Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Psychospirituální krize

PUBLIKOVÁNO: 28.06.2014, AKTUALIZACE: 22.01.2018

Je důležité být schopný vidět a utvářet svůj život v rámci větších celků, znát jeho naplnění a smysl nejen v souvislosti s individuálním prospěchem, ale v souladu se společností a celým vesmírem. Spirituální vhled nám dovoluje pronikat za hranice známého světa a dává nám možnost spontánního jednání, myšlení a komunikace.

Psychospirituální krize je období v životě jedince, které se projevuje epizodami neobvyklých zážitků, které přesahují do té doby obvyklých hranic prožívání sebe sama. Psychospirituální krize nastává tehdy, když  je průběh a projevy osobního rozvoje jedince příliš intenzivní a on přestává své zážitky zvládat zároveň se svým dosavadním fungováním.

Jsou provázeny neobvyklými zkušenostmi - vzpomínky na minulé životy, vnímání sebe sama mimo tělo, prožívání boje mezi dobrem a zlem, napojením na vesmír, předtuchami, zážitky propojení s archetypy, stavů mystického sjednocení, vizí a slyšením hlasů.

Jsou také provázeny ryze tělesnými symptomy, jako jsou návaly energie, brnění, hyperaktivita nebo extrémní únava, psychosomatickými bolestmi, tělesnými prožitky podobným závažným zdravotním stavům (např. infarktu), smyslovými vjemy, které ostatní lidé nevnímají (zvuky, tvary, barvy, světla).

Psychospirituální krizi spouští: extrémní zážitky (ohrožení života, extrémní fyzická zátěž); silné emoční prožitky (např. ztráta blízké osoby, traumatizace, velmi bolestný rozchod s partnerem, ale i zamilování, silné sexuální zážitky); intenzivní meditační nebo jiná duchovní praxe; užití psychedelických látek; série životních nezdarů; náhlá ztráta obvyklé životní struktury a nemožnost ji nahradit něčím jiným; porody nebo interrupce. Tyto zážitky jsou spouštěče, nikoliv příčiny. Není to trest boží nebo vlastní pochybení.

Psychospirituální krizí prochází přibližně 15% pacientů hospitalizovaných v psychiatrických léčebnách s diagnózou psychóza. Rozdíl mezi psychospirituální krizí a psychózou - osoba v psychospirituální krizi na zážitky, ať jsou sebedramatičtější, nahlíží jako na psychologický proces; naproti tomu osoba trpící psychózou vnímá své prožitky jako platnou realitu; osoba i v akutní psychospirituální krizi je schopna navázat spolupráci s terapeutem; naproti tomu, člověk v akutní fázi psychózy má s navázáním spolupráce potíže. Tyto nezvyklé zážitky přicházejí náhle a bez varování. Pro tyto lidi je velmi těžké o tom, co prožívají, s někým mluvit. K tomu přispívá i časté nepochopení ze strany mnoha psychoterapeutů, kteří, bez svých vlastních spirituálních zážitků, nemohou klientům s jejich zážitky porozumět. 

Psychospirituální krize je transformativní proces s léčivým potenciálem. Terapeut by tu měl být průvodcem na cestě ke zralosti, moudrosti, velkorysosti, k otevření, k zakotvení v duchovních hodnotách. Kultivace osobnosti je jedinou skutečnou léčbou. Terapeut nerozhoduje za klienta, nevytváří tlak, nabízí autentickou lidskou účast a pochopení, inspiruje pestrou škálou úhlů pohledu na aktuální situaci. Bez podpory se osobnost ocitá v kolotoči cyklicky se opakujících krizí, vedoucích k závislosti na lécích a k invaliditě.

Jedné noci byli čtyři rabíni navštíveni andělem, který je vzbudil a přenesl k sedmé bráně sedmerých nebes. Tam spatřili posvátné Ezechielovo kolo. Někde při sestupu z ráje zpět na zem jeden z rabínů po zhlédnutí takové nádhery ztratil hlavu a bloudil nicotně až do konce života. Druhý rabín, který byl velice cynický, prohlásil: „Ale, jenom jsem měl sen o Ezechielově kole, to je všechno. Vlastně se vůbec nic nestalo.“

Třetí rabín vyprávěl a vyprávěl o tom, co viděl, až tím byl úplně posedlý. Nedokázal přestat a stále poučoval, jak to všechno bylo zkonstruováno a co to vše znamenalo…a tím vlastně přišel na scestí a zradil svou víru. Čtvrtý rabín, který byl básníkem, vzal do ruky papír a píšťalu, sedl si k oknu a psal píseň za písní, oslavoval večerní barvy, svoji dceru v kolébce a všechny hvězdy na obloze. A žil svůj život lépe než kdy předtím...

Bůh není milý. Bůh není hodný strýček. Bůh je zemětřesení.

Zdroj: www.konstelace.info, www.diabasis.cz, internet


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.