Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Fyzické tělo a instinkt

Ve vědomí 3D jsme vědomě připoutáni ke starým nevyřešeným záležitostem, jsme rezistentní a naše podvědomá reakce nám zabraňuje, abychom byli v proudu toho, co se zrovna děje, čímž vytváříme bouřlivé a neklidné reakce.

[ celý článek ]

Je důležité se spojit s tělem. Se svými tělními soustavami. Vnímat kosti, klouby, vazy a chrupavky. Spojit se s kostní dření a cítit v ní životní sílu. Uvolnit negativní energii ze svých kostí. Zaměřit pozornost na tvorbu kostních buněk a jejich přirozené odbourávání.

[ celý článek ]

Všechny jsme naplněny touhou být nespoutané. Pro tuto touhu existuje několik tradicí ověřených protilátek. Učili nás se za ni stydět. Nechávaly jsme si růst dlouhé vlasy a používaly je k zakrývání svých citů.

[ celý článek ]

Pokud se spojíme se svým tělem, informace, které jsou v něm uloženy, nám samy chodí na mysl. Tím, že se otevřeme vědomí daného orgánu, se také otevíráme vědomí tohoto orgánu u lidí, kteří k nám přišli pro léčení. Buď můžeme chemické pochody v mozku ovlivňovat užíváním léků, nebo tónováním.

[ celý článek ]

Zpočátku má žena z muže/vetřelce strach. Nejprve je opatrná, ale pak intuici a svou divokou přirozenost potlačí a přesvědčí sebe, že muž/vetřelec není nebezpečný, ale pouze zvláštní.

[ celý článek ]

Pokud se zaměřujeme ve svém životě na lásku a radost, naše imunita funguje. Pokud se cítíme bezbranní ve styku s lidmi a máme pocit, že se musíme mít pořád na pozoru, protože nás někdo může snadno zasáhnout a zranit, naše imunita nefunguje dostatečně.

[ celý článek ]

Nespoutané Já pomáhá žít vlastní duševno a neutíkat před ním. Je to nelichotit, nevytahovat se, neutíkat, neskrývat se, nedělat ze sebe, že jsi něco méně, abys mohla manipulovat více.

[ celý článek ]

Celostní léčení je životní styl, který si vybíráme. Být otevřený ke všem aspektům života. Nejde o rychlé uzdravení, i když ti, kteří to dokážou, nás inspirují a posouvají hranice možností.

[ celý článek ]

Divoký muž hledá svou nevěstu dole pod zemí. Říká: "Pojď a přikryj mě svou divokostí." Není nikdo, koho by nespoutaná žena milovala více než přítele, který je stejný jako ona.

[ celý článek ]

Nemusíte si vyčítat, když jíte prášky nebo si necháte pomoci od doktora. Rozhodli jste se pro tuto cestu a je to v pořádku. Mějte se sebou soucit. Pošlete lásku do části těla, kde je poškozený orgán nebo část těla. Jsou tu ale i jiné možnosti léčení.

[ celý článek ]

Instinktivní povaha má úžasnou schopnost přežít jak to, co je dobré, tak všechny negativní následky, a přesto si udrží vztah k sobě i k ostatním. Je třeba čelit tomu, čeho se nejvíce bojíme. Člověk musí spát s Paní Smrtí.

[ celý článek ]

Oběhová soustava reprezentuje naše interakce s prostředím, tedy mezi tím, co přijímáme, a mezi tím, co jsme schopni nechat být. Když se ve svém prostředí cítíme dobře, když dostáváme vše, co potřebujeme k životu, a dokážeme nechat být vše, co je pro nás nepříznivé, bude náš oběhový systém fungovat řádně.

[ celý článek ]

Žena, která ve svém životě identifikovala past, jedovatou návnadu nebo klec, ve které nějakou dobu žila, má raněné instinkty.

[ celý článek ]

Láska a velkorysost léčí. Pokud k někomu přistupujeme s empatií a láskou, nabízíme velkorysost. Nemoci a nehody jsou důsledkem nezdravých systémů mysli, přesvědčení a činů. Pokud je dítě nemocné, matka mu zajisté péči u odborníka.

[ celý článek ]

Ošklivé káčátko je jedním z mála příběhů, které nabádají ty, co nesounáleží, aby vytrvali, dokud nenajdou svoje vlastní.

[ celý článek ]

Centrum krku zastupuje komunikaci, sebevyjádření člověka, jeho řeč, mimiku a tělesné držení, zaručuje dobrou komunikační schopnost s okolním světem, člověku je rozuměno, a tak se i cítí. Vyjadřuje schopnost naší volby, osobní vyjádření, sledování vlastního ideálu, použití osobní síly k tvoření, víru a poznání a schopnost činit rozhodnutí.

[ celý článek ]

Když necháme svou instinktivní složku, aby nám vládla a chránila nás, získáme nazpět to starobylé, intuitivní a vášnivé. Učiníme kroky k tomu, abychom své myšlenky vyjádřili světu.

[ celý článek ]

Třetí oko zastupuje mysl a představivost, rozum, intuici, vize, rozhled, kreativitu, pružnost, jasnost, moudrost, sny a touhy, vnitřní klid, schopnost učit se a vyléčení v pravém slova smyslu. Intuice se projevuje ve formě obrazů, záblesků vědění, barev, vidění aury.

[ celý článek ]

Tvůrčí schopnost ženy je její nejhodnotnější vlastností, protože se projevuje navenek i vnitřně na každém stupni: psychickém, spirituálním, mentálním, emocionálním, ekonomickém.

[ celý článek ]

Hlava je centrální počítač, který nám umožňuje vstupovat do kontaktu s hmotným světem. Receptory jsou smyslovými orgány. Hlava reprezentuje naši samostatnost, ale prostřednictvím obličeje také naši individualitu a spiritualitu.

[ celý článek ]

Divoška reaguje na podněty, kde jsou zainteresovány smysly: na hudbu, pohyb, jídlo, pití, klid, ticho, krásu, temnotu.

[ celý článek ]

Korunní centrum je naším duchovním spojením. Souvisí s tématem moudrosti, lásky, spolupráce, tolerance, laskavosti a velkorysosti. Vším posvátným, inspirujícím, transcendentním.

[ celý článek ]

Ego a duše zápasí o řízení životní síly. V mládí je to často ego, které se svými chutěmi určuje směr. Vždycky navaří něco voňavého. Odsunuje duši k podřadným kuchyňským pracím. V určitém věku však předáváme konečné velení duši.

[ celý článek ]

Spirituální tělo nese energii vyšší vůle a je nositelem vyššího Já, které je bdělé, plné světla a dovede vidět věci kolem nás nezkresleně a jasně. Je prosto myšlenek a citů a nese informace o plánu našich životů, určuje naše životní zkušenosti.

[ celý článek ]

Mužská stránka podporuje a ochraňuje ženskou stránku, důkladně zváží její nápady, uvede je do praxe a ujistí se, že byly dané kroky provedeny. Ženská stránka je tvořivá, intuitivní a umělecká.

[ celý článek ]

Životní energie je obsažena v těle. Pokud Ego a Já spolupracují, je možné ji použít k tomu, aby Já dosáhlo své cíle a naplnění svého plánu. Existuje pět způsobů, kterými lze využít životní energii k naplnění životního plánu.

[ celý článek ]

Máme být na jejím území trvalými obyvateli, ne pouze turisty. Je to naše mateřská zem a zároveň naše dědictví. Divoká síla našich duší odejme náš stín a pak patříme opět sobě...

[ celý článek ]

Buňka je základním stavebním prvkem organismu, který má schopnost zpracovávat živiny a získávat energii. Buňky a tkáně dobře fungují jedině tehdy...

[ celý článek ]

Všichni máme své vlastní držení těla a sílu, svou vlastní krásu. Žijeme s ohledem na to, jací jsme a kým jsme. Nepokoušejme se být něčím, kým nejsme.

[ celý článek ]

Abychom si udrželi psychickou rovnováhu, potřebujeme v sobě vyvážit prvky všech čtyř živlů. Hlavní představitel elementu ohně je v přírodě Slunce, které dává teplo a světlo, a tím umožňuje na zemi život. Proto bylo u mnoha starodávných národů pokládáno za božskou sílu a tak bylo uctíváno.

[ celý článek ]

Vytrvalost znamená zatvrdit, udělat pevným, robustním, posílit, vkládat do něčeho sílu a stát se odolným. Vytrvalost znamená, že vytváříme něco podstatného. Znamená to podívat se do podsvětí, do světa, který nemůže vnímat naše ego.

[ celý článek ]

Duše a duch
ČLÁNEK
Lidé nejsou skutečně oživeni, dokud duše nezrodí ducha, o kterého pečuje a naplňuje jej silou. Nakonec duše odchází do vzdálenějšího domova a duch začíná žít svůj nezávislý život ve světě.

[ celý článek ]

Plačící žena je považována za docela nebezpečnou, protože uvolňuje zámky na tajemstvích, které má v sobě. Ale ve skutečnosti je pro divokou duši ženy lepší plakat.

[ celý článek ]

Kam plynou energie Panny, které pomohou zrealizovat činy prospěšné pro ostatní? Kam plynou energie Matky, které se starají o ostatní a opečovávají je? Kam plynou energie Kouzelnice, které ukazují, že každý čin je posvátný, že vše je posvátné a vše je modlitbou?

[ celý článek ]

Král zosobňuje kvality řádu. Má logické a racionální uvažování. Uklidňuje zmatenou mysl a přináší stabilitu a soustředění. Je zdrojem vitality, životní energie a radosti. Podporuje a je vyrovnaný. Podniká praktické - finanční i duševní - kroky k zajištění blahobytu své ženy a dětí.

[ celý článek ]

1. Narození muže - vytvoření důvěry. Toto je první velký krok, tedy "přechod" v životě každého muže.

[ celý článek ]

Jaro
ČLÁNEK
Je jaro :) V tomto období máme možnost se podívat na semínka, která už jsou zasetá v našich duších. Co uvnitř vás chce, aby vyrostlo? Co už bylo ve vás zaseto z vyšších dimenzí a pro co už je vhodná doba, aby ve vašem životě vyrostlo?

[ celý článek ]

Je období sklizně. Je vrchol léta, začátek sklizně, kdy je všeho dostatek. Je období hojnosti a prosperity. Pociťujeme silné spojení se zemí. Je radost být na zemi. Naše tělo čerpá živiny z potravy, kterou přijímáme.

[ celý článek ]

Podzim
ČLÁNEK
V přírodě je úroda sklizena a i my můžeme roztřídit zrno (to užitečné pro náš život) od plevelu (co ke svému životu už nepotřebujeme). Listy na stromech mění barvu a postupně opadávají (nezasahujme do dění a nechme odejít to, co už našemu růstu neprospívá).

[ celý článek ]

Léčení pohybem je systém pohybové meditace, jehož smyslem je probudit vás a spojit s vaším plným potenciálem. Na cestě léčení pohybem potřebujeme každý zažít posvátný jin a posvátný jang v sobě...

[ celý článek ]

Vlčí řasa
ČLÁNEK
Nechoď do lesů, nechoď ven, říkali. Proč ne? Proč bych dnes večer neměla jít do lesů? Otázala se. Žije tam veliký vlk, který požírá lidi, jako jsi ty. Nechoď do lesů, nechoď ven. Myslíme to vážně. Přirozeně, že šla ven.

[ celý článek ]

Muž přišel ke krejčímu a zkoušel si oblek. Jak stál před zrcadlem, všiml si, že vesta byla dole trochu nerovná. "Nedělej si s tím starosti. Když budeš levou rukou držet ten kratší konec, nikdo si ničeho nevšimne", řekl krejčí. Když to muž udělal, všiml si, že se klopa, místo aby mu pěkně padla, se kroutí nahoru. "Tohle? To nic není. Jenom trochu pootoč hlavou a přidrž klopu bradou," řekl krejčí.

[ celý článek ][ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.