Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Počátek zasvěcení

PUBLIKOVÁNO: 05.11.2017, AKTUALIZACE: 04.03.2018

Zpočátku má žena z muže/vetřelce strach. Nejprve je opatrná, ale pak intuici a svou divokou přirozenost potlačí a přesvědčí sebe, že muž/vetřelec není nebezpečný, ale pouze zvláštní. Její naivní duše tuto vnitřní znalost zapudí.

Je jako osiřelé mládě vlka, které se převaluje a hraje si na mýtině a nevnímá padesátikilového rysa, který se přibližuje ze stínů lesa. I ona pokračuje dále v seznamování s naivním úsměvem.

Přestože má lupič masku na obličeji, nůž mezi zuby a vak s penězi hozený přes rameno, věříme mu, když nám řekne, že podniká v bankovnictví. Pokud jsou ženy prudké, divoké a nezasvěcené, potkají alespoň jednoho dravce, než je šok probere.

Kdo je dravec? Dravci kradou světlo a ubíjejí vědomí. Zneužívá tvůrčí mízu ženy, zabírá ji pro své vlastní potěšení nebo využití, ponechává ženu oslabenou a udivenou z toho, co se vlastně stalo, a zatím sám vzkvétá a sílí.

Model odevzdání svého životního jádra mohl být zahájen již v dětství, podporován vychovávajícími osobami, které chtěly, aby dary a krása dítěte zaplnily jejich vlastní prázdnotu a hlad.

Být vychováván takovým způsobem dává nesmírnou moc vrozenému dravci a vystavuje člověka, aby se stal obětí pro ostatní. Takto vychovávaná žena je nadměrně zranitelná a může být snadno přemožena nevyslovenými a ničícími psychickými potřebami ostatních.

Dravci touží po nadřazenosti a moci nad ostatními. Hluboká a nevysvětlitelná samota, která nás někdy zachvátí, neboť tato část prožívá vyhnanství od vykoupení. Tato část je naplněna nenávistí a touhou duševní světlo zničit. Tato část kdysi toužila překonat světlo a upadla v nemilost. Tato část má bezmeznou nenávist k záři ostatních. Doufá, že kdyby mohl pro sebe nashromáždit dostatek duší, ze vší té záře by vzniklo takové světlo, které by konečně zahnalo jeho temnotu a samotu. Je to její neosvobozená fáze.

Všichni tvorové by měli vědět, že dravci existují. Bez tohoto vědomí nemůžeme bezpečně jednat ve svém životě, aniž bychom byli „roztrháni“. Rozumět dravci znamená stát se dospělým, který není zranitelný pro svou naivitu, nezkušenost nebo hloupost.

Napomůže nám v tom instinkt - vnímej, kdy být opatrný; udělej toto; dej se touto cestou; tady se zastav; jdi kupředu; přizpůsob plány podle potřeby. Intuice musí být konzultována na každém kroku, ať už se máme utkat s démonem uvnitř sebe, nebo provést úkol ve vnějším světě.

V počátku jsme všechny naivní, což znamená, že emocionální porozumění skrytému je velmi slabé. Všichni chceme, aby vše bylo nádherné. Všichni lidé by chtěli prožít ráj tady na zemi. Problém je, že ego touží po citech, avšak touha po ráji, pokud je spojena s naivitou, nás nenaplňuje, nýbrž činí z nás kořist pro dravce.

V mnoha případech si žena myslí, že když vydrží ještě chvíli déle, jistě se v příštím zabušením srdce objeví ten rajský pocit , který hledá. Mnoho žen má o dravcích naivní představy, a vyberou si někoho, kdo jim ničí život. Jsou přesvědčeny, že tuto osobu vyléčí láskou. Lze říci, že si staví vzdušné zámky, když si říkaly, že to není zas tak hrozné. Postupně lapená žena vidí menší a menší naději na normální život pro sebe a své děti.

Přestože to může být ženin partner, kdo ničí a rozebírá její život, je to vnitřní dravec v její vlastní duši, který k tomu dává souhlas. Pokud je žena nucena věřit, že je bezmocná, anebo je učena si neuvědomovat to, o čem ví, že je pravda, její ženské impulzy a dary duše jsou neustále zabíjeny.

Žena žije falešný život. Prolhaný slib dravce je, že se žena nějakým způsobem stane královnou, přitom je ve skutečnosti plánována její zrada. Co je za viditelným? Co způsobuje, že se stíny rýsují na zdech?

Znamená to nevidět, nechápat a nevnímat to, že naše vnitřní touhy nejsou shodné s vnějším jednáním. Pak musíme napravit tento bolestivý stav. Ale – když člověk co nejsilněji posvítí do temna duše, stíny jsou ještě temnější tam, kam světlo nedosáhlo. Když ozáříme nějakou část duše, následuje ještě hlubší temnota, se kterou se musíme utkat.

Tuto tmu nesmíme nechat být. Nejhlubší práce je obvykle nejtemnější. Nebojte se prozkoumat to nejhorší. Dravec v ženě jí neponechává žádnou krásu, žádnou lásku, žádné své Já, a tím ani žádnou schopnost jednat sama za sebe.

Lékem na to je, že se jako ženy musíme podívat na tu vraždící věc, která nás uchvacuje, zhlédnout výsledky její hrozné práce, vše si uvědomit a ve vědomí uchovat a potom jednat za sebe, ne za ni.

Symboly sklepa, podzemního vězení a jeskyně se vztahují jeden k druhému. Jsou starobylými zasvěcovacími prostorami; místy, ke kterým nebo skrz které sestupuje žena k zavražděným, porušuje tabu, aby našla pravdu, a pomocí důvtipu odporuje, mění nebo ničí vraha duše. Dívej se na to, co vidíš, použij duševní sílu, rozlož ničící energii. Vyžaduje to bystré myšlení, jestřábí oči, ostrý sluch.

V kritické době se žena nesmí chvět a nesmí se ponížit a do svalů soustředit energii. Žena má v sobě bojovníka, pokud ho povolá. Žena způsobuje osvětlení temné části boha tím, když vyhání své osobní démony ven na denní světlo. Vzdorujme jeho svádění.

Jediným záměrem dravcem je vtáhnout nás do sklepa a vysát z nás energii pro sebe. Když odmítneme dravce bavit, jeho síla se vyčerpává a nemůže bez nás jednat. Nalezneme jinou formu. Když je dravcovo místo očištěno, nechá se tvarovat k jiným účelům.

Jakmile ženy dravce přemohou, zjistí, že jsou plny vitality a chutě do života. Vzaly si od dravce to, co jim bylo ukradeno, průbojnost a celistvost. Dravcova zuřivost může být přeměněna na duševní oheň ke splnění velkého poslání na světě. Je to jako odebírat léčivé části ze smrtelně jedovaté rostliny a následně je opatrně používat k léčení a hojení.

Vnitřní život ženy je uveden do pohybu. Má svobodu k tomu, aby si vzala sílu z toho, co na ni zaútočilo, a aby tuto sílu, jež byla jednou použita proti ní, přeměnila a využila pro své potřeby. To je divoká žena.

Poté na ženu zlí muži a dravci duše budou vyvíjet mnohem menší tlak. Zapadnou do vzdálenější vrstvy nevědomí. Tam s nimi může žena nakládat v klidu, a ne pod tlakem krizové situace. Žena se posunula na další, vyspělejší energetickou úroveň poznání a jednání.

Je běžné, že ženy zabíjejí své zcela originální, tvořivé, duchaplné a nespoutané povahy ze strachu z dravce. Vždy ale existuje protiváha, vyvažující síla, klidná a připravená nám pomoci. Zapojíme-li divokou energii, abychom vyvážili sílu dravce, divoška se přežene přes všechny ploty, zdi nebo překážky, které dravec vztyčil. Ona a dravec se znají dlouhý čas.

Ivana Valová
www.atlantskaskola.cz
Zdroj: Ženy, které běhaly s vlky - Clarissa Pinkola Estes


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.