Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Probuzení duše

PUBLIKOVÁNO: 30.01.2017, AKTUALIZACE: 04.03.2018

Probuzení duše do jejího plného potenciálu a nádhery. Korunní čakra je nejpřímější spojení s jednotou. Spojení s jednotou nám zajišťuje JÁ JSEM. Přes korunní čakru komunikujeme s jednotou, stáváme se jednotou a přijímáme božské poznání o sobě a o celé existenci.

Třetí oko nám umožňuje vidět do sebe a mimo sebe. Pomocí tohoto posvátného centra božského vědomí a zření vidíme a vysvětlujeme si viděné. Krční čakra je centrem sebevyjádření a tvořivosti. Dovoluje nám vyjadřovat a sdílet naši pravdu a inspiraci druhým.

Srdeční čakra je sídlem naší duše, díky níž jsme schopni vnášet esenci svého ducha do hmotné formy ve 3D. Solární plexus je centrem Božské vůle a odevzdání se správnému konání. Odevzdání své vůle vůli vyššího Já a jednotě ve světě konáme, sloužíme a jednáme v souladu s druhými a pro ně.

Sakrální čakra je sídlech všech pocitů, vnímavosti a sexuality. Její přirozeným projevem je spojení s milovanými a s jednotou a právě skrze toto posvátné centrum můžeme dosáhnout splynutí těla, duše a jednoty. Základní čakra je centrem uzemnění, fyzické existence a instinktů. Na dobře fungující a spokojené první čakře závisí pocit bezpečí, jistoty, zdraví a vitalita fyzického těla.

Každá čakra má geometrický symbol, který představuje její vyšší smysl. Tyto symboly jsou součástí jazyka 6D, prostřednictvím nichž jsou čakry a oblasti těla, které, k nimž náležejí, udržovány v celistvé formě. V celém 3D stvoření existuje spojení a vzájemný vztah mezi všemi 9D individualizace. Nemohli bychom existovat, aniž bychom se zrodili před 10D a byli udržováni kompaktní 1D – 9D. Společnou složkou těchto dimenzí je láska.

Vaše nadduše, která je 10D, je jako pekař. Tento pekař si přeje upéct koláč. Vzpomínka na jeho chuť a situaci, kdy si na něm v minulosti pochutnával s druhými a pocit hladu na straně pekaře vyvolává touhu upéct koláč. Jazykem 10D je to touha po zkušenosti, lásce k sobě a lásce k druhým, z čehož vzniká jednota a z této jednoty je něco stvořeno.

Přání ve spojení s láskou a energií ze zkušenosti jednoty vysílá světlo a energii do 9D. Toto světlo se láme před 9D hranol podobající se diamantu a mění se na barvy v 8D. Se zmíněným pekařem tato část zkušenosti stvoření nastává tehdy, když je v sedmé čakře vytvořena myšlenka skrze touhu – na úrovni 10D. Poté se touha a myšlenka stanou představou toho, co je třeba k upečení koláče. Surovinami pro jeho přípravu jsou barvy v 8D společně s minerály a rostlinnými přísadami z 1D a 2D. V této fázi tedy tvůrce neboli pekař začíná pracovat od vyšších dimenzí směrem dolů a zároveň od nižších dimenzí nahoru.

Zvuk a barvy začínají vytvářet vzorce a vlny. Pekař pomocí přesouvání shromážděných surovin a spojením myšlenek a představy – receptu – se surovinami začíná dodávat koláči podněty k tomu, aby získal formu. Tato forma je 6D, pochází z roviny posvátné geometrie. Na této úrovni se spojuje synergie geometrických forem mouky, jedlé sody, cukru, tekutin a vajec a vzniká přitom nová forma, jež se svým vzhledem nepodobá se žádné z jednotlivých surovin, avšak všechny z nich v sobě obsahuje.

Je tomu tak tehdy, když se tento koláč nalije na plech a vytvaruje do nové podoby, která je  5D. 4D je pak to, když se koláč peče a nabývá vlastnosti, povahu a nakynutou upečenou formu, která se zrodí do 3D ve chvíli, kdy jej pekař vytáhne z trouby.

Vše, co existuje ve 3D, je vytvořeno a současně udržováno pohromadě tímto základním receptem, s mnoha volitelnými surovinami. Už jste někdy zažili, že vám bylo špatně od žaludku anebo jste byli emočně rozladění poté, co jste snědli jídlo, které připravil někdo, kdo měl vztek anebo jej nechtěl vařit?

5D je místo vyššího vědomí. 6D je místem čistě geometrické formy. Ve tvoření je to stupeň, kde na sebe myšlenka, barva a zvuk berou geometrickou formu a numerologický význam. Když bytosti na této úrovni chtějí komunikovat jedna s druhou, smísí svá energetická pole a vědomí. Toto spojení dává vzniknout jedinečné mřížce a obě bytosti zažívají základní povahu toho druhého převážně díky srovnávání a tomu, co protějšek může nabídnout. Má svůj smysl poznat druhou bytost, aniž byste se cítili, jako byste se jí doopravdy stali. Vědomí 6D je vědomí božského dítěte.

7D je říší božského zvuku a harmonií. Všechny bytosti na této úrovni existují jako vyjádření podstaty skrze zvukové harmonie, individuálně i kolektivně. Vzory se vytvářejí zvukem a jsou to proudy barev a pohybu, různé spirálové vzory. Když bytosti na této úrovni chtějí komunikovat, spojí své zvuky, smísí barvy a vytvoří nové vzory. Z tohoto zážitku čerpají obě vědomí energii a plně chápou jedno druhé.

Je tu velké porozumění, protože tu platí, že celek je větší než suma jeho částí. Bytosti zážitky převádí do čistého zvuku, nesoucího frekvenci a vytvářejícího vzory proudění.  Bytosti náležící ke stejné rodině duší mají schopnost prožívat v této dimenzi sebe samé jako jednu a tutéž bytost, ale zároveň si drží schopnost individualizace. V 7D duševní rodina, jste transportérem vyšších frekvencí do nižší dimenzionální reality.

8D je čistá barva a vzory proudění, bytosti vyzařují barvu, světlo a pohyb. Když komunikují mezi sebou, je to synergetický zážitek, při němž ani jedna bytost nepoznává rozdíl mezi sebou a tou druhou. Je to místo velké lásky vycházející ze spojení a společenství. Je to říše prázdnoty, kde můžeme zažívat celistvost a jedinečnost jakožto čistou esenci a vědomí. Je to místo útěchy a hlubokého spočinutí. 8D je stupeň archetypální energie, naše tělo už nemá individuální formu, ale je archetypem, prototypem původní verze, pro všechny reality a formy, se kterými chtěla duševní rodina experimentovat.

9D je zdroj posvátného sloupu ohně, sloupu světla. Jedinou vnější formou je tento sloup neboli souběžná vlákna velmi jemného světla. Vše vypadá jako křišťálově čisté bílé světlo. V 9D jsme čistým vědomím. Pokud rozšířené kolektivní vědomí chce mít zkušenost s fyzickou inkarnací, Země vám může sloužit jako těla.

10D vaše kolektivní vědomí je tak široké, že pouze celý solární systém vám může sloužit jako tělo. 11D je vědomí galaxie. V 12D jste se navrátili ke zdroji a jste v jednotném vědomí s fyzickou formou místního vesmíru.

Zdroj - Plejádská světelná terapie II - Amorah Quan Yin, internet


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.