Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Spirituální integrita

Být v proudu
ČLÁNEK
Odměnou žití v proudu je přítomnost synchronicit. Neposlouchat, kam nás proud vede, je jako bojovat s hurikánem. Co pomáhá být v proudu:

[ celý článek ]

Kultivace ducha. Myslím, že se v dnešní společnosti málo rozvíjí duch. A přitom je budování lidského společenství tvorbou nejvyššího uměleckého díla, díla sociálního.

[ celý článek ]

Pamatuji si z učení starodávných civilizací, že pravá vyrovnanost vychází z přivlastnění si svého prostoru, jak to vidíte na kobře, která roztahuje kápi a zvedá své tělo do výšky.

[ celý článek ]

Spirituální matematika je přístupná imaginativnímu myšlení. Je to imaginace nekonečna a je o nekonečných číslech. Člověk má dva rozměry – konečno a nekonečno.

[ celý článek ]

Poslední květnový víkend jsem byla pozvána na festival Alchymistické Litoměřice. Jsem spojená s lidmi, kteří se narodili, aby přispěli k vybudování nové platformy...

[ celý článek ]

Morální zásady. Být morální znamená dodržovat společenské pravidla a zvyklosti. Následovat všeobecně platné systémy ve společnosti.

[ celý článek ]

Po tisíce let se na Zemi dualita projevovala ve formě konfliktu mezi dobrem a zlem, světlem a temnotou. Tento boj se odehrává v každém jednotlivci a vytváří utrpení a pocit oddělení.

[ celý článek ]

Svoboda
ČLÁNEK
Svobody dosáhneme tím, že v sobě strávíme a integrujeme dualitu, když začneme chápat, na kterém místě tohoto barometru mezi černou a bílou, mezi dnem a nocí, mezi Sluncem a Lunou se právě nacházíme...

[ celý článek ]

Uvnitř máme více aspektů, z nichž jsou některé méně rozvinuté a méně zralé a některé zase více rozvinuté a více zralé. Jedna naše část může být pro nás nejpřijatelnější a my se s ní můžeme nejvíc identifikovat.

[ celý článek ]

Představte si, že jeden člověk vyšle laserový paprsek směrem k vám a vy jste tak pohotoví, že ho pošlete zpátky tomu, kdo ho vyslal, nebo ho vyšlete jiným směrem. Odkloníte ho.

[ celý článek ]

Zasvěcení
ČLÁNEK
Zasvěcení znamená stát se vědomým. Zasvěcení je mít touhu po trvalém božském vědomí, propojení s božskou jiskrou a odevzdání se jí. Každý je vědomý na stupni, který odpovídá odolnosti nervů a těla.

[ celý článek ]

Zasvěcení začíná tělesným cvičením, která jsou spojena se silnou koncentrací. Cvičení různého držení těla spojená s dýchacími cvičeními a přitom vnést vědomí do různých částí těla.

[ celý článek ]

Cokoliv vidíme je poznatelné proto, že se to oddělilo od své doplňující poloviny. Ta druhá polovina zůstala v neviditelném, v neprojeveném. Poznání získáme pouze srovnáním dvou stran, pozitivní a negativní, které byly od sebe odděleny.

[ celý článek ]

Zasvěcení II
ČLÁNEK
Zasvěcení je přestup na vyšší úroveň vývoje. Existuje sedm úrovní zasvěcení. Každá duše si před příchodem na Zem vybere ty nejvhodnější zkoušky, které mohou být tak náročné, že se pohybují na rozhraní života a smrti, nebo se týkají zdraví jedince. Zasvěcení znamená, že se osoba vzdá něčeho důležitého, aby přijala vyšší dary neboli vhledy. Utrpení, které je při zasvěcení zahrnuto, funguje jako očista na úrovni duše.

[ celý článek ]

Člověk, který ovládá božsky tvůrčí energii v jejím nejvyšším stupni, se nazývá božský člověk. Je to člověk, který se stal plně vědomým. Projevuje své božské Já plně v dokonalém vědomí.

[ celý článek ]

Dále je třeba porozumět zákonům přírody. Bůh je všude přítomný a projevuje se ve viditelném hmotném světě jako přírodní zákon. Proto se nemůže nic dít mimo zákon přírody.

[ celý článek ]

Náš charakter a osud byly vystavěny z těchž sil, oba jsou výsledkem příčin a vlivů akcí a reakcí, činů a zkušeností našich životů, kterými se zjevilo Já během věků a které nakonec vykrystalizovalo v naši dnešní osobnost. Jak charakter, tak osud a proto i budoucnost.

[ celý článek ]

Sjednocení
ČLÁNEK
Při zasvěcení se kandidát vědomě spojí s vlastní doplňující polovinou, která zde dosud byla jako nevědomá část duše, jako negativní obraz, jako cizí bytost, a přitažlivostí, která se v těle projevuje jako pud, vyvolává stále touhu a neklid. Vědomí se vrací do jednoty, není už žádná doplňující polovina, protože, ona se stala vědomou. To opětné spojení nazýváme mystickou svatbou.

[ celý článek ][ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.