Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Mysterijní školy

PUBLIKOVÁNO: 14.09.2016, AKTUALIZACE: 14.08.2018

Celý egyptský svět byl založen na trojici: mužské, ženské energii a té, co z jejich spojení vznikla. Existovala tu mužská - Úsirova - Osiridova mysterijní škola, Pravé oko Hóra.

Dále ženská - Ésetina - Isidina mysterijní škola, Levé oko Hóra. A pozdější Horova mysterijní škola - Třetí oko Hóra, Škola středu, vzniklého spojením mužské a ženské energie.

Isidina mysterijní škola prozkoumávala lidskou povahu, pozitivní a negativní emoce, sexuální energii, zrození a smrt, psychické energie, vše, co není logické. Lidé pak dovedli zvládnout své emoce, chápali, jak funguje lidské tělo, jak vzniká nemoc, jak se duše a tělo léčí, užívali mimosmyslové vnímání, telepatii, procházeli zasvěcením do léčitelské energie a práce se symboly.

Osiridova mysterijní škola učila čtení a psaní hieroglyfů, koncentraci myšlenek, silového používání energie, výuky filozofie a alchymie, pochopení celého principu stvoření.

Horova škola učila společné práci k zabezpečení řádu, ochranu světa před chaosem, hromadným rituálům, sexuálnímu tvoření.

Není větší moci než ideje, jejíž čas právě přišel.

V mysterijních školách se učili, jak rozumět duálnímu světu, ve kterém žijeme, extrémním protikladům světla a temnoty, strachu a lásky. Sami mohli na vlastní kůži zjistit, kde leží pravda. Věděli, že vše existuje v jedné velké mysli. Jsme myšlenka boha, my jsme sami schopni v naší mysli vytvářet názory, které pracují s naší realitou. Vše je jedno. Učili se, jak přeměňovat energii a jak se volně přesouvat v čase a prostoru. Pracovali s intuicí, pocity, vibracemi, silou myšlenek, životní silou a vesmírnou energií.

Kněží vyjadřovali své myšlenky třemi způsoby: první byl písemný a věcný, druhý symbolický, třetí posvátný, hieroglyfický, transcendentní. Hieroglyfy zastupují zvuk, ne myšlenku. Vyskytuje se v něm i vyšší rovina komunikace, zachycující realitu, probouzejících myšlenky a jednání v mysli.

Poznat předmět v jeho celistvosti znamená poznat celý svět.

Jedna kněžská skupina se starala o poznatky, vědu a zasvěcení, vedl ji ten nejmoudřejší kněz. Další skupina se věnovala obecným rituálům a umění. Další měla na starosti správu chrámů - předávali vědění, stanovili přesný čas pro každodenní rituály, upozorňovali na změny, které oznamovaly konec jedné éry a začátek další, přeměňovali hmotu. Další skupina se starala o vědu, architektonické návrhy, stavbu chrámů, vytváření soch, předávali speciální energii - užívali hudbu, slova, obrazy, vůně. Léčili, dohlíželi na úrodu. Za úsvitu absolvovali očistný rituál v chrámu. Hledali harmonii a rovnováhu. Kněží přikládali rukou s léčivou energií, získanou zasvěcením.

Domech života se rodilo, udržovalo při životě, získávala vitalita, uzdravovalo, doprovázelo ke smrti a umíralo. Pyramida se užívala pro zesílení účinku léčivých sil, byl to nástroj k odvádění negativní energie a k vybití zbytkové energie zemřelých. Užívali sílu mysli, nemuseli ani užívat symbol umožňující spojení s pacientem na dálku, byli schopni se napojit na léčeného mentálně.

Adept získával schopnost ovládat se v každé situaci. Neprojevovat city, vnitřní pohnutky a názory na okolí, neposuzovat, potlačovat ego. Ovládnout své emoce a energie, získat takovou sebedůvěru, při níž nemáme potřebu posuzovat ostatní ze strachu, že by mohli odhalit naši stínovou součást, kterou ze studu či strachu skrýváme. Oprostit se od potřeby posuzovat a zříci se předsudků, jimiž se snažíme chránit sami sebe.

Rozlišovat bez ohledu na výsledek. Myslet, jednat a mluvit ze svého středu, kde je v souladu hlava se srdcem. Nechat se vést intuicí a učinit svojí motivací lásku, nikoli strach. Odpoutat se od přesvědčení předků a jejich dogmat. Spálit své iluzorní představy o realitě a vnitřně se sladit se svým duchovním záměrem a se svou duší. Vzdát se potřeby udržet si kontrolu nad událostmi. Chápat, co se děje. Získat předem varování před nepříznivými událostmi. Určovat rychlost a výsledek zkušeností.

Adept postupně zvyšoval stupeň své vitální energie, který vždy odpovídal jemnohmotných úrovním jeho těl a aktivaci vnitřních kódů čaker. Nejprve se věnoval stvoření, fungování lidského těla, ovládání sebe, potlačení strachu, poznávání sférické úrovně těl a duší. Učil se navodit v sobě stav klidu, harmonie, respektu ke všemu živému, přijmout dokonalost vesmíru, aby si dokázal udržet stupeň své životní energie a ovládat vyšší síly a energie. Poznával, že smrt je jen zmizení z jednoho stavu bytí, aby se duše objevila ve stavu jiném, že smrt působí na hmotné tělo, ale nezničí vědomí. Duše pak postupuje do vyšších dimenzí. Adept byl uveden do osobního styku se stvořitelem, stál tváří v tvář božství.

Adept postupně vyjevoval své skutečné Já, odkládal jakoukoli masku či závoj, který zahaloval krásu jeho pravdy. Všem částem svého Já, které v důsledku strachu či studu vydědil, projevoval lásku, přijímal je jako součást sebe sama. Dával si pozor na opakované rysy chování, které mu poskytovaly klíč ke svému zdroji, zrcadlení sebe sama v ostatních lidech, na něž mohl často usuzovat ze své emocionální reakce, přání bránit se nebo posuzovat ty, kdo se příliš přiblížili k pravdivému pohledu na jeho osobu - příběhy, které si sám namlouval. Adepti se učili schopnosti soustředit se na jakýkoliv detail, užít energii a nasměrovat ji, užít sil a důležitých energií, jak je ovládat a používat ve prospěch skupiny, lidu země a také Země jako živé bytosti.

Mysterijní školy umožňovaly harmonické spojení všech těl člověka a také vstup vědomí člověka do vyšších dimenzí. Při napojení na vyšší energie se aktivuje hypofýza, šišinka, čakry, uvolňují se spojovací energetické kanály, jimiž je čerpána, transformována a rozváděna životní energie. Životní energie se doplňuje čerpáním z přirozených zdrojů (jádro Země, Slunce, střed galaxie) a biologickou jadernou fúzí probíhající přímo v živé buňce, v níž se mění například jádro atomu sodíku v jádro atomu hořčíku, nebo analogicky nastává jaderná fúze draslíku na vápník, manganu na železo, což je provázeno značným množstvím energie.

Adepti zjišťovali, že vlastní vědomí dokážou přeměnit v univerzální vědomí. Ověřili si to kupříkladu před jednou palmou v zahradě chrámu, o níž meditovali tak dlouho, dokud necítili v jejich listech vítr. Zjistili, že když se jejich astrální tělo úplně odpoutá, spojí se s vnější hmotou. Čas pro ně přestal existovat a jejich vědomí se spojilo s rostlinou a zaujalo stejný prostor.

Každá forma ve vesmíru, která roste, potřebuje svoji schránku, aby se mohla vyvíjet v čase.

Změna věcí je řízena zesilováním (zhušťováním) a zeslabováním dimenzionálního prostoru.

Lidé nacházející se na vyšší úrovni energii (informaci) nejen přijímají, ale zároveň ji zprostředkovávají dalším lidem. Dávat znamená vyzařovat. Tak se dá popsat vibrační vlastnost duše.

Evokací vyššího stavu vědomí dochází ke změně chodu událostí a osudu, který byl člověku předurčen.

Zdroj: Ivana Valová, 2012 a dál - Aladin


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.