Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a mysl
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Meč pravdy, Svatý grál

PUBLIKOVÁNO: 08.12.2013, AKTUALIZACE: 11.10.2017

Meč pravdy je symbolem pro spojení a sladění s pravdou, která je světlem. Patří Archanděli Michaeli, který je ochráncem Bohyně, posvátného ženství a posvátného sňatku neboli spojení dvou. Meč pravdy nás vede k tomu, abychom si vážili posvátnosti ve všech věcech a lidech, byli otevření k božské pravdě a přijímali ji, činili jasná rozhodnutí na základě zdravého úsudku a rozpustili svou vlastní připoutanost a touhy. 

Najít Svatý Grál znamenalo, že se dotyčný muž odevzdal službě zemi a duchu, byl odhodlán poznat a ochraňovat pravdu nad své vlastní touhy a naučil se starat se více o to, aby neubližovat druhým, než o to, aby uspokojil své vlastní potřeby a přání, který překonává svou vlastní touhu vlastnit, ovládat a zachraňovat se na úkor druhých a dobývat, naučit se více milovat než toužit, naučit se vážit si a oceňovat krásu a nevinnost, i za cenu své vlastní bolesti. Chránit nevinné a být otevření k božské pravdě a přijímat ji. Když jej muž nalezne, je připraven prožít se ženou posvátný sňatek.

V dávných časech rytířů a hledání Svatého Grálu se mladí muži vydávali do světa se svými meči, které se zavázali používat pouze pro obranu své země, žen a dětí, sebe samých a svých blízkých. Dokud se tito muži nenaučili být natolik obětaví, že neubližovali druhým s výjimkou uvedených případů, nemohli se oženit. Nejdříve museli najít Svatý Grál, což představuje mužovo vlastní vnitřní ženské Já.

Svatý grál. Jakmile v sobě žena objeví Svatý Grál, musí se následně vyrovnat se svou vlastní mužskou stránkou, která nese Meč pravdy. Přestává si k sobě vábit muže ze své vlastní domýšlivosti a potřeby je ovládat. Plně se otevírá přijetí muže, avšak pouze tehdy, pokud je schopen jí přijít naproti. Již se dále nespokojí s nevhodným společníkem jenom proto, aby se vyhnula osamělosti nebo strachu, že jí někdo ublíží. Její připoutanost a snaha druhého vlastnit se vytratí díky jejímu hlubokému závazku a odhodlání milovat a oceňovat sebe samu i svého partnera. Do té doby, než k ní přijde sám, s pokorou a láskou, zůstává sama. Dosáhne toho odevzdáním se pravdě a tím, že se před každým činem obklopí sebe i druhé světlem pravdy.

Žádám Archanděla Michaela, aby mi předal Meč Pravdy. Jsem připraven odevzdat se Božské pravdě, rozpustit svou vlastní připoutanost a touhy. Slibuji, že nikdy nezneužiji Meč Pravdy k ubližování sobě nebo druhým a posuzování sebe a druhých. Souhlasím se zodpovědností, že se budu starat více o to, abych neublížil druhým než o uspokojení svých vlastních potřeb a přání. Slibuji, že nikdy neublížím, ale vždy budu ochraňovat a bránit nevinné a Pravdu a vážit si posvátnosti ve všech věcech a lidech.

Jsem připravena, ochotna a schopna přijmout svůj Svatý Grál. Jsem otevřená a přijímám pouze Božskou pravdu a jsem připravena rozpustit všechnu svou připoutanost k iluzi. Vážím si opravdové krásy a posvátnosti v sobě a druhých. Své tělo budu sdílet s partnery, kteří mě milují, váží si mě, věří mi a oceňují mě, a které miluji já, vážím si jich, důvěřuji jim a uznávám je. Mé tělo je posvátnou nádobou, jež v sobě nese Ducha Svatého. Vždy své tělo budu bezpodmínečně milovat, chránit je a pečovat o ně. Jsem připravena žít naplno tak, abych nemusela nic skrývat před sebou ani před druhými. Jsem nevinná a neobviňuji.

Vzájemná rovnováha mezi Svatým grálem a Mečem pravdy je rovnováhou mezi odevzdáním se a nepřipoutaností a jednáním vycházejícím z božské vůle a pravdy.

Posvátný sňatek se může odehrávat buď mezi vnitřním mužem a vnitřní ženou uvnitř jedince, anebo mezi mužem a ženou ve dvou samostatných tělech.

Zdroj - Plejádská světelná terapie II - Amorah Quan Yin (upraveno)


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.