Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Početí, úcta a důvěra

PUBLIKOVÁNO: 02.02.2017, AKTUALIZACE: 04.03.2018

Početí. Způsob, jakým zažíváme sami sebe, je z části ovlivněn energií, s jakou jsme byli počati, čili stvořeni, neboť zkušenost vašeho zrození se odehrává prostřednictvím dělohy vaší matky. Váš vrozený vzorec vztahů mezi muži a ženami, vlastní mužská a ženská stránka a váš vztah k matce a otci a ke světu, to vše pramení z energie mezi vašimi rodiči v okamžiku, kdy jste byli počati.

3D svět je dnes nemocný, čemuž přispívá nezdravé sexuální fungování. Přítomnost manipulativních her, sexuálního postoje nedůvěry, studu, chybějící lásky, oddělenosti a nepřítomnost duchovního rozměru během sexuálního styku zabíjejí schopnost vaší duše prožívat ve 3D zdraví a celistvost.

Bez zdravého sexuálního fungování, rovnosti mezi muži a ženami, bez jejich vzájemné lásky, důvěry, úcty a sdílené nevinnosti není možné plně splynout s jednotou, stejně jako zažívat mír, svobodu a radost. Je třeba, aby sexuální energie proudila tělem volně, svobodně a láskyplně.

Když se dva lidé při vrcholných milostných prožitcích zcela odevzdají jeden druhému, splynou v jedno vědomí, které obsahuje vyrovnanou mužskou a ženskou část. Úplně stejně jako prvotní zkušeností jednoty bylo JÁ JSEM a úplně stejně jako tato zkušenost vedla k tomu, že jednota zindividualizovala svou mužskou a ženskou polovinu a tyto dvě poloviny poté znovu splynuly do jednoty, je i posvátnou funkcí a cílem naší sexuality v nás vyvolávat stejnou extázi a prožitek jednoty.

Lůno ženy je geometrickou vstupní branou do vesmíru. Její pochva je spirálovitým průchodem, skrze nějž musí jedinec projít, aby mohl vstoupit do dělohy, která je mikrokosmem, „vejcem bytí.“ Jakmile se toto vejce vyklube či plně aktivuje, energie a vědomí prochází přímo dalším spirálovitým tunelem či průchodem do ženiny duše. Z duše ženy je pak energie a světlo lásky vysíláno ve vlnách zpět k jejímu partnerovi a současně do celé existence.

Tyto vlny vyvolávají splynutí duše ženy s duší jejího partnera. Láska a extáze vytvořená jejich spojením se šíří spirálovitým kanálem dolů přes mužovo tělo do jeho prostaty, čímž vyvolá další vzrušení v jeho penisu, aby pak pln vášně vyzařoval a přenášel energie lásky, úcty a radosti do ženiny pochvy. Tento cyklus se neustále opakuje, když se muž a žena zcela odevzdají dávání a přijímání a vzdají se veškeré kontroly. Tito dva se stávají mikrokosmem makrokosmu bytí. Roztáčejí spolu galaxie, udržují formy planet, duchovně si navzájem aktivují své duše a duchy napříč dimenzemi. Léčí jeden druhého a celou existenci.

Zdrojem léčení je láska. Je to dávání bez očekávání, je to přirozený jev základní podstaty já, který má péči o ostatní, aniž k tomu potřebuje důvod, je to přirozená reakce na zažívání podstaty druhé osoby, zvířete, rostliny. Je možné, že jste se už v raném dětství naučili, že když chcete být milovaní, musíte dělat to, co od vás rodiče chtějí a očekávají. Buďto jste na toto chování přistoupili nebo jste se vzbouřili a odmítli lásku úplně, a tak vaše schopnost přijímat lásku velmi poklesla, nebo byla zcela ochromena díky soupeření o energii a pozornost ostatních. Vůči komu přirozeně cítíte lásku a péči a kdo vám tyto city přirozeně opětuje?

V dospělosti se nepochopení podstaty lásky překlápí do nerealistických očekávání od partnerů a přátel. Jestliže nevolají v době, kdy by podle vás měli, předpokládáte, že je to projev nelásky. Když si vaše nejlepší přítelkyně najde novou kamarádku, cítíte se nemilovaná a žárlíte, protože přece měla dávat veškerou svou pozornost vám. „On“ vás nebere za ruku nebo nelíbá ve chvílích, kdy to od něj chcete, a tak mu vyčítáte, že vás nemiluje, protože nepředjímá vaše tužby a potřeby.

Možná se bojíte pustit do svého života radost ze skutečné lásky, protože si ji tak úzce spojujete s přenecháním kontroly druhému, se zraňováním a zklamáním, nebo se závislostí. Jestliže to, co nazýváte láskou, přináší bolest, prověřte svou soudnost nebo se podívejte, co v sobě držíte, že jste si přitáhli tuto situaci nebo osobu.

Jaká nečestná nebo nereálná očekávání v sobě máte? Poznali jste tu osobu dostatečně na to, abyste před navázáním vztahu věděli, že umí milovat a dávat? Věříte, že si zasloužíte být milován i to, aby byla vaše láska přijímána? Jste schopni nechat dotyčnou osobu být takovou, jaká doopravdy je, nebo si myslíte, že máte právo měnit lidi, aby odpovídali vašim potřebám? Líbí se vám vůbec, když je on upřímný a dělá to, co je pro něj přirozené?

Úcta a důvěra se již vytratila natolik, že namísto rozvíjení svých milostných vztahů a těšení se z nich věnujeme spoustu času testování jeden druhého, vyžadování od druhého potvrzení sebe samých, hledání důvodů ke vzájemné nedůvěře a pochybnostem o druhém a soupeření o moc. Místo potěšení je to přehrávání navyklých vzorců bolesti. Bez 100% záruky, že neprohrajete, se držíte zpátky a zastavíte proudění lásky a tím se ho snažíte kontrolovat. Láska nemá potřebu vlastnit, ovládat, ponižovat, odpírat, něco si dokazovat, nedůvěřovat nebo někoho porážet. Láska jednoduše miluje, plyne, je nespoutaná, bezprostřední, nenucená, přirozená, nevinná a spontánní. A zatímco při výběru partnera je třeba určité soudnosti, nemůže vám zakázat milovat každého. Lidé se přímo děsí naplno procítit bezpodmínečnou lásku.

Co kdyby láska byla možná pouze vzdáním se všech záruk? A mohla existovat pouze v přítomnosti úplného odevzdání se? Co kdyby neexistovalo nic jako ztráta, ale pouze změna? Co kdybyste se museli otevřít jako první, aniž byste věděli, zda se vám druhý vůbec někdy otevře? Pokud máte sebeúctu a máte se rádi, odejdete v pravý čas. Druhý člověk vám nemůže způsobit pocit, že jste bezcenní, ten si můžete způsobit pouze vy sami. Člověk, kterého milujete, není člověkem, kterého si máte získat na svou stranu, prorazit jeho ochranné bariéry, vyvolat v něm touhu po vás anebo pocit, že vás potřebuje, či u kterého máte získat jistotu, že prohrajete. Člověk, kterého milujete, má být milován, s láskou chován ve svém srdci a opečováván, uznáván, uctíván, nikdy mu nemá být ublíženo, má být oceňován a nikdy ne znevažován.

Už jste se někdy probudili do zamračeného dne, sami, bez někoho blízkého u sebe a jednoduše jste cítili lásku bez jakéhokoli zjevného důvodu? Na nikoho jste nemysleli, soustředili jste se na lásku k sobě či jste vnímali krásu přírody. To je podstatou vašeho pravého bytí, vaší duše a vašeho ducha. Schopnost prožívat lásku bez jakéhokoli zjevného důvodu je výrazným znamením, že se blížíte k dovršení zkoušek a karmické bolesti. Je to cesta domů, k vašemu pravému Já. Dovolit si mezitím směrovat svou lásku na konkrétní bytosti je krok správným směrem. Je úžasné naplňovat svůj život přáteli a partnerem, který vás přirozeně inspiruje k lásce. Obklopovat se předměty, jež v sobě nesou krásu. Žít na místě, které máte rádi. Pobývat pravidelně v přírodě. 

Věnovat se tomu, co si opravdu přejete dělat, to vše nám pomáhá stát se milujícím a láskyplným člověkem. Zůstávat ve vztazích s lidmi, s nimiž nerezonujete, kvůli tomu, abyste se je pokusili naučit milovat, není dobré. Úplně každý si zaslouží být milován a ctěn. Pokud jste s někým, koho nedokážete z celého srdce milovat a vážit si ho, bude pro vás oba prospěšnější se rozejít, než nadále zůstávat spolu.

Jestliže je mezi dvěma lidmi, kteří se milují, silná láska, důvěra a odevzdání, pak může jeden z nich, či oba procházet složitými obdobími emočního uzdravování, pracovních stresů či problémů se členy rodiny bez toho, že by to nějak ovlivnilo jejich vzájemné pouto. Pokud máte vztah s někým, koho milujete a na kom vám velmi záleží, tak je pro vás přirozené a naplňující jej podporovat v obtížných obdobích stejně tak jako v těch snadných.

Máte-li však s někým vztah hlavně proto, že díky němu máte sami ze sebe dobrý pocit, proto, že dotyčný uspokojuje vaše sexuální fantazie a zpříjemňuje vám život, pak v době, kdy bude váš partner zažívat bolest či obtíže, se budete cítit opuštění, odmítnutí a nešťastní a pravděpodobně kvůli tomu budete svého partnera obviňovat. Aby mohla ve vztahu vzniknout opravdová důvěrnost a dlouhodobě udržitelná láska, je třeba, abyste hluboce pečovali o svého partnera a také o jeho život, pocity a celkovou pohodu a přáli jste si dávat lásku nezištně a bez očekávání. Až pak přijdou těžké časy, nemusí ovlivnit váš vzájemný svazek. Namísto toho vám překážky pomohou prohloubit vzájemnou důvěru, oddanost, péči a intimitu.

Uvedené základní pilíře vztahu jsou zcela nezbytné k tomu, aby vás i vašeho partnera tento vztah mohl podporovat na duchovní cestě a abyste mohli dosáhnout takového sexuálního spojení, které vás bude uzdravovat a probudí vaši duši. Základní přirozeností ničím nespoutané duše je stav, kdy se rozpouštějí energetické bloky, uvolňují se emoce a začínají přirozeně plynout a běžnou zkušeností se stává duchovní prožitek lásky a jednoty. A to je přesně to, co v této době Země ze všeho nejvíce a nejnutněji potřebuje. Není to také to, po čem v skrytu duše doopravdy nejvíce toužíte?

Všimli jste si, že když máte vysoce duchovní zážitek, tak jsou tyto zkušenosti následovány méně příjemnými pocity nebo negativními myšlenkami? Je tomu tak proto, že kdykoli zvýšíte své frekvence nad svou předcházející úroveň, tak vše, co není schopno tyto vyšší frekvence udržet, je podněcováno k tomu, aby odešlo. Za pár hodin, co s partnerem prožijete vrcholný zážitek, začne být partner podrážděný a vás začnou napadat myšlenky typu: „Jestliže teď tomu člověku tolik důvěřuji, určitě zase skončím se šrámy na srdci, jako se mi to stalo vždycky předtím“ nebo „Nemůžu být na tom tak závislý. Měl bych rychle odejít, dokud ještě můžu a být sám. Musím to vše najít sám v sobě“ nebo „Vztahy a spiritualita nemohou existovat pospolu, aniž by tím jedna oblast trpěla anebo bylo třeba se jí vzdát.“

Začínáte podezírat člověka, který sedí naproti vám a s láskou se na vás usmívá, že má nějaké postranní úmysly a snaží se vás ovládat. Pomyslíte si, že začínáte být na druhém závislý a rychle se snažíte vrátit ke svému předešlému způsobu života a přitom málem utečete z tohoto nového vztahu. Ze všeho nejhorší je to, že vy těmto negativním hlasům věříte a zmíněné bolestivé pocity si vysvětlujete jako znamení, že něco není v pořádku. Pravdou však je, že v té chvíli prožíváte zcela obvyklý a normální proces evoluce. Dostává se vám příležitost zbavit se toho, co už dále neslouží vašemu probuzení a růstu. Nebraňme se a ve chvíli, kdy tyto pocity prociťujeme, propusťme je.

Propusťme tyto sebeshazující strategie a programy vlastního neúspěchu a dovolme lásce, aby mohla začít znovu proudit naším životem, a to tím, budeme k sobě upřímní, prozkoumáme své negativní vzorce a plně se otevřeme svému sexuálnímu potenciálu a následnému uzdravení duše.

Zdroj - Plejádská světelná terapie I a II - Amorah Quan Yin


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.