Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Mužské archetypy

PUBLIKOVÁNO: 17.02.2011, AKTUALIZACE: 04.03.2018

Král zosobňuje kvality řádu. Má logické a racionální uvažování. Uklidňuje zmatenou mysl a přináší stabilitu a soustředění. Je zdrojem vitality, životní energie a radosti. Podporuje a je vyrovnaný. Podniká praktické - finanční i duševní - kroky k zajištění blahobytu své ženy a dětí. Díky této energii podporuje ženu, aby i ona sama naplnila své sny a ambice, ale i jiné muže, kteří zrovna procházejí krizí nebo se snaží najít novou cestu. Je připraven poskytnout radu, vést a podporovat druhé v těžkých situacích.

Archetyp krále se vyznačuje především spojením všech ostatních archetypů včetně uctění ženské energie. Král JE, nekoná tedy, nedělá nic, nebojuje, neřeší a ani se příliš nenamáhá. Jeho energie z něho plyne vyzařováním, jeho pouhou přítomností. I když jede do bitvy, i když se chopí meče a rozsévá smrt, je vlastně nehybný. Jedině tak je nezranitelný. Je králem pro všechny své poddané, nepreferuje žádnou ze skupin ve svém království. Pokud má vedle sebe královnu, ctí ji jako sám sebe, neboť zná svůj vnitřní ženský princip.

Nedostatek energie krále se projevuje jako tyran nebo slaboch. Tyran není oporou, ale uzurpátorem, není tím, kdo přináší řád a podporu. Místo toho bojuje proti radosti a je přecitlivělý na jakoukoli kritiku. Slaboch utíká před zodpovědností, dotahování věcí do konce a po ruce má vždy nějaké výmluvy.

Bojovník vychází ze schopnosti, síly, přesnosti a kontroly, ať ve vnitřní, nebo ve vnější podobě. Jeho činy nejsou přehnané, ale vyvážené, neboť zohledňují rizika při dobývání cíle, o nějž usiluje. Nikdy nespotřebovává víc energie, než je bezpodmínečně nutné, a také příliš nemluví. Získává kontrolu nad svou myslí a názory, má odvahu a přebírá zodpovědnost za své činy. Je zodpovědný, protože je oddán i něčemu, co přesahuje individuální rozměr jeho existence. Malicherné spory, triviality a zájmy vlastního ega pro něj nejsou důležité. Je energetický, rozvážný a rozhodný. Zná trpělivost a vytrvalost. Je oddán hodnotám přesahující osobní prospěch. Přesto dokáže být laskavý, soucitný, tvořivý a vnímavý, neboť si uvědomuje cenu a hodnotu života.

 Dříve každý muž po dosažení osmnáctého roku života "rukoval", byl tedy povolán k obraně státu. A ačkoliv ve většině případů byla "vojna" spíš karikaturou zasvěcení hocha do archetypu bojovníka, vede úplné vynechání iniciačních útrap a tělesného strádání mladého muže společně s potlačením jeho přirozené agresivity ve jménu mírového konsensu a vykomunikování konfliktů k dezorientaci mnoha mužů. Tento archetyp vyžaduje a přináší nejen odvahu a vytrvalost, ale kanalizuje smysluplně i agresivitu a přirozenou potřebu chránit (vnitřní i vnější) ženu. Každý bojovník se musí nejen setkat se smrtí, ale i s odpovědností za celek, tedy s důležitostí přežít.

Nedostatek energie bojovníka se projevuje jako sadista a masochista. Krutost a sobeckost sadisty se projevuje v šovinismu, v touze po moci, nenávisti ke slabým a nemocným. Ničí vše, co je jemné a intimní. Masochista je "spráskaným psem", který se ukrývá před záchvaty sadisty. Není schopen psychické obrany proti ostatním, nechá sebou vláčet. Nedokáže odejít z míst, která ho stísňují, nestanoví si jasné hranice, trápí se a verbálně útočí.

Kouzelník je zástupcem všeho, co není na první pohled postřehnutelné, zřejmé nebo samozřejmé. Jeho moc je ve vnitřní psychické dynamice a dokáže ji usměrňovat k maximálnímu užitku. Je hloubavý a rozvážný. Odpoutává muže od vnějších bouří a zaměřuje ho směrem k navázání kontaktu s hlubokými niternými pravdami a zdroji. Přichází na scénu v dobách krize a paniky, posunuje psychiku tak, aby se soustředila a dokázala plně a účelně používat potenciál osobnosti, je vnitřním šamanem. Pomáhá rozvoji technických dovedností.

Nedostatek energie kouzelníka se projevuje jako manipulátor a naivní neviňátko. Manipulátor manévruje s manipulacemi tak, aby vše směřovalo a sloužilo čistě jeho osobním zájmům. Demonstruje své schopnosti, sílu a tvrdost. Odmítá se dělit o své znalosti a dovednosti. Naivní neviňátko chce moc, prestiž a postavení, ale současně odmítá zodpovědnost. Přeje si znát jen tolik, aby konkurenty shodil z pozice. Ostatní ujišťuje o bezelstnosti a nevinnosti svých činů, přitom se druhé snaží podrazit a oklamat. Je cynik s jedovatými komentáři, neschopný milovat život, neboť musí zakrývat svou duševní prázdnotu.

Milovník je citlivý ke všem vnitřním a vnějším věcem. Chce být dotýkán a sám dokáže světu své doteky, jak fyzické, tak emocionální, nabídnout. Nehledí na hranice, proto touží po sblížení a sdílení svých pocitů a emocí. Chce vyzkoušet všechny smyslové zkušenosti, má silné estetické vnímání a vědomí. Prožívá život jako cestu plnou umění a krásy jako schopnost vnímat bolest a naléhavost světa. Umí se radovat i plakat, neboť zná cenu života a ví o jeho pomíjivosti.

Citlivě vnímá hudbu, je inspirován k psaní poezie a beletrie, jednoduše jde životem a tvoří. Smyslově prožívá i abstraktní myšlenky. Filozofuje a hledá smysl lidské existence. Milovník je protějšek ženského archetypu bohyně Afrodity, je zasvěcen lásce a prožívání hlubokých citů. Je to archetyp, který je důležitý nejen pro partnerství, ale i pro mnoho umělců, přináší extázi, úžas, lásku a oddání se tomu, co právě děláme. Nesmírně rád se pohybuje, má rád hudbu, tanec, dotýká se, někdy miluje světla reflektorů, téměř vždy přírodu.

Nedostatek energie milovníka se projevuje jako vášnivý milovník a impotentní milovník. Vášnivý milovník je posedlý sexuální energií. Neprohlubuje vztahy, ale jen své pocity. Zaměřuje se na vlastní prožitky, které staví výš, než jsou vzájemná mezilidská pouta. Nechce se v ničem omezovat, uhýbá před tím, co je náročné, bolestné a smutné. Impotentní milovník je muž odtržený od vztahů a světa. Je v mlze, ve které se nemůže ničeho dotknout - plně prožít své pocity. Je depresivní a pesimistický, bývá asociální a přestává o sebe dbát. Uzavírá se do samoty a odmítá spolupracovat. Sexuální život buď bagatelizuje, nebo se ho sám zříká.

Zdroj - Jan Bílý - www.konstelace.info/muzi.html


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.