Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Přírodní živly

PUBLIKOVÁNO: 09.10.2010, AKTUALIZACE: 04.03.2018

Abychom si udrželi psychickou rovnováhu, potřebujeme v sobě vyvážit prvky všech živlů.

Hlavní představitel elementu OHNĚ je v přírodě Slunce, které dává teplo a světlo, a tím umožňuje na zemi život. Proto bylo u mnoha starodávných národů pokládáno za božskou sílu a tak bylo uctíváno. Jinými představiteli elementu oheň jsou sopky, exploze, požáry a blesky.

Elementu oheň se v lidském těle přiřazuje výměna látek a spalování a v psychice vše, co souvisí se zápalnou jiskrou, aktivitou, dynamikou, intuicí, nadšením, temperamentem, potěšením, vzrušením, chtěním, kreativitou, odhodlaností, chutí do života, vyzařováním, ale také vedení tím, že inspirujete druhé, schopností volně brát a dávat, vděčností, pocitem "že si to zasloužím", disciplínou, přeměnou a uvolněním, oslavou, obřadem, léčením přeměnou emocí, přetnutím provazců, životadárností a smíchem. Vyjadřuje ho červená a oranžová barva.

Pokud neužíváme prvek ohně rovnovážně, vede to k přílišnému používání síly nebo zneužívání síly ve smyslu egocentričnosti, moci a boje, nebo naopak vzdáváním se, když se hned nedostaví úspěch, pesimismem a obranou. Oheň zabezpečuje proměnu, proměňuje nás, uvolňuje nízké energie a přeměňuje je na vyšší energie. Táboráky povznáší duše lidí a ohňostroje přináší potěšení a oslavu. Svíčky vedou ke klidu a harmonii. Dým šalvěje očišťuje auru. Afirmace: uskutečňuji.

Buďte jako slunce. Živte v sobě tuto představu tak dlouho, až se stane vaší součástí natolik, že celá vaše bytost zahoří plamenem a bude jím osvícena. Díky tomu začnou všechna semena božského života ve vás růst a vy začnete projevovat to, co je ve vás nejlepší. Jediná skutečná pravda, kterou stojí za to hledat, je duchovní slunce. V okamžiku, kdy ve vás zazáří, se začínáte podobat zemi na jaře, kdy se veškerá příroda vrací k životu.

Ohnivý obřad vycházejícího slunce – poděkovat ohni a požádat jej, aby byl vaším učitelem, průvodcem a inspirací na vaší duchovní cestě, pocítit ve svém srdci vášeň a nalézt odvahu k jasnému vyjadřování vlastních záměrů. Zapalte oheň, poděkujte mu a vyslovte záměr. Požádejte ho, aby vás poučil o vašem vnitřním ohni. Sledujte tanec ohně, má pomalou a hlubokou, rychlou a dynamickou, magickou a nepředvídatelnou, klidnou a mírumilovnou fázi – i tak se váš oheň projevuje. „Kdyby byl můj vnitřní oheň zdravý, jak by se v mém životě projevoval? Jak bych mohl nejlépe používat svou ohnivou energii? Jak bych mohl lépe uctívat oheň jako tvořivou sílu ve svém životě?“ Každý den při východu slunce máme možnost znovu začít svůj život. Nový východ slunce je jako nové malířské plátno, svůj den začneme s vděčností. Do široka rozpažte ruce, otevřete svou hruď a srdce a dovolte svému vnitřnímu ohni, aby v plném rozsahu a síle projevil svou podstatu. „Jsem dítě slunce a je mou přirozeností zářit.“

Tanec ohně – tancujte svůj oheň, naladit se na vlastní ohnivou sílu a zaměřit ji, vyvážit sílu vědomím. Postavte se tváří ke slunci, pociťujte jeho teplo a světlo, které osvětluje vás i všechen život na zemi. Poděkujte mu, že vám dal život. Dovolte slunečním paprskům, ať zažehne váš vlastní oheň. Pociťujte, jak svítí a sálá v každé buňce. Prodýchejte svůj vnitřní oheň, začněte se pohybovat a pociťujte přitom oheň v útrobách, sílu ve svalech a slunce sálající skrze vás. Vyzvěte bojovníka ve vás, aby povstal. Zkoumejte, jak se tato energie skrze vás projevuje. Rozpomeňte si, jak oheň hoří. Použijte hlas. Dovolte si vyjádřit svou vášeň. „Jsem takový, jaký jsem. Jsem svobodný. Chci víc! Jsem silný. Vyléčím se!“ Představte si, jak máte meč a prosekáváte se iluzemi minulosti vědomě a se soucitem. Věnujte tuto energii svému nejvyššímu cíli a používejte tuto ohnivou sílu jako spojence ve svém životě.

Setkání s duchem ohně – spojit se s ochráncem východu ve svém osobním léčivém kruhu, pokračovat ve vybudování silnějšího vnímání vlastního kruhu a napojit se na zdroje, které nás budou podporovat na další cestě. Požádejte ducha ohně, aby přišel a tancoval s vámi. Prociťujte svou lásku vůči živoucí energii slunce. Vztáhněte ruce ke světlu a požádejte ducha ohně, aby vám osvětloval cestu a pomáhal vám každý den při posilování těla, srdce a mysli. „Jakou radu máš pro mě?“

Hlavní představitel elementu VODA je v přírodě moře, které vždy člověka fascinovalo svou nekonečnou dálkou a hloubkou. Dále řeka, jezero, pramen, sníh, déšť jsou vodními sílami, a tím důležitými dárci života, kteří byli u přírodních národů uctíváni ve formě mořských, říčních, jezerních bohů, bohů pramenů a deště.

Elementu voda jsou v lidském těle přiřazeny krev a další tělní tekutiny a v psychice vše, co souvisí s cítěním, láskou, fantazií, nevědomím, vnitřním hlasem, radostí, nadějí, důvěrou v přítomnost, intuicí, spojením, oddaností, ale také prouděním, očistou, velkorysostí, léčením, relaxací, klidem, naplněním, oživením, uvolnění omezení a toho starého, přínosem nových snů, vyrovnání ženské energie, dáváním energie do vize, výživou, osvěžením, zotavením, spokojeností, hravostí, moudrostí, vesmírným věděním, jasnozřivostí a hvězdným spojením. Vyjadřuje ho modrá a světle zelená barva.

Pokud neužíváme prvek vody rovnovážně, vede to k rozplývání se v citech, přílišné symbióze s jinými lidmi, ztrácení se v druhých lidech, duchovní oblasti, ve světě fantazie a iluzích, nebo strachem, zklamáním, nedůvěrou a uzavřením, abychom nebyli zraněni. Voda zabezpečuje očistu, formuje nás. Vodní živel čistí a tříbí, uvolňuje a odplavuje to, co se jako blokáda staví do cesty živoucímu proudu. Afirmace: vnímám.

Rituál vody – poděkovat vodě a požádat ji, aby se stala vaší učitelkou, průvodkyní a inspirací, studovat proměnlivost vody, poučit se o její léčivé síle a schopnosti podporovat nás v následování proudu, odevzdávání se a pročišťování. Najděte řeku. Jak svobodný a jasný jsem ohledně své sexuální energie? Je tu něco, co potřebuje očistu nebo odpuštění? Požádejte vodu, aby vám pomohla očistit a ocenit nevinnost své vlastní tvořivé sexuální energie. Prociťujte životní sílu řeky, někdy nás svou hravou nepředvídatelností rozesměje, někdy rozpláče. Požádejte ji, aby očistila vaše tělo, srdce a mysl. Vstupte do řeky a požádejte ji, ať vám pomůže nechat odejít nějakou zátěž z vaší osobní historie a omyje každou buňku a vlákno vaší bytosti a vnese do nich čerstvý život. „Vážím si své sexuální energie a rozvíjím ji v souladu se svým nejvyšším cílem.“

Tanec vody – spojení, zažít tanec vody a setkání země a ohně, napojit se na vnitřní svatbu a očistnou sílu vody. Nalaďte se na zemi, Matku Země a uvědomte si, jak se máte na FEM úrovni, pohybujte se. Nalaďte se na oheň, Otce Slunce, pociťujte svůj záměr, vášeň, zaměření své touhy. Nalaďte se na své vody, plynutí a odevzdání, měnění tvarů, dochází k promíchání živlu země, ohně, vody. Občas nacházíme opakující se vzorce, jindy se plně odevzdáváme vlastnímu vnitřnímu proudu, pohybujeme se mezi tvarem a plynutím, vnitřkem a vnějškem. Duch tance nás uchopuje a přestavuje. Proudí skrze nás voda, očišťuje nás. Někdy se navracíme k zemi pro nasycení, k ohni pro vášeň a horko, pak se noříme do vnitřní řeky, která je někdy klidná, někdy bouřlivá.

Setkání s duchem vody – spojit se s ochráncem západu ve svém osobním léčivém kruhu, posílit vnímání vlastního kruhu a napojit se na zdroje, které nás budou podporovat na další cestě. Požádejte ducha vody, Velký měnič tvarů, Velký očišťovatel, aby přišel a tancoval s vámi. Tancujte s duchem vody. „Jakou radu máš pro mě?“ Vypijte sklenici vody vědomě a s vděčností. 

VZDUCH. S tímto elementem se člověk setkává v podobě vzduchu, obsahujícím životně důležitý kyslík, větru, bouře, orkánu atd. Vzduch se vyznačuje tím, že nejde uchopit. Díky své lehkosti stoupá vzhůru, tvoří "nebe" nad námi. Lidé vzývali bohy větru, kteří měli posílat chladnou brízu se svěžím vzduchem a mraky přinášejícími déšť.

Vzduch je v lidském těle přiřazeno dýchání a v psychice vše, co souvisí s myšlením, analyzováním, rozhodováním, plánováním, vědomím, kontrolou, uspořádáváním a komunikaci, ale také osvícení, vzestup, nadšení, klid, čistotu, jasnou vizi, vyšší důvěru, schopnost se napojit na spirituální technologii a vidět vyšší perspektivu a vyšší mentální kvality, vidět řešení, božskou vizi, laskavost, důstojnost, inspiraci, podporu druhých, svobodu a mentální léčení. Vzduch nese informace a naše myšlenky ovlivňují stav vibrací lidí v místnosti (oblasti). Živel vzduchu vyjadřuje světle modrá, bílá a šedá barva.

Pokud neužíváme prvek vzduchu rovnovážně, vede to k přílišné orientaci na hlavu, velké kontrole, systémům nepřátelské instinktu a životu, odsuzování, bojem proti tomu falešnému, zlému a nepřátelskému, nebo negativním myšlení, přílišnému pochybování a strachem z chyb. Vzduch zabezpečuje pohyblivost, pohání nás. Afirmace: kontroluji.

Neexistují žádné hranice času ani vzdálenosti kromě těch, které si člověk sám vytváří. Pro to, abych tyto věci viděl, mi stačí dotknout se větru. Jsme hvězdy, které zpívají. Zpíváme se svým světlem. Jsme ohniví ptáci poletující po obloze. Naše světlo je hlas. Vytváříme cestu, po které může duch kráčet.

Přivolání větru – setkat se s větrem, poděkovat mu a požádat ho o podporu na vlastní cestě, vydat se na malý přelet nad vlastním životem, abychom na něj mohli pohlédnout z vyšší perspektivy. Najděte si kopec, kde máte výhled a klid. Vdechujte čerstvý vzduch a odpočívejte. Zavolejte vítr za pomoci písně. Požádejte ho, ať vane skrze pavučinu vašeho těla, srdce a mysli a otevírá sílu vaší představivosti. Vnímejte kolem sebe ptáky, zavolejte je. Prociťte odpovědi větru, je to velký komunikátor. Podívejte se na svou dosavadní životní cestu. Nechte svou mysl cestovat nad důležitými a smysluplnými událostmi každého životního údobí. Zůstaňte ale vědomím ve svém těle. Otevřete oči a poohlédněte na scenerii před sebou. Vzlétněte k nesmírnému prostoru oblohy a pak se podívejte dolů na krajinu. Rozevřete křídla a nechte svou mysl vzlétnout ve větru spolu s ptáky.

Když se teď díváte zpět na svůj život, možná teď dávají větší smysl jako součást mozaiky, které tvoří celek vaší bytosti. Byl dokonale naplánován za účelem toho, aby vás naučil všemu, co potřebujete znát, a aby vám dal sílu čelit výzvám, které před vámi stojí. Co ještě vidíte? Vidíte mapu své duše rozloženou na krajině pod sebou? Připomeňte si sílu, která plyne z přijetí věcí takových, jaké jsou, a ze záměru pohybovat se směrem k tomu, čím se můžeme stát. Prociťujte otevřený prostor oblohy nad sebou a světlo, které osvětluje vaši cestu. Zaměřte se na chvíli na potenciál rozvíjet dále svůj život, který v sobě máte. Prociťujte obrovský prostor oblohy a světlo slunce, měsíce a hvězd nad sebou a vnímejte, že vás vyzývají k růstu. Uvolněte mysl a otevřete se jakékoliv inspiraci, která k vám přichází. Proces integrace začíná.

Tanec vzduchu – létání s nohama na zemi – zažít lehkost vzduchu, rozevřít křídla a létat, podpořit své spojení mezi duchem a tělem. Zpřítomněte se v těle, srdci a mysli, zhluboka dýchejte a prociťujte hustotu svého těla, jeho váhu a nechte ji za pomocí uvolněné čelisti, kostrče a kolenou klesnout k zemi. Pociťujte gravitaci, spojení se zemí ve svém těle. Vaše kůže dýchá a skrze její povrch vdechujeme čistý vzduch, který prostupuje buňky, svaly i kosti, naplňuje nás živým prostorem. Dýcháme a pohybujeme se a otevíráme všechny kouty a trhliny těla, odevzdáváme se tanci. Provádíme malé i velké pohyby, rozpínáme své křídla, prociťujeme vzduch jejími konečky, leťte. Následujte energii lehkého, jasného větru, který nás propojuje s veškerým ostatním životem skrze zdi, před hory a doly dál a dál.

S tímto pocitem lehkého vzdušného prostoru ve svém těle můžeme vědomě vytvářet prostor pro nové informace přicházející z nitra vaší duše. Je to, jako kdybyste uklidili pokoj před příchodem hosta, otevřeli okna dokořán a vpustili dovnitř světlo a čerstvý vzduch. Nyní pozýváme více ze sebe sama dovnitř. Duše se navrací v podobě světla do těla a nechte tanečníka v sobě, aby zprávy, jež světlo přináší, přeložil do podoby pohybu. Tanečník je osvobozen větrem. Do vašeho tance vstupují obrazy nebo slova, které vám pomáhají vědomě přivítat své vlastní světlo v těle. „Vítám zpět tu svou část, která má odvahu při hledání duše létat vysoko. Vítám zpět křídla své představivosti. Jsem bytost světla, která žije v těle.“ Možná voláte zpět ztracenou část sama sebe nebo chcete zhmotnit své dosavadní poznání. Vyjádřete tento specifický druh světla tancem.

Setkání s duchem větru – spojit se s ochráncem severu, dokončit svůj osobní léčivý kruh. Zavolejte ducha větru, vzdejte mu úctu a tancujte s ním. Prociťujte v sobě vzduch a dech a vnímejte život, který s sebou přináší. „Jakou radu máš pro mě?“

Element ZEMĚ se projevuje v lidském těle a prostřednictvím přírody, která obklopuje lidi, a všeho, co má viditelnou formu - hmoty. Je to země, půda a vše, co vyrostlo nebo bylo vytvořeno. Starodávné národy uctívaly bohyni Zemi a lidé se k ní modlili, aby jim pomohla zajistit plodnost a dostatek potravy. K prvku země je přiřazeno celé lidské tělo, především kosti a smyslové orgány.

Element země souvisí s vazbou člověka na rodnou půdu, s praktickou činností, s výsledky, realizací, se smyslem pro realitu, zacházením s penězi a hmotou, praktickou dovedností, talentem, ale také s uzemněním, zdravým rozumem, schopnostmi, fyzickým léčením, spolehlivostí, veselostí, srdečností, oddaností, disciplinovaností, schopností vést a být dobrým příkladem, porozumění rostlinám, krystalům a půdě, schopností učit a rozumět konceptům, upřímností, důvěryhodností, sebevědomím a poznáním své ceny, životem v hojnosti, plodností, přijetím, mateřstvím, výživou, moudrostí, rovnováhou přijímání a dávání, a schopností předávat starodávné vědění a odhodlaností. Vyjadřuje ho hnědá a okrová barva.

Pokud neužíváme prvek země rovnovážně, vede to k prohlášení hmoty za modlu, přílišnému důrazu na zevnějšek, ustrnutí v povinnostech a tradici, postavení, lenosti, nebo k nerealizování sebe, nedokončování práce, nemít vztah k tělu a ke hmotě, neumět ocenit hmotu a vidět jen to negativní. Země zabezpečuje stabilitu, uzdravuje nás. Afirmace: tvořím.

Kolébka země – naladit se na matku zemi a obdržet její podporu, nalézt bezpečí, v němž můžeme hluboce spočinout, abychom poté mohli opět vzkvétat. Schoulíte se na zem a požádejte zemi, aby vás držela, houpala a sytila. Odevzdejte se jí. Lehněte si do její náruče a dovolte jí, ať vás drží. Odevzdejte jí svou váhu. Ladíte se na tep srdce a klid země. Požádejte o léčení a odpuštění.

Tanec země - užívat si gravitace a tanec živlu země – vrátit se k zemi pro nasycení a to pak přenést do svého tance života, spojit se se zemí jako zdrojem pohybu. Vyjádřit úctu zemi, poděkovat jí za podporu a vedení z minulosti. Lehněte si a snažte si v sobě vybudovat co největší napětí, zatněte všechny svaly. Chvíli napětí udržujte a pak jej vydechněte. Dýchejte. „Jsem tu v bezpečí, mohu tady být, být sám sebou, takový jaký jsem. Jsem milovaný. Nyní se mohu uvolnit.“ Dech otevírá a zjemňuje každou část těla. Dovolte každé části změknout a začněte se pohybovat. Přijímáme energii země. Vnímejte chodidla. Tančete živel země.

Setkání s duchem země – spojit se s ochráncem jihu ve svém osobním léčivém kruhu, vybudovat silné vnímání vlastního kruhu a napojit se na zdroje, které vás budou podporovat na další cestě, Pacha Mama, Gaia. Požádejte ducha země, aby přišel a tancoval s vámi. Vložte své ruce na zem, mluvte k němu a tancujte s ním, pociťujte jeho lásku. „Jak bych měl nejlépe pečovat o své tělo? Jak mohu prohloubit spojení s tebou? Co bych měl udělat? Jakou radu máš pro mě?“

Na východě: "Volám vzduch, který nás pohání a dává poznání!"
Na jihu: "Volám oheň, který nás proměňuje a očišťuje!"
Na západě: "Volám vodu, která nás formuje a odplavuje!"
Na sever: "Volám zemi, která nás hojí a uzdravuje!"

Jih je spojený s létem, tělesností a dětskými kvalitami – spontaneitou, hravostí, zvídavostí, chutí objevovvat, bytím v přítomném okamžiku. Stín je egocentrismus, požitkářství, materialismus a nezodpovědnost. Zaměřuje se na vztah já – já. Západ odkazuje na podzim, duši a kvality dospívání – emotivnost, introspekci, hledání identity, sebeobjevování, setkání s utrpením, ze kterého se rodí soucit. Stíny přinášejí pochybnosti o sobě I světě, záseky, sklony k depresím a k závislostem. Zaměřuje se na vztah Já – ty.

Sever je spojený se zimou, s myslí a kvalitami dospělosti – zodpovědností, službou druhým, zaměřením na komunitu a rodinu, s předáváním zkušeností, strukturou, pořádkem. Stínem může být odpojením od emocí, přílišná opatrnost, ochranitelství či racionalita, nakládání úkolů na sebe víc, než je zdrávo, rigidita. Zaměřuje se na vztah já – my. Východ je směrem jara, ducha a kvalit stáří, mystéria smrti a znovuzrození – je to moudrost, spiritualita, vize, transformace, kreativita, vykračování z rigidních pravidel. Stíny mohou být neuzemněnost, vize bez akce, přílišné ulétávání do duchovních sfér. Zaměřuje se na vztah já – to ve smyslu to, co nás přesahuje.

Pro harmonický život je důležité, aby se mohly projevovat různé elementy vedle sebe - mužské elementy oheň a vzduch vedle ženských elementů voda a země, stejně jako by měly být uvedeny do souladu cit (voda) a rozum (vzduch), myšlení (vzduch) a jednání (oheň), fantazie (voda) a realita (země). Teprve když jsou elementy v člověku v souladu, nemusí lpět na druhých lidech, nebo proti nim bojovat, protože mají něco, co jemu chybí, nebo co ho ruší, ale je v souladu se sebou a se světem.

Ivana Valová, Léčení pohybem - Susannah a YaAcov Khan 


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.