Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Mistrovství služby

PUBLIKOVÁNO: 07.02.2014, AKTUALIZACE: 02.02.2017

Životní cíl lidí ve službě světla, učitelů v nové energii, duchovních učitelů. Lidé ve službě světla pomáhají druhým nést více duševní energie v těle. Jsou ve službě světla a cítí to celou svou bytostí. Je jim jedno, jestli budou sloužit světlu na Zemi nebo jinde, podmínky nejsou tak důležité jako to, co dělají. Uvědomují si, že když v sobě vnímají světlo, mají k životu to nejdůležitější, mohou být v klidu a cítit se na Zemi jako doma. Pomáhají druhým se zkontaktovat se svým andělským Já a zprostředkovat jim energii „domova“, této jemné energie, ve které se nachází větší část duše. Pomáhají lidem, aby vnímali svou duši a aby žili svůj nejvyšší potenciál.  

Lidé ve službě světla jsou nejčastěji učitelé, terapeuti, léčitelé a maséři (pracovníci s energií), pomáhají radou, vyslechnutím druhého, masáží, léčením, terapií, propojením se s druhým člověkem na úrovni srdce. Ti, kteří mají jiný zdroj příjmů, mohou tuto činnost dělat zadarmo. Jinak je tato činnost stejná, jako zubař, manažer ve společnosti nebo prodavačka. Každý člověk si může vybrat, jestli si o svých problémech promluví s kamarádkou, která vás podpoří, nebo vyhledá odborníka. Je to jako každé jiné povolání. Ti, kteří za svou činnost neberou peníze, dělají chvályhodnou a potřebnou činnost (já sama bych ji někdy moc ráda využila :), ale někdy mi připadá, že si tito lidé připadají, že jsou lepší než ti, kteří za svou práci berou peníze. Nevidím důvod, proč bych v současnosti měla žít bez lásky nebo bez peněz a ještě se kvůli popírání jednoho z těchto potřeb cítit dobře.

Je úžasné se živit prací, která mě naplňuje a která má smysl, a v tom podporuji další lidi ve službě světla, kteří cítí, že by měli léčit nebo učit na hlavní pracovní poměr, aby nemuseli užívat své schopnosti jen ve volném čase. Lidé potřebují informace, vhledy a podporu, třeba jen několikrát za život.  Lidé ve službě světla prochází svými životními lekcemi, což je ale neodrazuje od toho, aby dělali svou práci; nepotřebují se nad druhými vyvyšovat a nemyslí si, že mají všechno vyřešené, že klient je ten nemocný a oni jsou ti zdraví. Duchovní učitel je schopen se s klientem propojit na velmi hluboké úrovni, a právě toto propojení může vyléčit některé fyzické a psychické nemoci, se kterými si klasická medicína a psychologie neví rady. Je to ale velmi náročné a tato práce se musí dělat od srdce.

Lidé ve službě světla zasazují v lidech semínko, aby si vzpomněli, kým jsou a aby přivítali to, co je před nimi, aby věřili v budoucnost.  Zpomalte a prodýchejte se, to přináší energii duše zpátky do těla. Zvykejme si na tvorbu ze stavu tady a teď. Zasazujme v lidech semínka světla a naděje. Jako v přírodě - udělejme vše pro to, abychom ta semínka zasadili na úrodnou půdu, ale ve skutečnosti je to na nich, jestli a jakým způsobem porostou. Co můžeme udělat, je to, že jim umožníme, aby rostli, což znamená, aby bylo v naší přítomnosti dostatek světla, lásky a lidského tepla; aby se lidé mohli v naší přítomnosti na hluboké úrovni uvolnit, aby pocítili, že se od nich nic neočekává, kde jim dáme prostor být sami sebou a kde jim přicházejí vhledy a odpovědi na otázky, které jdou z nitra.

Neznamená to, že v přítomnosti lidí ve službě světla se budete vždy cítit v klidu. Často vyjdou na povrch systémy, které nám už delší dobu brání se více otevřít své duši. Učitelé v nové energii jsou tu od toho, aby porozuměli jednotlivým procesům lidské psychiky, důvěřovali procesu léčení a integrace a byli těmi, kteří si postupně umějí poradit s jakýmkoli druhem energie. Jsou těmi, kteří „vědí“. Lidé mají přirozenou tendenci se bát destruktivních sil své duše a učitelé v nové energii jim mohou pomoci těmito stavy projít. Pomohou jim pochopit, že tyto destruktivní síly jako je například hněv, „rozsekají“ pouze systémy ega, protože nemohou nikdy zničit to, co je pravdivé, založené na lásce. Tuto službu může většina lidí potřebovat jen několikrát za život, často v krizových okamžicích (rozvodu) nebo když stojí na životní křižovatce (odejít z práce nebo v ní zůstat). Jako daňový poradce má přehled v nových zákonech o daních, kterým vy nemusíte rozumět, tak člověk ve službě světla má přehled o technikách léčení, kterým vy nemusíte rozumět.

Učitelé, terapeuti, léčitelé a maséři (pracovníci s energií) se v současné době potřebují sladit s novými podmínkami na Zemi. Lidem se otevírá přístup k vyššímu vědomí a začínají si uvědomovat, že nemohou žít dvojím životem, něco cítit a něco jiného dělat, nebo na kurzu osobního rozvoje být upřímný a komunikovat od srdce a pak doma s manželkou se stáhnout do své ulity a být nekomunikativní.

Vaše schopnosti, co chcete lidem předávat? Představte si, že stojíte před několika lidmi. Zavřete si oči a zeptejte se: „Mám v sobě něco, co bych rád předal ostatním? Co to je? Co nejsilnějšího, největšího, nejsmysluplnějšího z toho, co jsem zažil, jim chci/mám předat?“ Když jsem si položila tyto otázky, přišlo mi, že nás chci podpořit a povzbudit v tom, že i když jsme v minulosti chybovali, i když jsme byli nevědomí, i když jsme se odpojili od své síly a nechali se zlákat pozlátkem, že v sobě (pomalu a postupně) můžeme znovu v sobě najít sílu a pokračovat dál, a pracovat na tom, co má pro nás hodnotu, i když to kdysi nevyšlo, i když…

Slepé místo učitelů, terapeutů a léčitelů. Pamatuji si, když jsem byla minulý rok na třídenním kurzu v Holandsku, kde bylo asi 90 pracovníků se světlem. V jednu dobu jsme na kurzu všichni ztuhli, a to v momentě, kdy se mluvilo o chybách, které bychom při práci s lidmi mohli udělat. Najednou jsme přestali být přirození a začali se bát. Proč se tak bojíme svých chyb? Že někoho poškodíme? Když se učíme hrát na klavír, víme, že zahrajeme špatný tón. Ale pokud lékař udělá chybu, někdo může umřít. Ach, ta zodpovědnost…svazuje…jako kdyby lidé ve službě byli neustále pod tíhou velké zodpovědnosti. JE TO TAK. Ale jak poznat, abychom na sebe nenakládali více, než uneseme? Jak poznat, kde končí naše zodpovědnost a kde začíná zodpovědnost klienta? Každý člověk tuto hranici pozná až v praxi. Ano, i učitel v nové energii může ublížit. Když dělá činnost, kterou miluje, vychází z něj to nejlepší, ale také je konfrontován se svým největším strachem, nejsilnějšími systémy ega, duchovní pýchou. Jako bychom se znovu probudili a tok energie už nejde zastavit. 

Zodpovědnost za svůj růst. A jsem zase u peněz. Položím vám 3 otázky: Má větší zodpovědnost člověk, který bere za léčení peníze? Pokud s láskou dáváte lidem peníze za kurz, jste ochotni za svou duchovní činnost s láskou přijmout stejnou částku? Je v pořádku, aby člověk musel něco prodat, nebo se hodně uskromnit, aby si mohl zaplatit kurz osobního rozvoje, který touží absolvovat?

Já sama jsem minulý rok zrušila stavební spoření, abych si zaplatila kurz v Holandsku – musela jsem poslechnout svou intuici, která mi říkala jasné ANO, že mám jet na tento kurz. S láskou jsem dala lektorovi peníze a s láskou přijímám peníze za své přednášky, kurzy a individuální sezení, protože jestli jsem já měla důvod jet tak daleko, tak někdo může mít stejně silný důvod navštívit v České a Slovenské Republice skupinu, která se na kurzech vytváří. Co dáváš, to dostáváš, nic víc, nic míň. Chtěla bych podpořit vědomí, že za službu ve světle je třeba platit, tak jako u zubaře nebo v obchodě. Propojovat hmotný a spirituální svět, nechtít jen vše zadarmo, ale respektovat současný svět, kde jsou peníze. S láskou platím hypotéku za byt v Praze, kde žiji a kde pořádám některé kurzy, protože ho pro svou činnost potřebuji. Nemusíme popírat peníze, abychom si cenili věcí, které jsou zadarmo, a nemusíme žít v nouzi, abychom poznali lásku. Nejde o to brát nebo nebrat peníze za činnost, kterou milujeme, ale OTEVŘÍT SE VŠEM MOŽNOSTEM.

Jsme zodpovědní za to, co vytváříme. Nicméně, neměli bychom celou pozornost směřovat na to, co se lidé s námi naučí, ale spíše směřovat pozornost na svůj vývoj, na to, že s nimi porosteme. Pojďme postoupit ve svém vývoji, přijměme všechny své části osobnosti a nechme se vést vyšší silou. Učitelé, léčitelé a terapeuti a všichni, kdo s tímto tématem rezonujete, přizpůsobme se nové energii, ve které si rozumíme přes srdce, plně se otevřeme lidem a své názory jasně pojmenujme.

Uzemnění a síla. Nejvíce pracuji s energií vyššího Já, která neustále proudí do našeho fyzického těla. Je to velmi příjemná energie „našeho domova“, která vše nepotřebné v nás nechává odplavat. Pokud si ještě nedovolíte konkrétnímu člověku vyjádřit svůj názor, na přímo, alespoň nechte emoci, kterou ve vás vyvolává, projít svým tělem, ať už v jeho přítomnosti nebo o samotě. Neutíkejte od ní. Kéž bychom si ale dovedli všechno vyříkat na místě v momentě, kdy se v nás (často i v druhém člověku) otevře bolestivá emoce a opravdu se navzájem vnímali a dokázali si porozumět. Naše síla pochází z přijetí situace, ve které se nacházíme. Zeptejte se: „Co bych teď udělal, kdybych se nebál?“ Znovu se učíme upřímnosti, neutíkat od konfrontace a neuhnout.

Hodně štěstí ve vašem objevování!
Ivana Valová


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.