Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Sakkára

PUBLIKOVÁNO: 16.09.2016, AKTUALIZACE: 31.01.2018

Sakkára je jedním z nejsilnějších elektromagnetických jevů na planetě. Nachází se zde jedna z čaker planety a prochází tudy telurický proud, negativní zemský náboj nesoucí vitální energii.

Hlavní spojnice dračích žil může ve velké kamenné mase bohaté na krystaly křemíku vyrobit během vibrací negativní statickou energii, která je výsledkem tření molekul.

Atmosféra se nabije pozitivním proudem a toto místo mohlo být nejlépe využito k rozvibrování kamenné masy a tím zvýšit energetické působení pyramidy, která byla využívána jako elektrický kondenzátor, jenž jako nějaká anténa ukládá pozitivní energii atmosféry do křemíkových krystalů v žulových deskách, která pak pokrývaly její povrch.

Sakkárská pyramida vytvářela obrovské elektromagnetické pole, její tvar produkoval a koncentroval energii. Pyramida shromažďovala dva protichůdné náboje.

Vnější krystaly se nabíjely pozitivní energií z atmosféry, křemíková masa pod nimi čerpala energii ze země a vytvářela negativní elektrické pole. Dolní komory pak jako malý náboj energie byly obklopeny velkým nábojem celé pyramidy.

Pyramida ukazovala cestu kosmickým cestovatelům. Zeď fungovala jako elektromagnetický pás, který izoloval komplex a zároveň uzavíral a chránil okruh. Nepotřeboval elektrické kabely, jen veliké množství křemičitých krystalů v molekulách kamenů. Sakkára vytvářela obrovské elektromagnetické pole a zvuky, jež vibrovaly na různých frekvencích. Jejich tvar produkoval a koncentroval energii. Spojoval elektrické částice do vlnícího se sloupu, v němž vznikla tachyonová energie.

Sakkára byla postavena na neuralgickém bodu elektromagnetické sítě, který kopíruje zemskou osu a indukuje elektromagnetický náboj k dvojitému otáčivému pohybu. Částice s pozitivním nábojem rotují po směru hodinových ručiček, částice s negativním nábojem proti jeho směru. Takto vzniká elektromagnetický vír, tornádo složené z mikročástic, které se dává do pohybu díky pravidelnému rytmu planety, jenž vytváří konstantní frekvenci a rezonanci.

Vzniká stacionární vlnový sloup, který tvoří mikročástice neutralizované po vzájemném spojení, kmitající na velmi vysoké frekvenci. Tento energetický sloup nejprve klesá ke krystalickému jádru planety a pak stoupá stovky kilometrů vzhůru do ionosféry. Tyto neutrální a vyvážené mikročástice představují tachyonovou energii, jsou základem supravodivého jevu.

Sakkára je příklad technologie ovládané vědomím a zaměřené na duchovní zdokonalení lidstva. Elektromagnetický okruh vytvářel a urychloval částice energie. Proměnil statickou energii v kinetickou a transformoval ji v tachyonovou energii. Současně se používal zvuk a elektromagnetické pole ke zvýšení vibrací, ke konstrukci elektromagnetických cest a k výrobě supravodivosti. 

Vír se využíval k urychlování duchovního růstu adeptů škol mystérií. Pyramida vyráběla několik frekvencí, jež umožňovaly zasvěcencům, aby se na ni naladili a vibrovali na frekvenci vyšší, než byla jejich obvyklá. To zvyšovalo jejich vitální energii, auru a elektromagnetické pole, aby mohli své vědomí vzít do vyšších dimenzí reality. Probudila se v nich telepatie, začali vnímat hudbu sfér, tanec atomických částic tvořící auru. Zasvěcenci mohli své vědomí přesouvat v čase a prostoru, sledovat řetězec inkarnací, jež jim umožňoval pobyt na světě, mohli šířit lásku.

Skrz místnosti nacházející se pod pyramidou se dostanete do paralelní reality, opaku fyzického světa odděleného od něj elektromagnetickým zrcadlem. Zde dochází k pohybu času z budoucnosti do minulosti. Ze Sakkáry se stalo komunikační centrum s vyššími realitami vesmíru. Zdejší technologie blokovala vstup duševně omezeným osobám, těm s negativními programy.  V dlouhé chodbě zvyšovalo silné silové pole pocity návštěvníka. Pokud se v jejich srdci ukrývala nenávist, strach nebo nejistota, jejich zvyšující se úzkost jim zabraňovala vstoupit.

Další funkcí pyramidy bylo vytvářet elektromagnetické cesty, které usnadňovaly transport ohromných žulových bloků určeným na stavbu chrámů. Předměty, které vibrují vysokou frekvencí, ztrácejí svoji hmotnost, přestává na ně působit gravitační síla. Elektrický náboj produkovaný malou pyramidou byl využíván k nabíjení elektromagnetických cest, které usnadňovaly přesun materiálu potřebného k dokončení komplexu.

Od přední části pyramidy v pravidelných vzdálenostech umísťovali pilíře zvané džed, které přenášely náboje negativních iontů vyrobených vibrující masou. Pilíře džed byly pak spojeny energetickou linií. Každý pilíř měl na sobě upevněné dvě vertikální cívky tvořené zlatým drátem omotaným kolem dřeva. Primární cívka se nacházela v jeho spodní části a sekundární cívka v části horní. Pilíř byl zasazen do jámy vyplněné látkou namočenou ve slané vodě, která umožňovala skvělý kontakt se zemí.

Kněz s vysokou hladinou vědomí pomocí energie své mysli obrátil proud iontů k prvnímu pilíři. Pak se elektrický náboj šířil postupně z jednoho pilíře na druhý a po energetických liniích vytvářel elektromagnetické pole ze Sakkáry do Tury ležící u Nilu. Tam se v dosahu malé pyramidy nacházely lomy, v nichž se těžila žula bohatá na křemík. Žulové desky stačilo umístit před poslední pilíř, kněz na ně poklepal svým žezlem a vyvolal v jejich křemíkových molekulách stejný negativní náboj. Oba negativní náboje se vzájemně odpuzovaly a kamenný blok levitoval. Pomocí této elektromagnetické přepravní linky mohli stavitelé snadno přesouvat kameny, které potřebovali ke stavbě.

Každá skupina místností v pyramidě vytvářela různou zvukovou frekvenci, která se postupně v rámci elektromagnetického pole zvyšovala. V každé místnosti se nacházely tisíce alabastrových mís, které vibrovaly stejným hudebním tónem. Tón E, D, F, G, A, B – ze kterého se mohli dostat do vyšších dimenzí. Byly tu alabastrové vázy, které vibrovaly v tónu F, který je vibrační frekvencí naší planety.

Galerie fungovaly jako rezonátor pyramidy. Produkovaly zvuk, který naplňoval celou pyramidu. Vibrace planety, její pravidelný rytmus, na jednom z neutrálních bodů elektromagnetické sítě, donutila vibrovat krystaly křemíku v cihlách tvořících pyramidu i krystaly v alabastrových nádobách uložených v místnostech hluboko pod ní a tak vznikla dvojitá energie a zvuk.

Pod tímto konstantním mechanickým tlakem docházelo ke tření molekul tetraedrů křemíku a vznikal negativní elektrický náboj (piezoelektrický jev). Tato kamenná masa byla ohromným kondenzátorem negativní energie. Existují dva druhy křemíku. Jeden produkuje při vibraci negativní náboj, rotuje doleva (byl využit při odlévání cihel). Druhý druh produkuje pozitivní elektrický náboj, rotuje doprava a nachází se v žulových deskách použitých na obložení vnější části pyramidy.

Muž a žena meditovali a dostávali se spolu, v propojení dvou principů, na daleko vyšší hladiny vibrací. Seděli přitom proti sobě a propojovali se srdeční čakrou. Páry společně dosahovaly rovnováhy, neboť neutralizovaly svá elektromagnetická pole. Mužské pole rotuje po směru hodinových ručiček a ženské pole proti směru hodinových ručiček. V tělesném spojení, v sexuálním spojení, bez jakýchkoliv emočních nízkých vibrací, mohli dosáhnout vrcholu poznání jako jedno kompletní tělo, s polem rotujícím střídavě (plus a mínus) a vytvářející kolem nich vortex – vír, umožňující jim vytvořenou vertikálou prolomení nejvyšší dimenze. 

Okolo nich vibroval jeden určitý tón. Pokaždé vibroval výše a vznikal tak vyšší tón. Tímto způsobem si zvykali na vyšší frekvence a na silové pole s kratší vlnovou délkou probouzejících v nich nové smysly a větší citlivost na světlo. Rostla jejich vitální energie, houstla jejich aura.

Ó světlo, nepronikající, jedno se vším a vše s jedním, prouď ke mně kanálem. Vstup tak, abych mohl být svobodný. Sjednoť mě se všemi dušemi, záříc z temnoty noci. Nech mě být osvobozeným od všech časoprostorů, volným od závoje tmy. 

Zdroj - Ivana Valová, 2012 a dál - Aladin


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.