Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a mysl
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Příznaky zvýšeného vědomí

PUBLIKOVÁNO: 26.02.2014, AKTUALIZACE: 09.02.2015

Vědomí je schopnost uvědomit si sebe sama, jako individualitu oproti okolnímu světu, schopnost správně interpretovat vlastní prožitky, schopnost vnímat a být si vědom impulzů v našem světě. Vědomá rovina je ta, na které vnímáme a vědomě utváříme svou realitu. To, jak velká část našeho života se odehrává na vědomé rovině, závisí na naší úrovni vědomí.

Nevědomí znamená neuvědomovat si a nebýt schopen vnímat vnitřní a vnější impulzy v jiných světech než je ten náš, nebýt si vědom procesů a asociací, které se v něm odehrávají, a proto je vědomě nemůžeme ovlivnit. Například máme k něčemu nevysvětlitelný odpor, který, pokud se jej pokusíme ignorovat nebo obejít, se přetransformuje do jiného pocitu a nás pak bolí hlava, jsme unavení nebo máme melancholickou náladu, popřípadě se chováme podivně a nevysvětlitelně.

Nevědomí  v nás vyvolává pocity, náladu i jakési nevysvětlitelné názory na věc. Vše, co je v nevědomí obsaženo, se propojí a tento výsledek ovlivní naše racionální rozhodnutí. V našem nevědomí je uloženo velké množství informací, vzpomínek, pocitů, asociací, postřehů a podprahových vjemů. Lidské nevědomí je nejlépe přístupno přes zprávy těla, sny, meditaci, sebepozorování, intenzivní pocity vášně, radosti, tvořivosti, představivost, jasnozřivé schopnosti, intuici, kouzlo.

Podvědomí je rovina prožívání, na které nevnímáme ani vědomě neutváříme svou realitu. Děláme to podvědomě, tedy aniž bychom věděli, že to děláme, a tím méně proč to děláme. Je to dar, protože nám umožňuje dělat věci automaticky. Celé tělo tak funguje, bez toho, abychom mu dávali vědomé pokyny. Na podvědomé úrovni vznikají také okamžitá řešení problémů.

Nadvědomí je rovina, na které vnímáme a utváříme svou realitu s plným vědomím toho, co děláme. Je to rovina duše. Většina lidí si však na vědomé rovině neuvědomuje své vlastní nadvědomé záměry. Nadvědomí je ta část, na níž naše duše naplňuje svůj vyšší záměr, kterým je dosáhnout úplnosti v tom, co jsme přišli na svět prožít a poznat. Nadvědomí je vyšší forma vědomí, božská síla, která nás vede a je rozumem neuchopitelná. Pokud se necháme touto rovinou prostoupit, dostaneme se do stavu ryzího bytí. Toto bytí je nejvyšším zdrojem tvoření v nitru, což je naše vrozené dědictví a pravý základ.

Zvýšené vědomí znamená být si vědom impulzů, které přicházejí do vědomí z podvědomí a nadvědomí, vzít je v potaz a zahrnout je do procesu rozhodování. Zvyšování vědomí nás vede k návratu do vyššího, celostního vědomí. Lidé se těmto zprávám otevírají po události, která jim obrátí život naruby, například po smrti blízkého člověka, při krátkodobém mileneckém vztahu nebo při změně zaměstnání, při ztrátě domova nebo při vážné nemoci. Lidé po dalších informacích začnou pátrat poté, co jim po vyšetření bolesti zad lékař řekne, že jim nenalezl žádné fyziologické problémy, že hlavním důvodem těchto projevů je stres a pracovní přepětí.

Lidé ztrácejí zájem o vnější aktivity, mají příznaky deprese, protože už je něco dokazovat nebo získávat si něčí lásku neuspokojuje. A tak musí nahlédnout do nitra :) Ke zvýšenému vědomí nemusí dojít jen po psychickém otřesu, může k němu dojít i při pozitivní zkušenosti, a to při setkání s lidmi, kdy se cítíme bezpečně, kde můžeme volně mluvit o svých pocitech a stavech neklidu, kde nás nikdo nesoudí a nepoučuje nás, kdy si dovolíme jít hlouběji do sebe a úplně se uvolnit - konečně!

Jaké jsou tedy příznaky zvyšování vědomí: náhlá nevolnost, závratě a mdloby; tep vyletí rychle nahoru, náhlé zrychlení srdeční činnosti; pocit náhlého přívalu tepla, horka po těle; zničehonic se vám udělá špatně, máte nepříjemný pocit jakoby těsně před omdlením, který trvá několik sekund; bolest hlavy a tlaky v různých částech hlavy, bolesti a tlak v očích, tlaky na srdeční čakře, bolesti svalů a kostí, píchání různě po těle a v orgánech; jste citlivější na jídlo, nemůžete jíst potraviny, které jste jedli dříve; jste neuzemnění, zahlcení emocemi, jakoby se vznášíte nad zemí a chybí vám ukotvení; pociťujete vibrace země jako malé zemětřesení, máte pocit zhoupnutí se a pocit, že se vše vlní, ztrácíte pocit gravitace, jakoby se pod vámi ztrácela zem, máte pocit, že vzlétnete.

Máte klaustrofobii v tunelu; často zapomínáte, pociťujete ztrátu krátkodobé paměti, obtížně si vybavujete slova; máte pocity euforie a poté pocity deprese a podrážděnosti; pocit zrychlení nebo zpomalení času; máte nevysvětlitelný strach z lidí; vnímáte propojenost s vědomím ostatních lidí a zažíváte tzv. myšlenkový hluk. Velmi dobře tento stav byl ukázán ve filmu Křídla Vánoc, kdy pro hlavního hrdinu po otevření vědomí se cesta obchodním centrem stala velmi náročná, protože slyšel myšlenky kolemjdoucích lidí, což byl pro něj neskutečný hluk a vždy ho z toho rozbolela hlava, protože se začal spontánně propojovat s vědomím druhých lidí a nevěděl si s tím rady. Nebo se u něj rozvinuly schopnosti, kdy jako optik se podíval na ženu a bez toho, aby o ní něco věděl, uviděl, že její oční onemocnění je způsobeno přehlížením nevěry jejího manžela.  

Příznaky zvýšeného vědomí se mohou projevit i tak, že odejdete ze zaměstnání bez většího důvodu, jen cítíte, že to musíte udělat; máte mimotělní zážitek na lodi při úpalu; pro otevření se vyššímu vědomí zažijete klinickou smrt nebo onemocníte vážnou nemocí a přitom víte, že je vše tak, jak má být, že potřebujete, aby se o vás druzí starali, a že totální odevzdání se do péče lékařů je jediný způsob, abyste se zbavili své přebytečné kontroly a vědomí, že „všemu rozumíte“; máte pocit, že cestujete mezi dimenzemi jako ve výtahu, máte pocit levitace, jste v jakémsi meziprostoru, vnímáte propojenost s okolím včetně zvířat a stromů; zažíváte zvláštní synchronicity - vezmete si tři knihy a každou z nich otevřete na náhodné stránce a na všech třech místech je ta samá informace.

Vnímáte bytosti v jiných dimenzích, něco děláte a víte, že je někdo po vaší straně a pak to zmizí; zažíváte pocit jednoty se vším, jste zaplavován soucitem a láskou k veškerému životu; máte hlubokou touhu se dozvědět, jaký je smysl vašeho života, máte touhu říkat pravdu, máte náhlý pocit vnitřního štěstí bez zjevného důvodu, zažíváte bezpodmínečnou lásku; dříve jste si chtěl spíše užívat svůj klid, ale teď máte neskutečnou chuť tvořit, cítíte v sobě ohromný potenciál a pozitivní sílu, která se chce ve vás projevit, každá vaše buňka z této síly čerpá energii, tato energie se ve vás občas nahromadí a máte pocit, že explodujete a musíte si jít třeba zaběhat; probudíte se uprostřed noci a přijde vám odpověď na otázku, na kterou jste si dlouho přáli znát odpověď. 

Lidé jsou k vám otevřenější, sdílí s vámi nejniternější pocity; cítíte hlubší propojení s lidmi, vnímáte s nimi telepatické spojení, například váš nadřízený a kolegyně v práci reagují na otázky, které jste ani nevyslovili, nebo lidé vám zavolají, když na ně pomyslíte; máte touhu najít spřízněné duše; rádi byste potkali partnera, který k vám patří a se kterým si budete rozumět na všech úrovních; zažíváte pocity velké osamělosti ve skupině, kde nikdo necítí přítomné vysoké energie, například jste na koncertě a ostatní jen poslouchají a s vámi přítomná energie cloumá tak, že málem explodujete, a ostatní "jsou v pohodě" a v klidu, ale emočně jsou nepřítomní.

Ivana Valová


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.