Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Nová platforma a spolubytí

PUBLIKOVÁNO: 01.06.2017, AKTUALIZACE: 15.01.2018

Poslední květnový víkend jsem byla pozvána na festival Alchymistické Litoměřice. Jsem spojená s lidmi, kteří se narodili, aby přispěli k vybudování nové platformy, nového paradigmatu, nového příběhu a nového spolubytí na Zemi. Takové lidi poznám, jsou mi blízcí a je mi v jejich přítomnosti dobře. Dívám se jim do očí a spojuji se s nimi na hlubší úrovni. Načítám strukturu jejich duše a vnímám, s čím pracují. Toto vědění si stahuji, obohacuje mou duši a pozvedává mého ducha.

Cítila jsem, že toto místo podporuje spolusdílení a tvorbu nové platformy, pozvedává naše vibrace a vibrace tohoto místa. Jemnohmotné světlo je na tomto festivalu vítáno - proudilo do korunního centra a aby se v našem spolutvoření mohlo projevit, muselo prorazit emoční krunýř, který jsme si v minulosti vybudovali. Někdy světlo pracuje ve formě energetického krumpáče, který odsekává hrubší energie z energetického pole.

V sobotu jsem se nechala inspirovat ostatními přednášejícími. Navštívila jsem přednášku Radikální upřímnost, kterou vedl Sebastian James. Bylo velmi osvěžující být v přítomnosti člověka, který vytváří prostor pro upřímnost. Pár poznatků ze setkání - každý je zahlcen sám sebou. Ve vztazích si lžeme, předstíráme a zamlčujeme, namísto toho, abychom si hráli a pomáhali si. Vysvětlujeme, místo toho, abychom sdíleli. Zjednodušme si komunikaci a říkejme si, co se nám líbí a co se nelíbí se mi to. Mluvme v co nejjednodušší formě.

Naprostá upřímnost je vhodná v případě, kdy v sobě dlouho něco nosíme a chceme tento zážitek v sobě uzavřít. Začít slovy: „Zlobím se na tebe…“ a pak, když to vyjádříme a poslechneme si druhou stranu, říct: „Vážím si tě za to, že tu se mnou sedíš a posloucháš mě.“ Upřímnost nám dává prostor a čas vnímat, co se děje v nás a okolí. Učíme se tolerovat nepříjemné pocity v nás a když se v okolí děje něco nepříjemného. Zjistíme pak, že upřímnost, strach někoho zranit a být zraněn není tak hrozivé.

Dále jsem navštívila přednášku Zdraví pochází ze životních sil, jak můžeme naše životní síly obnovit, kterou vedl Němec Jorg Schroder. O přednášce jsem se dozvěděla asi 10 minut pře jejím začátkem, kdy jsem si přečetla, že se Jorg zabýval učením antroposofie Rudolfa Steinera, posvátnou geometrií lidského těla a prostředí a jeho článek v časopise festivalu zněl „Učit se léčit vědomím“ – je to jasný Atlanťan.

V momentě, kdy začal mluvit o bytostech, díky kterým poskytuje léčení, jsem začala vnímat uprostřed místnosti velmi silnou, jemnou energii bytostí, které jsou mi velmi blízké. Bylo to tak krásné, že jsem ho poté požádala o individuální obnovení životních sil. Bylo osvěžující se nechat léčit. Ať si říká kdo chce co chce, léčení je v současné době potřeba.

Mrzí mě, že jsem se nestihla setkat se spoustou přátel, kteří tu byli. A nestihla jsem si koupit krásné šaty od návrhářky RENATY GLOSOVÉ.

V neděli dopoledne jsem seděla na pódiu s ostatními inspirativními ženami v diskuzi na téma Esence zdravé ženy. Během povídání jsem pocítila touhu sedět na pódiu s dalšími aktivovanými pracovníky světla, kteří by přes své srdce vysílali do prostoru světlo, které je na Zemi velmi potřeba. Kdo by chtěl, přijímal by, jako to bylo v Atlantidě. Byla to velmi silná vize, nechat léčit světlem okolí.

Má přednáška se jmenovala Léčení krystaly, zvukem a pohybem. Nabídla jsem přítomným, aby si vybrali jeden krystal a vzali si ho do ruky. Postupně naším působením došlo k další části aktivace velkého krystalu v zemi. Krystal v ruce vytvořil spojení s krystalem v zemi, který se aktivoval a vyslal paprsek k hvězdám. Z hvězd šel paprsek zpátky k nám – tento paprsek proběhl od krystalu k velkému krystalu, hvězdám a k nám několikrát. Vždy ve skupině dojde k silnější aktivaci jednoho konkrétního krystalu – tento byl dosud spuštěn na 50% a poté se rozzářil na 70%. Dále jsme pročišťovali své těla tónováním.

Po přednášce jsem si povídala ve stínu pod stromem s dalším inspirativním mužem, který se podílel na organizaci festivalu, TOMÁŠEM SAZEČKEM. Jeho duše je mi velmi blízká, vnímám čistotu jeho duše.

Když jsem si pročítala časopis festivalu Alchymistické Litoměřice, inspirovali mě další dva lidé - SOFIE KALYANI. Říká, abychom místo slova nemoc používali slovo transformace, nerovnováha nebo nevědomost. Vědomí člověka je dar, který mu dává možnost být tvůrcem. Až ho k tomu nemoc přivede, projde vnitřním alchymistickým procesem a vytvoří si zdraví. Naše činy pak začnou manifestovat naše proměněné, pročištěné nitro. Její vize je – žijeme na Zemi, kde jsou lidé mocní soucitem, telepatie je přirozenou komunikací a zvuk a slovo slouží k oslavě a tvoření.

CHARLES EISENSTEIN se ptá: „Co je naším jedinečným darem světu?“ „Co my sami máme světu dát?“ „Jak se můžeme zapojit do rozvíjení krásy vesmíru?“ Píše - Iluze oddělení je vyléčena a my začínáme náš kolektivní účel definovat v pojmech krásy. Právě tak jako budou jednotlivci přistupovat k práci v duchu umění, tak také budeme naši novou technologii poměřovat nikoli tím, zda šetří práci, snižuje náklady nebo generuje zisk, ale tím, zda přispívá ke krásnějšímu světu.

Tvořme posvátné kruhy štědrosti. Naše štědrost nám může zpočátku způsobit pocit vyprázdnění, tato prázdnota se pak ale jemně zatáhne do celku, až se věc, která je v pohybu, navrátí, aby nás znovu doplnila.

Vyjděme z kruhu času a vejděme do kruhu lásky. Rumi

Krásný den
Ivana Valová


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.