Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a mysl
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Mozkové vlny

PUBLIKOVÁNO: 23.01.2017, AKTUALIZACE: 03.03.2017

Lidský mozek po celou dobu vysílá na 4 frekvencích, a to frekvencích beta, alfa, théta, delta. Jedna z nich je ale vždy dominantní. Člověk, který je schopen obě mozkové polokoule zharmonizovat, je schopen komunikovat lehce, efektivně a souvisle. Je schopen optimálního výkonu a je schopen se udržovat mentálně a emočně zdravým.

V hladině beta (14 – 20 Hz) je lidský mozek udržován v bdělém stavu asi 20 elektrickými impulsy za vteřinu. Je to normální stav, kdy vykonáváme běžnou činnost. Tyto vlny převládají v normálním bdělém stavu vědomí. Při vyšších frekvencích nastávají stresové stavy nebo stavy napětí. Zde probíhá logicko-analytické myšlení, často se projevují neklidem, stresem, zlostí nebo strachem. Pozornost je vedena vně a směřuje k problémům spojeným s okolím, je tu potlačena kreativita. Beta stav zahrnuje vnímání individuálního vnímání. Koncentrace, vzrušení, ostražitost, poznávání. Vysoké úrovně souvisí s úzkostí, nemocemi, pocity odloučení, spory, útěkem.

Mozkové vlny beta jsou spojeny s běžným, bdělým vědomím. Souvisí se zvýšenou čilostí, logickým myšlením, schopností řešit problémy, koncentrací, mentální aktivitou. Člověk, který aktivně konverzuje, sportuje nebo něco například prezentuje, se nachází ve stavu beta. Vyšší úrovně beta však vedou ke stresu, úzkosti a neklidu. Většina lidí tráví většinu bdělého života ve stavu beta, není tedy divu, že mnozí z nás dnes žijí ve velkém stresu. Na druhou stranu, stav beta je důležitý pro účinné fungování v rámci každodenního života.

Hladina alfa (8 – 13 Hz) je stav uvolnění a relaxace. Klid a mír bez pocitu ospalosti nebo únavy jsou charakteristické pocity pod vlivem alfa frekvencí. Zde vznikají představy, kreativní řešení problémů a idejí. Mozek pracuje harmonicky a bez vysokých ztrát. Je to stav uvolnění, zlepšená schopnost učení, zvýšená produkce serotoninu. Do hladiny alfa se dostaneme při poslechu oblíbené hudby nebo při relaxaci, jsme v klidu, naše mysl je jasná a my obracíme pozornost do vnitřního světa, kde získáváme kontakt se svou intuicí a mimovědomému zpracování informací. Máme přístup do spirituálního světa a k mimořádným informacím, můžeme více ovlivňovat vědomou mysl, efektivněji řešit problémy, posílit imunitní systém a zvýšit paměťové schopnosti. Alfa stav je stav zvýšeného vědomí a klidu. Při alfa stavech vnímáte zároveň vnější i vnitřní svět a vnímáte i kolektivní vědomí.

Odpočinek, superučení, lehký trans, zvýšená produkce serotoninu. Rozespalost, meditace, vstup do podvědomé mysli. Mozkové vlny alfa mají v porovnání s vlnami beta pomalejší frekvenci, což souvisí s vysoce uvolněným stavem vědomí. Tyto vlny jsou běžné u lidí, kteří jsou přirozeně uvolnění a kreativní. Když například fantazírujete, nebo jen zavřete oči a meditujete, tato frekvence posiluje vaši představivost, paměť, koncentraci, tvořivost, redukuje stres a vy se můžete soustředit na učení a výkon. Meditace vede ke stupňování alfa vln. Mnohé techniky meditace a energetického léčení tudíž využívají mozkové vlny alfa pro relaxaxi a léčení. Děti mívají mnohem vyšší úrovně alfa vln než dospělí.

Nižší frekvence mozkových kmitů je pak označována jako hladina théta (4 – 7 Hz), což jsou vlny spánku a hluboké meditace, spánku, ve fázi REM, ale také vrcholné kreativity. Při théta frekvencích lze nacházet v bdělém stavu vědomí neobvyklá řešení problémů, mohou nastat hluboké náhledy, rozvoj intuice a vize. Je to stav integrity, možných změn v chování a přístupu k nevědomé mysli. Je to stav hlubokého odpočinku a meditace a zvýšené produkce adrenalinu, noradrenalinu, dopaminu, které jsou významnými neurotransmitery. V théta stavech zažíváme vnitřní svět, ale současně vnímáte své fyzické tělo. Jsme se také schopni naladit na planetární vědomí. 

REM fáze spánku. Zvýšená produkce katecholaminů (důležitých pro učení a paměť), zvýšená kreativita. Integrační, emocionální prožitky, potenciální změny chování, zvýšené uchování naučených vědomostí. Hypnotická představivost, trans, hluboká meditace, vstup do podvědomé mysli. Vlny théta se aktivují během hluboké relaxace a meditace, lehkého spánku nebo lucidního snění, včetně REM fáze spánku. Projevují se v rámci našeho podvědomí, v němž je mysl schopna hlubokého porozumění, pokročilé intuice, léčení a jednoty – ve stavu théta se naše mysl může napojit na vesmír. Můžete mít i živé představy, hluboká vnuknutí a těšit se velké tvořivosti. Čím nižší je mozková frekvence, tím rychlejší je učení. Meditace a jóga jsou velmi uvolňující, protože uvádějí mysl do stavu podobnému transu, v němž mysl začne generovat vlny théta. U většiny dětí a dospívajících jsou mozkové vlny théta dominantní.

Delta hladina (0,5 – 3 Hz) je stavem nejhlubšího spánku, bezvědomí nebo stavu hlubokého uvolnění. Tyto mozkové frekvence doprovázejí procesy obsahující tělesnou regeneraci. Jsou to hluboké spánkové stavy bez pohybu očí, je to stav, který obsáhnou mistři meditace, dochází ke zvýšené tvorbě růstového hormonu. Je to stav nefyzického vědomí a přístupu ke kolektivnímu nevědomí. Při Delta vlnách zažíváme pouze svůj vnitřní svět a své tělo vnímáme velmi málo. Jsme ale schopni vnímat vesmírné vědomí a své vyšší dimenzionální těla.

Bezesný spánek. Uvolnění růstových hormonů. Hluboký, ne-fyzický stav podobný transu, nejsem si vědomi svého těla. Vstup do podvědomí a „kolektivního podvědomí“. Vlny delta jsou nejpomalejší z hlediska frekvence, mají však nejvyšší amplitudu. Této frekvence dosahujeme za hlubokého, bezesného spánku. Je branou do univerzální mysli a kolektivního podvědomí. Informace přijímané v tomto stavu nejsou dostupné na vědomé úrovni. Mozkové vlny delta jsou spojovány s léčením, neboť hluboký spánek je nezbytný pro regeneraci a samoléčivé mechanismy těla. Delta vlny při meditaci pomáhají vstoupit do podvědomí. Jsou to dominantní mozkové vlny u novorozenců (do 24 měsíců) a u dospělých v hlubokém spánku.

Rozlišujeme i gama vlny (30+Hz), což je stav extrémního vybičování psychiky, srovnatelný s pocity leteckého dispečera, kterému hrozí kolize letadel. Je to stav rozčílení a nastává během trémy, stresu, během strachu před čímkoli, během vysoké fyzické aktivity. Vlny gama jsou nejrychlejší frekvencí, na níž může mozek fungovat. Díky nim lze zažívat náhlá jasnozření, případně vysoce efektivní zpracování informací. Experimenty prováděné u tibetských mnichů prokázaly souvislost mezi transcendentálními duševními stavy a vlnami gama. Když byli mnichové vyzváni, aby uvolnili pocity soucitu, jejich mozková aktivita přešla na frekvenci gama. V tomto stavu máte pocit, že dokážete všechno.

Každý z nás prožívá v průběhu dne tyto různé stavy. Když jsme bdělí, jsme na jiné frekvenci, než když spíme. Můžeme změnit frekvenci mozkových vln, chceme-li dosáhnout určité úrovně vědomí. Pokud například kvůli stresu nemůžeme v noci usnout, můžeme synchronizovat mozkové vlny s frekvencí, která koresponduje se zvukem pomáhajícím usnout. Tato technika synchronizace mozkových vln s externím zvukovým stimulem je známá jako přizpůsobení mozkových vln. Jestliže tento proces trvá určitou dobu, mozkové vlny se naladí na konkrétní frekvenci vnějšího zvuku (alfa, théta nebo delta). Chcete-li ale meditovat, nepotřebujete k tomu externí stimuly. Během meditace dosáhnete klidného a uvolněného stavu, jedná se stav alfa. Je-li meditace hlubší, zklidníte se a soustředíte ještě víc a mozkové vlny dosáhnou stavu théta (a nakonec stavu delta).

 


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.