Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Nastavte hranici už na začátku

PUBLIKOVÁNO: 22.07.2014, AKTUALIZACE: 12.07.2016

Je vhodné si nastavit hranici k lidem, u kterých, když je potkáme, se vzdáváme své síly. Vyznačuje se to tím, že se začneme nepřirozeně usmívat, nebo jsme příliš ostražití. V této chvíli ze sebe nevydolujeme žádnou spontánní reakci, protože tento člověk nám energeticky připomíná někoho, kdo se nám v minulosti zdál „silnějším“. V té chvíli si nemůžeme pomoct, nevíme, co se s námi děje, ale automaticky se vzdalujeme od svých emocí a své síly. Když takového člověka potkáme, je třeba si nastavit hranici a uzemnit se. Někdy se před otevřenou komunikací s tímto člověkem potřebujeme vnitřně posílit, což může trvat i několik let, než jsme s ním schopni jednat jako rovný s rovným. 

Před několika dny jsem sledovala západ slunce a děkovala za to, že ve mně někteří lidé otevírají stinné stránky. Potřebuji se s nimi setkat, potřebuji se s nimi spojit. Věřím, že to s blízkými navzájem ustojíme, když k sobě budeme upřímní. Vím, že člověk může milovat stinné stránky toho druhého. Až poté, co svou slabost uvidím, nastavím nevhodnému chování hranici, ne dříve.

Všichni potřebujeme slyšet pravdu o svém sobectví či nezralosti, jak druhé naše nespolehlivost zraňuje, pomáhá to v růstu. Lidé, kteří mají nevyřešená zranění, mohou nevědomky obviňovat své partnery z věcí, za které nemohou. Dítě v nich nedokáže rozlišit mezi nynějším partnerem a blízkými lidmi, kteří na něho kdysi měli formující vliv. Tyto zraněné části svého nitra je třeba vystavit hojivým, podpůrným vztahům.

Místo obviňování si stanovte hranice, pro případ, že váš partner své jednání nezmění. To před vámi otevře možnost volby, získáte určitou svobodu a moc a nebudete si připadat tak ovládáni svým partnerem. Obviňování problém nikdy nevyřeší, zatímco hranice často ano, čímž vás zbaví samotné potřeby někoho obviňovat. Přijměte, co je na vašem partnerovi negativní, a pracujte s touto skutečností, místo abyste zůstali uvězněni ve svém nesouhlasu, hádkách a obviňování.

Oplakejte to, co se nezmění. Zatímco odpuštění je svou povahou objektivní, zármutek je jeho emocionální složka. Když rušíme něčí dluh, vzdáváme se svého práva na požadování odplaty. To s sebou přináší pocit ztráty a smutku. To znamená, že řeknete „prohrál jsem“, protože tomu tak opravdu je. Možná jste prohráli bitvu o to, aby se váš partner změnil, aby přijal váš úhel pohledu nebo aby pochopil, jak moc vám ublížil. Přestaňte vést bitvy, které za vítězství nestojí, nebo v nichž vyhrát nemůžete. Tyto kroky vyžadují velké úsilí, ale účinně stanoví meze ničivé moci obviňování ve vašem vztahu.

Zbavte se falešných nadějí. Pokud vás přitahuje někdo, kdo nemá charakterové vlastnosti a dovednosti, které potřebujete v dlouhodobém vztahu, nemyslete si, že ho změníte. Do větší hloubky půjde, jen když bude chtít. Udělejte všechno pro to, abyste si uvědomili, jaký ten, kdo vás přitahuje, doopravdy je a jaký je ve skutečnosti váš vztah. Zeptejte se sebe: Cítím, že jsou do vztahu zapojeny všechny součásti mé osobnosti? Mohu sdílet všechny své hodnoty? Nemá ten druhý charakterové rysy, které přehlížím, popírám nebo omlouvám?

Ohraničte se před špatnými vztahy. Jak poznáte špatné vztahy? Tím, že tolerujete neuctivé chování, svolujete s tím, co odporuje vaším hodnotám, spokojíte se s pouze částečným naplněním vašich tužeb či potřeb, dusíte toho, s nímž chodíte, přemrštěnými potřebami nebo nadvládou. 

Poučte se z minulých vztahů. Odpovězte si na otázky: Jak se mohu ze svých minulých vztahů poučit, abych se v budoucnu vyhnul špatnému a prožíval dobré? Čím jsem přispěl k svým dnešním těžkostem v chození? Je mnohem lepší, když vztah zavčasu skončí kvůli zdravým neshodám než kvůli něčemu nezdravému. Když jasně pochopíme, jaké nás čekají vyhlídky, pokud se nic nezmění, pomůže nám to unést bolest změny. Čím je daný vztah horší, tím více se snažíme. Někdy investujeme své city a vkládáme důvěru do někoho, kdo si to moc nezaslouží.

Mluvte o svém zranění a konfliktech. Jednou z nejdůležitějších věcí, jež při kterémkoli vážnějším chození můžeme udělat, je mluvit upřímně o svém zranění a konfliktech a nechovat v sobě hořkost. Pokud o nich partneři spolu nemluví, budují vztah na falešném pocitu bezpečí a blízkosti a může se stát, že jejich pocity zamlží bolest a strach. Měli bychom vědět, zda udržujeme vztah s někým, kdo zaujme obranný postoj, kdykoliv se zmíníme o nějakém svém zranění nebo konfliktu, nebo zda chodíme s člověkem, který bude schopen naslouchat, učit se a odpovídajícím způsobem jednat.

Vyberte si někoho, kdo má schopnost odkládat uspokojení svých potřeb.

Utněte to v zárodku. Bezohlednost je využívání dobroty druhých a nechovat se zodpovědně vůči danému vztahu. Ve vztahu člověk dostane to, co si nechá líbit. Utněte to v zárodku a nedovolte, aby v zahradě vašeho vztahu se „rozrostl plevel“. Pokud toho druhého budete stále víc milovat, nic takového ve vašem vztahu nebudete chtít. Pokud ho milovat nebudete, bude třeba, aby narazil na vaše hranice a odešel raději dřív než později. Když se teď přizpůsobíte, později za to zaplatíte. Je třeba, abyste hned na začátku udali tón, jaké zacházení očekáváte, že si sebe vážíte a nenecháte si líbit, aby s vámi někdo jednal špatně. Takto vyřadíte lidi sobecké. Porušování slibů a závazků, projevy, které vás trvale zraňují a jejíž příčinou je ten druhý, nikoli vaše přecitlivělost, snaha ovládat vás. Na začátku vztahu ještě nepřijdete o tolik. Pokud vztah utnete na začátku, zabráníte tomu, aby se stal z „dobrého ten špatný“.

Neoplácejte týmž. Začněte svou otevřeností a dejte najevo svou touhu, aby se váš vztah zlepšil. Zvažte, zda tomu druhému neuctivé jednání neusnadňujete tím, že sami sebe ve vztahu stavíte do podřízené pozice.

Inspirace: Hranice v chození - Henry Cloud, John Townsend

 


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.