Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a mysl
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Přírodní živly

PUBLIKOVÁNO: 10.09.2010, AKTUALIZACE: 05.11.2017

Abychom si udrželi psychickou rovnováhu, potřebujeme v sobě vyvážit prvky všech čtyř živlů.

Hlavní představitel živlu ohně je v přírodě Slunce, které dává teplo a světlo, a tím umožňuje na zemi život. Proto bylo u mnoha starodávných národů pokládáno za božskou sílu a tak bylo uctíváno. Jinými představiteli elementu oheň jsou sopky, exploze, požáry a blesky.

Oheň se v lidském těle přiřazuje výměna látek a spalování a v psychice vše, co souvisí se zápalnou jiskrou, aktivitou, dynamikou, intuicí, nadšením, temperamentem, potěšením, vzrušením, chtěním, kreativitou, odhodlaností, chutí do života, vyzařováním, ale také vedení tím, že inspirujete druhé, schopností volně brát a dávat, vděčností, pocitem "že si to zasloužím", disciplínou, přeměnou a uvolněním, oslavou, obřadem, léčením přeměnou emocí, "přetnutím provazců", životadárností a smíchem.

Vyjadřuje ho červená a oranžová barva. Pokud neužíváme prvek ohně rovnovážně, vede to k přílišnému používání síly nebo zneužívání síly ve smyslu egocentričnosti, moci a boje, nebo naopak vzdáváním se, když se hned nedostaví úspěch, pesimismem a obranou.

Oheň zabezpečuje proměnu, je spojen s polednem, Sluncem a Marsem. Oheň uvolňuje nízké energie a přeměňuje je na vyšší energie. Táboráky povznáší duše lidí a ohňostroje přináší potěšení a oslavu. Svíčky vedou ke klidu a harmonii. Dým šalvěje očišťuje auru.

Hlavní představitel živlu voda je v přírodě moře, které vždy člověka fascinovalo svou nekonečnou dálkou a hloubkou. Dále řeka, jezero, pramen, sníh, déšť jsou vodními sílami, a tím důležitými dárci života, kteří byli u přírodních národů uctíváni ve formě mořských, říčních, jezerních bohů, bohů pramenů a deště.

Živel voda jsou v lidském těle přiřazeny krev a další tělní tekutiny a v psychice vše, co souvisí s cítěním, láskou, fantazií, nevědomím, vnitřním hlasem, radostí, nadějí, důvěrou v přítomnost, intuicí, spojením, oddaností, ale také prouděním, očistou, velkorysostí, léčením, relaxací, klidem, naplněním, oživením, uvolnění omezení a toho starého, přínosem nových snů, vyrovnání ženské energie, dáváním energie do vize, výživou, osvěžením, zotavením, spokojeností, hravostí, moudrostí, vesmírným věděním, jasnozřivostí a hvězdným spojením.

Vyjadřuje ho modrá a světle zelená barva. Pokud neužíváme prvek vody rovnovážně, vede to k rozplývání se v citech, přílišné symbióze s jinými lidmi, ztrácení se v druhých lidech, duchovní oblasti, ve světě fantazie a iluzích, nebo strachem, zklamáním, nedůvěrou a uzavřením, abychom nebyli zraněni.

Voda zabezpečuje očistu, je spojena se soumrakem, se západem, s Měsícem a Venuší.

S živlem vzduch se člověk setkává v podobě vzduchu, obsahujícím životně důležitý kyslík, větru, bouře, orkánu atd. Vzduch se vyznačuje tím, že nejde uchopit. Díky své lehkosti stoupá vzhůru, tvoří "nebe" nad námi. Lidé vzývali bohy větru, kteří měli posílat chladnou brízu se svěžím vzduchem a mraky přinášejícími déšť.

Vzduch je v lidském těle přiřazeno dýchání a v psychice vše, co souvisí s myšlením, analyzováním, rozhodováním, plánováním, vědomím, kontrolou, uspořádáváním a komunikaci, ale také osvícení, vzestup, nadšení, klid, čistotu, jasnou vizi, vyšší důvěru, schopnost se napojit na spirituální technologii a vidět vyšší perspektivu a vyšší mentální kvality – vidět řešení, božskou vizi, laskavost, důstojnost, inspiraci, podporu druhých, svobodu a mentální léčení. Vzduch nese informace a naše myšlenky ovlivňují stav vibrací lidí v místnosti (oblasti).

Živel vzduchu vyjadřuje světle modrá, bílá a šedá barva. Pokud neužíváme prvek vzduchu rovnovážně, vede to k přílišné orientaci na hlavu, velké kontrole, systémům nepřátelské instinktu a životu, odsuzování, bojem proti "falešnému, zlému a nepřátelskému", nebo negativním myšlení, přílišnému pochybování a strachem z chyb.

Vzduch zabezpečuje pohyblivost, je spojen s úsvitem, východem, Merkurem a Jupiterem.

Živel země se projevuje v lidském těle a potom prostřednictvím přírody, která obklopuje lidi, a všeho, co má viditelnou formu - hmoty. Je to země, půda a vše, co vyrostlo nebo bylo vytvořeno. Starodávné národy uctívaly bohyni Zemi a lidé se k ní modlili, aby jim pomohla zajistit plodnost a dostatek potravy.

K prvku země je přiřazeno celé lidské tělo, především kosti a smyslové orgány. Element země souvisí s vazbou člověka na rodnou půdu, s praktickou činností, s výsledky, realizací, se smyslem pro realitu, zacházením s penězi a hmotou, praktickou dovedností, talentem, ale také s uzemněním, zdravým rozumem, schopnostmi, fyzickým léčením, spolehlivostí, veselostí, srdečností, oddaností, disciplinovaností, být schopný vést a být dobrým příkladem, porozuměním rostlinám, krystalům a půdě, schopností učit a rozumět konceptům, upřímností, důvěryhodností, sebevědomím a poznáním své ceny, životem v hojnosti, plodností, přijetím, mateřstvím, výživou, moudrostí, rovnováhou přijímání a dávání, schopností předávat starodávné vědění a odhodlaností.

Vyjadřuje ho hnědá a okrová barva. Pokud neužíváme prvek země rovnovážně, vede to k prohlášení hmoty za modlu, přílišnému důrazu na zevnějšek, ustrnutí v povinnostech a tradici, postavení a majetek prohlásit za to nejdůležitější, lenosti, nebo k nerealizování sebe, nedokončování práce, nemít vztah k tělu a ke hmotě, neumět ocenit hmotu a vidět jen to negativní.

Země zabezpečuje stabilitu, je spojena s půlnocí a planetou Saturn.

Pro harmonický život je důležité, aby se mohly projevovat různé elementy vedle sebe - mužské elementy oheň a vzduch vedle ženských elementů voda a země, stejně jako by měly být uvedeny do souladu cit (voda) a rozum (vzduch), myšlení (vzduch) a jednání (oheň), fantazie (voda) a realita (země). Teprve když jsou elementy v člověku v souladu, nemusí lpět na druhých lidech, nebo proti nim bojovat, protože mají něco, co jemu chybí, nebo co ho ruší, ale je v souladu se sebou a se světem.


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.