Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Pozdravy z Atlantidy

PUBLIKOVÁNO: 16.11.2016, AKTUALIZACE: 14.08.2018

Energie 5D. Na Zemi je k dispozici energie, kterou získáváme činností, když vyrovnáme své ego, vneseme do života lehkost, necháváme se vést duší a nepřemýšlíme v mezích, co z toho, co tvoříme, budeme mít. Je to energie rovnováhy, která se generuje v okamžiku, když už svou celou kapacitu nevkládáme do rukou naplnění základních potřeb. Otevírá se nám jiná dimenze tvoření, tvorba na jiné úrovni.

Pokud přijmeme zákony gravitace, můžeme sestrojit letadlo a létat. Neobcházíme tím zemské zákony, ale překračujeme je. Objevujeme v sobě touhu jít dál. Narodili jsme se pro tento způsob života. Tato touha tvořit je v souladu s alternativním užitím energie, kdy nespalujeme tolik životní energie, ale spíše nasměrujeme mysl k tomu, co si přeje zdroj, abychom vytvořili. Nejedeme tolik na uhlík, ale na křemík.

Je to neustrnout u neustálého pomáhání druhým nebo u věštění budoucnosti. Je to rozšířit své vědomí a rozvinout schopnost třetího oka. Získat schopnost se vést. Naladit se na přirozený proud pocitů, z něhož samostatně vyvstávají jakékoli reakce, jež se zrovna hodí. Naladit se na čistotu.

A právě tento druh tvorby zajišťuje naplnění potřeby duše jít dál a hojnost na všech úrovních. Být ve svém středu. To, co pak uděláme s touto vygenerovanou energií, se nám postupně ukazuje. Na našem setkání jsme ji společně poslali do 24.12.2016. Jen tak.

Do vědomí 5D se dostáváme pochopením a posílením všech složek našeho Já. Pokud potřebujeme posílit své Já, je třeba mít přání a směr a jít za ním. Pokud už ale máme v sobě tuto schopnost ukotvenou, nemusíme mít žádné přání a jen si každý den být vědomý své cesty a slaďovat se se změnami, které přináší.

Atlantské setkání. Na našem setkání jsme udělali cvičení na rozvoj intuice a jasnozřivých schopností. Cvičili jsme přechod z pozornosti na to, co už řešit nemusíme - například co si kdo o nás co myslí - na uvědomění si impulzů duše, kterým v každodenním životě nedáváme pozornost.

Už od začátku jsem měla v našem kruhu vizi potopy a vln tsunami, které nás prosvětlují a přináší spirituální uvědomění. Jedna žena už přišla s obrazem, že leží paralyzovaná na dně oceánu. Jiná žena mezi nás vnesla léčivou energii, která byla v jednu dobu tak hutná, že mezi nás přistála v podobě meteoritu :)

Byla tu vzpomínka na plnost atlantské zkušenosti – plného prožívání života na Zemi na jemné úrovni, vnímání univerzální lásky a sebe navzájem, namísto projekce sebe v druhém, vidění posvátnosti ve všem na Zemi.

Když jsme stáli v kruhu, bylo kolem nás spoustu spirituálních bytostí. V jednu chvíli nás kontaktovala intergalaktická rada. Jedna žena držela napojení nahoře a přijímala jejich poselství, a druhá zajišťovala spojení se Zemí, byla její kotvou. Ostatní lidé tu byli světelnou podporou. K takovému předání energie může dojít jen ve skupině lidí.

Ukázaly se nám záležitosti, které jsou ukryté v naší duši. Proudící životní energie v nás neustále naráží na tuto nedořešenou záležitost, která se do života projektuje v podobě problémů a nepohodlí. Pokud jdeme do hloubky, můžeme udělat velké změny.

Zavedlo nás to do části duše, ve které se stále odehrává pád Atlantidy. Tato část je velmi slabá, zraněná a nazlobená, že si jí nevšímáme. Pamatuje si krutost, kterou jsme prošli. Je to zraněné ženství, bolest z nenaplněné potřeby, strach ze sebe a svých schopností, strach z toho, že budeme zbabělí, nebo že uděláme něco špatně. Během konstelace se tyto energie vyrovnávaly. Výstupem byla rovnováha mužství a ženství v nás, na Zemi.

Jeden muž měl obraz, že škrtí Hitlera, což nedokončil a pak si to vyčítal. Postupem času si uvědomil, že kolektivní vědomí rozhodlo, že pochopením krutosti a nadvlády musí projít lidstvo, a že to není o něm nebo nějaké síle, která to vyřeší. Lidé si musí uvědomit důsledky svých ego rozhodnutí, jinak se nepoučí. Máme to teď nechat na lidech. Další muž viděl světlo zdroje a umírající planetu, která se zrodila do nové doby a nové úrovně.

Pár dní před atlantským setkáním se mi zdálo o New Yorku a soše svobody. Viděla jsem vlnu tsunami, jak se na nás řítí. Stihla jsem utéct, to byla první důležitá věc. Ta druhá byla být i v této chvíli vědomá a zůstat ve spojení s blízkými lidmi. Najít v těchto chvílích spojení na úrovni srdce. Třeba i zakřičet jejich jméno, hlavně zůstat ve spojení.

V den našeho atlantského setkání mi umřela babička. Bylo jí 87 let. Děkuji, babi.

S láskou
Ivana Valová
www.atlantskaskola.cz


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.