Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Naslouchat a pozorovat

PUBLIKOVÁNO: 26.01.2018, AKTUALIZACE: 26.01.2018

Naslouchejte a pozorujte svět kolem vás i uvnitř vás. Naslouchejte a vnímejte svými smysly a myslí jako nezaujatí pozorovatelé, kteří dosud nic neposuzovali. Naslouchejte a pozorujte srdcem a řiďte se při tom svými pocity. Pozorujte a naslouchejte svou duší a reagujte na její hluboký smysl a vize, jež nabízí.

Naslouchat začínáme svými smysly ve chvíli, kdy se snažíme přijmout příběh druhé osoby bez odsuzování či předpojatosti. Poté se přesuneme za hranice vyřčených slov a analyzujeme je svou myslí. Srdcem také cítíme, co se ta slova snaží sdělit. Nakonec necháme slova souznít se svou duší a dovolíme jim dozrát dříve, než nabídneme radu nebo začneme jednat.

Dobrý posluchač neskáče do řeči; dává najevo empatii – nekritizuje, nehádá se a nejedná povýšeně; vytváří fyzický pocit blízkosti, aniž narušuje osobní prostor; pozoruje řeč těla, je soustředěný; je schopen se svěřit druhému, ne však příliš brzy nebo do všech podrobností; chápe životní okolnosti svého protějšku; naslouchá na všech úrovních – fyzicky, mentálně, srdcem i duší.

Každá skupina přirozeně podporuje vzestup lídra, který ji vede ke společnému cíli. Jakmile rozvineme svůj potenciál, rozvineme i potenciál ostatních, kteří jednoho dne budou sami schopni nabídnout vědomé vedení druhým. Spirituální vedení je založeno na jednání s lidmi s respektem a citlivému reagování na jejich potřeby z vyšší pozice.

Existuje něco, co potřebujeme: od základních potřeb, jako je potrava a přístřeší, po vyšší požadavky, jako je sebeúcta, láska a duchovní smysl. Existuje odpověď, jež tuto potřebu naplní: od boje a soupeření po kreativní objevování a božské vnuknutí.

Spirituální vedení je životní styl a nejde o to, jestli máte nějaké následovníky. Nepostradatelným prvkem je stále se rozšiřující uvědomění, jež začíná nasloucháním a pozorováním. Jakmile získáte svou vlastní vizi, stane se motivací a hnací silou všeho, co děláte. Z této pozice musíte hierarchicky uspokojovat potřeby ostatních – od těch nejzákladnějších až k těm nejvyšším.

Potřeby skupiny. 1. Bezpečí a jistota. Stav ohrožení a nestability, strachu a úzkosti. Lidé se cítí nejistě. Nespokojenost visí ve vzduchu. Kolem sebe vidíte tváře plné nervozity a všudypřítomné úzkosti. Kdo dokáže situaci uklidnit? Co tato skupina potřebuje? Jakou odpověď jí můžete poskytnout? Neztrácím hlavu, když jde do tuhého. Jsem dobrý v krizových situacích.

2. Úspěch a výsledky. Situace, kdy nedosahujeme úspěchů, nedostatek motivace, apatie, pocit selhání a neschopnosti. Lidé se cítí neúspěšně. Chtějí být produktivnější, avšak chybí jim vášeň a oheň potřebný pro změnu. Kdo vystoupí z řady a poskytne motivaci? Co tato skupina potřebuje? Jakou odpověď jí můžete poskytnout?

3. Spolupráce s ostatními. Chvíle roztříštěnosti a nesoudržnosti, žárlivost, roztrpčení, sobectví. Chybí týmový duch. Skupina se rozkládá hašteřením a malichernými spory. Jednání jsou nekonečná, ale nepřinášejí žádné řešení. Kdo se stane tmelem, který do týmu přinese soudržnost? Co tato skupina potřebuje? Jakou odpověď jí můžete poskytnout? Jsem smírčí soudce schopný vidět obě strany konfliktu. Jsem klidný a neimpulzivní.

4. Péče a sounáležitost. Stav, kdy se lidé cítí špatně a utápějí se v apatii, osamělost, izolace, pocit nepochopení a nevyslyšení. Všichni dělají, co se od nich žádá, ale cítí se nezúčastněně a nevyvíjejí žádné skutečné úsilí. Panuje nedostatek důvěry a osobní podpory. Kdo do situace vnese srdečnost a zajistí, aby lidé cítili sounáležitost? Co tato skupina potřebuje? Snadno se vcítím do situace druhého. Rozumím lidské povaze. Vidím v ostatních to nejlepší. Řešení emocionálních problémů mě nezneklidňuje, cítím se při tom dobře.

5. Kreativita a pokrok. Situace, kdy dominují stará řešení a fádní nápady, stagnace, nuda, stereotyp. Lidé si připadají zaseknutí na místě. Všichni vědí, že potřebují něco nového, ale vše, co se objevuje, jsou jen drobné variace na stávající stav. Kdo přinese do této situace záblesk kreativity? Co tato skupina potřebuje? Vím, co kreativní lidi pohání. Myslím nekonvenčně. Velice rád zkoumám nové možnosti. Nebojím se vkročit do neznáma.

6. Morální hodnoty. Stav duchovní prázdnoty a morální zkaženosti, vina, prázdnota, nedostatek vedení, bezcílnost. Slabší povahy pociťují beznaděj, silní cynicky využívají situace. Lidé hovoří o nápravě křivd, avšak nikdo neví, kde začít. Budoucnost se jeví jako zbožné přání, současnost je skličující a dusivá. Kdo poskytne naději a obnoví pocit čistoty? Co tato skupina potřebuje? Cítím, že mám poslání. Chci hojit staré rány. Lidé poznávají vyšší účel jejich existence.

7. Duchovní naplnění. Situace symbolizující lidský úděl, touha, hledání, chuť získat od života více Lidé si pokládají základné otázky: Kdo jsem? Proč jsem zde? Mnozí hledají boha. Mluví se o vyšší realitě, ale není dostatek víry. Kdo přinese světlo a předvede, že svatost je živoucí skutečností? Co tato skupina potřebuje? Cítím se kompletně. Mám v sobě vnitřní klid. Mé vnitřní mlčení hovoří hlasitěji než slova. Jsem v přítomnosti.

Ivana Valová
Zdroj - Spirituální leadership, Deepak Chopra


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.