Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Planetární a hvězdné sladění

PUBLIKOVÁNO: 30.01.2017, AKTUALIZACE: 14.03.2018

Cílem sladění je pociťovat spojení se Sluneční soustavou, Plejádami, Síriem a celou galaxií. Světelná komora planetárního a hvězdného sladění pracuje s planetami, hvězdami a vesmírnými těly ve vztahu ke specifickým funkcím a k tomu, jak jsou tyto funkce vzájemně propojené s mikrokosmem vesmíru, jím jste.

Sedm sester Plejád (sedm sluncí, sedm hvězd) má přímé spojení s každou z vašich sedmi čaker. Během posledních 100 000 let, a možná i déle, praktikovaly propojování Sedmi plejádských sester s jednotlivými čakrami mnohé civilizace na Zemi. Dnešní Májové stále vědí o vzájemné vazbě mezi čakrami a Plejádami.

Slunce udržuje přímé spojení s vaší duší, zatímco Plejády mají spojení s vašimi čakrami. Zdrojem, s nímž je duše spojena, je vždy ta hvězda nebo slunce, která se nachází nejblíže planetě, na níž ony fyzické bytosti žijí. Když byla stvořena vaše duše a když jste se narodili do každého svého života, vaše vědomí a duše doslova prošly dimenzionálními branami Slunce. Při průchodu těmito branami došlo ke čtyřem událostem:

1. Otiskla se do vás energie stvoření vaší duše a vyšší smysl ve vztahu ke všem vašim inkarnacím na Zemi. Tyto kódy vás sladily s cílem daného konkrétního života, stejně jako s celkovým obecným cílem všech vašich životů.

2.  Vaše duše předala svůj otisk Slunci. Do matrice Slunce se vtiskly kódy a informace pro váš daný život, které jste přijali ještě předtím, než jste začali sestupovat do nižších dimenzí, abyste na sebe vzali tělo. Vaše duše tedy obtiskla do Slunce své kódy a vy potřebujete, aby vám je v průběhu daného života Slunce odráželo nazpátek.

3. Při vašem průchodu Sluncem jsou do vaší duše vtištěny kódy kolektivního vědomí pro časové období, během nějž budete na Zemi žít. Země je planetou spolu-tvoření. A proto, když vstupujete do jednotlivého života, musíte se stejně jako s cílem svého vlastního bytí zde sladit také s celkovým cílem pro celou planetu, Sluneční soustavu, Plejádskou soustavu a galaxii. Jakákoli priorita, v dané době sjednané zákony ve Sluneční soustavě anebo na planetě, musí být otisknuta takovým způsobem, aby se při tom vaše osobní cíle zároveň sladily s cíly celé planety, Sluneční soustavy a galaxie.

4. Slunce nepřetržitě udržuje vztah se všemi bytostmi na Zemi, jak jednotlivě, tak i kolektivně. Z kolektivního pohledu je splynutí se Sluncem obdobou splynutí současně s Božskou esencí neboli podstatou každého jedince na Zemi. Průchod Sluncem vám před vstupem do těla poskytuje vztažný bod posledního okamžiku v Jednotě se Vším Co Je. Během tohoto splynutí a procházení Sluncem dochází k úžasné harmonii, lásce, oddanosti a spolupráci. Když se cítíte inspirováni jednotou a současně vstupujete do individuálního bytí, je to pro vás velkou duchovní energetickou vzpruhou. Připravuje vás to na zkušenost daného individuálního bytí, abyste trpěli co nejmenším pocitem oddělenosti, který je vaše duše schopna v daném čase prožít. 

Jakmile pocítíte, že se každá z vašich sedmi čaker spojila se zbývajícími hvězdami Plejádské soustavy, budete napojovat svou duši ke Slunci. Následně budete spojovat oblast čakry nacházející se těsně nad vaší hlavou, která se nazývá tvořivé kruhy, s hvězdou Sírius. Sírius je dalším dimenzionálním krokem po Plejádách. Když navážete uvedené spojení, budou k vám přicházet impulzy, abyste si vzpomněli na svou sílu tvořit si vlastní realitu, uzdravovat sebe samé a doslova přeuspořádat a rozložit svou formu tak, abyste mohli cestovat dimenzemi, časem a za čas a prostor. Uvedené zkušenosti mohou po nějaký čas zůstávat ve vašem podvědomí, přesto však začnete dostávat impulzy, abyste si vzpomněli i vědomě.

Zmíněné spojení rovněž urychlí vaše probuzení se do rozvzpomnění se na sebe jakožto na spolu-tvůrce s Bohem, zvyšuje schopnost vymotat se ze vzpomínek na minulé životy a přijmout silné stránky a dovednosti nabyté v jiných životech, které jste nyní připraveni užívat, urychluje vaše multidimenzionální spojení tím, že vytváří spojení s celou 6D rovinou (nejen s tou vaší), v níž jste spolu-tvůrci. Zemská hvězda je pro vaše duchovně-tělesné vědomí tím, čím je Sírius pro vašeho ducha. Pomáhá vám se uzemnit, spojit se se zemskou kundalini a vnímat souvislost mezi vyššími a nižšími dimenzemi.

Když šišinku spojíte se středem Mléčné dráhy, spojíte ji s vědomím Bohyně a Božským plánem pro tuto galaxii a rovněž navážete spojení s galaktickým paprskem, který se rozpíná přes středy všech galaxií zpět k Velkému Centrálnímu Slunci. Uvedené spojení vám pomůže zakusit jednotu v různorodosti, být současně jednotou a individuálním bytím. Vaše šišinka má v rámci své pozoruhodné struktury mnoho funkcí a mnoho geometrických forem. K systému vašich čaker a duchu má podobný vztah jako galaktické portály a vstupní brány k vesmíru a všemu, co je.

Ivana Valová
Plejádská světelná terapie II - Amorah Quan Yin


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.