poslouchání zabere v průměru 55% času, který denně věnujeme komunikaci, mluvení 23%, čtení 13% a psaní 9%. Nejvíce člověka povzbuzují a energeticky dobíjejí zvuky vysokofrekvenční, které stimulují jazykové centra v mozku, pomáhají aktivovat mozek a zvyšují naši pozornost, je to jakýsi zvukový vitamín C. Nejvýživnější výsledky má hudba, kde zaznívají housle. Nejvíce člověka dobíjejí frekvence od 2 do 8 kHz.

K reproduktorům je vhodné se natočit pravým uchem. Když jsou pravým uchem přijaty čisté, jasné samohláskové zvuky, posluchačův hlas se zesiluje, postoj těla se zpevňuje a snižuje se jeho napětí, zatímco stejný zvuk nasměrovaný do levého ucha někdy zkresluje výšku posluchačova hlasu a utlumuje jeho pozornost. Pravé ucho je totiž dominantní, protože přenáší sluchové impulzy do řečových center v mozku rychleji než ucho levé.

Poslech Mozarta pomáhá organizovat zážehové spojení neuronů v kůře mozkové, a to tím, že posiluje kreativní procesy pravé mozkové hemisféry spojené s prostorovým a časovým myšlením. Poslech hudby zlepšuje soustředění, schopnost činit intuitivní kroky a „zkracuje partii golfu“. Mozartova hudba dokáže posluchače uklidnit, vylepšit jeho prostorové vnímání, a umožní mu jasně se vyjadřovat a komunikovat srdcem i hlavou.

Podporuje a rozvíjí kreativní a motivační oblast mozku. Mozartova hudba podněcuje vznik beta vln čili běžného vědomí. Mozartova hudba vede k posílení mysli tím, že podporuje rozvoj inteligence a učení. Mozartova hudba nabíjí mozek, zlepšuje schopnost vnímání a paměti a procvičuje ucho, zlepšuje soustředění, rozvíjí tvořivost tím, že aktivuje pravou část mozku, uvolňuje napětí tím, že ovlivňuje tlukot srdce, krevní tlak a tělesnou teplotu.

Má-li člověk dosáhnout stavu optimální kreativity a popasovat se s problémy, pro něž se nehodí jednoduché, lineární řešení, doporučuje se džez, například Miles Davis, John Coltrane, John Cage. Tato hudba totiž pozdvihuje do théta vln, což je stav, kdy v mozku probíhají vysoce kreativní vlny spojené s uměleckým a duchovním vhledem. Nejvhodnější hudba k učení je poslech houslových a dalších smyčcových nástrojů, jejíž zvuk je bohatý na svrchní harmonické tóny, například Telemann, Vivaldi, Scarlatti, Handel, Bach.

Rock a rap specifikují ponětí o čase, udržují nás ve stavu soustředění a v chaotickém, nevyzpytatelném okolí zostřuje jejich schopnost organizace. Hudba na pracovišti pomáhá zvýšit výkonnost a produktivitu práce tím, že redukuje stres a napětí, překrývá rušivé zvuky a přispívá k upevnění pocitu soukromí a pohody. Pravidelný poslech vážné hudby podporuje jíst zdravěji a cvičit a k lepšímu naslouchání.

Hudba, kterou posloucháme, může udávat náladu a tempo celého dne. Jste-li unaveni, dávku zvukového kofeinu vám dodá rychlá, progresivní hudba. Pokud potřebujete ubrat tempo, poklidnější hudba vám pomůže zpomalit. Mluvíte-li před prezentací 10 minut nahlas na pozadí Bachovy, Vivaldiho či Mozartovy hudby, pomůže vám to uspořádat si tempo přednesu a váš hlas si stihne najít vlastní rytmus. Je vhodné každé ráno 5 – 10 minut tónovat.

Jak pomocí hudby zlepšit učení a tvořivost - Rytmus pomáhá paměti. Procesy krátkodobé paměti vrcholí ráno a pro ukládání informací dlouhodobých je optimální odpoledne. Hudba vnáší do tříd pozitivní, uvolňující atmosféru a umožňuje studentům zapojit do práce všechny smysly, což je nezbytným předpokladem pro dlouhodobou paměť. Hudba zmírňuje nervozitu před zkouškou anebo zdůrazňuje závažnost probíraného tématu, napomáhá rozvoji čtenářských, jazykových, matematických schopností.

Hlas a sluch. Mnohé hlasové potíže jsou ve skutečnosti potíže se slyšením. Hlas totiž nemůže vytvořit něco, co ucho neslyší. Tyto potíže mohou mít souvislost s narušením komunikace, což zase souvisí se slyšením a s naším uchem. Příčinu mnoha komunikačních potíží může pocházet z doby během těhotenství, kdy malý človíček správně nereagoval na matčin hlas. Velká část potíží, jako jsou poruchy učení (např. dyslexie), schizofrenie a deprese jsou zapříčiněny nějakým prožitým traumatem způsobeným narušenými rodinnými vztahy nebo nedostatečnou komunikací uvnitř rodiny. Proto je během terapií nutná spolupráce rodičů nebo prarodičů. Do procesu mluvení a zpracovávání řeči je zapojené celé tělo.

Ucho má schopnost zvuky selektovat a některé z nich z vnímání vyloučit. Porucha sluchu tedy může mít psychický kořen. Například dítě, které bylo traumatizované zuřivým a ječícím dospělým, se naučí přežívat tak, že tyto zvuky odruší a naslouchá pouze svým vlastním niterným hlasům. Předpokládá se, že těžce zneužívané děti, jež si vypěstovaly rozštěpenou osobnost, si vytvářejí vnitřní hlasy proto, aby byly díky nim chráněny před zvuky dospělých, kteří s nimi nedobře zacházejí. Dokonalé ucho rozlišuje, je schopno se přizpůsobit, a dokáže nasměrovat vědomí tak, aby se přesně soustředilo na podstatnou informaci a jazyk. Je třeba znovu vyladit sluch a dosáhnout rovnováhy. Problémy s nasloucháním a učením lze napravit stimulací svalů středního ucha, kde začíná rozdíl mezi posloucháním a slyšením. Tóny, které vydáváme, nám pomohou lépe vnímat vlastní rytmy a cykly. 

Pro jeden africký kmen hudba představuje červenou nit táhnoucí se celým životem. V tomhle společenství se narození dítěte nepočítá ode dne jeho příchodu na svět, dokonce ani od jeho početí, ale od první chvíle, kdy na něj jeho budoucí matka pomyslí. Když se žena rozhodne mít dítě s nějakým konkrétním mužem, vyjde ven a sedne si pod strom. Sedí tam a naslouchá, dokud neuslyší píseň svého dítěte. Když ji zaslechne, vrátí se domů a naučí ji i otce – tu píseň pak spolu zpívají při milování, čímž dítě zvou, aby se přidalo k rodině. Žena ji zpívá, zatímco v lůně roste miminko, a učí tu píseň i porodní báby a stařeny, aby jí mohly dítě uvítat při porodu na svět. Jak dítě roste, jeho píseň se učí všichni vesničané a zpívají ji dítěti vždycky, když se zraní. Píseň tohoto dítěte pak zpívají při rituálech, oslavách a ztrátách. Ta píseň zaznívá na svatebním obřadu, na oslavách sklizně a díkůvzdání a u smrtelného lože, když se přátelé a rodina shromáždí naposled.

Rovnovážné ústrojí v uchu nám dává schopnost vyvažovat a regulovat pohyb svalů. Ucho je choreografem těla – určuje, jak bude jeho tanec vypadat z hlediska rovnováhy, rytmu a pohybu. Choroby rovnovážného ústrojí mohou mít za následek vady řeči, špatnou motorickou koordinaci a potíže se stáním, sezením, lezením, chůzí. Prostřednictvím míchy nebo mozkového kmene se sluchové nervy spojují se všemi svaly v těle. Dále je spojen s bloudivým nervem, z toho vyplývá, že sluchové vibrace z ušního bubínku v součinnosti s parasympatickými nervy regulují, ovládají a modelují všechny důležité vnitřní orgány. Zvuk tedy ovlivňuje i svalový tonus, rovnováhu a pružnost.

Vzpřímené posazení a postoj nám umožňuje nejlépe ovládat proces poslouchání a podněcuje mozek k plnému vědomí. Dává celému tělu možnost, aby se proměnilo v přijímací anténu vibrující v souladu se zdrojem zvuku, ať je hudební nebo jazykový – kůže a ucho jsou přijímačem. Tleskání spojuje pravou a levou mozkovou hemisféru, protože se ruce setkají ve středové ose těla a vytváří soulad mezi racionálním a estetickým vědomím. Pro šamana bylo tlesknutí způsobem, jak vymezit hranice mezi odlišnými stavy mysli.

Hudba a pokrm přimějí kolemjdoucího, aby se zastavil. Skladatel se musí umět dotknout svého Vyššího Já a dovolit oné energii projít ven, vědomě směrovat hudbu z vyšší duchovní roviny k lidem tak, aby měla pozitivní důsledky. Nalaďme se na nebeskou rozhlasovou stanici, na hudbu sfér.

Jak dobře nasloucháte? Mějte otevřené oči a po několik minut naslouchejte. Pak zavřete oči a opět po několik minut naslouchejte. Byl tam rozdíl ve vnímání toho, co jste slyšeli? Vnímáte zvuky pozadí v místnosti? Vnímáte zvuky uvnitř vlastního těla? Poslouchejte hudbu vsedě, vleže, vestoje - jaký je tu rozdíl?

Poslouchejte buben (oživuje, rytmus, Afrika, uzemnění), harfu (uklidňuje, povznáší), Mozarta, smyčcové nástroje a housle (zvukový vitamín C, nejvýživnější hudba, Teleman, Vivaldi, Handel, Bach, jazz (pomáhá řešit problémy a najít celistvé řešení, Miles Davis, John Coldrage, John Cage), rap (vnáší řád do chaosu, organizovanost). Beethoven, Čajkovskij, Chopin (vyvolávají intenzivní citové prožitky a reakce).

Zdroj - Mozartův efekt - Don Campbell


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.